Moral, migrasjon, flyktninger og imperialisme

45
Rutene for menneskesmugling gjennom Afrika

Avisa Dagbladet skrev en leder 25. juli 2017 der avisa uten å gi belegg for det hevder at Norge både har «plass, råd og kompetanse» til å ta en andel av migrantene som ankommer Italia via Middelhavet. At norske politikere som Støre og Listhaug motsetter seg dette får karakteristikken «kortsiktig og egoistisk». I lederen bruker Dagbladets lederskribent gjennomgående «båtflyktninger» om de som kommer. Dette på tross av at det i en av artiklene de selv lenker til står at rundt 70 prosent av de som kommer, altså om lag 70.000 av 100.000, er økonomiske migranter.

De fleste «båtflyktningene» som kommer til Italia er økonomiske migranter

«Migrantene kommer fra en lang rekke land, hovedsakelig i Afrika og Midtøsten. Rundt 70 prosent av dem forlater hjemlandene sine i håp om bedre økonomiske kår andre steder, ifølge en ny rapport skrevet for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

I rapporten anslås det at om lag 30 prosent er flyktninger og asylsøkere med behov for beskyttelse.»

Vi har ingen innvendinger mot å kalle Støre og Listhaug kortsiktige og egoistiske, og vi er heller ikke uenige i at migrasjon også bør drøftes fra et moralsk perspektiv. Det er bare så underlig at moralen først oppstår i sisteleddet. For å skjønne bredden og dybden i de moralske og politiske spørsmålene som er involvert, bør man studere hele flyktning- og migrasjonsspørsmålet.

Hvem er flyktning – og hvorfor?

 FNs definisjon på en flyktning er slik:

«En flyktning er en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe.

Personen som flykter må ha krysset en internasjonal landegrense for at reglene i FNs flyktningkonvensjon skal gjelde.»

Den voldsomme økninga i tallet på flyktninger i verden skyldes i første rekke krigen i Syria

Etter denne definisjonen er det nå 17,2 millioner flyktninger i verden (UNHCR). (Dette tallet inkluderer ikke palestinaflyktningene, som behandles for seg i alle statistikker.) Det finnes også 36,6 millioner internt fordrevne, og flere blir det mens vi diskuterer, ikke minst på grunn av våre alliertes krigføring i Jemen, Syria og Irak.

Fra 2010 har tallet på flyktninger økt fra 10,4 millioner, altså en økning på dramatiske 6,8 millioner, eller én million i året. Hvorfor? Det korte og brutale svaret er at Syria står for mesteparten av økninga. Det var knapt noen flyktninger fra Syria i 2010. Nå er det over 4 millioner pluss 6,5 millioner internt fordrevne.

Syrisk flyktningeleir i Jordan

La oss snakke om moral: Katastrofen er skapt av Vesten

Denne flyktningkatastrofen er skapt ene og alene av Vestens og oljediktaturenes intervensjonskrig i Syria. Hvis Dagbladet eller andre ønsker å snakke om flyktninger og moral, er krigen i Syria på førsteplass.Norge har vært en aktiv deltaker i krigen mot Syria siden desember 2012. Vi er medskyldige i en krig som har drevet millioner på flukt. Hvis man ønsker å snakke om moral, bør man begynne med årsakene.

Hvis man ikke krever en umiddelbar stans i denne krigen og en stans i Vestens (og Norges) brutale sanksjoner mot landet, har man mistet retten til å snakke om flyktninger og moral. Syria er i ferd med å vinne krigen, og hundretusener av flyktninger har vendt hjem. Norge og Vesten skylder Syria hjelp til gjenoppbygging for å gjøre det mulig for millioner av mennesker å vende hjem til sitt eget land. Hvis man ikke krever dette, blir alt snakk om flyktninger og moral et spill for galleriet.

Havnebyen Sirte før og etter NATOs «frigjøring»

Libya og Sør-Sudan

For Norges del gjelder det også at vi har vært djupt delaktige i den katastrofen som heter Sør-Sudan. Dette landet ble konstruert med tung finansiell støtte fra USA, Storbritannia og Norge. Hele 13 milliarder skattekroner brukte vi på det, og katastrofen er verre enn noen gang.

Og naturligvis har vi et tungt ansvar for å ha vært i første rekke for å bombe Afrikas mest velfungerende land, Libya, i stumper og stykker. Det kom knapt nok noen migranter fra Libya før vi styrtet Gaddafi. Så gikk vi i allianse med jihadistene for å styrte Libyas regjering og etterlot oss det kaoset som jihadister og menneskesmuglere benytter seg av i dag. Gaddafi advarte Vesten mot hva som ville skje, og han fikk rett.  Hvis man lukker øynene for den rødgrønne regjeringas og Norges forbrytelser mot Libya, har man i grunnen erklært seg ute av stand til å diskutere årsakene til migrasjonskrisa i Middelhavet.

Libya hadde en fungerende industri og landbruk, og det fantes et arbeidsmarked for svarte afrikanere i Libya. Hele 2,5 millioner mennesker, for det meste fra nabolanda i sør hadde jobber der. Rapporter sier at de ble utsatt for diskriminering og overgrep. Men det ble ikke bedre da våre allierte jihadister utførte rene massakrer mot migrantarbeiderne da vi hadde bombet vei for dem.

