– Det globalismen gjorde var å overføre USAs økonomi til Kina

13
USA er på låst kurs mot å bli et tredjeverdenland. Her Brooklyn i 2018. Shutterstock

«Hovedproblemet med den amerikanske økonomien er at globalismen har dekonstruert den. Utflagging av amerikanske arbeidsplasser har redusert amerikansk produksjons- og industrikapasitet og tilhørende innovasjon, forskning, utvikling, forsyningskjeder, forbrukernes kjøpekraft og skattegrunnlag for statlige og lokale myndigheter. Bedrifter har økt den kortsiktige fortjenesten på bekostning av disse langsiktige kostnadene. Faktisk ser vi at den amerikanske økonomien flyttet ut av den første verdenen inn i den tredje verdenen.»

Dette skriver Paul Craig Roberts i en godt poengtert analyse med tittelen:

What Globalism Did Was To Transfer The US Economy To China

Paul Craig Roberts var viseminister for finansdepartementet i USA under Ronald Reagan, og som innehar departementets pris Meritorious Service Award for “his outstanding contributions to the formulation of United States economic policy.”Roberts har også vært redaktør i Wall Street Journal og skribent i et stort antall av hovedstrømsmediene i USA i tillegg til at han har diverse akademiske titler.

Å skyte seg sjøl i foten

Donald Trump har innført høye tollsatser på import fra Kina. Dette rammer først og fremst selskaper og forbrukere i USA, skriver Roberts:

«Importavgifter er ingen løsning. Trump-administrasjonen sier at tollsatsene betales av Kina, men med mindre Apple, Nike, Levi og alle offshoring-selskapene har fått dispensasjon fra tollen, faller tollen på den offshored produksjonen av amerikanske firmaer som selges til amerikanske forbrukere. Avgiftene vil enten redusere fortjenesten til de amerikanske firmaene eller bli betalt av amerikanske kjøpere av produktene til høyere priser. Avgiftene vil skade Kina bare ved å redusere kinesisk sysselsetting i produksjonen av amerikanske varer til amerikanske markeder.»

Ingen handelskrig

Det som foregår er ingen handelskrig, mener Roberts.

«En handelskrig er når land prøver å beskytte sine næringer ved å etablere tollbarrierer for import av billigere produkter fra utlandet. Men halvparten eller mer av importen fra Kina er import fra amerikanske selskaper. Trumps avgifter, eller en stor del av dem, faller på amerikanske selskaper eller amerikanske forbrukere.»

«Man må undre seg over at det ikke er en eneste økonom noe sted i Trump-administrasjonen, Federal Reserve eller andre steder i Washington som er i stand til å forstå situasjonen og formidle en forståelse til president Trump.

En konsekvens av Washingtons universelle økonomiske uvitenhet er at de økonomiske mediene har samlet historien om at “Trumps avgifter” ikke bare driver amerikanere inn i lavkonjunktur, men også hele verden. På en eller annen måte sender avgifter på Apple-datamaskiner og iPhones, Nike-fottøy og Levi-jeans verden inn i resesjon eller verre. Dette er en ekstraordinær økonomisk konklusjon, men tankekapasiteten har i stor grad forsvunnet i USA.»

Verdens største industrielle og økonomiske vekst foregår nå i Kina. Her fra kjempebyen Guangzhou i Sør-Kina som er senter for en økonomisk provins med BNP på linje med Frankrike, men på vei oppover. Shutterstock

Globalismen flyttet USAs industri til Kina

USAs industrielle kapasitet og faktisk hele landets industrielle og produktive basis har vært i en fallende kurve i mer enn to tiår. Det skyldes at globalismen ååpnet veien for å flytte hele produksjonslinjer til lavkostland slik at toppsjefene kunne hente ut enda høyere lønninger og bonuser, og slik at aksjonærenes fortjenester også kunne gå til himmels. For USA som industrinasjon og arbeiderklassen i USA har det vært katastrofalt. Til og med rapporter fra Pentagon avslører at det er slik:

Den industrielle basen for USAs våpenindustri råtner på rot

Situasjonen innen forskning og innovasjon i USA er ikke noe bedre:

Forfallet i USAs forskning og Imperiets vei mot undergangen

Manipulasjon av statistikken skaper et falsk bilde

Roberts skriver:

