Historisk stor innvandring presset norskfødte ut av arbeidslivet

9
Simen Markussen, som er en av forskerne bak rapporten fra Frisch-senteret skriver om forskningsresultatene i en kronikk i DN.

En kartlegging av 1,1 millioner nordmenn viser at den historisk store innvandringen til Norge bidro til å presse fattige norskfødte ut av arbeidslivet. Dette skriver Aftenposten 17. januar 2019.

Den rapporten avisa viser til er utarbeidet av forskere ved Frischsenteret. En av forskerne, Simen Markussen, skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv:

Utviklingen går feil vei for dem som er oppvokst i de fattigste hjemmene – mye fordi de ikke er i arbeid. Forklaringen er hovedsakelig innvandringen.

Hele kronikken er lagt ut her i faksimile. I konklusjonen skriver Markussen:

Fra teorien kan vi forvente at  innvandring skal skape vinnere  og tapere. De som får konkurranse i arbeidsmarkedet blir  tapere, mens de som ikke får  konkurranse i stedet får  billigere varer og tjenester, og  dermed blir vinnere. Vi bør derfor forvente at  innvandring fra lavinntektsland og Øst-Europa er dårlig for  dem fra lav klasse, siden de får  økt konkurranse om jobbene,  men bra for resten. Innvandring fra høyinntektsland virker  motsatt. Og det er akkurat det vi finner. Faktisk finner vi at nesten  hele nedgangen for personer  oppvokst i de fattigste hjemmene kan forklares med  innvandring, og i veldig stor  grad dreier det seg som at de  ikke lenger er sysselsatt i det hele tatt.  

Plansje fra forskningsrapporten som viser at innvandringenetter 2000 stort sett har kommet fra lavkostland. Denne innvandringen har rammet de fattigste i samfunnet fordi de er blitt presset ut av arbdeismarkedet, skriver forskerne.

Forskningsrapporten viser altså at innvandring fra lavkostland har klassemessige virkninger. For den mest lavtlønte delen av arbeiderklassen betyr den færre jobber, lavere lønn og mindre sosial mobilitet, det vil si færre sjanser til å bedre sin økonomiske situasjon. For middelklassen og de bedrestilte betyr den det stikk motsatte. De opplever ingen konkurranse om lønninger og jobber, men får tilgang til billigere arbeidskraft og tjenester. Ikke overraskende derfor at den fattigste delen av arbeiderklassen er negativ til innvandringen og middelklassen og overklassen positiv.

Denne figuren fra rapporten viser effektene som innvandring fra lavkostland har fått for den fattigste femtedelen av befolkninga etter fødselsår. Grafene viser lønn, lønnsandel og sysselsettingsgrad

Fungerer etter hensikten

Forskningsrapporten bygger på robuste tall, og det er liten grunn til å tvile på konklusjonen. Den store innvandringa fra lavkostland har svekket den økonomiske posisjonen til den fattigste delen av arbeiderklassen. De får lavere lønn, lavere lønnsandel og større arbeidsløshet.

I noen artikler om denne rapporten brukes det begreper som «innvandrerne presser fattige nordmenn ut av arbeidslivet», slik som i Adresseavisa:

Ny rapport slår fast at innvandrere presser fattige nordmenn ut av arbeidslivet

Dermed flyttes fokuset fra innvandringen til innvandrerne og det antydes et skyldsforhold, altså at det er innvandrerne som er skyldige i at fattige nordmenn mister jobb og inntekt. Det står det ingenting om i rapporten.

Den store innvandringen skyldes innvandringspolitikken, dels via EØS-avtalen, og dels via migrasjon fra lavkostland. Denne politiken er fatslagt av EU og norske politikere. Skal man snakke om skyld og ansvar, så er det politikerne man skal vise til. Dette er ingen naturkatastrofe, det er en villet politikk.

Men også politikerne er bare redskaper i denne sammenhengen. Dette handler om klasse. Det er kapitalen, og da i første rekke de store korporasjonene, som ønsker størst mulig tilgang på billig arbeidskraft og dermed mest mulig migrasjon. Og dette gjør de rike ingen hemmelighet av. World Economic Forum, som er interesseorganisasjonen for de 1000 rikeste selskapene i verden har gang på gang slått fast at de ønsker massemigrasjon. De ønsker tilgang på billig arbeidskraft og de ønsker hjerneflukt fra fattige land til rike land. Det er også dette som er den egentlige motivasjonen bak FNs nykoloniale migrasjonspakt.