Hvis Dagbladets lederskribent kan avklare sin politiske innstilling under denne krigen og hvordan de ser på den i dag, kan vi begynne å diskutere moral og migrasjon.

Migrasjonsrutene i Afrika

Massemigrasjon ingen løsning på noe

Nå er altså de fleste av båtflyktningene til Italia ikke flyktninger i juridisk forstand. Over 70% av dem er migranter, og sannsynligvis folk som har blitt forespeilet jobber og muligheter i Europa av kyniske menneskesmuglere.

Tilhengerne av massemigrasjon, slik som milliardærklubben World Economic Forum, mener at massemigrasjon er økonomisk fordelaktig, både for mottakerlandet, migrantene og hjemlandet. (The Business Case for Migration.)

Dette er en illusjon av første rang. Det er ikke mangel på ressurser som gjør at folk emigrerer fra Nigeria, Elfenbenskysten eller Ghana. Det er den sinnssvakt ulike fordelinga av ressursene. Det imperialistiske systemet, som vi med vårt Statoil i høy grad er en del av, er i første rekke i å plyndre Afrika for dets rikdommer i samarbeid med en bitteliten, søkkrik og gjennomkorrupt overklasse, som vi er med på å holde ved makta. Migrasjonen bidrar faktisk til å forsterke og befeste fattigdommen. 50% av legene i Elfenbenskysten, Ghana, Guinea-Bissau og Senegal har emigrert. Et fattig land har brukt knappe ressurser for å utdanne dem, og Vesten høster fruktene.

Fra 2015 til 2050 vil Afrikas befolkning bli doblet, sier FNs prognoser, fra 1,25 milliarder i dag til 2,5 milliarder i midten av århundret. Det er en befolkningsøkning på 35 millioner i året. Da vil jorda ha nesten 10 milliarder innbyggere, og det spørs om det lar seg gjøre uten sammenbrudd på ganske mange fronter. De neste 35 årene deretter vil Afrikas befolkning øke med ytterligere 1,25 milliarder, ifølge de samme prognosene. Men ikke minst sier dette at dersom ikke fattigdomsproblemet i Afrika kan løses innen da, så er løpet kjørt.

Fra naturens side er Afrika mye rikere enn Europa, og per i dag er befolkningstettheten omtrent det halve. Om så Europa skulle ta imot la oss si en tredel av denne veksten i form av migranter, vil det ikke løse et eneste problem i Afrika, samt at det verken vil være jobber, boliger, matjord, energi eller ressurser til en migrasjon på over 400 millioner fra Afrika til Europa over en periode på 35 år.

Og da kan vi begynne å snakke moral. Hvor moralsk er det å innbille folk i Afrika at deres økonomiske problemer kan løses ved å emigrere til Europa? Hvor moralsk er det å utsette oppgjøret både med den imperialismen som skaper fattigdommen i Afrika og de økonomiske og ideologiske systemene som driver en befolkningsvekst som kontinentet ikke har bæreevne til?

Det er noen som tjener på illusjonen om migrasjonen som løsning. Det er naturligvis menneskesmuglerne, som tjener tusenvis av dollar per hode, og som i noen tilfeller tar betaling i form av organer. Det er jihadister og narkobander som skattlegger denne virksomheten underveis. Det er mafiaene som forsyner seg av migrantstrømmen og gjør folk til slaver, økonomisk eller seksuelt. Og det er de store selskapene som får et arbeidsmarked der fagorganisering og reguleringer ikke lenger finnes, og hvor prisen på arbeidskrafta kan presses til bunns.

Verdens 1000 rikeste selskaper samlet i World Economic Forum ser på massemigrasjon som en forretningsmodell,  fordi de simpelthen tjener grovt på det. Massemigrasjon er milliardindustri. Interpol sier at menneskesmugling i dag genererer 28 milliarder dollar i året, og er den raskest voksende kriminelle bransjen i verden.

Alle andre taper. Hvor moralsk er det å dekke til de virkelige økonomiske interessene i denne moderne slavehandelen og innbille folk at problemet kan løses ved at Norge for eksempel tar i mot et par titalls tusen migranter i året?

Raske løsninger på flyktningproblemet

Som allerede påvist skyldes den voldsomme veksten i tallet på flyktninger først og fremst kriger som Vesten og Norge har ført, og da i første rekke Syria. Dette problemet kan løses, og det kan løses raskt. Syria er i ferd med å vinne krigen over våre leiesoldater. Hvis nå Vesten og Norge kunne trekke seg ut av denne krigen, innstille enhver støtte til jihadistene og hjelpe Syria med å gjenopprette freden i landet, vil snart millioner av flyktninger kunne vende hjem til Syria for å bygge opp landet igjen. Kina står klart til å investere milliarder i gjenoppbygging for å gjenskape en fungerende økonomi i landet. Det burde Norge også gjøre. Vi har et moralsk ansvar for å investere tungt i arbeid for å gjenreise landet. Milliarder av Oljefondet burde gå inn i det. Dette er tiltak som ville ha virket, og det på svært kort sikt. Sjøl om verken Støre eller Solberg vil innrømme det, har vi en tilsvarende moralsk forpliktelse til å hjelpe til med gjenoppbygging av det Libya vi ødela, så snart det landet er klart til å ta imot hjelpen.

