Brev fra BlackRock – store endringer i klimapolitikken?

29
Grafikk: Creative Commons/ TerjeM
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

De siste årene er det kommet enkelte forsiktige antydninger både fra finansinstitusjoner og enkeltpersoner om at den økende klimarisikoen vil koste næringslivet dyrt dersom kursen ikke legges om – bedrifter som bruker mye fossil energi risikerer å få problemer med finansieringen av nye prosjekter. Her i Norge er det særlig Thina Saltvedt som har artikulert slike synspunkter – etter at hun konverterte fra oljeindustri til finansiering av grønn energi. Noe konkret er det foreløpig ikke kommet ut av konverteringen.

Nå ser det ut til å komme en liknende bølge også internasjonalt. Det begynte med «klimakonferansen» i Davos i vinter, der 24 store banker som skulle bidra til «omstilling» i «grønn» retning, viste seg å ha investert 12.000 milliarder kroner i fossil energi – etter at Parisavtalen ble signert i 2015. Troverdig? Siste nytt er at lederen av klodens største pengesekk, investeringsfondet BlackRock, Larry Fink, nylig skrev et brev til verdens finansinstitusjoner om at Blackrock ville «straffe de bedrifter som ikke gjør nok for å bli grønnere». Og i en slags selvironi føyde han til at selv om Blackrock tidligere har vært beskyldt for bare å gi et tilsynelatende inntrykk av at selskapet er opptatt av klimaspørsmålet (samtidig som Blackrock hadde turet fram som før) – men nå har altså Blackrock våknet – nå er det alvor, hevder Fink.

Les om BlackRock på steigan.no

Larry Fink er forresten innom i alle fall ett viktig poeng som det er mulig å være enig i. Han var ikke særlig opptatt av at verden bør redusere klimagassutslippene, men mest av at noen må stanse oljepumpene. Ingen av produsentene vil imidlertid gi seg, skrev han. Konsekvensen er at den fossile energien som blir produsert vil naturligvis bli brukt, og man kommer ingen vei. Samtidig er han likevel optimist: Verden endrer seg nå brått og fundamentalt, drevet fram av ny teknologi og store mengder investeringskapital. Men særlig konkret er heller ikke han om nødvendige tiltak.

Hvem er Larry Fink og hva er BlackRock?

Makt: Between a BlackRock and a hard place

Akkurat det prøver Jonas Gahr Støre (Ap) å gjøre i en kommentar i Dagens Næringsliv på lørdag til Larry Finks brev – uten å få det skikkelig til. Forslagene hans begynner å bli så eldgamle at det er dokumentert at de er uten virkning: Han vil ha «nullutslipp på sokkelen», altså elektrifisering (som er uten betydning for klimagassutslippene i Europa). Han vil ha «fornybare energikilder som vind og sol» som begge skal ha blitt «radikalt rimeligere og mer tilgjengelige». Han vil lagre fornybar energi som hydrogen uten å si om energien skal komme fra gass eller vind (et avgjørende spørsmål). Og ikke minst: Han vil at Norge skal fange og lagre CO2-utslipp (CCS), – altså et tiltak der det ikke finnes vellykte resultater fra, etter fiaskoen med Stoltenbergs «månelanding» på Mongstad. Og regjeringen har foreløpig bare opplyst at det kanskje vil bli bevilget midler til to prøveprosjekter om «fangst og lagring» til høsten. Kombinasjonen Solberg/Støre er ikke bra.

Vil de nye initiativene fra Davos, Blackrock og Gahr Støre kunne resultere i noe positivt?

Vi har jo sett at jo dårligere tall for klimautviklingen man klarer å administrere fram, jo større blir ambisjonene. De siste 30-40 årene er det lagt fram optimistiske klimaplaner som skal redusere klimagassutslippene i verden. Men nesten ingen resultater oppnås – utslippene vokser kontinuerlig, parallelt med «klimatiltakene». Jo flere klimatiltak, jo større klimaproblemer.

Det eneste som blir realisert i Norge er «klimatiltak» som ikke virker og som i tillegg har kolossale skadevirkninger. Og nå kommer altså en ny bølge med «klimatiltak» som er så gamle at det er i ferd med å vokse mugg på dem (vindkraft, eksportkabler, CCS og økte strømpriser), fulgt av optimisme fra politikere og presse – mens resultatet blir akkurat som før: Rasering av norsk natur og av en energipolitikk som har fungert bra i 100 år.


Les også: Google, Facebook og BlackRock skal ødelegge mer norsk natur med vindfarmer

Massiv satsing på vindkraft i Sverige – Tyskland (og BlackRock) dominerer

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for tjatta tjatta says:

  Ble navnet Blackrock (Kabaen, Mekka) valgt for å tiltrekke seg saudiske petrodollar?

 2. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Peterson was born in Kearney, Nebraska, as the eldest of three children[1] to Venetia “Venet” Paul[5] and George Peterson, both were immigrants from southern Greece

  Schwarzman attended the Abington School District in suburban Philadelphia and graduated from Abington Senior High School in 1965.[7] He attended Yale University, where he was part of the Skull and Bones secret society.[8][9] After graduating in 1969, he briefly served in the U.S. Army Reserve before attending Harvard Business School, where he graduated in 1972.[10]

  Political party Republican

  Skull and Bones = indianermordere

 3. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Høyres klima meme: “Klimakur”.

