En advarsel til vindkraftmotstandere

0

Utenlandsk storkapital voldtar norsk natur ved hjelp av Solbergregimets hemningsløse knefall. Som vi har vist i mange artikler er det ikke hvem som helst som står bak dette overgrepet mot norsk natur og norske lokalsamfunn. Det dreier seg om noen av de største kapitalgruppene i verden.

I forbindelse med vindindustriutbygginga på Frøya har vi sett at en tysk industrigigant har kommet seg inn via det som nærmest må kalles et stråselskap og dermed fått total makt til å gjøre som de vil med en sårbar natur og et lite lokalsamfunn. Vi kalte det retorisk for en «tysk okkupasjon av Frøya», og det var naturligvis for å sette fingeren på at her gjelder ikke folkestyret lenger. Her ruller kapitalen inn på tvers av nesten 80 prosent av stemmene i folkeavstemning, og de «kjøper opp» norsk politi til å jobbe for seg.

Folkebevegelsen mot vindindustrien forsøker med alle fredelige midler de kan å stoppe galskapen, og det er uhyre viktig at denne motstanden styrkes.

Men vi fikk en advarsel fra en utenlandsk vindkraftmotstander. Hun roste det norske grasrotopprøret, men skrev også at vi må være klar over hva slags krefter vi står overfor. Dette er selskaper med titalls, om ikke hundretalls milliarder dollar bak seg. De kan kjøpe så dyre advokater de vil, noe de også gjør. Og etter USAs juridiske system kan de bruke disse advokatene til å gå etter motstandernes økonomi og deres eksistens.

Dette kan de gjøre ved å rette en såkalt SLAPP – Strategic Lawsuit Against Public Participation mot aktivistene. Det er et strategisk saksanlegg som tar sikte på å gjøre det ekstremt kostbart for aktivistene å stille seg i veien for utbyggernes profittinteresser. Det inkluderer det å skrive negativt om dem.

Se også Wikipedias artikkel om dette.

Vi tar ikke opp dette her for å skremme, tvert om. Kampen må fortsette, og den må trappes opp. Vi tar det opp for å si at motstanden mot kapitalgruppenes overgrep må organiseres bedre, samholdet og solidariteten styrkes, og man må alt nå lage kampanje mot SLAPP, slik at folk er advart og opinionen er reist også mot dette. Det er nemlig mulig langs politisk vei å sette kjelker i veien for SLAPP. Det kan for eksempel gjøres av Stortinget, altså blir det en politisk sak, og gjerne i en valgkamp.

Forrige artikkelEn krigsgigant er skapt – og Norge er med
Neste artikkelNy giv i propaganda mot Nord Korea