Målt mot dette blir det å for eksempel ta imot 20.000 flyktninger i året bare småtteri. Ved å ta imot noen flyktninger kan vi kanskje sole oss i vår egen godhet. Men vi, Norge, er medskyldige i at de har flyktet i første omgang. Så lenge vi ikke er villige til å gjøre noe med det, blir det bare hul humanisme.

Vi kan hjelpe millioner til å vende hjem. Hva er mest moralsk? Hva hjelper flest mennesker?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


45 KOMMENTARER

 1. «Et hovedfunn i Ståle Eskelands nye bok er at politiske og andre ledere, også norske, i betydelig utstrekning begår de mest alvorlige forbrytelser – og at de bare unntaksvis blir strafforfulgt. (…)
  •Aggresjonsforbrytelsen
  •Folkemord
  •Forbrytelser mot menneskeheten
  •Krigsforbrytelser
  •Terror
  •Tortur
  •Bruk av masseødeleggelsesvåpen, herunder atomvåpen»
  http://www.jus.uio.no/ior/forskning/omrader/strafferett/publikasjoner/boker/2011/20110630-eskeland.html

  • Etter offentliggjøringen av Eskelands hovedfunn, har norske myndigheter, og et bredt rikspolitisk miljø, gjort seg skyldig i enda mer graverende «forbrytelser». Tenker i første rekke bombingen av Libya og involveringen i Syria.

 2. Det er ganske ille hvor lite peiling folk flest har på utenrikspolitikk og situasjonen i verden.
  Ta feks spørsmålet om hvorfor Tyskland okkuperte Norge under WW2. Mange har ikke peiling på det en gang.
  Hvis man før 9. april hadde advart om at Tyskland kom til å okkupere Norge så ville man ikke ha blitt trodd av de fleste. Det folk flest kanskje var mest redd for i Norge på det tidspunktet var at Sovjet skulle okkupere Norge eller Finnmark. Nå er vi igjen i en situasjon som kan minne om mellomkrigstiden, hvor uvitenheten og fantasiforestillingene rår grunnen.

  Et munnhell sier: Innenrikspolitikken bestemmer hvordan vi skal leve, utenrikspolitikken bestemmer om vi i det hele tatt skal leve.
  Dette er mer aktuelt enn noensinne.

  • Da Kong Haakon ble vekket av sin adjutant kl 04 om morgenen den 9. april 1940 og ble fortalt at Norge var under angrep, så var hans svar: «Av hvem?»

   • Interessant?Da kommer hoyst sannsynlig sjokket og overraskelsen også denne gangen fra en helt annen kant enn forventet. Muligens fra Innsiden som borgerkrig, ved å omgjøre Norge til en utvidelse av Afrika og dens problemer, som Vessten så enstemmig er Totalt Uskyldig i all elendigheten som foregår der, også lenge Før Syria. Ved å nevne kongehuset kan vi tydelig se Den Globale Elitens Agenda for Multi-Kulti- Konflikt og Forprogrammert Krig, av angivelig så moralske årsaker. Det lukter ISLAMISERING lang vei, da det er Denne Elite- Kultuten som er Nazister, ikke den arbeidende befolkningen som tvinges til å leve med alle problemene, mens The Royals kan forskanse seg i sine palasser verden rundt, hos likesinnede venner, mens Befolkningen de angivelig elsker og tjener går til grunne og tvinges til å forsvare seg selv – for det eksisterer intet forsvar for «mobben» og «rasistene» og «antisemittene» som de kalles, hver gang Disse reiser sine stemmer. Det blir som Tysklands President Gauch sa: Det er ikke Eliten som er skyld i problemene i dag, men Folket. Da burde alle vite hvor «elsket» man er av Verdens Royals og deres Globale Verdens-Erobrere. Merkelig at Europa ikke oversvømmes av mennesker fra Det tidligere Sovjet Samveldet…muligens skjønner de at Europa har overtatt Deres forlatte Marxistiske Ideologi som førte til Fullstendig Sammenbrudd, da alle virkelige moralske og Kristne Verdier som tidligere hersket ble Forbudt og totalt forsvant – som nå i Vest- Europa. I Øst-Europa har menneskene fremdeles levende minner om hvordan det var å leve i en Totalitær Styrt UNION – med kjernen i Moskva. Disse menneskene ser tydelig likheten med De Menneske- Fiendtlige direktiver fra EU og dets Likesinnede Overnasjonale Institusjoner som arbeider imot TOTAL KONTROLL AV HELE VERDEN OG DENS RESSURSER OG DET ER IKKE HU-Mans og andre Hottentotter, for disse er det altfor mange av. LIBYAS drap av Ghadaffi, var «nødvendig» for Den Globale Eliten , fordi han motsatte seg Rotschilds Jordiske Sentral-Bank-Imperium og han Delte Landets Rikdommer med sitt Folk – fullstendig uhørt og måtte opphøre. Den elskede femine Hillary, som hele denne kranke eliten elsker, Stjal Libyas enorme Gullbeholdning. Det var ingen Norsk eller Europeisk «Mobb» av vanlige mennesker som deltok i dette og i alle andre raid, for å plyndre, drepe og ruinere Hele Nasjoner som har forsøkt å være Selvstendige, Suverene og Selvstyrte i denne verden. Hvor har Norges Nasjonalformue tatt veien? Den forsvant ut av landet, mens Norske Storbedrifter, går konkurs, Nordmenn i massevis mister sine jobber og En Sentralt Planlagt Agenda for lengst er på plass for å fjerne Det Pengesystemet med PAPIR vi har (selvsagt går da Norske Skog dukken) fjernes, og Norge og Sverige er de ledende land i Europa i denne «enighet» – I sammen skal VI falle, ENIGE og TRO til Dovre faller…Vel Bekomme og Velkommen Afrika og Dine ISLAMSKE Krigere, som har MOT til å Drepe, for det er det Krigere gjør i Krig. Vestens Menn går Transe- Veien og celebrerer i gatene med miniskjørt, sminke og BH. Ikke merkelig at vi Erobres og Invaderes når Hele Landets Forsvar har tatt ferie og De feminiserte restene av noen angivelige Mannfolk Styrer dette landet og Hylder De som er Totalt Annerledes, Fremmede og Eksotiske MASSER.

