Elitenes opprør og sviket mot demokratiet

26
Dyre yachter, privatfly og skatteparadiser er nøkkelord for den nye eliten. Shutterstock

Dollarmilliardærene ønsker å rasere nasjonalstatene og forme verden i sitt eget bilde. Programmet deres er ingen hemmelighet. Det er publisert i all offentlighet på nettsidene til milliardærklubben World Economic Forum. Før kalte de det Global Redesign Initiative, nå heter det The Great Reset, men det handler om hvordan de multinasjonale korporasjonene skal ta politisk kontroll over hele verden.

Elitenes opprør

For milliardærene, som opererer over hele verden, på tvers av alle landegrenser, er nasjonalstaten en anakronisme, en levning fra en gammel tid, som de ønsker å kvitte seg med, eller i det minste redusere til en ubetydelighet. Denne prosessen har vært i gang i noen tiår allerede, og det kan være nyttig å hente fram igjen ei bok som ble publisert på norsk av Pax forlag i 1996. Den har tittelen Elitenes opprør og sviket mot demokratiet og er skrevet av den amerikanske forfatteren og historikeren Christopher Lasch. Originalens tittel er The Revolt of the Elites: And the Betrayal of Democracy.

Lasch skriver at det har oppstått en avgrunn mellom eliten i USA og resten av samfunnet. Det han da ser på er hvordan de mest velstående 20 prosent av USAs befolkning har rykket fra resten og fått en velstand og en livsstil som skiller dem fullstendig fra de tradisjonelle arbeidende klassene. De skiller seg også fra det tradisjonelle, stedsbundne borgerskapet. For den nye eliten er hele verden deres lekeplass. De er turister i sitt eget land, skriver Lasch. De ser på seg sjøl som «verdensborgere, men uten å godta noen av de forpliktelsene som statsborgerskap vanligvis medfører.» De knytter seg til en internasjonal kultur for arbeid, fritid og informasjon, og mange av dem er fullstendig likegyldige til utsiktene til nasjonal nedgang. Istedetfor å finansiere offentlige tjenester satser de nye elitene på å bygge ut sine private ghettoer, private skoler, privat politi og private sjukehus. De går simpelthen til opprør mot resten av samfunnet.

Her beskriver Lasch en verdensanskuelse som ikke bare gjelder milliardærene, men som de et stykke på vei har til felles med de 20 prosent mest velstående i de nye sjiktene av konsulenter, medieansatte, journalister, teknokrater og akademikere. Og hvis vi ser på verden i dag, ser vi at milliardærenes globalistiske program i større og mindre grad finner gjenklang i nettopp disse sjiktene. De ser ned på og forakter tradisjonelle arbeidsfolk og alle former for nasjonale verdier, som de ser på som reaksjonære og modne for historiens skraphaug. Men Lasch sier også at denne nye middelklassen vil bli innhentet av de økonomiske dynamikken. Snart vil de leve under like dårlige forhold som de klassene de ser ned på. De har slukt forestillinga om sosial mobilitet og har en entusastisk tro på at denne vidunderlige nye verden gjelder dem, men som Lasch allerede da viste, var mulighetene til sosial mobilitet oppover i ferd med å tørke ut allerede for et kvart århundre siden.

Korporasjonenes makt

De som kontrollerer den globale kapitalflyten er de som har den egentlige makta. Dette gjelder eierne og administratorene av de multinasjonale korporasjonene, men det gjelder også, skriver Lasch de som styrer filantropiske institusjoner og har kontrollen over høyere utdanning og kulturproduksjonen.

Dermed forskanser også den politiske debatten seg i de dominerende elitene og deres ideologier mister all kontakt med vanlige folk. Og eliten er beskyttet mot de problemene som rammer resten av samfunnet: den industrielle nedgangen, arbeidsløsheten, den økende fattigdommen, kriminaliteten og så videre.

På steigan.no har vi i årevis beskrevet hvordan det smale sjiktet av ultrarike mennesker har vokst fram som noe som kan beskrives som en egen klasse, en transnasjonal kapitalistklasse. Vi kan se det svært godt i rapporten Global Wealth Report som storbanken Credit Suisse oppdaterer annenhvert år.

