Historisk stor innvandring presset norskfødte ut av arbeidslivet

0
Simen Markussen, som er en av forskerne bak rapporten fra Frisch-senteret skriver om forskningsresultatene i en kronikk i DN.

En kartlegging av 1,1 millioner nordmenn viser at den historisk store innvandringen til Norge bidro til å presse fattige norskfødte ut av arbeidslivet. Dette skriver Aftenposten 17. januar 2019.

Den rapporten avisa viser til er utarbeidet av forskere ved Frischsenteret. En av forskerne, Simen Markussen, skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv:

Utviklingen går feil vei for dem som er oppvokst i de fattigste hjemmene – mye fordi de ikke er i arbeid. Forklaringen er hovedsakelig innvandringen.

Hele kronikken er lagt ut her i faksimile. I konklusjonen skriver Markussen:

Fra teorien kan vi forvente at  innvandring skal skape vinnere  og tapere. De som får konkurranse i arbeidsmarkedet blir  tapere, mens de som ikke får  konkurranse i stedet får  billigere varer og tjenester, og  dermed blir vinnere. Vi bør derfor forvente at  innvandring fra lavinntektsland og Øst-Europa er dårlig for  dem fra lav klasse, siden de får  økt konkurranse om jobbene,  men bra for resten. Innvandring fra høyinntektsland virker  motsatt. Og det er akkurat det vi finner. Faktisk finner vi at nesten  hele nedgangen for personer  oppvokst i de fattigste hjemmene kan forklares med  innvandring, og i veldig stor  grad dreier det seg som at de  ikke lenger er sysselsatt i det hele tatt.  

Plansje fra forskningsrapporten som viser at innvandringenetter 2000 stort sett har kommet fra lavkostland. Denne innvandringen har rammet de fattigste i samfunnet fordi de er blitt presset ut av arbdeismarkedet, skriver forskerne.

Forskningsrapporten viser altså at innvandring fra lavkostland har klassemessige virkninger. For den mest lavtlønte delen av arbeiderklassen betyr den færre jobber, lavere lønn og mindre sosial mobilitet, det vil si færre sjanser til å bedre sin økonomiske situasjon. For middelklassen og de bedrestilte betyr den det stikk motsatte. De opplever ingen konkurranse om lønninger og jobber, men får tilgang til billigere arbeidskraft og tjenester. Ikke overraskende derfor at den fattigste delen av arbeiderklassen er negativ til innvandringen og middelklassen og overklassen positiv.

Denne figuren fra rapporten viser effektene som innvandring fra lavkostland har fått for den fattigste femtedelen av befolkninga etter fødselsår. Grafene viser lønn, lønnsandel og sysselsettingsgrad

Fungerer etter hensikten

Forskningsrapporten bygger på robuste tall, og det er liten grunn til å tvile på konklusjonen. Den store innvandringa fra lavkostland har svekket den økonomiske posisjonen til den fattigste delen av arbeiderklassen. De får lavere lønn, lavere lønnsandel og større arbeidsløshet.

I noen artikler om denne rapporten brukes det begreper som «innvandrerne presser fattige nordmenn ut av arbeidslivet», slik som i Adresseavisa:

Ny rapport slår fast at innvandrere presser fattige nordmenn ut av arbeidslivet

Dermed flyttes fokuset fra innvandringen til innvandrerne og det antydes et skyldsforhold, altså at det er innvandrerne som er skyldige i at fattige nordmenn mister jobb og inntekt. Det står det ingenting om i rapporten.

Den store innvandringen skyldes innvandringspolitikken, dels via EØS-avtalen, og dels via migrasjon fra lavkostland. Denne politiken er fatslagt av EU og norske politikere. Skal man snakke om skyld og ansvar, så er det politikerne man skal vise til. Dette er ingen naturkatastrofe, det er en villet politikk.

Men også politikerne er bare redskaper i denne sammenhengen. Dette handler om klasse. Det er kapitalen, og da i første rekke de store korporasjonene, som ønsker størst mulig tilgang på billig arbeidskraft og dermed mest mulig migrasjon. Og dette gjør de rike ingen hemmelighet av. World Economic Forum, som er interesseorganisasjonen for de 1000 rikeste selskapene i verden har gang på gang slått fast at de ønsker massemigrasjon. De ønsker tilgang på billig arbeidskraft og de ønsker hjerneflukt fra fattige land til rike land. Det er også dette som er den egentlige motivasjonen bak FNs nykoloniale migrasjonspakt.

Dette har vi allerede forklart og dokumentert. Rapporten fra Frischsenteret dokumenterer at resultatene er blitt slik vi antok.

Les: Massemigrasjon og profitt

Moral, migrasjon, flyktninger og imperialisme

EØS, sosial dumping og splittelsen i arbeiderklassen

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

Forrige artikkelBladet Nordlys: Nå kommer sjokkpriser på strøm
Neste artikkelMoxnes om Libya-gransking: Vil vite antall døde etter norske bombetokt
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).