  • Skal en tru fortellingene fra folk som opplevde 9. april 1940, var det først og fremst England som var gjenstand for folks vrede i Norge aprildagene i 1940, fordi landet hadde blokkert norske hamner med miner for å hindre norsk malmtransport til Tyskland. Slik folk såg det den gangen hadde engelskmennene provosert fram et tysk angrep mot Norge, uten at de var i stand til å forsvare oss mot et slikt angrep. Den verbale aggresjonen fra den norske regjeringa var da også i første rekke retta mot England – heilt fram til tyskera stod i landet 9. april (jfr. utenriksminister Kohts taler i Stortinget).

   • Noreg og Tyskland hadde alltid eit godt forhold før WWII, det kunne vel heller være verre med England til tider. Engelskmennene var imot oss under Napoleoskrigen som førte til unionen med Sverige i 1814. Tyskland var også villig til å stille seg på norsk side dersom det hadde blitt ein væpna konflikt mot Sverige i 1905. England har vel også vært ein av grunnene til at hverken Grønland, Island, Færøyene eller Shetlandsøyene er norske idag!

 3. Ofta lär vi goda seder bättre än vi bruker dem – enligt dygen; «leva som man lär» – omedvetet medvetna om att vi vanligen lär som vi lever… (som om «Norge» ikke kan finne og har råd till å la også 20 000 nya migranter integreras i kampen mot imperialismen varhelst den verkar).

  Såvitt jag förstår ligger det blott i den imperialistiska dubbelmoralens intresse att skilja mellan sociala – «flykting» – politiska og s.k. «ekonomiska» migranter. Den anti-imperialistiska dubbelmoralen verkar både för en god integration av imperialismens anti-imperialistiska offer både «hjemme som borte», og på såväl «lang som kort sikt».

 4. Strålende igjen av Pål. Om vi ikke hadde hatt steigan-bloggen og Knut Lindtners Derimot er det tvilsomt om vi hadde hatt noen «venstreside» i Norge da tunge folk i Klassekampen mente at CIAs,MI6s og Mossads Jihadi leiesoldater var som frivillige i den spanske borgerkrigen 1936-38.
  Det er bare ett aspekt jeg vil legge til alle Påls opplysninger og tanker. Det er at The New Word order prosjektet allerede var utformet på 1920-30 tallet av slike folk som H.G.Wells og Coudenhove – Kalergi . Det vil si at masseinnvandring og kulturmixing ble sett på som et våpen for å fjerne nasjonalstatene som sto iveien for de internasjonale bankhusene og konserner. Begge nevnte herrer ble finansiert av datidens globalister for å realisere dette prosjektet.
  FNs Agenda 21 som ble utgitt i 2000 er knapt noe annet enn en en modernisert utgave av Kalergi-Wells og The Merkel Plan av 4 oktober 2015 (www.esiweb.org) ligger i akkurat det samme tankesporet.
  Da har vi to typer tenkning som gjør seg gjeldende i samtidsdebatten. De som tror det er en uhyggelig skjebnekatastrofe som har rammet verden og som hulker over den a la Jan Egeland og andre ultrahumanister og de som skjønner at dette har vært planlagt mellom Tyrkia-EU-FN og Tyskland. Både Global Research og voltaire net har lagt fram materiale om dette,mye og.
  En annen sak er at generalplanen blir ødelagt av en uventet eksplosiv økning av emigranter som strategene ikke hadde forestilt seg og Tyskland-Italia-Hellas,etc jobber nå på spreng for å fått stoppe det fossefallet de selv hadde ønsket seg.
  Det som regner seg som den offisielle «venstresida» i Norge har hele tida stått med begge føttene plantet i den borgerlige humanismen som har vært vårt lands vedtatte lesning av hendelsene,Jan Egelandene har aldri noen gang protestert verken mot de imperialistiske krigene etter dens plyndring av naturressurser i Afrika/Arabia.
  Det er riktigere å si: tvert om. Men offisiell hulking på tv er godt betalt.

