Keiserens nye klimakabel

0
Klimakeiserne ble grundig avkledd i Debatten på NRK. Skjermdump fra programmet.

Av Christina Fjeldavli.

Fredrik Solvang gjorde en svært god jobb da NorthConnect var tema i NRK-programmet Debatten torsdag 30. januar. Det omstridte prosjektet, som eies av kraftselskapene Lyse, Agder Energi, E-CO Energi og svenske Vattenfall, går ut på å bygge en undersjøisk kraftkabel på hele 66 mil, mellom Sima i Hardanger og Peterhead i Skottland. Sylvi Listhaug fra Frp, Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, Espen Barth Eide fra Ap, og Hogne Hongset fra Motvind Norge argumenterte i programmet mot utbygging, mens Stefan Heggelund, ordfører i Eidfjord, Anders Vatle (Sp), og Steffen Syvertsen fra Agder Energi argumenterte for.

Også Kjetil Lund, direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat deltok, som en slags informant. Både NorthConnects eiere og andre som ønsker at prosjektet skal bli realisert, bruker klimaargumenter for å forsvare byggingen. I Debatten 30. januar ble det imidlertid avslørt at det ikke egentlig er klimahensyn som ligger til grunn. NorthConnect-prosjektet drives fremover av kraftselskaper som ønsker å utvide markedet for å øke profitten.

Den norske vannkraften har tradisjonelt kommet fellesskapet til gode. Vannkraften har gitt oss stabil kraft til en overkommelig pris, noe som har gitt norske bedrifter et konkurransefortrinn. NorthConnects forretningsidé er å eksportere vannkraft til Skottland, for å øke prisnivået, noe det norske fellesskapet vil tape på. Hva passer da bedre enn å iføre seg keiserens nye klimaklær? I likhet med selskaper som Norsk Vind, velger NorthConnect å sitere FNs klimapanel på nettstedet sitt:

«Ifølge FNs klimapanel må utslippene av klimagasser halveres innen 2030 dersom vi skal unngå global oppvarming på over to grader. For å klare det, må fossil energi erstattes med fornybar energi som sol, vind og vannkraft. Her spiller NorthConnect en rolle. NorthConnect kan, ifølge den britiske nettoperatøren National Grid, kutte om lag 2 millioner tonn CO2 i Storbritannia».

NorthConnect hevder altså at utslippskutt i Storbritannia vil ha en positiv effekt i global målestokk. Det at mindre norsk vannkraft kan sendes til kontinentet blir ikke tatt inn i regnestykket.

Kjetil Lund, som er direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), kunne fortelle at heller ikke NVE har regnet på eventuelle globale klimaeffekter av NorthConnect. Dette var nemlig ikke en del av oppdraget. NVE fikk i oppdrag å vurdere hvorvidt det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge NorthConnect, og her har de landet på en positiv konklusjon. Imidlertid vil nok definisjonen av hva som er «samfunnsøkonomisk lønnsomt» kunne overraske mange. «At et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt, betyr ikke at alle i samfunnet vil tjene på det», skrev Kjetil Lund i Dagens næringsliv 10. desember 2019, og dette poenget gjentok han i Debatten, godt hjulpet av en observant programleder. Lund «anslår at de norske kraftprisene vil øke med 1–3 øre per kilowattime (kWh) i gjennomsnitt over kabelens levetid på 40 år». Når NVE likevel insisterer på at prosjektet er «samfunnsøkonomisk lønnsomt» skyldes det at «gevinsten til dem som tjener, er høyere enn tapet til dem som taper». Norsk industri vil tape, norske bedrifter vil tape, norske husholdninger vil tape. Likevel velger NVE å anbefale kabelen. Man kan undres over hvem NVE egentlig jobber for. Kjetil Lund skal likevel ha takk for sine klargjørende svar.

Høyres energipolitiske talsperson, Stefan Heggelund, har markert seg i offentligheten som en varm forsvarer av NorthConnect. Da Stefan Heggelund snakket med NRK 22. januar i år, var han opptatt av at stortingsflertallet ikke bør få mulighet til å stanse byggingen. «Vi veit at kabelen er samfunnsøkonomisk lønnsam, og vil kunne kutte to millionar tonn CO2 i året», argumenterte han. Stefan Heggelund fikk mye taletid i Debatten 30. januar. Innledningsvis ble han invitert av programlederen til å nevne sine aller beste argumenter. Heggelund svarte da at han er positiv til NorthConnect fordi «kraftutveksling har tjent Norge godt. Norge har i generasjoner vært en energinasjon, og vi har bygget mye velferd på det, tjent penger på å selge både fossil og fornybar kraft, og det mener jeg at vi skal fortsette med, og så har vi da et prosjekt som anslagene nå viser er samfunnsøkonomisk lønnsomt med en gevinst på nesten ti milliarder kroner. Det betyr mer penger til velferd i kommunene, mer penger til skole, sykehjem og så videre, alt det som vi er glad i å bruke penger på i dette landet, og som er viktige velferdsoppgaver.»

