Brev fra BlackRock – store endringer i klimapolitikken?

0
Grafikk: Creative Commons/ TerjeM

Av Odd Handegård.

De siste årene er det kommet enkelte forsiktige antydninger både fra finansinstitusjoner og enkeltpersoner om at den økende klimarisikoen vil koste næringslivet dyrt dersom kursen ikke legges om – bedrifter som bruker mye fossil energi risikerer å få problemer med finansieringen av nye prosjekter. Her i Norge er det særlig Thina Saltvedt som har artikulert slike synspunkter – etter at hun konverterte fra oljeindustri til finansiering av grønn energi. Noe konkret er det foreløpig ikke kommet ut av konverteringen.

Nå ser det ut til å komme en liknende bølge også internasjonalt. Det begynte med «klimakonferansen» i Davos i vinter, der 24 store banker som skulle bidra til «omstilling» i «grønn» retning, viste seg å ha investert 12.000 milliarder kroner i fossil energi – etter at Parisavtalen ble signert i 2015. Troverdig? Siste nytt er at lederen av klodens største pengesekk, investeringsfondet BlackRock, Larry Fink, nylig skrev et brev til verdens finansinstitusjoner om at Blackrock ville «straffe de bedrifter som ikke gjør nok for å bli grønnere». Og i en slags selvironi føyde han til at selv om Blackrock tidligere har vært beskyldt for bare å gi et tilsynelatende inntrykk av at selskapet er opptatt av klimaspørsmålet (samtidig som Blackrock hadde turet fram som før) – men nå har altså Blackrock våknet – nå er det alvor, hevder Fink.

Les om BlackRock på steigan.no

Larry Fink er forresten innom i alle fall ett viktig poeng som det er mulig å være enig i. Han var ikke særlig opptatt av at verden bør redusere klimagassutslippene, men mest av at noen må stanse oljepumpene. Ingen av produsentene vil imidlertid gi seg, skrev han. Konsekvensen er at den fossile energien som blir produsert vil naturligvis bli brukt, og man kommer ingen vei. Samtidig er han likevel optimist: Verden endrer seg nå brått og fundamentalt, drevet fram av ny teknologi og store mengder investeringskapital. Men særlig konkret er heller ikke han om nødvendige tiltak.

Hvem er Larry Fink og hva er BlackRock?

Makt: Between a BlackRock and a hard place

Akkurat det prøver Jonas Gahr Støre (Ap) å gjøre i en kommentar i Dagens Næringsliv på lørdag til Larry Finks brev – uten å få det skikkelig til. Forslagene hans begynner å bli så eldgamle at det er dokumentert at de er uten virkning: Han vil ha «nullutslipp på sokkelen», altså elektrifisering (som er uten betydning for klimagassutslippene i Europa). Han vil ha «fornybare energikilder som vind og sol» som begge skal ha blitt «radikalt rimeligere og mer tilgjengelige». Han vil lagre fornybar energi som hydrogen uten å si om energien skal komme fra gass eller vind (et avgjørende spørsmål). Og ikke minst: Han vil at Norge skal fange og lagre CO2-utslipp (CCS), – altså et tiltak der det ikke finnes vellykte resultater fra, etter fiaskoen med Stoltenbergs «månelanding» på Mongstad. Og regjeringen har foreløpig bare opplyst at det kanskje vil bli bevilget midler til to prøveprosjekter om «fangst og lagring» til høsten. Kombinasjonen Solberg/Støre er ikke bra.

Vil de nye initiativene fra Davos, Blackrock og Gahr Støre kunne resultere i noe positivt?

Vi har jo sett at jo dårligere tall for klimautviklingen man klarer å administrere fram, jo større blir ambisjonene. De siste 30-40 årene er det lagt fram optimistiske klimaplaner som skal redusere klimagassutslippene i verden. Men nesten ingen resultater oppnås – utslippene vokser kontinuerlig, parallelt med «klimatiltakene». Jo flere klimatiltak, jo større klimaproblemer.

Det eneste som blir realisert i Norge er «klimatiltak» som ikke virker og som i tillegg har kolossale skadevirkninger. Og nå kommer altså en ny bølge med «klimatiltak» som er så gamle at det er i ferd med å vokse mugg på dem (vindkraft, eksportkabler, CCS og økte strømpriser), fulgt av optimisme fra politikere og presse – mens resultatet blir akkurat som før: Rasering av norsk natur og av en energipolitikk som har fungert bra i 100 år.


Les også: Google, Facebook og BlackRock skal ødelegge mer norsk natur med vindfarmer

Massiv satsing på vindkraft i Sverige – Tyskland (og BlackRock) dominerer

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.