Oljekollaps og aksjekrakk – skalk lukene, dette kan bli verre enn finanskrisa

156
Illustrasjon: Shutterstock

Panikk ved finansmarkedene: «Investorer vil vekk. Himmelen faller. Kom deg vekk mens du kan.» Dette skriver Dagens Næringsliv. Oljeprisen stupte med 15 dollar, over 30 prosent. Den japanske Nikkei-børsen falt med 5,7%, Hongkong-børsen med 4,3%. Den norske krona er på sitt svakeste noensinne mot dollar og euro. Ikke siden begynnelsen av 1930-tallet er kombinasjonen pris og pessimisme vært som den er nå. Priskollapsen har nettopp begynt, sier analytiker Bob McNally ved Rapidan Energy Group til Financial Times.

Systemkrise, ikke koronavirus

Det er nærliggende å legge skylda på koronaviruset for denne plutselige stagnasjonen. Og det er klart at når verdens fabrikk, Kina, har stanset mange av produksjonsbedriftene og satt over 50 millioner mennesker i karantene, så får det globale ringvirkninger. For Italias vedkommenede er også situasjonen dramatisk. En fjerdedel av landet er i karantene, og landets økonomiske senter, Milano, ligger midt i karantenesonen. Samtidig stopper den uhyre viktige turistindustrien opp. Borte er køene foran Colosseum og Vatikanmuseene og barer og reatauranter er folketomme.

Men likevel er det ikke der årsakene ligger. Det er et helt annen slags virus som nå truer med å sende verdensøkonomien rett ned i depresjon.

Finanskrisa ble aldri løst, problemene ble bare skjøvet på

Finanskrisa i 2008 var det største krakket i nyere tid. Den var knyttet til et ekstremt misforhold mellom et oppblåst finansmarked og aksjemarked og det som kan kalles den reelle økonomien. Høykonjunkturen fram til 2007 var finansiert av lån og stadig mer lån. De som drev denne spekulasjonsbølgen var ingen andre enn de store finansinsitusjonene, og da krakket kom, søkte de beskyttelse av The Fed, og lot skattebetalerne ta regninga. The Fed innførte «kvantitative lettelser», som ikke er noe annet en vår tids pengetrykking. Finanskapitalen brukte situasjonen til å konsolidere seg. Antallet banker i USA ble drastisk redusert, og de finansgigantene som hadde startet hele showet kom ut på toppen som mektigere enn før. Men det løste ingen av de grunnleggende problemene. Boksen ble bare sparket lenger ned i gata, som man sier. Gjelda ble bare økt:

I en serie artikler på steigan.no har Tollef Hovig drøftet problemene til dagens kapitalisme. Han skriver blant annet:

«Den virkelig store endringen i vår tid er økningen av fortjeneste som kommer fra underholdning, statusvarer, turisme, spill og den type virksomhet hvor menneskene bare flytter pengene mellom seg. Denne type varer som ikke er nødvendighetsvarer, men er vare- og tjenesteformer som vokser når behovet for nødvendighetsvarer er dekket, utgjør en stadig større andel av høyinntektslandenes BNP. Fortjeneste fra denne type varer medfører liten eller ingen økonomisk vekst i samfunnet.»

For å motvirke stagnasjonen har sentralbankene satt ned rentene til noe nær null. I en analyse av det merkelige finansåret 2019 skriver Hovig:

«En bemerkelsesverdig hendelse som skjedde i løpet av året var at over 30% av verdens omsettelig statsobligasjoner ga en negativ avkastning. Noen kanskje enda mer bemerkelsesverdige hendelser var at først i mars auksjonerte Tyskland bort statsobligasjoner med 10 års løpetid for 2,4 milliarder euro til en negativ rente på 0,05%, noe ble gjentatt i august da Tyskland auksjonerte bort statsobligasjoner med 30 års løpetid for 2 milliarder euro med en negativ rente på 0,11%. De som kjøpte disse statsobligasjonene måtte altså, alt annet likt, betale den tyske staten for å låne den penger.»

Oppsummert var finansåret 2019 det året da den delen av finansrenta som utgjøres av statsobligasjoner falt under 0%.

