BlackRock vil utøve mer global makt

15
Foto: Shutterstock

BlackRock er verdens største investeringsfond. Selskapet har kontrollerende posisjoner i alt fra banker og våpenindustri til merkevarer og medier. I Norge er de blant de store vindkraftvandalene. Nå vil selskapet utøve mer global makt, går det fram av brevet fra toppsjefen Larry Fink.

Brevet fra sjefen

På nettsidene til BlackRock har toppsjef Larry Fink skrevet et brev til toppsjefene i alle de selskapene BlackRock investerer i og gitt dem marsjordre.

A Fundamental Reshaping of Finance

Larry Fink deltok på det såkalte «klimamøtet» i World Economic Forum i 2020. Vi har referert de sentrale elementene i det møtet tidligere, og det handler om at finanskapitalen nå, med «klima» som påskudd, vil ta en langt mer direkte makt på alle områder i den globale politikken. Dette er sammenfattet i artikkelen:

Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp.

Se også denne videosamtalen.

Og nå viser Larry Fink og BlackRock muskler. Nå skal de gå aktivt inn og styre kursen i de selskapene der de har en kontrollerende posisjon. Det går fram av brevet fra Fink:

«BlackRock har samarbeidet med selskaper i flere år om deres fremgang mot TCFD-(Task Force on Climate-related Financial Disclosures) og SASB-justert (Sustainability Accounting Standards Board) rapportering. I år ber vi selskapene vi investerer i på vegne av våre kunder om å:

(1) publisere en avsløring i tråd med bransjespesifikke SASB-retningslinjer innen årsskiftet, hvis du ikke allerede har gjort det, eller avdekke lignende sett med data på en måte som er relevant for din spesielle virksomhet; og

(2) avdekker klimarelaterte risikoer i tråd med TCFDs anbefalinger, hvis du ikke allerede har gjort det. Dette bør inkludere planen din for å operere under et scenario der Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til mindre enn to grader er fullt ut realisert, slik det kommer til uttrykk i TCFD-retningslinjene.

Vi vil bruke disse avsløringene og våre forpliktelser for å finne ut om selskaper styrer og overvåker disse risikoer i sin virksomhet og planlegger for fremtiden. I mangel av robuste synliggjøringer, vil investorer, inkludert BlackRock, i økende grad konkludere med at selskaper ikke styrer risiko tilstrekkelig.

Vi mener at når et selskap ikke effektivt tar opp et vesentlig spørsmål, bør styremedlemmene stilles til ansvar. I fjor stemte BlackRock mot eller holdt tilbake stemmer fra 4.800 styremedlemmer ved 2700 forskjellige selskaper. (Vår utheving, red.) Der vi mener selskaper og styrer ikke produserer effektive avdekkingsopplysninger eller implementerer rammer for å håndtere disse problemene, vil vi holde styremedlemmene ansvarlige. Gitt grunnlaget vi allerede har lagt vekt på å avdekke, og den økende investeringsrisikoen rundt bærekraft, vil vi i økende grad stemme mot ledelse og styremedlemmer når selskaper ikke gjør tilstrekkelig fremgang med bærekraftsrelaterte avdekkinger og forretningspraksis og planer som ligger til grunn for dem.» (Vår utheving, red.)

Direktiv fra verdens mektigste finansinstitusjon

På steigan.no har vi i mange år gravd i og avslørt den makta som BlackRock utøver. Vi har vist at selskapet selv med små eierprosenter i de selskapene de investerer i, har en kontrollerende posisjon. Det er særlig tre fonds som er i en liknende posisjon. I tillegg til BlackRock er det State Street og Vanguard. Vi skrev i 2017:

Etter finanskrisa har eierskapet til de største korporasjonene, de største selskapene, i USA, endret seg dramatisk. Det er nå tre såkalte indeksfond som er de største eierne i 40% av alle børsnoterte selskaper i USA. På Standard&Poors indeks er disse tre fondene største eier i 90% av selskapene, inkludert selskaper som Apple, Microsoft, ExxonMobil, General Electric og Coca-Cola. Lesere av steigan.no vet allerede en del om dette, men nå er dette også tema for forskning.

«The Big Three»

Forskerne Jan Fichtner, Eelke Heemskerk og Javier Garcia-Bernardo, som alle forsker på midler fra EUs Horizon 2020-program har avdekket dette eierskapet og pekt ut de mektigste fondene.

Tilsammen har disse tre nesten 11.000 milliarder dollar til forvaltning. Forskerne har kartlagt eierskapet til Big Three og påvist at hvis man ser på dem samlet er de største eier i 40% av alle børsnoterte selskaper.

