Sørlandet raser mot Acer: Tillitsvalgte i industrien har fått nok av Arbeiderpartiet

0
Fagforeningsfolk fra Eramet smelteverk i Kvinesdal under fanemarkeringa 27. februar foran Stortinget. Fagforeningsleder Bjørn Åge Nilsen til venstre.

Av Halvor Fjermeros.

En fagforeningsleder i kraftforedlende industri melder seg ut av Ap i protest mot landstyrevedtaket, en annen vil melder seg ut hvis ikke Agder Ap sier nei til Acer. Og Aps ordfører i Farsund vil vurdere sitt medlemskap om partiets stortingsgruppe sier ja til Acer neste uke.

Onsdag 14. mars 2018 meldte Terje Andre Hanssen (55) seg ut av Arbeiderpartiet. Han har vært mangeårig partimedlem, har nærmere 35 år bak seg som arbeider i kraftforedlende industri og er fagforeningsleder ved silisiumfabrikken Elkem Fiskå i Kristiansand. I så måte representerer han en stemning som brer om seg blant tillitsvalgte Ap-folk i fagbevegelsen. Det var et epokegjørende vedtak som ble gjort i Aps landsstyre denne uka, mot LOs klare råd om å utsette og utrede saken om Acer.

Hanssen reagerte på landsstyrevedtaket med å melde seg ut. Han mener at det er viktig å si fra før de endelige beslutninger tas om norsk tilknytning til EUs energipakke 3 og energibyrået Acer, slik at partiledelsen skjønner hvor landet ligger når Stortinget skal behandle saken torsdag i neste uke, 22.mars. Med det sender han også ut et signal til Arbeiderpartiets årsmøte i Agder denne helga.

Går ut hvis Agder Ap sier ja til Acer

En annen fagforeningsleder, Bjørn Åge Nilsen fra arbeiderforeninga ved Eramets smelteverk i Kvinesdal, er klar i sin tale før Aps fylkesårsmøte som åpner i Kristiansand lørdag, med partileder Jonas Gahr Støre som gjest.

-Hvis ikke årsmøtet går inn for et nei til Acer og EUs tredje energipakke, så melder jeg meg ut av Arbeiderpartiet. Jeg har tenkt på å ta denne beslutninga gjennom kampen mot Acer i vinter. Nå er tida inne for å si fra, sier Nilsen fredag, dagen før Agder Aps årsmøte. Han er mangeårig medlem og har sittet som kommunestyrerepresentant for Ap i Kvinesdal  i fire år fram til forrige valg. Han har vært leder i Industri Energi-avdelinga ved smelteverket i årevis. Han sitter også som ansattes representant i det franske Eramet-konsernets styre og mener at kraftprisen som norsk konkurransefortrinn fort kan gå tapt ved bygging av flere kabler til utlandet, noe han mener vil føre til økte kraftpriser. Det vil i sin tur fort kunne føre til en beslutning i konsernet om å flytte produksjonen til en av Eramets andre bedrifter i Europa der prisen på arbeidskraft er lavere.

Fagforeningsleder Nilsen er en av initiativtakerne til Sørlandsoppropet som en rekke fagforeninger har tilslutta seg og som stiller følgende krav:

  • Vi oppfordrer Stortinget til å se nei til norsk deltakelse i EUs energiunion og å overgi makt til ACER
  • Vedtak om tilknytning til ACER krever ¾ flertall i Stortinget, jf. Grunnlovens §115 omVedtak om tilknytning til ACER krever ¾ flertall i Storinget, jfr Gunnlovens paragraf 115 om suverenitetsavståelse
  • Norge må stanse all videre utbygging av kabler til EU-land og Storbritannia
  • Av miljøhensyn må bygging av flere kabler og den skadelige effektkjøringa stanses
  • Norge må ha nasjonal kontroll over vannkrafta, vår viktigste evigvarende energiressurs

Sørlandsoppropet og ordførerprotest

Ordfører Arnt Abrahamsen i Farsund stilte seg i februar i spissen for et opprop sammen med 13 andre Ap-ordførere om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe må si nei til Acer. Til nå har 117 ordførere (av totalt 208 Ap-ordførere) og fire fylkesordførere tilsluttet seg oppropet. Abrahamsen gikk ut med en kraftfull advarsel om å «bruke baufil på utenlandskablene» for krafteksport på denne bloggen i forrige måned.

Farsund bystyre vedtok i forrige uke å tilslutte seg Sørlandsoppropet på initiativ fra ordføreren, og etter at fagforeninga ved aluminiumsverket Alcoa hadde gjort det samme. Bystyrevedtaket skjedde mot Høyres og Venstres stemmer, men med støtte fra FrPs gruppe, som dermed trosset sin egen Acer-vennlige olje- og energiminister i Oslo.

-Ikke sikkert at Ap fortsatt har en ordfører i Farsund

Arnt Abrahamsen har sin yrkesbakgrunn i kraftforedlende industri og har blant annet vært elektrosjef i nærmere tjue år ved Elkems aluminiumsfabrikk på Lista før Alcoa overtok eierskapet. Som ordfører arbeider han med å videreutvikle Farsund og Lista som en industriregion basert på gode havneforhold, rikelig med arealer for industri og god tilgang på kraft. Han reagerte spontant på Aps landsstyrevedtak denne uka:

-Det er passelig arrogant å ignorere den motstanden som har vært i partiets egne rekker i denne saken. Jeg vil si at det er respektløst å se bort fra de vedtak som har blitt fattet i både Arbeiderpartiets lokallag, i fylkesting og kommunestyrer, fra godt over halvparten av partiets ordførere, og ikke minst fra fagbevegelsen i kampen mot Acer og kraftkabler. Denne helga avvikles det sju fylkesårsmøter i Ap. Hvis flertallet av årsmøtene sier nei til Acer, så har stortingsgruppa å følge dette klare rådet, sier Abrahamsen som er fullt klar over at Aps Acer-vennlige ledelse ved Gahrs Støre og Barth Eide spiller kortet om at de stiller krav om «forsikringer» fra regjeringa. Verken Erna Solberg eller Siv Jensen har fullmakter til å utstede noe slikt på vegne av EU og dets energiunion, sier ordføreren som frykter dynamikken som følger med EUs fjerde og femte energipakke.

-Hvis stortingsgruppa går inn for å tilslutte seg Acer, så vil jeg vurdere mitt partimedlemskap. Det er ikke sikkert at Arbeiderpartiet har noen ordfører i Farsund i framtida hvis de fortsetter å ignorere grasrota i partiet og industri-Norge slik de har gjort til nå, avslutter Arnt Abrahamsen.

 

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Halvor Fjermeros.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel– Av en type utviklet av løgnere
Neste artikkelDen syriske hæren har oppnådd en avtale om saudi-støttede terrorister i Øst-Ghouta