Faktisk – startet på en bløff, kompromitterer journalistikken. På tide å legge ned.

0
Faktisk knytter seg til Facebook og Facebook knytter seg til den psykologiske krigføringa til Atlantic Council.

Den såkalte «faktasjekkeren» Faktisk.no ble startet av VG, Dagbladet, NRK og TV2 i 2017. Til oppstarten fikk de også støtte fra Fritt Ord. Bakteppet for at selskapet ble startet var at Hillary Clinton tapte valget i USA i 2016. Hadde hun vunnet, er det lite trolig at Faktisk hadde sett dagens lys. Lederen for selskapet, den tidligere journalisten Kristoffer Egeberg, innrømte dette et langt stykke på vei i et intervju med VG.

VG skrev:

På spørsmål fra VG etterpå bekreftet Egeberg at valget i USA har hatt litt å si for at dette prosjektet ble en realitet.

– Selvølgelig var dette bakteppet tydelig for oss alle. Alle vi som jobber innenfor journalistikk har sett med skrekk hvordan utviklingen var med valgkampen i USA, men vi har også sett det samme i Europa med Brexit. Og vi ser tendenser i ordskiftet i Frankrike, Tyskland, Nederland og Belgia.

Det var allerede da «fake news» at Hillary Clinton tapte valget på grunn av «fake news». Hele Russiagate-sirkuset er avslørt som den bløffen det var. Hele planen om å lansere «Russiagate» som forklaring på valgnederlaget ble klekket ut av staben til Hillary Clinton mindre enn 24 timer etter at hun hadde tapt.

Det er to folk som jobbet på innsiden av Clinton-kampanjen som avslørte dette i boka Shattered: Inside Hillary Clinton’s Doomed Campaign

«Denne planen kunne bare virke hvis mediene tok agnet,» skrev The Washington Times. Og gjett om de gjorde, de svelget den krok, søkke og snøre.

Det Kristoffer Egeberg gjorde ved opprettelsen av Faktisk var å videreføre denne bløffen. Og det gjorde det ikke bedre at han insinuerte at brexit også skyldtes «fake news». At brexit rystet de store og mektige, er sant nok. At brexit kom som en enorm overraskelse på de mediene som eier Faktisk er det heller ingen tvil om. Men det er Faktisk helt feil at brexit skyldtes «fake news». Det er grundig dokumentert at det var arbeiderklassen i tradisjonelle Labour-områder som sørget for et flertall for brexit.

I dag har Faktisk seks eiere: VG, TV2, Amedia, Polaris media, NRK og Dabladet. VG er 100 prosent eid av Schibsted, som også er største eier av Polaris media. Schibsted har riktignok Blommenholm Industrier som største eier, men samlet sett har finansinstitusjoner på Wall Street over 34 prosent av aksjene, og størst blant dem er finansgiganten State Street.

Les: Medieoligarkene

Faktisk har knyttet seg til det internasjonale faktasjekknettverket (IFCN), eller Poynter. IFCN ble startet i 2015 med støtte blant annet fra Bill & Melinda Gates Foundation. Gates-stiftelsen ga dem støtte for å «improve the accuracy in worldwide media of claims related to global health and development».

Inhabilitet

Det gjør at det kan reises spørsmål om habiliteten til Faktisk når de rykker ut til forsvar for Bill Gates. Til det sier Faktisk at støtten fra Gates til Poynter kom i 2015, mens det nå er helt andre som finansierer instituttet, nemlig disse:

En faktasjekk på disse investorene viser for det første at mange av dem tilhører de absolutte toppene inne monopolkapitalen i USA. Men den viser også at de mektigste av dem faktisk er nære allierte av Bill Gates. Det gjelder Democracy Fund og Omidyar Network | Luminate, som begge er eid av sjefen for eBay, Pierre Omidyar. Omidyar er alliert med Gates blant annet gjennom Better Than Cash Alliance, en allianse som tar sikte på å avskaffe kontanter. En annen bidragsyter er Facebook, som styres av Mark Zuckerberg. Zuckerberg og Gates er allierte blant annet i et prosjekt for å skaffe fram en vaksine mot koronaviruset. Google News Initiative er også en bidragsyter til Poynter. De er blant annet alliert med Gates gjennom Mojaloop, som også er et initiativ for digital betaling. En annen bidragsyter er Open Society Foundation (George Soros) som også er alliert med Gates blant annet gjennom Better Than Cash Alliance.

Det er altså Faktisk helt feil at Poynter ikke har noen bindinger til Bill Gates i dag.

Politimann og sensor for Facebook

Faktisk sier at de forholder seg til Redaktørplakaten og Vær Varsom plakaten. Men de har gått inn i en rolle som i det minste må sies å være på kant med Vær Varsom-plakaten der det blant annet heter:

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene.

Hvordan kan dette forenes med at Faktisk har inngått en avtale med Facebook om å opptre som sensurinstans for dem?

Da Faktisk ga rødt kort til steigan.no i en artikkel som bar lite preg av innsikt i hvordan finansiell kontroll utøves, ble dette umiddelbart brukt av Facebook til å kneble vårt stoff. De la ut denne plakaten:

Her går det helt klart fram at hensikten med sensuren er å ramme oss, både i samlet distribusjon og økonomisk. Når ble dette i samsvar med Vær Varsom-plakaten da?

Her er de aktuelle artiklene. Les dem og gjør deg opp din egen mening:

steigan.no: Erna Solberg gir 13 milliarder skattekroner til Gates-alliansen.

Faktisk: Bill Gates kontrollerer ikke vaksineorganisasjonene som får penger av Norge

steigan.no: Er Faktisk.no habile når de rykker ut til forsvar for Bill Gates?

En slik debatt som den vi har her hører hjemme i det åpne ordskiftet i et demokratisk samfunn. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Men Faktisk verner ikke om det frie, demokratiske ordskiftet. De har tatt betalt oppdrag fra en av verdens aller største mediebedrifter for å bidra til å kneble det frie ordskiftet.

Startet på en bløff, utviklet til sensurorgan, det er vel på tide å ta kvelden?


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelØkonomibløffen: Folk blir lurt til å betale for naturødeleggelser over hele Norge
Neste artikkelHvordan forstå alle disse nyhetene om Kina
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).