Finansåret 2019 – et bemerkelsesverdig år

16
Tollef Hovig

Av Tollef Hovig.

Som tidligere påpekt i disse spalter, består det vi kan kalle finansrenta av mange forskjellige deler. Renta på utlån fra sentralbanken er viktig, bankenes rente på utlån til publikum består av mange varianter fra rente på boliglån og forbrukslån til renta selskaper betaler på sine lån, renta på kortsiktige og langsiktige statsobligasjoner er viktig, internbankrenta spiller en stor rolle, renta bankene gir på innskudd, osv. Alle disse rentene har, som tidligere påpekt i disse spalter vært på vei nedover siden 1980-tallet. Under ser vi et lite utvalg av denne utviklingen i høyinntektslandene:

Japan

File:Japan interest rates.png

England

EU

https://i1.wp.com/oecdecoscope.blog/wp-content/uploads/2019/10/image-2.png?w=748&ssl=1

USA

https://www.ehlers-inc.com/wp-content/uploads/2019/08/8.29-1.jpg
https://www.ehlers-inc.com/wp-content/uploads/2019/08/8.29-2.jpg

En bemerkelsesverdig hendelse som skjedde i løpet av året var at over 30% av verdens omsettelig statsobligasjoner ga en negativ avkastning. Noen kanskje enda mer bemerkelsesverdige hendelser var at først i mars auksjonerte Tyskland bort statsobligasjoner med 10 års løpetid for 2,4 milliarder euro til en negativ rente på 0,05%, noe ble gjentatt i august da Tyskland auksjonerte bort statsobligasjoner med 30 års løpetid for 2 milliarder euro med en negativ rente på 0,11%. De som kjøpte disse statsobligasjonene måtte altså, alt annet likt, betale den tyske staten for å låne den penger.

Det finnes grunner til at folk med mye penger kan se seg tjent med å kjøpe statsobligasjoner med svakt negativ rente. For eksempel kjøpes og selges statsobligasjoner, etter at de er utstedt, til priser som avviker fra pålydende. Sett at man får solgt en obligasjon med 0,11% negativ rente etter fem år til en kurs 5% over det man kjøpte den for. Da vil avkastningen totalt sett være positiv. En grunn til en slik overkurs kan for eksempel være at obligasjoner med lang løpetid, i slutten av perioden gir høyere avkastning enn obligasjoner med kort løpetid. Da vil kjøpere være villig til å betale en høyere kurs for obligasjonene med lang løpetid. Muligheten for at slikt kjøp og salg kan gi en positiv avkastning på obligasjonen er bare til stede når den løpende avkastningen er svakt negativ, og blir mindre og mindre i takt med at den negative avkastningen øker. En annen grunn til å kjøpe statsobligasjoner med negativ avkastning for folk med mye penger, kan være frykten for at bankene skal gå over ende og dra innskuddene med seg i dragsuget. Det vil ikke skje med statsobligasjoner.

Til tross for disse momentene endte auksjonen i august med et oppsiktsvekkende dårlig resultat. Man fikk bare auksjonert bort 40% av obligasjonene som samlet var verdt 2 millioner euro. Som Andy Brenner (National Alliance Securities) uttalte etter auksjonen: «Dette er den mest mislykkede auksjonen med 30-års løpetid jeg har sett. At Bundesbank var nødt til å kjøpe 60% selv er enestående. Det fantes ikke etterspørsel etter statsobligasjoner med 30-års løpetid med negativ rente. Det ble bare solgt 40%. En pensjonskasse kan ikke gjøre pensjonsutbetalinger basert på en investering som gir negative renter.»

Oppsummert var finansåret 2019 det året da den delen av finansrenta som utgjøres av statsobligasjoner falt under 0%. Vi kan illustrere det med grafen under, den grønne streken viser utviklingen i USA og den blå figuren utviklingen i EU.

https://fm-static.cnbc.com/awsmedia/chart/2019/8/21/DE30Y_chart.1566406732475.jpeg?&w=1910

Man kan anta at denne utviklingen vil fortsette.

Andre artikler av Tollef Hovig på steigan.no, se her.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det har vært negative renter i nabolandet i åresvis, så det er knapt noe nytt.

  Men dette gjelder selvfølgelig kun de utvalgte. I motsetning til hva Kjell108 tror.

 2. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Fra kilden din

  The use of negative rates has drawn global scrutiny as critics warn they can distort financial markets, potentially sowing the seeds of another financial crisis. Low rates, which help make borrowing cheaper and can stimulate the economy, also make it harder to save,

  Her lærer vi at det folk låner = hva som er “innskudd”.
  Det er beregnet for sauer. 999 av 1000 sauer kjøper den.

  Trump framstår som en amerikansk “Gerhardsen” her. Mens Trump likestilles med “neoliberarisme” / “kapitalisme”, “milliardærenes tyranni” på steigan.no, har Trumps politikk mer til felles med sosialdemokratisk keynesianism. Peter Navarro mener Trump burde kalle seg selv “Demokrat” / et Arbeideklasseparti (eller det som blir “sosialist” i Europa).
  Russland og Kina blir hardcore kapitalisme, det som Marx beskriver i Kapitalen.

  https://www.youtube.com/watch?v=lNp0P9DgaJ4
 3. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Det er en myte … at pensjoner er “renter” eller “avkastning”, og ikke de pengene som betales inn til pensjonkasse. Det er den typen myter som Hegnar vil promotere … at norsk velstand skapes gjennom utbytte på aksjer. 9 av 10 sauer kjøper det.

  Pensjonskasser - i den grad de har masse penger innbetalt år etter år, men lite pensjonister å betale ut pengene til - etterhvert vil sitte med tonnevis av sedler, som mugler opp på lageret eller spises opp av rotter. Da må de impregnere pengene eller finne tilsvarende løsninger.

 4. Should Racists Get Health Care?
  Written by Ron Paul
  Monday December 30, 2019

  Political correctness recently took a dangerous turn in the United Kingdom when the North Bristol National Health Service Trust announced that hospital patients who use offensive, racist, or sexist language will cease receiving medical care as soon as it is safe to end their treatment.

  The condition that treatment will not be withdrawn until doing so is safe seems to imply that no one will actually suffer from this policy. However, health-care providers have great discretion to determine when it is “safe” to withhold treatment. So, patients could be left with chronic pain or be denied certain procedures that could improve their health but are not necessary to make them “safe.” Patients accused of racism or sexism could also find themselves at the bottom of the NHS’s infamous “waiting lists,” unable to receive treatment until it truly is a matter of life and death.

  Since many people define racism and sexism as “anything I disagree with,” the new policy will no doubt lead to people being denied medical care for statements that most reasonable people would consider unobjectionable.
  http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2019/december/30/should-racists-get-health-care/

 5. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Det ligger i saken natur at erklærte rasister også bare behøver å betale for akuttskade-forsikring på sykehus … halvparten så mye som dem som ikke er rasister.
  I motsatt fall bryter sykehuset markedsføringsloven.

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Makta kan bryte alle lover de vil, så man er mer enn en tanke naiv om man forventer seg reaksjoner.

 7. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Vi vet alle sammen at penger faller i verdi. I tilfelle dollar er de verd 1% av hva de opprinnelig var verd. Det har som konsekvens av gull blir verd 100 ganger mere med dollar som målestokk. Det samme vil gjelde aksjer. Så kommer vekst i bedriftene i tillegg til det.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

8 flere kommentarer

Deltakere