«Virkelig statistisk analyse, i motsetning til den offisielle propagandaen, viser at det lykkelige bildet av en blomstrende økonomi er en illusjon skapt av statistisk bedrag. Inflasjonen undervurderes systematisk, så når nominelt BNP blåses opp, er resultatet at man regner inn høyere priser som en økning i realproduksjonen, det vil si at inflasjonen blir reell økonomisk vekst. Arbeidsledighet telles ikke. Hvis du ikke har søkt på jobb de siste 4 ukene, er du offisielt ikke en del av arbeidsstyrken, og arbeidsledigheten din blir ikke talt. Måten regjeringen teller arbeidsledighet på er så ekstraordinær at jeg er overrasket over at USA ikke har null arbeidsledighet.»

USA er på vei mot den tredje verden

Men hva gjør et land når det har flagget ut den industrielle basisen sin til et annet land som det så erklærer økonomisk krig mot? Viser ikke dette at den herskende klassen er fullstendig inkompetent?

USA er er på låst kurs, mener Roberts. Denne kursen ble satt lenge før Trump. Han har arvet problemet, og det er så til de grader innebygd i systemet nå at det ikke er noe Trump kan gjøre med det. USA er låst på en kurs som fører oss lukt ned i det vi kalte den tredje verden for seksti år siden, avslutter Paul Craig Roberts.

Forlatt fabrikkanlegg i Detroit, byen som en gang var en av verdens fremste industrimetropoler. Shutterstock.

Og det er ikke bare han som mener det. Dette synspunktet støttes også av forskere ved MIT. Peter Temin, som er professor emeritus i økonomi ved MIT mener at «middle America» er dødt, at landet nå er delt som om det var to land i ett, noe som er typisk for det vi kaller tredjeverdenland. I boka The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy tegner han et bildet av et land som er fullstendig splittet i to leire, der de rike blir bare rikere og rikere og forskanser seg der oppe, mens det fattige flertallet synker ned i elendighet og avmakt.

Det samme skriver Noah Smith om i Bloomberg i artikkelen:

U.S. Is a Rich Country With Symptoms of a Developing Nation

Les også om dette i steigan.no:

Det synkende imperiet

Slutten på Imperiet

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Trump transcript, hvis noen vil lese talen :
  “We are winning against China. They’ve lost two and a half million jobs in a very short period of time. They want to make a deal. It’s got to be a deal that’s good for the United States, where they want to make a deal — probably, we will make a deal.”

  Les også : Nå rakner det for Trump
  Kommentar til det :
  Det er sagt at Trump leker katt og mus med pressen, og trunews mener at han prøver å unngå mer oppmerksomhet for Epstein saken…

 2. Stakkars Kina, som hadde en slik stolt arkitektur-tradisjon, som vi yndet å kopiere her i Vesten under kolonitiden. Nå er det de som kopierer oss, hvordan kan kineserne være så dumme?

  Our generation has willingly chosen to promote and build anxiety-producing buildings, while at the same time destroying what is left of life-enhancing geometries. The media is successful in convincing the rest of the world to import these designs into the remotest regions of the world, and to erase their own architectural traditions. The developing world has been sold the image of anxiety-producing architecture as the key to modernization, and as being essential for social and economic progress. – Nikos A. Salingaros, Twelve Lectures on Architecture, page161

  Guangzhou, du har solgt Kinas sjel!

 3. Ps! Vil legge til at kineserne, paradoksalt nok, nå utvikler noen av de beste forskerne på ny urban teori, hvor jeg her særlig vil nevne professor Bin Jiang, som for tiden holder et professorat i Sverige, hvor han arbeider på et forskningsprosjekt for EU om videreutvikling av Alexanders generative koder: https://www.researchgate.net/profile/Bin_Jiang3

  Du verden hvor aktiv Jiang har vært siden sist jeg var innom forskningen hans! Underlig dette, her driver vi på i Mjøslandet for å tilintetgjøre alt som er igjen av livgivende geometri, både urban og rural geometri, samtidig som vi raserer fedrelandet med vindindustri, så har vi Kinas kanskje fremste ekspert på livgivende geometri rett over grensa. Hvilken velsignelse, som norske arkitekter, politikere og byplanleggere totalt overser! Er så mye å lese, men ser jeg må forsøke å ta igjen litt av etterslepet på hva Bin Jiang holder på med for tiden.

