Sørlandet raser mot Acer: Tillitsvalgte i industrien har fått nok av Arbeiderpartiet

14
Fagforeningsfolk fra Eramet smelteverk i Kvinesdal under fanemarkeringa 27. februar foran Stortinget. Fagforeningsleder Bjørn Åge Nilsen til venstre.
Halvor Fjermeros

Av Halvor Fjermeros.

En fagforeningsleder i kraftforedlende industri melder seg ut av Ap i protest mot landstyrevedtaket, en annen vil melder seg ut hvis ikke Agder Ap sier nei til Acer. Og Aps ordfører i Farsund vil vurdere sitt medlemskap om partiets stortingsgruppe sier ja til Acer neste uke.

Onsdag 14. mars 2018 meldte Terje Andre Hanssen (55) seg ut av Arbeiderpartiet. Han har vært mangeårig partimedlem, har nærmere 35 år bak seg som arbeider i kraftforedlende industri og er fagforeningsleder ved silisiumfabrikken Elkem Fiskå i Kristiansand. I så måte representerer han en stemning som brer om seg blant tillitsvalgte Ap-folk i fagbevegelsen. Det var et epokegjørende vedtak som ble gjort i Aps landsstyre denne uka, mot LOs klare råd om å utsette og utrede saken om Acer.

Hanssen reagerte på landsstyrevedtaket med å melde seg ut. Han mener at det er viktig å si fra før de endelige beslutninger tas om norsk tilknytning til EUs energipakke 3 og energibyrået Acer, slik at partiledelsen skjønner hvor landet ligger når Stortinget skal behandle saken torsdag i neste uke, 22.mars. Med det sender han også ut et signal til Arbeiderpartiets årsmøte i Agder denne helga.

Går ut hvis Agder Ap sier ja til Acer

En annen fagforeningsleder, Bjørn Åge Nilsen fra arbeiderforeninga ved Eramets smelteverk i Kvinesdal, er klar i sin tale før Aps fylkesårsmøte som åpner i Kristiansand lørdag, med partileder Jonas Gahr Støre som gjest.

-Hvis ikke årsmøtet går inn for et nei til Acer og EUs tredje energipakke, så melder jeg meg ut av Arbeiderpartiet. Jeg har tenkt på å ta denne beslutninga gjennom kampen mot Acer i vinter. Nå er tida inne for å si fra, sier Nilsen fredag, dagen før Agder Aps årsmøte. Han er mangeårig medlem og har sittet som kommunestyrerepresentant for Ap i Kvinesdal  i fire år fram til forrige valg. Han har vært leder i Industri Energi-avdelinga ved smelteverket i årevis. Han sitter også som ansattes representant i det franske Eramet-konsernets styre og mener at kraftprisen som norsk konkurransefortrinn fort kan gå tapt ved bygging av flere kabler til utlandet, noe han mener vil føre til økte kraftpriser. Det vil i sin tur fort kunne føre til en beslutning i konsernet om å flytte produksjonen til en av Eramets andre bedrifter i Europa der prisen på arbeidskraft er lavere.

Fagforeningsleder Nilsen er en av initiativtakerne til Sørlandsoppropet som en rekke fagforeninger har tilslutta seg og som stiller følgende krav:

 • Vi oppfordrer Stortinget til å se nei til norsk deltakelse i EUs energiunion og å overgi makt til ACER
 • Vedtak om tilknytning til ACER krever ¾ flertall i Stortinget, jf. Grunnlovens §115 omVedtak om tilknytning til ACER krever ¾ flertall i Storinget, jfr Gunnlovens paragraf 115 om suverenitetsavståelse
 • Norge må stanse all videre utbygging av kabler til EU-land og Storbritannia
 • Av miljøhensyn må bygging av flere kabler og den skadelige effektkjøringa stanses
 • Norge må ha nasjonal kontroll over vannkrafta, vår viktigste evigvarende energiressurs

Sørlandsoppropet og ordførerprotest

Ordfører Arnt Abrahamsen i Farsund stilte seg i februar i spissen for et opprop sammen med 13 andre Ap-ordførere om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe må si nei til Acer. Til nå har 117 ordførere (av totalt 208 Ap-ordførere) og fire fylkesordførere tilsluttet seg oppropet. Abrahamsen gikk ut med en kraftfull advarsel om å «bruke baufil på utenlandskablene» for krafteksport på denne bloggen i forrige måned.

Farsund bystyre vedtok i forrige uke å tilslutte seg Sørlandsoppropet på initiativ fra ordføreren, og etter at fagforeninga ved aluminiumsverket Alcoa hadde gjort det samme. Bystyrevedtaket skjedde mot Høyres og Venstres stemmer, men med støtte fra FrPs gruppe, som dermed trosset sin egen Acer-vennlige olje- og energiminister i Oslo.