Her ser vi at det er 0,8 prosent av verdens innbyggere, 42 millioner mennesker, som kontrollerer 44,8 prosent av ll eiendom, mens nesten 64% eller 3,2 milliarder mennesker til sammen eier 1,9 prosent.

Hvis vi nå går et stykke videre og ser på toppen av pyramiden, de 42 millionene, så deler de seg også skarpt:

De som her en investerbar kapital på over 50 millioner dollar er bare 150.000 mennesker eller 0,002 prosent av menneskeheten. Men selv blant dem er det et skille. De ultrarike som har en investerbar kapital på over 500 millioner dollar. Det er 4.390 personer skriver Credit Suisse. Det er 0,00006 prosent av menneskeheten, og det er i dette sjiktet den virkelige kontrollen over kapitalen ligger. De har så stor eiendom, så store formuer og så stor makt at de kan trosse nasjonalstater og overkjøre dem. Og de aller rikeste av dem igjen, multimilliardærene av typen Jeff Bezos, Bill Gates og Warren Buffett har formuer som er rundt 200 ganger så store som de som bare så vidt kommer inn blant de 4.390. En mann som Larry Fink figurerer ikke på lista over de aller rikeste, men gjennom BlackRock kontrollerer han en kapital på over 20 (amerikanske) trillioner dollar eller 20.000 milliarder, om man vil. Det er på nivå med ett års BNP i USA.

Les: BlackRock tar kontrollen

For dette sjiktet av multimilliardærer har demokratiet ingen interesse. De eier alt fra bankene og finansinstitusjonene som låner nasjonalstatene penger til våpenindustrien, mediene, teknologigigantene og den farmasøytiske industrien. De lar seg ikke sperre inne av noen nasjonale grenser eller noen nasjonale lover. For dem er det deres egen lover som gjelder. Og gjennom sitt kontroll over mediene, filmidustrien og ideologiproduksjonen, kontrollerer de tenkninga særlig til det sosiale sjiktet på rundt 20 prosent av befolkninga som Lasch skriver om.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Romaklubben oppgir NWO som mål: En verden og en verdenshær. I historisk kontekst: Alt skal styres fra Roma. Selvfølgelig tenker de seg et nomenklatur av de som betyr noe i verden.
  Konkret skal 70-90% av USA gjøres utilgjengelig for mennesker. Landeiendom blir historie.

 2. Globalister vil ha en verden uten landegrenser og uten nasjonal identitet styrt av kapitallovene, fordi de vil at kapitalen skal flyte fritt uten reguleringer dit den gir mest avkastning. De bryr seg ikke om hvor det er vekst og hvor det er tilbakegang, for de har ikke lokalt, regionalt eller nasjonalt samfunnsansvar.

  De enorme kapitalforvaltningsselskapene som Blackrock, Statestreet, Vanguard med flere er eksponenter for dette, og deres utflagging av selskaper er noe av det beste eksemplet på globalisering.
  Kapitallovene, 1 fri flyt av uregulert kapital, 2 fri flyt av billigste tilgjengelige arbeidskraft, 3 fri flyt av varer, 4 fri flyt av tjenester, tillater ikke landegrenser med lokale nasjonale reguleringer av kapital og arbeidsmarked som minsker avkastningen.

  I en globalisert verden der flyter alt fritt uten reguleringer som beskytter folket mot kapitalen, blir alt konsentrert, kapitalen hos noen få, produksjon av varer og mat, og arbeidskraften som er billigst, de som godtar lavest lønn og betingelser blir foretrukket.

  Da må forskjellene bli enorme, og med sosiale rettigheter privatisert, har arbeiderklassen og mange fra lavere middelklasse ikke råd til skolepenger, helse og pensjonsforsikringer, og sosial mobilitet blir vanskelig for de aller fleste fra lavere sosiale lag som vi ser i land hvor globalistenes neo-liberale markeds-økonomi er innført.