  Christopher Alexander, hvis arbeider skal legge grunnlaget for vårt nye land, sammen med lommedemokratiet, når vi får sparket på sjøen satanistene som nå regjerer i statsadministrasjonen og arkitekturbransjen, er en gammel mann nå. Godt å se at kineserne gjør en slik god jobb i å videreutvikle hans forskning. Professor Bin Jiang er på ingen måte alene blant kineserne om å interessere seg for Christopher Alexander! I Norge er jeg dessverre alene. Men Kinas skarpeste hjerner er på min og PermaLivs side!

 4. Har det noen forbindelse til " Smart cities" og “bærekraftig utvikling” ?

  Overvåking via lyktestolper :

  "The Current by GE CityIQ solution, powered by GE is built on Intel® technology and provides a universal intelligent node that can be installed on any streetlight pole.

  These intelligent nodes can instantly see, hear, feel, and talk using optical sensors, acoustic sensors, and environmental sensors that collect temperature, pressure, humidity, vibration, noise, lighting, and compass data. Intel technology provides the advanced processing and edge analytics needed for these compute-intensive functions.
  (Min uthevelse )

  Initiativene “bærekraftig utvikling” og “global styring” fra Rockefeller CFR og dens mange tilknyttede selskaper, inkludert FNs organisasjon, er i farta. En av disse er “Smarte byer” -prosjektet. I mai arrangerer de kinesiske kommunistene en amerikansk konferanse om “Framtidens byer: Smart, spenstig og bærekraftig” med fokus på datainnsamling og informasjonshåndtering.

  Konseptet “smart by” inkluderer et gjennomgripende overvåkingssystem basert på trådløse nettverk og “tingenes internett”. General Electric, en CFR-bedriftspartner og promotør av teknologien, setter i gang et stort pilotprosjekt i San Diego i år. Deres markedsføringsmateriell beskriver glødende “Digital City of Tomorrow” på typisk Disney-lignende måte:

  "For å bygge blomstrende byer, samarbeider GE Current med bylederne for å gjøre sitt allestedsnærværende lysnettverk til en digital infrastruktur. Med den ‘fremtidssikrede’ byen i tankene, er Current’s CityIQ, en unik intelligent node innebygd med mange sensorer, utvidbar gjennom luftoppgraderingene … med tilkobling til nærliggende enheter og [muligheten til å gjøre flersensor-fusjon over en sikker skyforbindelse … Installert på en hvilken som helst gatelysstolpe, forvandler den en bys belysningsinfrastruktur til en alt- kunnskap, data intelligence-nettverk …som fanger allestedsnærværende data "

  Ressurs sider her på Modern History Project : ( Informative bra nettsider )
  https://modernhistoryproject.org/mhp?News=535

  https://www.youtube.com/watch?v=-7EJ9mIENYg
  https://smartcitiescouncil.com/

  Erna leder pådrivergruppa for FNs bærekraftsmål, der kineseren Jack Ma er med. ( Alibaba )

  Engelsk artikkel jeg har brukt google oversettelse på.
  ( utdrag )

  Artikkel : " Big data meets Big Brother as China moves to rate its citizens"
  Den kinesiske regjeringen planlegger å lansere sitt sosiale kredittsystem i 2020. Målet? Å bedømme påliteligheten - eller på annen måte - til 1,3 milliarder innbyggere

  Alibaba røper ikke den “komplekse algoritmen” den bruker for å beregne antallet, men de avslører de fem faktorene som er tatt i betraktning. Den første er kreditthistorie. For eksempel betaler innbyggeren sin strøm- eller telefonregning i tide? Det neste er oppfyllelseskapasitet, som den definerer i sine retningslinjer som “en brukers evne til å oppfylle kontraktforpliktelsene”. Den tredje faktoren er personlige egenskaper, og verifiserer personlig informasjon, for eksempel noens mobiltelefonnummer og adresse. Men den fjerde kategorien, oppførsel og preferanser, er der det blir interessant.
  Men her er den virkelige kickeren: en persons egen poengsum vil også bli påvirket av hva vennene sine på nettet sier og gjør, utover sin egen kontakt med dem. Hvis noen de er koblet til online-innlegg, har en negativ kommentar, vil deres egen poengsum også bli dratt ned.
  Kinas tillitssystem kan være frivillig ennå, men det har allerede konsekvenser. I februar 2017 kunngjorde landets høyeste folkerett at 6,15 millioner av innbyggerne hadde fått forbud mot å ta fly de siste fire årene for sosiale ugjerninger. Forbudet blir pekt på som et skritt mot svartelisting i SCS. “Vi har signert et memorandum … [med over] 44 myndighetsavdelinger for å begrense ‘diskrediterte’ mennesker på flere nivåer,” sier Meng Xiang, leder for den eksekutive avdelingen i Høyesterett. Ytterligere 1,65 millioner svarteliste kan ikke ta tog.

