Om å misforstå det meste

0
Redaktøren i avisa Nordland, Hans Trygve Holm, går til angrep på Motvind Norge og norske vindkraftmotstandere.

Av Odd Handegård.

For noen dager siden sto det en melding i avisene om at flertallet av norske journalister var venstrevridde, samtidig som en annen melding slo fast at omtrent hele den norske pressen ser på vindkraftutbygging i Norge som et viktig klimatiltak. Betyr dette at vindkraftutbygging og klimapolitikk må kunne oppfattes som venstrevridd poltikk? Selvfølgelig ikke. Problemstillingen er etter hvert blitt meningsløs. Vi får bare innse at begrepene høyre- og venstrevridd har mistet sin mening i mange slike spørsmål.

Redaktøren i avisa Nordland, Hans Trygve Holm, har skrevet en artikkel om vindkraft der han illustrerer dette poenget med en tekst der det meste er galt – i alle fall i strid med sunn fornuft. Artikkelen sto også i Nordlys 23. juni 2020.

1. Anleggsarbeidere og statsråd Bru skal ha blitt både «truet og trakassert» (Holm). Men er det noe verre å bruke noen skjellsord i en debatt enn å rasere naturområder til det ugjenkjennelige – områder mange oppfatter som grunnleggende verdifulle for dem? Holm oppfatter at «debattnivået er— hardt og skarpt». Men hva med vindkraftutbyggerne som går laus på naturen med dynamitt og gravemaskiner, og på lovlige demonstrasjoner med politi og domstoler?

2. Vindkraftmotstanderne «skaper splid og politikerforakt» (Holm), og forakt mot «fagfolk i høyere posisjoner». Men er det ikke politikerne selv som gjør det de kan for å bli foraktet?

3. Vindkraftmotstanderne har gjerne «hytter med innlagt strøm og vei» (Holm). Hvor i all verden har han det fra? Og hvem er det som kombinerer eiendom i et hytteparadis om det ikke er de som profitterer på vindkraftutbyggingen?

4. Vindkrafta skal erstatte fossil energi (Holm) (sammen med kjernekraft), og da trengs det plass. Men Holm ser bort fra at det finnes andre energikilder (oppgradering av vannkraft og energieffektivisering), altså kilder som gir vesentlig mindre ødeleggelser av norsk natur enn vindkraft.

5. Holm glemmer mye mer: Han glemmer at vindkrafta økonomisk sett egentlig er et gigantisk konkursbo – uten store subsidier og andre gunstige rammebetingelser ville ingen vindturbiner blitt bygd. Vindkrafta slipper normal skatt, normale avgifter til det offentlige og – etter hvert – er det meningen at strømprisen til husstandene skal fordebles (minst).

6. Og han glemmer at vindkrafta i Norge bygges for at det skal bli mulig å eksportere 50 TWh av vår vannkraft til EU. Vindkraftutbyggingen i Norge handler egentlig om integreringen av norsk vannkraft i EUs energiforvaltning.

Den måten Holms artikkel er skrevet på, gir ikke inntrykk av at vi har å gjøre med en seriøs journalist. Han argumenterer ikke mot vindkraft eller for noe annet, men erstatter rasjonelle argumenter med utenomsnakk (bannskap hos enkelte motstandere, politikerforakt, hytteparadiser osv.).

Du kan lese andre artikler av Odd Handegård her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelSverige: Krise i kraftforsyninga. Må kjøre i gang kjernekraft og oljekraftverk.
Neste artikkelDamanlegget i Etiopia blir utsatt etter avtale