BlackRock er det største av dem og forvalter direkte over 7.400 milliarder dollar. Gjennom et verktøy de kaller Aladdin risk-management system overvåker de investeringer med en total verdi av utrolige 18.000 milliarder dollar. Dette er verdens største finanskapitalist, uten sammenlikning. En ordre derfra er som et direktiv fra kapitalens sentralkomité.

Bare passiv investor?

Våre artikler om BlackRock (les dem her) har til tider møtt to typer kritikk: For det første sier noen at BlackRock bare er et passivt investeringsfond. De eier ikke kapitalen sjøl, men investerer den for andre, og opptrer bare som en passiv investor. Til første ledd i det argumentet så er det bare å si at det er felles for alle finansinstitusjoner at de investerer andres penger. Det gjør dem ikke mindre mektige. Andre ledd i argumentet om at de er passive motbevises av brevet fra sjefen sjøl. De har stemt mot 4.800 direktører i 2.700 selskaper. Det er definisjonen på aktivt eierskap.

For det andre er det sagt at BlackRocks eierandeler er typisk mellom 2% og 5%, slik at de dermed ikke kan kalles store. Det er en stor misforståelse. Gamle Marcus Wallenberg sa i sin tid at hans selskap ikke trengte å eie mer enn 7–8% i et selskap for å kontrollere det. Når BlackRock eier 2% og tusenvis av eiere har under 0,1% hver, så har selskapet stor nok kontroll, og særlig når de i realiteten har kontroll over finansiering, distribusjon, forsikring og markedskanalene også. Gjennom krysseierskap tvers gjennom hele økonomien har BlackRock skaffet seg den kontrollerende rollen som de tre forskerne har avdekket gjennom sin tallknusing.

Og de er ikke bare de og vi som hevder dette. Det samme skrev også finanstidsskriftet The Economist for en del år siden.

Les: Nå har også The Economist sett det

Og nå skal de utøve makt mer direkte

Brevet fra sjefen til alle småsjefene levner ingen tvil. De vil ikke få adgang til kapital, de vil bli strupet, hvis de ikke gjør som sjefen sier. Dette er mer enn vanlig aksjonærmakt. Dette er politisk makt. BlackRock har vedtatt et sett med politiske retningslinjer, som angivelig er basert på «klima»politikk og «bærekraft», og følger du og selskapet ditt ikke disse retningslinjene, er dere døde.

Dette er nøyaktig det vi beskrev i artiklene etter møtet i milliardærklubben World Economic Forum:

Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp.

Og ordren fra oven går ikke bare til selskaper, for siden også regjeringer er avhengig av velvilje fra finansinstitusjonene, går ordren like mye til dem. Dessuten vil statskassene verden rundt bli tappet for milliardbeløp for å flyte sammen med privat kapital i de såkalte «klimafondene» til FN og finanskapitalens egne.

Nå skal statskassene tømmes – fordi «klima»

Larry Fink forteller i sitt brev hvordan BlackRock tar sikte på å forandre kapitalismen og skape en såkalt ansvarlig og transparent kapitalisme. Men BlackRock er ikke så mye tilhenger av transparens at de vil fortelle hvem som er deres hovedinvestorer eller hvordan det har seg at de er vokst fra ingenting til å forvalte en kapital som er større enn Tysklands brutto nasjonalprodukt.

Gjennom brevet til toppsjefene opptrer Larry Fink som om han allerede er sjef for en verdensregjering, eller for å sitere en av hans kolleger i bransjen, multimilliardæren Sam Zell: «Jeg visste ikke at Larry Fink er blitt oppnevnt til Gud.»

Les: Imperiets herskere

Hvem eier IT-gigantene?

Medieoligarkene


Hvis du vil skjønne mer av den globale finanskapitalismen kan det være en fordel å abonnere på steigan.no.

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Følg pengene. Når den globale, ansiktsløse storkapitalen rører på deg, gjelder det å følge med. Ingen gjør det bedre her til lands enn Steigan.

 2. Det er ikke noe hemmelighet at det er Rothchilds som står bak, de eier 65% av verdens samlede kapital, de som har pengene eier også alt annet i verden som politikere, nasjoner osv.
  De siste nasjonene de ikke kontrollerer heter ondskapens akse som Syria, NK, Cuba og Iran. Irak og Libya var blant dem, men straks de var ferdig bombet så ble sentralbankene tatt, nå går alle landets inntekter inn i Rothchilds bank, nå må Irak og Libya tigge om å få litt av egne penger som resten av verden, da Irak ville kaste ut USA så fikk de beskjed om at de ikke fikk tilgang til sine egne oljepenger, samme med Tyrkia, da Erdogan prøvde å få litt kontroll over egen sentralbank så halverte sentralbanken verdien på landets valuta, sånn er det i resten av verden også. Om ikke Erna og resten av verdenslederne gjør nøyaktig som de får beskjed om så får de heller ikke penger, derfor er valg total meningsløst og bortkastet tid.