Dette har vi allerede forklart og dokumentert. Rapporten fra Frischsenteret dokumenterer at resultatene er blitt slik vi antok.

Les: Massemigrasjon og profitt

Moral, migrasjon, flyktninger og imperialisme

EØS, sosial dumping og splittelsen i arbeiderklassen

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


9 KOMMENTARER

 1. Og kvifor er venstresida så postive til innvandring? Det handlar nok og om klasse. Dei fleste topp politikerane på venstresida har aldri jobba i vanleg arbeide. Kor mange politikerar i Raudt og SV eller Ap har jobba med tungarbeide i det private næringsliv?

  Ein stor del av venstresida er påverka av Antonio Gramsci sin politiske filosofi. Han var oppeken av at venstresida skulle slåst for å vinne det kulturelle hegemoniet i samfunnet. Dette er eigentleg ein farleg tankegang. Då ein kan miste av syne kven ein eigentleg slåst for, og kva som er berekraftig. Ein blir for oppteken av å vinne debatten og hegemoniet. I Frankrike hadde overklassa kulturelt og økonomisk hegemoni utover 1700 talet. Det hjelpte ikkje, fordi politikken ikkje var berekraftig. Politikken tok heller ikkje omsyn nok til den nedre middelklassa og arbeiderklassa.

  • Hei, det er høyresiden som er liberal og for innvandring.
   Venstresiden er for en begrenset innvandring.
   Det er mange på venstresiden som er mot innvandring, spesielt folk med lite utdanning, nok er nok.

 2. Staten kan heve levestandarden til mindre grupper, si kornbønder, på resten av befolkningens bekostning ved å hindre befolkningen å handle med andre enn den priviligerte gruppe.

  Men staten kan ikke heve levestandarden til større befolkningsgrupper er befolkningen som sådan ved å hindre dem å kjøpe billig. Dette er gammel merkantilistisk feiltenkning som for lengst er tilbakevist.

  Jeg liker dette nettstedet maktkritikk, men når det kommer til økonomisk forståelse skorter det.

  • Du hever ikke levestandarden til folk ved å la dem underby hverandre. Det er en moderne vrangforestilling sneket inn gjennom økonomikken.

 3. Det tragiske ved globaliseringen er at den over tid splitter land og folk i to ulike deler, hvor den ene delen av befolkningen tjener på globaliseringen mens den andre delen av befolkningen taper på globaliseringen. Og da skjer feks slikt som at Trump blir valgt til president i USA og at de Gule vestene gjør opprør i Frankrike etc.

  Problemet i Norge skyldes primært EØS-avtalen (men også WTO?) med fri flyt av arbeidskraft fra et Øst-Europa som har blitt av-industrialisert og som opplever brain-drain og utvandring mens Vest-Europa derimot opplever sosial dumping (med økt arbeisledighet og lavere lønninger som resultat). I tidligere tider ville man kanskje ha vært mer opptatt av å re-industrialisere Øst-Europa, men nå klarer man å fremstille brain-drain og av-industrialisering som å være en form for solidaritet.

  Kjøpekraften til en norsk krone er mye større i Øst-Europa enn i Norge (2,5x iflg BigMac indeksen og andre indekser). En polsk gjestearbeider som feks tjener 400.000 norske kroner i Norge (noe som altså er en dårlig årslønn) vil med disse penger ha en kjøpekraft i Polen som tilsvarer hele 1 million norske kroner (en dårlig betalt polsk gjestearbeider som feks arbeider i bygg og anlegg i Norge kan i praksis altså være millionær hvis vedkommende har mesteparten av sine utgifter i Polen). Det er fremmet forslag om at norske borgere som taper på globaliseringen i Norge bør bli kompensert for dette. Skal dette feks utbetales i form av lønnstilskudd til norske bygningsarbeidere, så vil dette lønnstilskudd veldig fort måtte beløpe seg til kanskje 200.000 norske kroner i året for at det skal ha noen særlig effekt. Et altså veldig stort beløp som nesten vil kunne utgjøre halve lønnen.