  Her i Norge utfører globalistenes politikere oppdraget for eliten, og åpner økonomien for privatisering og selger landets ressurser og infrastruktur til storkapitalen, demonterer velferdsstaten bit for bit, og visker ut nasjonal identitet med kommune og fylkes-sammenslåinger og EØS/EU tilknytning visker ut landegrensene. Den eneste motgiften mot globalisme er en sterkt nasjonalstat hvor folket har full råderett og suverenitet over landets ressurser.

 3. Avatar for tjatta tjatta says:

  Det er ikke bare grensene som må bort. Kultur er også en uting, da den kan ha aspekter som nøysomhet og andre ikkematrielle tradisjoner

 4. Her er hvordan globalisme defineres

  " A person who adheres to the idea of cosmopolitanism in any of its forms is called a cosmopolitan or cosmopolite ."

  the idea that events in one country cannot be separated from those in another and that economic and foreign policy should be planned in an international way

  En “globalist” blir en som tror på kosmopolitisme / globalisme (som religion)

  Fri verdenshandel blir noe annet enn globalisme
  Fri verdenshandel = globalisering

  I Norge er Erna Solberg, og også TorgeirSalih globalister. Sverige blir med sitt vedtak om CO2 også globalister. Alle med CO2 skrevet i pannen er globalister. MDG er globalister. Stoltenberg er globalist.

 5. Mange i middelklassen gjør den store feilen å tro at globalismens neo-liberal markedsøkonomi bare herjer med arbeiderklassen og svake grupper. Men i land med neo-liberal markedsøkonomi som feks USA ser vi at mye av middelklassen er utradert, de er forgjeldet, de har lite eller ingen oppsparte midler, og mange må velge mellom helseforsikring og college til ungene, for de har ikke råd til begge deler.

  Men i de få landene hvor arbeiderklassen fremdeles har kjøpekraft, finner vi en stor og solid middelklasse, hvor en stor andel utgjøres av butikkinnehavere som har kanskje halvparten av omsetningen fra arbeiderklassen. Når neo-liberal markedsøkonomi gjør arbeiderklassen til arbeidende fattige, forsvinner også mange små bedrifter og dermed en god del av middelklassen.

  I land med stor offentlig sektor som Norge, er mange i kommunal og statlig administrasjon i middelklassen. Her i Norge er det vel ca 700 000 i det offentlige på 5,3 millioner innbyggere, en stor prosentandel av det i administrasjon. Så mye administrasjon vil ikke den globale storkapitalen tillate, og vil privatisere mye av statlige tjenester i dag.

  Skriver de borgerlige fra AP til Frp under på TTIP, TISA(lagt på is), ISDS og andre overnasjonale avtaler, blir administrasjon sterkt slanket. Hva skal flere titusener med kompetanse for administrasjon og tjenesteyting gjøre når det ikke er etterspørsel etter det regionalt eller globalt, men kompetanse for produksjon?

  Globalismen truer alle under øvre middelklasse, en får bare håpe at også middelklassen forstår dette i tide, og at Norge sier nei til EØS/EU og andre overnasjonale avtaler som lurer folket fra selvråderett og suverenitet over landets ressurser.

 6. Avatar for tjatta tjatta says:

  “Defound the police” er bare et kodeord for defound the state. Sikkerhet er noe de rike allerede betaler for selv. Så det er ingen grunn til å bruke offentlige midler på dette. Som skole og helse. Men middelklassen er for opptatt med å forakte de fattige til å oppfatte dette. Og de fattige tror de kan skremme middelklassen til å dele godene.

 7. Jeg oppfatter Hellas, Portugal og Italia som “austerity”.
  Austerity er teorien om at statsbudsjettet må være i balanse. Putin følger også den teorien. Han tror på Peter Schiff = en “Austrian”

  Rent statistisk kan vi regne med 100.000 konkurser i Hellas / Portugal og Italia disse dager i kjølvannet av lockdown-sosialisme.

 8. Avatar for tjatta tjatta says:

  Det var nettopp det det ikke var. Jmfr bondeopprør. Og legg til tvangsarbeid

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

18 flere kommentarer

Deltakere