  • Et av forarbeidene til Agenda 21 var det arbeidet som ble gjort i FNs demografiske avdeling. Jeg har skrevet om dette:

   «På 1990-tallet ble dette formulert i begrepet replacement migration, erstatningsmigrasjon.

   Dette ble tatt opp i FN-rapporten Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Population? Den ble publisert i mars 2000. Rapporten tar for seg fem scenarier når det gjelder størrelsen på migrasjonen og utviklinga av folkemengden.

   Scenario III kalkulerer hvor stor immigrasjonen må være for å holde folketallet konstant. Scenario IV sier hvor stor den må være for å holde aldersgruppe 15-64 konstant. Scenario V beregner hvor stor den må være for at forholdet mellom aldersgruppene 15-64 og over 64 skal holdes konstant.

   Demografene kom til ganske enorme tall. Scenario III krever en immigrasjon på 47 millioner til EU fram til 2050, scenario IV 79 millioner og scenario V 674 millioner(!). (Tabell 1, side 2).

   Rapporten ble aldri vedtatt, så vidt jeg vet, og den fikk en del kritikk. Blant annet mente økologer at Europas bæreevne ikke er mer enn 300 millioner, og at en stor immigrasjon ville være økologisk skadelig.»

  • Venstresidas holdning til migrasjon og flyktninger er en sømløs fortsettelse av misjonen. Man vil «hjelpe de stakkars svarte». Begreper som frigjøring og revolusjon kan ikke en gang tenkes. Patriarkalsk veldedighet er milevidt fra anti-imperialistisk solidaritet, hvis man ikke har fått med seg det.

   • Når det gjelder det etiske aspektet ved migrasjonen, burde ikke også Vestens insentiver til høgt utdanna folk fra u-land om å komme til USA og Europa for å få videreutdanning og i etterhand godt betalte stillinger der, tas med i rekninga? Jeg har dessverre ingen konkrete tal å legge på bordet i denne sammenhengen, men det er jo allment akseptert at «hjerneflukt» er et av de største problema u-land sliter med i dag. Når vi nå kan høre folk på venstresida i Norge oppfordre høgt kvalifiserte syrerer til å komme til Norge og bli værende her, må en vel ha lov til å spørre hvem sine interesser disse folka tener. Iallfall ikke interessene til folket i Syria.

 5. Veldig bra, tusen takk!
  Det skulle være interessant å få Bjørnar Moxnes´ og Audun Lysbakkens kommentar til denne artikkelen fra Steigan. Moxnes kan nok være enig i kritikken av de vestlige angrepene, men det er ikke akkurat hans yndlingstema, noe han ønsker å markere Rødt med.
  Vi styres nå av et moralsk perspektiv i dette spørsmålet, helt fjernt fra økonomiske motsetninger. Det moralske dominerer og kontrollerer det offentlige ordskiftet, og de politiske premissene. Det er absolutt ingen forskjell på Rødt/Sv og Kristelig Folkeparti og Venstre i spørsmål om masseinnvandring, kanskje er Rødt/SV styrt av mer moralisme enn til og med KrF.
  Det synet med de argumentene Steigan legger fram burde vært det opplagte venstreorienterte sosialistiske synet, men er det på ingen måte. Snarere tvert imot. De har i stedet overtatt «humanismen»s og «godhetens» tankegods.Terje Tvedt har på en god måte avkledd dette tragiske ideologiske synet.

 6. Skyte seg i foten. Mye tyder på at Pål skrev sin artikkel her lenge før Rødt ved formannen gikk ut i Dagbladet 29 juli 2017 og ønsket seg 20 000 overføringsflyktninger årlig fra Hellas og Italia. I neste runde kan disse komme fra leire i Midtøsten.
  Dette tror jeg setter et punktum for alle spekulasjoner om noe valgskred for Rødt – iallfall innen arbeiderklassen.Med familiegjenforening blir dette et dramatisk innhogg i landets velferdsbudsjett beslektet med det som hender i Sverige.Pleie av eldre,det være seg i helse eller bosted, er allerede nå nedadgående der og bloggene i Sverige er fulle av alarmerende tall og info om dette.
  Selv statsorganet Klassekampen skrev på førstesida i sommer at asylantene i Norge vil bo i storbyene. Det var da Overhalla som gjerne ville ha asylanter i et rike full av skog og elger og mottak ble etablert. Jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte. Det går vel knapt gjøre å finne et miljø som er så motsatt et afro-arabisk som taigaen i NordTrøndelag.
  Naturligvis vil asylantene til ghettoene i norske storbyer og da går det etterhvert akkurat samme vei som i 25 bydeler i Sverige: utenforskap,voldelig no go zones etter mørkets frambrudd.
  Rødts utspill av 29 juli i Dagbladet er en demonstrasjon om hvor fjernt Rødt er fra tenkning om Imperialismens strategier og ute av stand til å se noe problem fra arbeiderklassens standpunkt.
  Det blir ikke noe valgskred fra det hold. Det kan vi si allerede nå.

