Fra 1. november 2019 gjelder EU-lover om elektrisk energi og gass i Norge

4

Regjeringen gjennomførte fra og med 1. november de nødvendige forskriftene for å gjøre EU-lover for elektrisk energi og gass gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. Dette skriver ABC Nyheter. Nettavisa fortsetter:

Det betyr blant annet at deler av virksomheten til NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, blir gjort uavhengig av norske politiske myndigheter.

Det gjelder organet Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som NVE på sine hjemmesider omtaler som «nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge».

Men RME, som er opprettet som følge av EUs lovverk, er ikke mer nasjonalt enn at det ikke kan påvirkes av norske myndigheter.
Det skal være uavhengig og påse at norske myndigheter følger EUs lover.
Stortingsflertallets vedtak om tilslutning til EUs tredje energipakke, inkludert deres energimarkedsbyrå Acer, vakte stor motstand i fagbevegelsen og andre kretser.

Nei til EU gikk til rettssak mot måten Stortinget vedtok dette på, men søksmålet ble avvist av Oslo tingrett i oktober.

Det er et stort flertall i Stortinget for å gi bort kontrollen over Norges energimarked til EU på denne måten. Dette flertallet uttrykte dette via Per Espen Stoknes (MDG), Kjetil Kjenseth (Venstre), Tina Bru (H), Espen Barth Eide (Ap) og Terje Halleland (Frp) da de i signerte sitt felles ståsted i ACER- og NorthConnectsakene.

Ap støtter ACER og ny kraftkabel

Noen vil av uforståelige grunner ha det til at Ap og MDG tilhører «vesntresida».

I 2018 førte Acer-saka til et landsomfattende politisk opprør i fagbevegelsen og internt i Arbeiderpartiet.

Sørlandet raser mot Acer: Tillitsvalgte i industrien har fått nok av Arbeiderpartiet

Nå lar Arbeiderpartiet den blå regjeringa gjennomføre en politikk de sjøl er for, og så kan de la Støre pynte litt på sitt eget standpunkt i valgkampen for å innbille folk at Ap er et «alternativ».

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Arbeiderpartiet har jobben med å holde kontroll arbeiderne, og Høyre har ansvaret for å passivisere næringslivet.

 2. Avatar for SHO SHO says:

  Målet med ACER er å få innført en såkalt energi-union i hele Europa hvor det skal være fri flyt av strøm mellom landene med minimale restriksjoner. Man har i dag såkalt innelåst strøm i flere land og områder i Europa. Skal denne innelåste strøm brukes må det feks bygges industri i disse land for å kunne nyttiggjøre seg denne strøm. Noen fremstiller ACER nærmest som å være en slags frigjøringsbevegelse hvor de stakkars innelåste elektronene skal få full bevegeslesfrihet. Og hva skjer når all denne innelåste strømmen kan bli eksport ut av landet? Skal vi tippe på at industriarbeidsplassene følger med på lasset når strømmen blir eksportert ut av landet? Jeg kan ikke forstå annet at det er primært Tyskland og tysk industri som vil tjene mest på ACER.

  Man har vært veldig usikker på hvordan den nye ACER-avtalen ville behandle såkalte flaskehalsinntekter som kommer fra utenlandskabler. Om man skal ha lov til å kunne bruke slike flaskehalsinntekter til å redusere nettleien eller om inntektene bare skal brukes til investeringer i nye kabler. I den siste utgaven av ACER-avtalen kan flaskehalsinntekter heldigvis fremdeles bli brukt til å redusere nettleien. Jeg kan ikke tro annet at dette har vært en veldig viktig sak for Island. Det er planlagt en meget lang utenlandskabel fra Island til Skottland, og dette vil bli en veldig dyr kabel og det vil være vanskelig for Island om nettleien for denne kabel bare skal dekkes av strømforbrukerne på Island som kun har 350.000 innbyggere. Mulig at vi kan takke Island for at det fremdeles er mulig å bruke flaskehalsinntekter til å redusere nettleien.

  Vi har sett at slikt som økt pris på CO2-kvoter i EU og økt pris på kull og gass i EU har vært med å presse opp norsk strømpris. Fallet i norsk vekslingskurs har også vært med på øke norsk strømpris. Og det kan være veldig vanskelig å beskytte norsk befolkning og næringsliv mot dette. (Men det finnes imidlertid en såkalt CO2-kompensasjons ordning for storindustrien i Norge som kan brukes til å gi kompensasjon for den del av norsk strømpris som skyldes pris på CO2-kvoter i EU, etter mye strid har nå bla Norske Skog klart å få slik kompensasjon).

  Det hadde vært veldig gunstig om feks Norge kunne ha innført en eksportavgift for eksport av strøm. Men dette vil nok være forbudt iflg ACER. På sikt må vi belage oss på at veldig mye kraftkrevende industri kan bli lagt ned i Norge og at det feks ikke lenger vil være mulig å produsere slikt som aluminium og andre metaller i Europa.

 3. Avatar for aford aford says:

  Fra 1. november 2019 gjelder EU-lover om elektrisk energi og gass i Norge

  Ja, for kølsvarte, det gjør de. Så se nå til å få skrudd de fordømte strømprisene skikkelig opp i en viss fart her, så vår stolte nasjon får rettet opp litt av forlegenheten vi satte oss i ovetfor EU ifbm. NAV-skandalen og betalt litt av gjelda.

  Nei nei, ikke de individuelle erstatningskravene, da. Æresgjelda, for kølsvarte. Kompensasjonskravene og bøtene EU-pampene vil ilegge sin fortapte EØS-bror.

  Edit: Makan.

 4. Dette var det bare ABC nyheter som nevnte i hovedstrøms-pressen, og stats-kanalen NRKs Dagsrevy hadde ikke oppslag om det, heller ikke NRK.no. Strategien er å innføre EU-lover trinnvis uten at folket blir advart om konsekvensene, at selvråderett og suverenitet over Norges ressurser blir lagt under EU. De fleste har ingen anelse, takket være at MSM og NRK unnlater å rapportere om det.

  Så eies og styres MSM av storkapitalen, som også har sine agenter i redaksjonene i NRK. Akkurat som med meldeplikten til EU, hvor bla Høyre, Venstre m.fl ivrer for at Norge skal underlegges meldeplikt til EU, som innebærer at " At kommuner og Stortinget må melde fra til EU om utkast til nye regler senest tre måneder før vedtak så kan EU eller ESA stoppe norske, politiske vedtak før de er fattet".

  Når folk har vent seg til energipakke 3, følger energipakke 4 som blir enda mer omfattende. Norge lures inn i EU bak folkets rygg, det av politikerne og hovedstrøms-media. Partier som vil ut av EØS og EU må få stemmene ved neste valg.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere