– Det globalismen gjorde var å overføre USAs økonomi til Kina

0
USA er på låst kurs mot å bli et tredjeverdenland. Her Brooklyn i 2018. Shutterstock

«Hovedproblemet med den amerikanske økonomien er at globalismen har dekonstruert den. Utflagging av amerikanske arbeidsplasser har redusert amerikansk produksjons- og industrikapasitet og tilhørende innovasjon, forskning, utvikling, forsyningskjeder, forbrukernes kjøpekraft og skattegrunnlag for statlige og lokale myndigheter. Bedrifter har økt den kortsiktige fortjenesten på bekostning av disse langsiktige kostnadene. Faktisk ser vi at den amerikanske økonomien flyttet ut av den første verdenen inn i den tredje verdenen.»

Dette skriver Paul Craig Roberts i en godt poengtert analyse med tittelen:

What Globalism Did Was To Transfer The US Economy To China

Paul Craig Roberts var viseminister for finansdepartementet i USA under Ronald Reagan, og som innehar departementets pris Meritorious Service Award for “his outstanding contributions to the formulation of United States economic policy.”Roberts har også vært redaktør i Wall Street Journal og skribent i et stort antall av hovedstrømsmediene i USA i tillegg til at han har diverse akademiske titler.

Å skyte seg sjøl i foten

Donald Trump har innført høye tollsatser på import fra Kina. Dette rammer først og fremst selskaper og forbrukere i USA, skriver Roberts:

«Importavgifter er ingen løsning. Trump-administrasjonen sier at tollsatsene betales av Kina, men med mindre Apple, Nike, Levi og alle offshoring-selskapene har fått dispensasjon fra tollen, faller tollen på den offshored produksjonen av amerikanske firmaer som selges til amerikanske forbrukere. Avgiftene vil enten redusere fortjenesten til de amerikanske firmaene eller bli betalt av amerikanske kjøpere av produktene til høyere priser. Avgiftene vil skade Kina bare ved å redusere kinesisk sysselsetting i produksjonen av amerikanske varer til amerikanske markeder.»

Ingen handelskrig

Det som foregår er ingen handelskrig, mener Roberts.

«En handelskrig er når land prøver å beskytte sine næringer ved å etablere tollbarrierer for import av billigere produkter fra utlandet. Men halvparten eller mer av importen fra Kina er import fra amerikanske selskaper. Trumps avgifter, eller en stor del av dem, faller på amerikanske selskaper eller amerikanske forbrukere.»

«Man må undre seg over at det ikke er en eneste økonom noe sted i Trump-administrasjonen, Federal Reserve eller andre steder i Washington som er i stand til å forstå situasjonen og formidle en forståelse til president Trump.

En konsekvens av Washingtons universelle økonomiske uvitenhet er at de økonomiske mediene har samlet historien om at “Trumps avgifter” ikke bare driver amerikanere inn i lavkonjunktur, men også hele verden. På en eller annen måte sender avgifter på Apple-datamaskiner og iPhones, Nike-fottøy og Levi-jeans verden inn i resesjon eller verre. Dette er en ekstraordinær økonomisk konklusjon, men tankekapasiteten har i stor grad forsvunnet i USA.»

Verdens største industrielle og økonomiske vekst foregår nå i Kina. Her fra kjempebyen Guangzhou i Sør-Kina som er senter for en økonomisk provins med BNP på linje med Frankrike, men på vei oppover. Shutterstock

Globalismen flyttet USAs industri til Kina

USAs industrielle kapasitet og faktisk hele landets industrielle og produktive basis har vært i en fallende kurve i mer enn to tiår. Det skyldes at globalismen ååpnet veien for å flytte hele produksjonslinjer til lavkostland slik at toppsjefene kunne hente ut enda høyere lønninger og bonuser, og slik at aksjonærenes fortjenester også kunne gå til himmels. For USA som industrinasjon og arbeiderklassen i USA har det vært katastrofalt. Til og med rapporter fra Pentagon avslører at det er slik:

Den industrielle basen for USAs våpenindustri råtner på rot

Situasjonen innen forskning og innovasjon i USA er ikke noe bedre:

Forfallet i USAs forskning og Imperiets vei mot undergangen

Manipulasjon av statistikken skaper et falsk bilde

Roberts skriver:

«Virkelig statistisk analyse, i motsetning til den offisielle propagandaen, viser at det lykkelige bildet av en blomstrende økonomi er en illusjon skapt av statistisk bedrag. Inflasjonen undervurderes systematisk, så når nominelt BNP blåses opp, er resultatet at man regner inn høyere priser som en økning i realproduksjonen, det vil si at inflasjonen blir reell økonomisk vekst. Arbeidsledighet telles ikke. Hvis du ikke har søkt på jobb de siste 4 ukene, er du offisielt ikke en del av arbeidsstyrken, og arbeidsledigheten din blir ikke talt. Måten regjeringen teller arbeidsledighet på er så ekstraordinær at jeg er overrasket over at USA ikke har null arbeidsledighet.»

USA er på vei mot den tredje verden

Men hva gjør et land når det har flagget ut den industrielle basisen sin til et annet land som det så erklærer økonomisk krig mot? Viser ikke dette at den herskende klassen er fullstendig inkompetent?

USA er er på låst kurs, mener Roberts. Denne kursen ble satt lenge før Trump. Han har arvet problemet, og det er så til de grader innebygd i systemet nå at det ikke er noe Trump kan gjøre med det. USA er låst på en kurs som fører oss lukt ned i det vi kalte den tredje verden for seksti år siden, avslutter Paul Craig Roberts.

Forlatt fabrikkanlegg i Detroit, byen som en gang var en av verdens fremste industrimetropoler. Shutterstock.

Og det er ikke bare han som mener det. Dette synspunktet støttes også av forskere ved MIT. Peter Temin, som er professor emeritus i økonomi ved MIT mener at «middle America» er dødt, at landet nå er delt som om det var to land i ett, noe som er typisk for det vi kaller tredjeverdenland. I boka The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy tegner han et bildet av et land som er fullstendig splittet i to leire, der de rike blir bare rikere og rikere og forskanser seg der oppe, mens det fattige flertallet synker ned i elendighet og avmakt.

Det samme skriver Noah Smith om i Bloomberg i artikkelen:

U.S. Is a Rich Country With Symptoms of a Developing Nation

Les også om dette i steigan.no:

Det synkende imperiet

Slutten på Imperiet

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.