  • «Det går vel knapt gjøre å finne et miljø som er så motsatt et afro-arabisk som taigaen i NordTrøndelag.»
   Det kan jo også forklare de mange brannene. Når mottaket på Støren nå brant ned, hvor blir klientellet sendt?

 7. Dette var en svært god artikkel fra Steigan, og en viktig analyse i debatten knyttet til dette, tildels komplekse og uoversiktlige temaet.

  Ikke noe annet tema enn asyl- og flyktningepolitikken har virket så splittende på venstresiden. Debatten rundt dette temaet har fungert som en effektiv kile mellom velgerne og partiene på venstresiden. Faktisk har vel debatten bidratt til å legge venstresiden i stabilt sideleie. Ikke død, men alvorlig skadet.

 8. Assad forfølger ingen. Likevel kommer et millioner av mennesker som vesten så pent kaller «flyktninger» fra Syria. Mange av dem kan være fra andre land fordi syriske pass er varm salgsvare. En god del kan også være proxy krigerne og deres familier(veldig sannsynlig) da Assad tilbyr amnesti og ved hjelp fra russerne har fått satt opp leire der forlengst over en mill er plassert.

 9. Hårstad skriver «Rødts utspill av 29 juli i Dagbladet er en demonstrasjon om hvor fjernt Rødt er fra tenkning om Imperialismens strategier og ute av stand til å se noe problem fra arbeiderklassens standpunkt.
  Det blir ikke noe valgskred fra det hold. Det kan vi si allerede nå» Den som er fjern fra arbeiderklassens standpunkt er Hårstad. Rødt holder arbeiderklassens stolte tradisjoner med internasjonal solidaritet i hevd i motsetning til Hårstad som svømmer rundt på den ytterste høyreside og har forlatt venstresiden og arbeiderklassen for lengst.Det er trist å følge med Hårstad utvikling. Og Steigans.

  • Hei Frank. Det er jo leit at du misliker mitt arbeid, men det hadde vært en trøst om du i det minste hadde hatt et argument å by på.

 10. Frank Andreassen: disse påstandene må du dokumentere. Jeg har helt siden Rødt innlemmet Syriza til sitt søsterparti, som en lærte mye av,redegjort for at Rødt fullstendig har forlatt «internasjonal solidaritet» og meldt seg på i EUprosjektets krig mot arbeiderklassene. Talsmenn for Rødt var heller ikke begeistret over den britiske arbeiderklassens Brexit for ikke snakke om seks års babbel og uklarhet om krigen mot Syria.
  Jeg imøteser sitater og belegg for dine påstander.

 11. Jeg er litt uenig i å bare skylde på «vesten», jeg mener korrupte og religiøse ledere i Midtøsten og Nord-Afrika også må ta mye av skylden for galskapen, de har tross alt latt seg utnytte og lede av disse kreftene som ønsker krig og spetakkel. Det er også utrolig mye innbyrdes stridigheter på grunn av islam og annet woodo og hekseri nedover i Afrika og i Midtøsten.

  • Enig i at det er mange faktorer som spiller inn, men det er veldig viktig, og korrekt, å spesielt belyse de faktorer som Vesten faktisk har et ansvar for, og som Vesten faktisk kan gjøre noe med.

   Herunder er den tragiske krigen i Syria en nesten ufattelig ulykke, som kunne vært unngått, og som i grusomhet ikke står tilbake for selv de råeste og mest motbydelige massemord historien kan vise til.

   Dette er en krig som også har generert en folkevandring til Europa helt ute av politisk styring og kontroll. På sikt kan krigene i Libya og Syria bli de sentrale faktorer som velter europeisk stabilitet. Hva vi risikerer å ende opp med spriker i flere retninger, der begreper som politistat, fascisme, borgerkriger, lovløst anarki, demonterte velferdsstater, er noen av de begreper som benyttes.

   Forøvrig vil jeg si at de som hevder dette er bekymringer og argumenter hentet fra høyresiden, kun bidrar med forsøk på å kneble debatten. Dette angår selvsagt i høyeste grad arbeiderklassen og «vanlige folk».

  • Endelig. Herlig at du tør si noe imot denne Enstemmige Selvfornektende og Selv-Destruktive Vestlige Tenkemåte. Vesten har i alle år gitt og gitt og gitt til svake, syke, sultende befolkninger i Super-Rike land. Hva er Resultatet av denn form for Misjons-virksomhet? Det blir Aldri nok..det kreves mer og mer og mer og Vestens befolkning tvinges til å Gi og Gi og Gi inntil det ikk er mere å TA. Tidligere var det NORMALT å miste livet, det er ikke lenger normalt i Disse Verdens-Frelsernes øyne. Alle skal reddes, Alt skal reddes fra Utryddelse. Alt fra stygge Insekter, Ekle Dyr, ikke minst Villdyr og Ulver som nå har invadert Østerrike og det på fredet område, hvor det militære holder sine øvelser, men har Forbud mot å skyte Ulvene, selv om De spiser opp bøndenes Sauer og Høner.
   Imens formerer Afrikas befolkning seg så rasant, at Vi hvite i Norden skal TA av Overskuddet.
   Verdens Befolkning har fått lov til å oppfore seg som ULVER, vandre avgårde når de har utryddet næringsgrunnlaget pa EGEN JORD…det er blitt LOVLIG, det finnes ingen Grenser, man blit til og med Hilst Velkommen og får Ulvene ikke hva de vil ha – så TAR de det og mere til. DET ER BLITT POLITISK KORREKT OG FULLSTENDIG LEGALT, å ta seg til rette på Fremmed Jord. HJELPE-APPARATET er på plass, man får til og med Forkjors-RETT til Legehjelp, Stønader og Hus og Hjem. Jeg undret meg over Hvor har det blitt av alle de Nordmenn som har forlatt sine villaer og vakre hus rundt om i landet som nå er bebodd av Ulvene på jakt etter nye Beitemarker…har de forlatt Norge? Solgt sine hus til STATEN og lar Det Elskede Felles-Skapet Betale og Betale ikke kun med penger, men med sine Liv og Tidligete Kultur. Derfor har de Forutseende forlatt Norge

