Tvangsreform

10
Regionen Torms og Finnmark vil ha en fjerdedel av Norges totale areal. Grafikk: NRK
Frode Bygdnes

Av Frode Bygdnes.

Rapport fra Troms fylkesting

Troms fylkesting var tredelt på det ekstraordinære fylkestinget den 10. august da fylkessammenslåinga med Finnmark ble behandla.

FrP og Høyre sto for ei linje som mest ønsket en okkupasjon av Finnmark. De ville ikke behandle saka en gang, de mente at Fylkesrådet sin oppgave nå var å gå i gang med ensidig tilpasning.

Fylkesrådet sjøl hadde innsett at det var politisk umulig å gjennomføre sammenslåing uten at finnmarkspolitikerne deltok. De mente at de fikk en oppgave fra regjeringa som de både fikk ansvar for og belastninga av. Deres holdning var å sende den tilbake til regjeringa med meldinga om at kommunalminister Mæland skulle gjennomføre videre sammenslåing. De listet derfor opp konkrete oppgaver som departementet måtte gjøre for å få tvangssammenslåinga gjennomført.

Fylkesrådslederen kommer fra AP, de andre i fylkesrådet er fra AP, V, KrF og SP. Venstre og Kristelig Folkeparti ivrer for reformen og tar ansvar for regjeringa. Så i de partigruppene var det ikke divergens. Men AP og SP representantene i tinget prøvde å ri to hester på en gang. Tross verbale forsvar for Finnmark, stemte de alle for å be statsråden om å gjennomføre sammenslåinga. Miljøpartiet De Grønne kjørte sitt eget forslag og ramlet ned på å støtte fylkesrådet.

Opposisjonen var Rødt og SV. Vårt forslag ble delt i to. Første del som gikk på at sammenslåing må være frivillig og at fellesnemnda ikke kan settes ned uten at Finnmark er med. Det forslaget fikk bare Rødt og SV sine stemmer. Litt avslørende var det at alle de andre partiene både ville gå på akkord med Inndelingslovens §26 og at de kunne se for seg en fellesnemnd uten politikere fra Finnmark, bare departementet stod ansvarlig for den.

Vårt andre krav var at Stortinget måtte få diskutere muligheten til å oppheve sammenslåingsvedtaket. Det forslaget fikk 10 stemmer, da støttet MDG og SP oss, men ikke Troms AP.

Jeg gjorde Arbeiderpartiet oppmerksom på den klare nei-holdninga som fremkom i Folkeavstemminga i Finnmark. Fylkesrådsleder svarte flåset at han representerte ikke Finnmark, men Troms. Men den klare holdninga mot sammenslåing er i begge fylkene. Arbeiderpartiet forholder seg ikke til folkemeninga, men bare til sine egne partidelegater. Behandlinga avslørte fylkesrådets iver etter å få styre 1/3-del av landet. I higen etter makt settes folkemeninga tilside.

Et av argumentene som kom frem for sammenslåing, var at hele kommunereformen kunne stå for fall om en nå ga dispensasjon for Finnmark. Det ble skremt med de nasjonale konsekvensene dersom ikke reformen ble gjennomført her nord. Så i mitt 2-minutters innlegg minnet jeg om at sammenslåing her nord ikke ble utredet, det kom som et benkeforslag. Forholdene her nord er annerledes enn resten av landet, ikke minst pga avstander og areal. Ingen andre fylker har avholdt folkeavstemming. Det er saklige grunner for at en går tilbake på sammenslåinga av Troms og Finnmark. Hvis konsekvensen er at det får en dominoeffekt, så må en bare konstatere at reformen er så dårlig fundamentert at den med fordel bør stoppes. Nå i ettertid er det dette argumentet som brukes for å sette Finnmark under administrasjon.

Straks etter fylkestingsvedtaket innkalte Mæland fylkesrådslederen i Troms og fylkesordføreren i Finnmark til møte mandag 20. august. Finnmark godtar å møte hvis temaet er reversering av reformen. Kommunalministeren gir ingen signaler om å høre på Finnmark, dialog og kompromiss er fremmedord for henne. Derfor gjør fylkesordfører Vassvik helt rett i å avvise ministeren. Fylkesordføreren har sitt mandat både fra eget fylkesting og fra folkeavstemming. Ministeren har bare et stortingsvedtak uten demokratisk utredning.