 4. Det noko som eigentleg er merkleg med innvandringa. Kva skal den føre fram til? Innvandrarfleirtal eller ikkje? Det får me ikkje greie på. Politikerane vil ikkje sei det. Har aldri høyrt nokon statsminister fortelje noko om kva dei vil med Noreg. Då som som fleirkulturelt land. Og legg merke til dette: Ingen politiker i Høgre eller Ap tek eigentleg klar stilling til fordel for Islam i Noreg. Dei tek heller ikkje stilling mot Islam. Dei let det vera uklart. Dei seier heller ikkje om det er ei øvre grense for innvandringa. Heilt sidan 60 talet har politikerane halde det uklart kva innvandringa eigentleg skal gjera med Noreg. Er det tildømes så at Noreg kan få eit muslimsk fleirtal? Politikerane har ikkje avkrefta eller stadfest det. Dei vil ikkje ta stilling. Om dette er umedvite eller ikkje er vanskleg å sei.

 5. Den ikke-bærekraftige masseinnvandringen fra MENA land er et angrep på Vesten organisert av den global storkapitalen NWO. Målet er å utmatte europeiske lands økonomier, og fremkalle en økonomisk, sosial og kulturell kollaps. Så kommer NWO med sine «løsninger», som er enorme lån fra IMF og Verdensbanken som aldrende vertbefolkninger ikke kan betale tilbake, og så NWO eier Europa også.

  Vest Europa er spesielt sårbart for et slikt angrep når så godt som alle vesteuropeiske land har en kraftig negativ fødsels-vekst for vertbefolkningene. En bonus for kapitalen er også at FN migrasjonspakten oppfyller kapitalismens lov nummer 2: Fri flyt av billigste tilgjengelige arbeidskraft.

  Det er først og fremst partier som har kalt seg arbeiderpartier og sosialistiske partier som har presset igjennom den ikke bærekraftige masseinnvandringen fra MENA land spesielt, en katastrofe for arbeiderklassen og lavere samfunnsklasser i vestlige land. Og angrepet alle kritikere med rasismebeskyldninger, det er ingen unnskyldinger for dette. Multikulturismen er gjennomført av agenter for global storkapital som har infiltrert arbeiderpartiene og landsorganisasjonene i vestlige land.

  I en situasjon hvor vertbefolkningene går tilbake, og den store andelen av ikkebærekraftige innvandrere fra MENA land forøker seg kraftig og belaster økonomiene mer og mer år for år, er en økonomisk, sosial og kulturell kollaps uunngåelig. Det bør nå bli et folkekrav at AP skifter navn, etter Nordli representerer de ikke arbeiderklassen og lavere sosial lag lengre, det gjør heller ikke SV og Rødt.

  Rødt som vil ha 20 000 innvandrere til fra MENA land, som med familiegjenforening og henteekteskap kan bli det dobbelte av det. Rødt, tross navnet, er paradoksalt derfor ikke et parti for etnisk norske arbeidere. At Rødt har gode enkeltsaker som kritikk av krigen mot Libya krigen hjelper ikke.

 6. Det verste er at det sannsynligvis ikke hadde trengt å være noe stort problem, om vi hadde forstått hvordan penger fungerer. Det er enkel matematikk og temmelig intuitivt, når en først har klart å kjempe seg gjennom alle avledninger.
  Jeg vil igjen benytte anledningen til å anbefale «The Lost Science of Money» av Stepehen Zarlenga. Det er et solid stykke arbeid, og selv om den er ganske tykk, er spåket godt og lett å lese.

 7. Har du aksjer på/i Oslo børs, eller DNB respirator? Funn av olje kunne gjort hele folket gjeldfri, men da konket kongedømme, hele «folkestyret» og solgte deretter folk og land på rot. I demokratiske Athen var 10 % frie menn og 90 % slaver. Aarebrot 200 minutters forelesing om Norges 200 års grunnlov jubileum. Norge anno 17. mai 1814 hadde ca. 3-4 % av folket stemmerett. (Det bekreftet proff Aarebrot) For 200 år siden manglet vi altså 60 til 70 % hva av det de hadde oppnådd i gamle Hellas for hele 2300 år siden. Takk til proff Aarebrot for rettelsen. I grunnlova fra 1814 hadde kun 3-4 % av Norges befolkning stemmerett. Det var menn over 25 år – som enten eide en gård, var embetsmenn, handelsborgere eller som eide grunn verdsatt til minst 600 kroner. Ca 40 prosent av menn over 25 år hadde slik rett til å stemme. Kvinner hadde ikke stemmerett før 1913-15

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.