  "Klimakur" er et meme, og må håndteres deretter i forhold til dem som anvender det. Fra de borgerlige er det et meme som skal gi inntrykk av at de har en klimaløsning.

  Men så langt er det ikke noe ved deres foreslåtte tiltak som indikerer noen annen løsning enn før. Som er å bruke avgifter og kaste penger etter fondene til bank og finans, og ellers la den fossile industrien i fred. Inkludert deres satsing på vindparker i industriell skala i norsk natur. Som ikke på noe vis kan kategoriseres som et godt miljø og klimatiltak. Det er en løsning med feil motiv, av feil aktører om med feil teknologi.

  VENSTRESIDEN BEHØVER Å ENDRE SIN STRATEGI OG RETORIKK

  Fra venstresiden må dette kontres med å avsløre deres tiltak/løsninger for hva de innebærer, og ikke la seg rive med av klimahysteriet deres fotsoldater hele tiden pisker opp. Samtidig må venstresiden legge frem sine egne tiltak/løsninger så konkret som mulig.

  Odd Handevold er god på det han har erfaring med, som er gårsdagens løsninger, og hvordan energisystemet er og har vært. Men det er behov for mer enn det. Man må kunne beskrive den endring av energisystemet som er nødt til å skje - uavhengig av hva man mener om Co2, oppvarming, klimaendringer, vindmøller og utenlandskabler m.m…

  FOSSIL ENERGI ER EN BEGRENSET RESSURS

  Den fossile energien er og blir en begrenset ressurs, som er på slutten av sin levetid. Vi må ha en ny løsning uansett, og Norge behøver snarest å gjøre seg mindre sårbar for sin olje-avhengige økonomi.

  Den fossile industrien går mot en brå avvikling, det har endatil Larry Fink forstått, den rikeste og største penge-forvalteren i verden (Blackrock). Han støttes i dette av bl.a. Bill Gates.

  Når de store begynner å flytte sine investeringer vil det merkes godt. Og det vil ikke fungere positivt for den norske olje-avhengige økonomien.

  KONSEKVENSER FOR NORSK ØKONOMI

  Samme hva man mener om de aller rikeste, inkludert Larry Fink og Blackrock, bør man skjønne hvilke konsekvenser denne uttalelsen fra Larry Fink innebærer for norsk økonomi og det norske oljefondet.

  Akkurat denne meldingen fra Larry Fink har høyresiden forstått. Derfor har de fått det svært travelt med å vise handling. Venstresiden behøver å skjønne det samme, og sørge for at de riktige løsninger og tiltak blir valgt, med riktig teknologi, for og av de riktige aktører, og med riktig motiv.

  https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter

 4. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Du avviser hovedpoenget. Som er den økte risiko for global oppvarming og enda større klimaendringer. Det er den risikoen som gjør at Larry Fink og andre ser, og ikke er villig til å ta. Fordi det betyr et enormt tap for dem. Nå er de opptatt av å redusere sin risiko, ved å flytte sine penger fra fossilt til alternative løsninger. De tar ikke risikoen på at forskning og vitenskap tar feil, hvilket du åpenbart gjør.

 5. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Vel, du får holde deg til dine fiendebilder og deres konspirasjoner. Jeg velger å følge den kunnskap og de fakta forskning og vitenskap bringer oss. Det er en langt mindre risiko, og det synes det som ganske mange nå har skjønt. Mange nok og mektige nok til at det vil skje endringer, samme hva du tror på.

  Og jeg sier ikke det fordi jeg har tro på høyresidens løsninger. Det jeg ønsker er at venstresiden kommer på offensiven og viser progressiv kreativitet. I stedet for bare å sutre og male om og om igjen på sine fiendebilder.

 6. Avatar for Johnny Johnny says:

  OLJESELSKAPENE SELV MENER OLJEN VIL VARE TIL 2073!

  NEI, DET BLIR INGEN BRÅ AVVIKLING, MAN MÅ HA ET ALTERNATIV FØR MAN KAN AVVIKLE!

  ENTEN MAN ER PÅ VENSTRE ELLER HØYRE SIDE, DET FINNES IKKE NOE ALTERNATIV TIL OLJEN I DAG!

  MEN, HVIS VI BRUKER PENGER PÅ FORSKNING, ISTEDEN FOR PÅ IDIOTISKE KORTSIKTIGE VINDMØLLEAKTIGE LØSNINGER, KANSKJE VI FINNER EN ALTERNATIV ENERGIKILDE, ENGANG I FRAMTIDEN!

  OG HUSK, IKKE BRUK STOR SKRIFT NÅR DU SKRIVER INNLEGG, STOR SKRIFT BETYR AT DU ROPER! :angry:

 7. Avatar for tjatta tjatta says:

  Er det regler om innestemme? Tenk på oss som begynner å få dårlig hørsel

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

21 flere kommentarer

Deltakere