 12. Jms: det eneste som kunne ha stoppet den bestialske krigen i Syria,var om det fantes anti-imperialistiske arbeiderpartier som over hele verden kjempet for å stoppe den. Men noe slikt har ikke eksistert i de siste seks årene og nato-sosialdemokratisk søletenkning har dominert over hele Europa. Utviklingen av Rødt er ikke et særnorsk fenomen.
  Når man da har sjaltet ut alle teorier om den kapitalistiske imperialismen,havner man som måpende tilskuere til blodbadene og flyktningekatastrofene. Da henvender man seg til Atlantic Councils Cecilie Hellestveit for å løse gåtene.
  Situasjonen er den at Syriakrigen har endevendt hele verdenspolitikken i det at ikke siden Vietnamkrigen på 1960-tallet har zionister og Nato-ister lidd et så forferdelig nederlag. Verden før og etter Syriakrigen er to vidt forskjellige saker.
  Jeg vil da si det slik at Syriakrigens tilblivelse har følgende faser:
  1) Oded Yinon-planen fra februar 1982 som anbefalte Israel å knuse alle mektige stater rundt Israel og lage balkaniserte småstater.Dette for StorIsrael.
  2) de amerikanske neo-con zionistenes dokument til Likud fra 1996 kalt «A clean Break» som anbefalte Israels destabilisering av MidtØsten inkludert et angrep på Irak.
  3) Som general Wesley Clark har redegjort for var Pentagons oppfatning at Irakkrigen var opptakten til regimeskifte og krig i hele seks Midtøstenstater,sentralt Syria.
  4) Palestinerne om dagen er i sjokk over at knapt noen arabisk Sunnistat støttet deres kamp rundt Al-Aqsa-moskeen og forstår at Sunni-statene befinner seg i en allianse med Israel.
  Forberedelsene til krigen mot Syria har pågått i mer enn ett tiår. Både Frankrike,England,USA og Israel har vært de strategiske organisatorer for denne krigen og de har tapt.
  Dette kan sammenlignes med slike saker som Dien Bien Puh og Stalingrad.
  De som mest innbitt motsetter seg noen studie av dette er våre nye Nato-sosialdemokrater som pynter seg med mange retoriske flagg.
  Det vil naturligvis ikke hjelpe dem det aller minste.

 13. Syria:
  Det dummeste Norge (og Europa) gjør med syriske flyktninger er å gi dem permanent opphold. Da flytter de ikke tilbake, får sin utdanning her og tapper Syria for utdannet arbeidskraft.
  Norge og resten av Vesten må forstå at krigen i Syria MÅ stanses slik at ikke hele verden ødelegges. Syria kjemper en kamp for oss alle. En kamp mot terror. Mister den syriske regjeringen kontrollen over landet og terrorister, islamister fra hele verden overtar Syria, vil kreftsvulsten spre seg. Libanon og Irak blir raskt gjort til rene terrorstater- se Libya. Europa vil bli overtatt av islamistiske terrorister. Det finnes ingen hær i hele verden som er så sterk som den syriske hæren. Men det enkle bakteppe som nevnt over blir motarbeidet av de 70 landene som er i denne USA ledede koalisjonen, hvor Norge er med, som sier de er Syria for å kjempe mot IS, men som de i virkeligheten driver kosmetisk behandling av.Enkel logikk gjør jo dette logisk når de samme landene støtter, trener, finansier disse terrorgruppene for at skal nettopp gjøre makkajobben med å drepe Assad- ved å ødelegge den syriske hæren, og fremtvinge en verdenorden for verdens undergang. Så alvorlig er det at det følgende spørsmål må stilles til alle politikerne under hele valgkampen : «Har du moralsk styrke til å ødelegge kloden vår» svaret : sikkert nei. Neste spørsmål: Hvordan unngå det? Får ikke mulighet til å svare før vi stiller spørsmålet penger og eldreomsorg. Hvorfor har eldre i Norge mer rett på pengene våre enn unge mennesker i land vi bomber og dreper menneskene i. Ødelegge mennesker liv. Svaret blir vanskelig. Neste spørsmål er et rent moralsk spørsmål: Har de drepte og skadde menneskene i Syria, Irak, Libya på noe måte noen gang truet Norges sikkerhet før vi invaderte disse landene? Svaret blir at Assad, Gadaffi; Saddam og sikkert andre angrep egen befolkning. Alle 3 tilfellene er rein løgn. Vi angrep dem. Hvordan få politikerne til å svare på om det moralske ansvaret bør ligger hos dem som ødelegger landene? Vi må lage snubletråder for dem hvor de vil havne i logiske grøfter. Moral har ingenting med politikk å gjøre, Politikk har med prinsipper å gjøre. Det er mangelvare hos alle politikere i Vesten.