  Å dele det Sesame Credit omtaler som “positiv energi” på nettet, fine meldinger om regjeringen eller hvor bra landets økonomi klarer det, vil få poengsummen din til å gå opp.

  Minner igjen om at lista over amerikanske selskaper som dro til Kina, finnes i boka som kommer i oktober, og kan forhåndsbestilles : “The Killing of uncle Sam.”

 5. Dessverre, økomodernistene avskyr Christopher Alexander. Bare å se til nye Hurdal Urbane Landsby. Planen er god i bunn, men så lenge den gjennomføres på modernismens grunn, blir det ikke annet enn økomodernisme uten levende struktur. Frederica Muller, som la grunnplanen, er dyktig, og har vist at hun behersker levende struktur. Men så skal liksom finishen utføres av Helen & Hard, som er hardbarkede økomodernister.

  Designet og bygget av Frederica Muller:

  Caf%C3%A8bygget_ved_Ramme_g%C3%A5rd_ved_Hvitsten_i_Vestby_-The_caf%C3%A8_building_at_Ramme_g%C3%A5rd_in_Norway-signalbygget_B(2)-blog

  Helen & Hards økomodernistiske alternativ i Hurdal:

  Ikke-B%C3%A6rekraftsakademiet

 6. For mange år siden leste jeg en godt underbygget artikkel, som påviste at de som tjente på kolonialismen ikke var land, men de som opererte i mellom - shipping og finans. Det er fortsatt gyldig.
  Det er nærmest ingen grenser for hvor mye som kan fanges i gapet mellom ulike myndigheter.

  Europas mørke middelalder hadde også sitt opphav i dette- da de var ofre for carry-trade og Bysantz uforstand.
  I Bysants var det bare keiseren som kunne mynte ut gull, men lokale lensherrer myntet sølv - som var som veklsepenger - det vanlig folk trengte. For du måtte betale skatten din.
  vekslingskursen var noe sånt som 1 : 14. Samtidig hadde India en vekslingskurs på 1:7.
  Det betydde at det var svært lukurativt å veksle inn gull i Europa og veskle inn sølv i India. Dette tømte Europa for bruks-mynter, og vi fikk den mørke middelaldrer. Bysants ble rike på å fortolle trafikken.

 7. Cafebygget på Ramme gård ved Hvitsten i Vestby husket jeg igjen, siden jeg har vært der en gang med en slektning som viste meg stedet, men måtte lete litt, siden jeg hadde glemt navnet. Her var jo bildet, som jeg ser at du er fotografen .:slightly_smiling_face: ( Klikk Ramme )


  Kan det være Gaia arkitekt Frederica Miller det skulle være ?
  Frederica Miller er sivilarkitekt, permakulturdesigner og medlem av Gaia -gruppen. Hun har lang erfaring fra økologisk bygging og planlegging i Norge, og arbeider blant annet med bærekraftige boligområder, byøkologi, skoler og gårdsbruk. Hun har skrevet ’Levende hus, om miljø – og ressursvennlig bygging.

  Foto her : http://permakulturdesign.no/utdanning/
  FREDERICA MILLER ( se gaia arkitekter, Gaia Oslo )
  https://www.gaiaarkitekter.no/hjem-oslo/arkitektur/103-ramme-gard

 8. Avatar for SHO SHO says:

  Et problem med handelskrigen er at det skaper usikkerhet i næringslivet mht framtiden. Og denne usikkerhet gjør at investeringer utsettes. Lavere investeringer fører til lavere aktivitet i diverse bransjer og ansatte i disse bransjer og også i andre bransjer mister jobber og inntekter. Dette kan være med på å utløse en resesjon (økonomisk nedgang eller økonomisk krise).

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

5 flere kommentarer

Deltakere