Hegglund ble bedt om å legge frem sine aller beste argumenter, og han unnlot å nevne klima, noe som er svært interessant med tanke på den offensive bruken av klimaretorikk i forkant. Programleder Fredrik Solvang fulgte opp med følgende spørsmål: «Hegglund, du viser til historien her. Vil du si at Norge har en forpliktelse til å dele mildt av våre naturgitte gaver, med Europa?» Stefan Heggelund svarte da: «Nei, jeg ville nok ikke formulert meg sånn, for jeg er også opptatt av, som norsk politiker, norske interesser, men det er ingen tvil om at denne kabelen, hvis den får konsesjon, også har en klimaeffekt, og vil bidra til å kutte to millioner tonn CO2». Heggelund oppgav ingen kilder, men det er ikke utenkelig at han kan ha brukt samme kilde som NorthConnect, ettersom tallet som oppgis er eksakt det samme. Ettersom NVE ikke har fått i oppdrag å regne ut klimaeffekten, kan ikke Heggelund ha fått noen klimatall derfra.

Hogne Hongset jobbet i mange år som informasjonssjef for Statoil og seinere som spesialrådgiver i Industri Energi. Han er i dag rådgiver for Motvind Norge. Hongset var enig med Heggelund i at NorthConnect kan føre til lavere CO2-utslipp i Storbritannia. Imidlertid gjorde han de andre debattantene oppmerksomme på at NorthConnect vil føre til økte CO2-utslipp globalt. Sender vi vannkraft til Storbritannia, fordi prisene er høyere der, blir det mindre å sende til kontinentet. Samtidig er det slik at klimaeffekten blir større hvis vi eksporterer til kontinentet. Dette skyldes at den kraften vi erstatter på kontinentet slipper ut mer CO2 enn den kraften vi kan erstatte i Storbritannia hvis NorthConnect bygges, kunne Hongset informere om.

Les også: Skottlandstur kjøpt og betalt av Northconnect?

«Det er ganske påfallende at verken Heggelund eller Agder Energi-sjefen har benektet min påstand om at denne kabelen vil føre til økte klimautslipp globalt», kommenterte Hogne Hongset mot slutten av programmet, da det ble klart at både Heggelund og Agder Energi-sjefen helst ville unngå klimaspørsmålet. «Nei, altså, jeg stoler på de analysene som er blitt gjort», svarte Heggelund, uten å informere om hvilke analyser han tenkte på. «Nå skal denne gjennom en konsesjonsprosess hvor man skal høste erfaringer og gjøre grundige analyser». Heggelund stoler altså på noen analyser som han ikke navngir i Debatten. Samtidig snakker han om grundige analyser som ennå ikke er gjennomført. «Det hadde vel vært fint om man faktisk kunne slå det fast, at det hadde en positiv klimaeffekt?» spurte Fredrik Solvang. «De analysene jeg har sett på det virker veldig solide, at dette er en positiv klimaeffekt», svarte Heggelund da. «I Storbritannia», påpekte Hongset igjen, og han forble uimotsagt på dette punktet.

Fredrik Solvang og Hogne Hongset lyktes i Debatten 30. januar med å avsløre at verken NVE, Høyres energipolitiske talsperson eller Agder Energi-sjefen hadde tenkt på det globale klimaavtrykket.

Les også: Ufattelig om Skottland-kabelen – nå i Debatten/NRK

Klimakeiserne Stefan Heggelund og Steffen Syvertsen var rett og slett splitter nakne, og det i beste sendetid. Klimaretorikken blir brukt for å markedsføre prosjektet i offentligheten, men i realiteten er verken utbyggere eller styrende myndigheter opptatt av den globale klimaeffekten. Først og fremst handler dette om sterke økonomiske interesser. Pussig var det derfor å se utsagnet “NorthConnect/Formålet er å kutte 2 millioner tonn CO2”, som plutselig dukket opp i en slags informasjonsboks på tv-skjermen. Påstanden harmonerte dårlig med det som kom fram i selve debatten.

NVE har fastslått at strømprisene vil øke hvis NorthConnect realiseres, og det vil eierne av kraftselskapene tjene mye på. Alle vi andre vil tape. Når strømprisen presses oppover, vil vi også få den uheldige bivirkningen at ikke-subsidierte vindkraftprosjekter kan komme til å lønne seg. Dette vil kunne føre til enda mer vindkraftutbygging i det lille vi har igjen av villmarkspregede områder. 


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Christina Fjeldavli.


Mer om NorthConnect på steigan.no se her.

Forrige artikkelDen internasjonale reaksjonen på Trumps Bantustan syner at tostatsløysinga alltid var ei løgn
Neste artikkelBroder George fra Aleppo i Syria