-Ikke sikkert at Ap fortsatt har en ordfører i Farsund

Arnt Abrahamsen har sin yrkesbakgrunn i kraftforedlende industri og har blant annet vært elektrosjef i nærmere tjue år ved Elkems aluminiumsfabrikk på Lista før Alcoa overtok eierskapet. Som ordfører arbeider han med å videreutvikle Farsund og Lista som en industriregion basert på gode havneforhold, rikelig med arealer for industri og god tilgang på kraft. Han reagerte spontant på Aps landsstyrevedtak denne uka:

-Det er passelig arrogant å ignorere den motstanden som har vært i partiets egne rekker i denne saken. Jeg vil si at det er respektløst å se bort fra de vedtak som har blitt fattet i både Arbeiderpartiets lokallag, i fylkesting og kommunestyrer, fra godt over halvparten av partiets ordførere, og ikke minst fra fagbevegelsen i kampen mot Acer og kraftkabler. Denne helga avvikles det sju fylkesårsmøter i Ap. Hvis flertallet av årsmøtene sier nei til Acer, så har stortingsgruppa å følge dette klare rådet, sier Abrahamsen som er fullt klar over at Aps Acer-vennlige ledelse ved Gahrs Støre og Barth Eide spiller kortet om at de stiller krav om «forsikringer» fra regjeringa. Verken Erna Solberg eller Siv Jensen har fullmakter til å utstede noe slikt på vegne av EU og dets energiunion, sier ordføreren som frykter dynamikken som følger med EUs fjerde og femte energipakke.

-Hvis stortingsgruppa går inn for å tilslutte seg Acer, så vil jeg vurdere mitt partimedlemskap. Det er ikke sikkert at Arbeiderpartiet har noen ordfører i Farsund i framtida hvis de fortsetter å ignorere grasrota i partiet og industri-Norge slik de har gjort til nå, avslutter Arnt Abrahamsen.

 

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Halvor Fjermeros.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Svein Svein says:

  I EU’s økonomiske komiteer og institusjoner sitter de store finansselskapene representert. ACER er bare et første steg på veien mot å gi bort norsk vannkraft til Wall Street.

  I vårt kalde klima har vannkraften vært vår naturgitte kilde til varme og utvikling for mange generasjoner. Våre forfedre bygget den, vi gir den bort og våre etterkommere vil betale prisen. Og ingen av de store partiene står på folkets side her.

 2. Avatar for SHO SHO says:

  Det finnes flere måter som Norge kan gi sin støtte til det grønne skifte i Europa på.
  Istedenfor utenlandskabler kan bedrifter i EU feks heller flytte deler av sin produksjon til Norge hvor det er både ren, billig og stabil strømforsyning. Da unngår man samtidig også strømtap i utenlandskabler. Dette vil være gunstig for Norge når oljevirksomheten i Norge gradvis trappes ned. Norge har ikke stor nok strømproduksjon til å kunne være batteri for hele Europa, batterikapasiteten (magasinkapasiteten) i Norge kan kun dekke behovet for jevn strømforsyning i Norge ved feks utbygging av norsk vindkraft. Men alt dette vil nok bryte med Tysklands planer.

  Hva mener EU egentlig med harmonisering av strømpriser i EU? Betyr det feks at dyr vindkraft skal bestemme nivået på strømprisen i hele Europa? Da kan hele Europa si farvel til alt som har med kraftktrevende industri å gjøre (bla smelteverk) og Europa vil da gjøre seg avhengig av import av aluminium og silisium og mye annet feks fra Qatar, Brasil og Kina. Er dette virkelig smart? Det høres ut som EU risikerer å begå økonomisk selvmord (høye strømpriser i tillegg til den håpløse eurovalutaen som fungerer som en tvangstrøye).

  Og et grunnleggende spørsmål er også om et kapitalistisk industrisystem vil tåle skyhøye strømpriser? Det er jo energi som driver maskineriet. (Et tankeeksperiment: skulle feks strømprisen bli kr 1.000 pr kWh ville vel det meste av maskineriet stoppe opp). Vil ikke høye strømpriser kunne føre til økonomisk stagnasjon i EU?