Les artiklene til Tollef Hovig her.

Det er bare et tidsspørsmål hvor lenge man kan øke gjelda før bobla sprekker. Og nå ser det ut til at den har sprukket.

Når begynner kapitalens nedtur?

Oljekrigen

Fallet i oljeprisen har i tillegg svært mye å gjøre med stormaktskonfliktene. USA har villet knekke Russlands økonomi gjennom sanksjoner mot Russlands olje- og gassekspoert, slik som Nord Stream 2. Gjennom en massiv satsing på fracking har USA på kort sikt gjort seg relativt uavhengig av import, og kan bruke denne posisjonen til å tvinge sin frackinggass på Europa.

Siden dollarkrisa i 1973 har Saudi-Arabia vært garantisten for et dollarbasert oljemarked, og fortsatt spiller oljediktaturet en slik rolle. Men nå vil ikke Russland være med på leken mer. Bloomberg skriver at Russland har dumpet kronprins MBS og startet krig mot USAs frackingindustri.

For å si det mindre dramatisk: Russland nektet å være med på å dempe sin produksjon for å holde oljeprisen oppe. Det var det bare USAs frackingindustri som tjente på. Da forhandlingene i OPEC+, det vil si mellom OPEC og Russland, brøt sammen, falt oljeprisen umiddelbart med 10%. Siden fortsatte fallet.

Russland bestemte seg for å ofre OPEC+ for å stanse frackerne og straffe USA for sankskjonene. Analytikerne spår det verste året for oljesektoren siden finanskrisa. Og husk: frackingindustrien har aldri gått med overskudd, den er reint lånebasert.

For Norge vil dette sjølsagt få betydelige konsekvenser. Vi vil bli straffet fordi vi ikke har brukt oljeinntektene til å utvikle annen industri og næringsliv. Og vi vil bli straffet fordi vi holder oss med politikere som har gjort det til sitt kall å dele ut norske skattemilliarder til finanskapitalen, tvilsomme bistandsprosjekter, terrorister i Syria, Clinton-stiftelsen og hva det måtte være, i stedet for å sikre næringsliv, arbeidsliv og produksjon hjemme.

Vi holder oss med en svindyr politikerkaste

Perfekt storm

Dette gjør at vi står overfor noe som mer og mer likner en perfekt storm, der alle de negative faktorene i verdensøkonomien slår seg sammen om å skape en megastorm. Og i de bildet spiller naturligvis koronaepidemien en rolle, ikke som årsak, men som medvirkende faktor. Og den vil også bli utnyttet, siden den gir myndighetene muligheten til å innføre nær sagt hvilke tiltak de måtte ønske. De kan forby hva det skal være. De kan stenge regioner og hele land. Økonomien går i bøtta, og skylda legges på viruset.

Vi kan love en ting: 2020 blir et meget interessant år, og det blir et år der du vil ha god nytte av steigan.no.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. De norske statsfinansene er solide til tross for den utrolige sløsingen som Steigan påpeker. Jeg tror den største faren her på mellomlang sikt er nordmenns gjeldsgrad. Kanskje ikke gjennomsnittet i seg selv, men de som har lån mange ganger sin inntekt. Hvis dette blir en skikkelig og langvarig økonomisk nedtur trenger man ikke krystallkule for å se at mange flere vil bli arbeidsledige og at svært mange av dem igjen vil få problemer med å betale på låna sine.

  Lav oljepris, ved lengre varighet vil det igjen føre til at oljeindustrien vil bli defensiv i sine investeringer slik som etter fallet i oljeprisen sommeren 2014, og det vil særlig påvirke underleverandørene. Turistnæringa vil selvsagt svekkes og sysselsettinga med dersom coronaviruset ikke kommer under kontroll. Kanskje mer alvorlig for Norges del er kraftintensiv industri som umulig kan opprettholde produksjonstakten dersom verdensøkonomien går i en nedsmeltingsfase.