 14. Dette var et imponerende stykke arbeid, Pål. Rett på sak, direkte, saklig og bra formulert. Har et håp at alle lednede politikere vil lese denne teksten og ta den innover seg.
  Har ingen argumenter til teksten, kun skryt av arbeidet og meningene i den.

 15. Frank Andreassen, du forveksler veldedighet med solidaritet og plasserer deg dermed, i historisk sammenheng, på borgerlig side, langt fra arbeiderbevegelsens idealer. Og Pål, i den grad denne veldedigheten skal gis et kjønnsmessig avtrykk, så vil jeg snarere betegne den feministisk, da emokratiet, behagelig fristilt fra kjedelige konsekvenser, har bredt om seg parallelt med økende feministisk påtrykk i løpet av de siste 20-30 år. Nå står jo feminismen spesielt sterkt på venstresiden, så ikke rart at SV har ristet av seg partiets anti-krigs fortid og heller står sammen med Rødt i å ønske flyktningene velkommen, i formening om at de yter solidaritet.

 16. World Economic Forum propaganderer masseindvandring som økonomisk gevinst for alle parter. Deri er afsenderlandene enige. Remittance is BIG BUSINESS INDUSTRY! Remittance ( pengeoverførsler fra migranter i udlandet til familie i hjemlandet) udgør det største pengeflow til mange u-lande. Hele 582 billion US Dollar blev remitteret i 2015. Et astronomisk tal, der blot er anslået! For flere modtagerlande udgør det knap halvdelen af dets BNP. ( Indien, Phillipinerne, Nigeria). At en del af pengestrømmen stammer fra kriminelle aktiviteter er åbenlys. Men penge lugter ikke, og Union Western spørger heller ikke!

  • Viktig-og ikke nytt.
   Alt for 20år siden,kunne man lese i publikasjoner som utgav seg for å være venstreorienterte,at eksistensen av de store summer Remittance beviste at befolkningene i de utviklede land var gjerrige.Remittance var et gode,til erstatning for manglende U-hjelp.Ikke et ord om at dette var ødeleggende -både for befolkningene i u-og I-land.Akkurat som med Brain-drain.Som ikke lenger er av det onde.Tilhengerne av lettere mulighet til -migrasjon argumenterer som WEF.

   Hvem om kom på tanken først er uinterresant.De utgjør en ubrytelig u-hellig allianse.
   Samme argumentasjon gjennkjennes i debatten om u-hjelpens skjebne.»Om vi er åpne for de dårlig sidene,gjør vi det bare lettere for høyrepopulistene å argumentere for nedskjæringer. «Når f.eks.F.r.P.påpeker reelle problemer her hjemme,skal vi ikke si at de har rett i problemstillingen,men feil løsninger.Vi skal si at problemene ikke eksisterer.
   Og finnes det problemer,er det F.r P.-og deres gjerrige velgere som har skylda.Ikke imperialistene i Høyre og Ap.

   Mønsteret er lett gjennkjennelig,over store deler av Vest-Europa og i USA.

   De som ikke har hatt nytte og glede av -migrasjonen og de 4 friheter,finnner ingen sympati hos de etablerte «venstreorienterte-«annet enn som luftige teorier om en utopisk framtid.

   Det er i seineste laget å snu nå.Da får de nøye seg med å telle stemmer på sperregrensene.Med kuleramme-datamaskiner blir unødvendige.

  • Ja Remittance er big bissniss, og oljefondet vårt (NBIM) er inne på eiersiden hos samtlige tjenstetilbydere av «money transfer». Vi eier f.eks. 1.01% av Western Union som i 2013 hadde US$ 5,542.0 million i inntekter…

  • Takk for utrolig viktig kommentar. Jeg ser at tallet i 2016 er 575 milliarder dollar og at transaksjonskostnadene er 7,5% i snitt. Det er 43 milliarder dollar. For de bankene som formidler dette, er det gigantisk.

  • Kineserne er store på kjøpesentre her i Cebu, siden sist jeg var her har det kommet til et nytt som nok slår Sandvika ned i støvlene. Disse kjøpesentrene kan best sammenlignes med store støvsugere, hvor støvsugerposen heter Kina. Ser ut til at det meste av kapital ender opp i Kina i disse dager.

 17. Takk Pål Steigan for en bunn ærlig, folkeopplysende kronikk.

  Etter mitt syn mangler redaktører og journalister i Dagbladet, Vårt Land, Schibstedt-avisene, NRK og TV2 kunnskaper om spørsmålene du elegant turnerer. For å rette på denne kunnskapsmangel tør jeg derfor be deg sende kopier av kronikken til de mest toneangivende meningsdannerne i de nevnte medier. Lykke til!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.