  Hvis man fortsatt ønsker å subsidiere vindkraft innenfor EU/EØS kan man spørre seg om hvordan dette i praksis skal foregå. Er det produsentlandet som skal betale for subsidiene (som feks Norge) eller er det heller forbrukslandet (som feks Tyskland) som skal betale for subsidiene for den strøm fra vindkraft som landet importerer gjennom utenlandskabler? (Gjennom kablene går det samtidig strøm fra mye annet enn bare fra vindkraft). Dette må være en nøtt å knekke skulle man tro. Nå vil imidlertid MDG gå for en slik løsning ved å tappe oljefondet for penger for å subsidiere norsk strømeksport med strøm som kommer fra kostbar norsk havvind.

 3. Siden Støre har plassert pengene sine hos Egerton som bl.a. har Alphabet på sin top ti-holdingliste, kan han sikkert se frem til en lukurativ pensjon, da som kraftleverandør. Alphabet/google kjøpte all vindkraft hos Tellenes i 12 år - en avtale som tredde i kraft ved årsskiftet. - Zephyr og Norsk Vind Energi solgte vindkraftparken Tellenes til et investeringsfond forvaltet av investeringsgiganten Blackrock, ifølge en børsmelding meldte E24 i 2016. Hvis arbeiderpartiet ikke bytter ut ledelsen, vil nasjonens fellesverdier havne i lomma hos Støre og hans likesinnede hvor de fleste har adresse Wallstreet&Co - Her vil nok Acer tilpasse profitten etter leverandørens ønske som inkluderer videresalg av kraft, og folk må da “skatte” direkte til Støre/BlackRock&Co

 4. Avatar for SHO SHO says:

  Norge har samarbeidet med sine naboland i mange år når det gjelder kraftutveksling. Ingen ønsker å avbryte et slikt godt samarbeid (hvor begge parter prøver å selge dyrt og kjøpe billig). Kraftutveksling betyr at man over en periode på kanskje noen få år eksporterer og importerer like mye strøm (dvs man bedriver balansert handel og ikke ensidig eksport eller import). Det er ikke dette ACER dreier seg om. Det langsiktige målet til EU og ACER er fri flyt av strøm i hele EU/EØS og harmonisering av strømpriser mellom alle land i EU/EØS. Dette betyr høyere strømpriser i Norge. Og trolig også mer ustabil strøm i Norge da våre naboland bygger ut stadig mer av ustabil vindkraft og solkraft i takt med nye utenlandskabler. Og på sikt kanskje også mer tvangsmessig utbygging av vannkraft og vindkraft i Norge bla for å dekke Tysklands behov for energi?

 5. Avatar for ABC ABC says:

  ““skatte” direkte til Støre/BlackRock&Co” ja den veien går det. Min iakttagelse og refleksjon fra politisk miljø er at politiker er veldig utsatte og de må inngå ulike allianser. De må dels skydde sin posisjon i partiet utover å gå i kamp med eksterne aktører. Summert se en en klassiker, dva en god intervju med Anne-Marie Pålsson om noen ikke har sett…

  Knapptryckarkompaniet

  https://www.youtube.com/watch?v=qu0h9lZFebQ

  Mine spontane funderinger… Støre har jo penger men mye vil ha mer og han har aviser og media med seg da han naturlig nok har kapitalen på sin side hvilket styrker han. Han har også fordelingsmakt helt naturlig i sin posisjon men sikkert også enn mer gjennom sine sponsorer. Utover det så har ha sikkert muligheter å straffe mange som hoter han gjennom represalier dels i partiet men sikkert utenfor også da igjen gjennom sponsorer. LO har jo vart en stor sponsor av AP men nå er det nye og fagbevegelsen er svekket og derfra har man ikke noen hjelp å hente. “Fight fire with fire” er den endeste løsning jeg ser. Dvs AP må kutte korrupsjonen og gjøre et opprør fra bunn og opp og se til å få inn kapital uten å kompromisse med sine grunnleggende verdier. Cash (som tilvirkes av private aktører) is king i den syke korrupte verden vi lever i den saken er sikker.

 6. Sjekk selv om du finner det på NRK siden, eller bare på en lokal avdelings side . Avstemningen i stortinget er denne uka.Sier det litt ?

  Den røde silda saken med Listhaug som skal distrahere og avlede fra den viktige ACER saken, derimot, ligger på hovedsiden.https://www.nrk.no/norge/syv-sporsmal-og-svar-om-listhaug-braket-1.13966364

 7. Avatar for FMD FMD says:

  Vårt forhold til EU har ingenting med samarbeid å gjøre, vi er en vasallstat som bare må godta alt av direktiver som blir tredd nedover hodene våre. Vi må slettes ikke samarbeide med denne udemokratiske unionen av faenskap! Norge må bli en selvstendig nasjon igjen, før dette går riktig så ille!

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

2 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

14 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.