 2. Innvandring er nok helt klart en sterkt medvirkende årsak, men jeg tror den viktigste er tilgangen på lån og de ekstremt lave rentene historisk sett. På ett eller annet tidspunkt skal den røde streken i denne grafen igjen ned til mer “bærekraftige” nivåer, dvs. nærme seg den blå igjen. Få er villige til å tro på det så lenge alt bare går opp, opp, opp…

  45H4c_So8bZ2ZTluHrbpCwbRbZah593qXAtJGfCz8ruw

 3. Avatar for tjatta tjatta says:

  Slik må det vel gå når sparing ikke lønner seg og bolig har gått fra å være et basisprodukt til et investerigsobjekt. Det ligger en del falleferdige skur ute på finn.no til vanvittige priser

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Huset jeg bodde i før, kostet i sin tid 3-4 års årslønner for en arbeider å sette opp, men når det ble solgt, så var det for 15 arbeiderårslønninger.

 5. Avatar for Slangen Slangen says:

  Steigan avsluttar kledeleg beskjedent …" og det blir et år der du vil ha god nytte av steigan.no."
  Det trur eg og. Du er kjelda med reint drikkevatn. Med mot og truverde. Det er tid for å ruste opp heile bloggen. No startar det verkeleg.

  Denne krisa går ikkje over, den kan berre endre seg.
  Russland ville ikkje sponse ulønsam frackingolje og ville hemne seg på USA for sanksjonane. Nekta å sette ned produksjonen, dei auka heller. Mykje av USAs oljeproduksjon kan gå konk.
  USA sitt militærkupp i Saudi-Arabia slo feil. Klovneprinsen vart sur på USA og sette ned prisen 8 dollar fatet. Han også vil ta fracking og aukar produksjonen.
  Marknaden vil fløyme over av billeg olje. Og Russland og Saudi vil ikkje endre haldning for det har dei råd til, i alle fall Russland.
  Krig kan auke oljeprisen sjølv i ein dårleg marknad. USA må okkupere og ta all makt i Saudi for å skru igjen kranene. Vel, dei er der allereie. Ein krig mot Iran vil føre til at iranske rakettar set det meste av Saudi-produksjonen ut av spel. Det kan redde fracking ei stund.
  Norge blir fattigare med billeg olje og dyr krone. Kanskje blir vi kvitt grønskollingane som skal bruke oljepengar til å finansiere skiftet sitt.
  Kanskje blir det mindre milliardsløsing til vilkårlege formål i utlandet av udyktige politikarar. Ja det trur eg.
  Når det kjem til stykket er det olje og pengar det dreier seg om i Norge også, - det andre land krigar om.
  No har Russland ballegrep på USA.
  Koronaviruset vil vare ei stund. Lurer på om det er same versjon i Iran som i Kina.
  Israel har vaksine om tre månader. Kvifor?
  5G er forbode i Israel. Kvifor?

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Er det ikke bråk i Saudi nå da? Saudi Barbaria behøver forøvrig 58$ fatet for å få sine budsjett i ballanse, mens russerne har kalkulert med 40$. Når det gjelder USA, så er de flinke på konkurser, så de vil la olje produsentene gå konkurs, for så å starte opp igjen og produsere olje så lenge marginalkostnaden er under oljeprisen.

  Fordi de lyver. Hver gang det er en katastrofe, så er Israel der for å høste propagandapoeng.

 7. I en ideell verden trenger ikke pensjonsfond avkastning på pengene sine, men det er ikke slik det fungerer. For all tilleggspensjon (utenom den statlige folketrygden) ville man da måtte spare det nøyaktige beløp man ønsket å ta ut når man blir pensjonist + en sum for inflasjon for å beholde pengeverdien.

  Hus bør ikke være investeringsobjekter men et sted man bor.

 8. Obligasjoner (rentepapirer) har tradisjonelt blitt ansett som temmelig sikre, og da særlig statsobligasjoner. Når man nå får negativ rente på tyske statlige rentepapirer (10 års løpetid) så er vi inne i nytt terreng rett og slett. Men det er tydelig mange som er villige til å kjøpe dem fordi de anser det som sikkert og en måte å bevare mesteparten av verdien på i et tiårsperspektiv.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

148 flere kommentarer

Deltakere