  “Let us control the money of a nation, and we care not who makes its laws”
  Mayer Amschel Rothschild

  Noe du grundig får forklart i filmen under, Julian A Var på vei til å avsløre dem, vi vet hvordan det gikk.

  I filmen her får du vite alt om hvordan de styrer deg og alle andre.

 3. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Cuba er Vatikanet
  Russland er utenfor “Khazarian mafia”.
  Kina er nok sin egen “mafia”
  Soros -> Vatikanet -> liberale universiteter (det er nytt)

 4. Avatar for Mari Mari says:

  Yikes! Det er ganske lange videoer. :smile: Har lagt linken til favorites og lagt til min huskeliste. Tusen takk

 5. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Sun Tzu: To know your enemy, you must become your enemy.

  Det blir feil å ikke lytte til hva de virkelig store innen finans og globale virksomheter sier om klimaendringer. Inkludert hva Blackrock, WEF m.fl. sier.

  Dette er parter som er vant til å tenke ekstremt langsiktig. Det er de nødt til for å forvalte så store verdier, og investeringer, med akseptabel risiko. De ser at klimaendringer øker risikoen ved ulike investeringer. Og akkurat nå er investeringer i den fossile industrien og relaterte virksomheter kommet i fokus som risiko investeringer.

  Når man vet hvor store og omfattende industrier vi her snakker om, innebærer det massive forflytninger av kapital og investeringer bort fra den fossile industrien og til det som blir vurdert som fremtidige vekst-industrier.

  Motivet til Larry Fink, og hans like, er ikke det samme som for mange andre, men det er viktig å forstå at det vil trekke i samme retning som dem som kjemper for tiltak mot videre global oppvarming og klimaendringer.

  For Larry Fink, som fondsforvalter, er dette en finansiell risikovurdering, og forberedelse til konsekvensen av massive endringer relatert til forflytning av penger, fonds og investeringer. Han er tross alt verdens største penge-flytter. Slik at akkurat dette har han greie på.

  I den posisjon Larry Fink er vil han være ekstremt opptatt av å skaffe seg de beste fakta som grunnlag for sine beslutninger. Og det er helt entydig, fra hans uttrykte meninger, at han akter ikke å ta risikoen ved å fornekte, eller betvile, hva forskning og vitenskap frembringer av fakta.

  Problemet for vår generasjon av politikere, og selvsagt også for personer som Larry Fink, og institusjoner som Blackrock, er behovet for fundamentale endringer ved både politiske og økonomiske systemer.

  Alle parter er i samtiden indoktrinert til å søke lønnsomme løsninger i henhold til kapitalismens lønnsomhets krav, hvilket blir helt feil for å løse problemer som nettopp den tenkningen har skapt.

  Den tenkningen som må til er samfunnsøkonomiske betraktninger for en økonomi som ikke overforbruker tilgjengelige ressurser, og som ved plan-økonomiske tiltak sørger for at forbruket ikke overskrider det naturen evner å fornye. Kun en slik økonomi kan bli bærekraftig.

  Veksten i en fornybar økonomi skapes ved å restaurere naturens evne til fornybar produksjon av livets forutsetninger. I stedet for samtidens økonomi som fortrenger og ødelegger naturens evne til å fornybar produksjon av livets forutsetninger.

  Et råd til Pål Steigan, og andre som er opptatt av å male fiendebilder av Blackrock. Selv om alt Pål her skriver om Larry Fink og Blackrock er etterrettelig, er det viktig å ikke se seg blind på fiendebildet. Det er enda viktigere å analysere konsekvensene av hva denne “fienden” akter å gjøre. Det er slik man vinner over sine fiender.

  Tenk f.eks. på hva dette betyr for aksjeverdien på oljeselskap. F.eks. Equionor, og verdien av norske oljeressurser. Tenk på hvordan det norske oljefondet er investert. Hvor mye er investert i fossile industri aksjer? Hva med den norske oljesmurte økonomien. Blir den mer eller mindre sårbar nå? Tenk på hva Norge skal gjøre etter oljen?

  Skal norsk økonomisk politikk fortsette å satse på produksjonen av olje og gass? Skal vi vente og se, eller skal vi være progressive og søke hvilke muligheter det ligger i en endring?

 6. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Jeg fant dette om grunnleggeren Schwarzman

  Schwarzman attended the Abington School District in suburban Philadelphia and graduated from Abington Senior High School in 1965.[7] He attended Yale University, where he was part of the Skull and Bones secret society.

  Ja

  I tilfelle å nedlegge norsk husdyrhold … nei

 7. Avatar for Mari Mari says:

  Kan du forklare dette litt nærmere tjatta?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

7 flere kommentarer

Deltakere