Troms møter på Mæland sin agenda. Tromspolitikerne bak fylkesrådet sier seg villig til å være trekkvogn og koble på Finnmark. Men Finnmark vil aldri kunne bli en «tilhenger» til Troms.

Denne prosessen har allerede skapt dårlig klima mellom naboer. Den må reverseres for at vi skal kunne få til et samarbeidsklima igjen. Om den ikke reverseres nå, så får befolkninga i nord grunn til å tvile på demokratiet. For da settes folkemeninga til side. Ropet om å sette Finnmark under administrasjon er noe med det mest synlige angrepet på demokratiet vårt. 

Frode Bygdnes, R

 

Fylkestinget i Troms. Frode Bygdnes sees lett i sin rutete skjorte,

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Det er på tide at lokalt folkestyre grunnlovsfestes i Norge.
  Noe av poenget med demokrati er at man skal kunne løse samfunnsproblemer uten at det skal oppstå dyp splittelse og fiendskap i befolkningen.
  Det er vel egentlig Krf på Stortinget som i praksis nå avgjør om disse to fylkene skal sammenslås eller ikke (og hva ville Jesus ha gjort?)

 2. Avatar for baluba baluba says:

  På tide at? Grunnloven gjennomhulles jo konstant. En reversering av dette er vel neppe aktuellt med dagens regime på stortinget. Du må også regne med ar Erna og Mæland er under stort press fra Brussel hvis de ikke evner å få til disse regionene.

 3. Monica Mæland har vore frampå i dag og sagt at dette Finnmarksopprøret kan velte heile regionreforma. Gjerne det. Når det gjeld lokalt sjølvstyre vart dette lovfesta så tidleg som 1837, men denne lova har vorte gradvis svekka i mange tiår. På tide å ta meir kontroll attende, då.

 4. En kan få mistanke om at sammenslåingene er en skjult EU-tilpasning. Storkapitalen ønsker seg større enheter uten lokalt selvstyre. dette er et første skritt. Etterhvert enda større enheter, helt til det er en felles administrasjon for hele Norge, styrt fra Brussel av direktiver diktert av storkapitalen. Målet er en europeisk superstat, hvor befolkningen ikke har nasjonal, regional og lokal tilhørighet og identitet.

  Dette for at folk og nye generasjoner skal føle tilhørigheten til en superstat og ikke til et land, og dermed ikke kreve råderett og suverenitet over landets aktiva. Folk skal vennes til at drikkevann, dyrkbar jord, energi, gruver, infrastruktur og annet av landets aktiva skal eies av selskaper og ikke av folket.

 5. Avatar for Slangen Slangen says:

  Finnmark må stå i mot presset. Fast motstand. Dette er ei vinnarsak for landets største og nordlegaste fylke. Kanskje ein gong vil Finnmark vere landets viktigaste landsdel med nye interkontinentale skipsruter utanfor stovedøra.

 6. Avatar for Slangen Slangen says:

  Dessverre er demokratiet langt på veg demontert i dette landet.

  Kommune og fylke er dei minste byggesteinane i demokratiet, folkestyret. Og grunnleggande byggesteinar. Derfor er det rett og slett udemokratisk å redusere talet.
  Økonomisk rasjonalisering er kun argument for redusert folkestyre. Løn til tilsette i små kommunar er prisen for folkestyre.

  På statsnivå er demokratiet delvis avvikla ved at forsvaret er overlatt til USA og angrepspakta NATO.
  All vesentleg handelslovgjeving er overlatt til EU.
  Ein tredjedel av all privat økonomisk verksemd i landet er utanlandsk eigd, og dit går ditto profitt.
  I praksis er alle parti nesten like, og folket har få valg.

  Og den konserneigde pressa hjernevaskar etter importert mal.

  Eit godt døme er den nesten rituelle samstemte politiske likvideringa av ein dårleg fiskeriminister. Ein klassedom, med latterlege argument. Journalistar i dyre klede hakkar politisk daud ein folkeleg storkjefta trønder som røyker rullings.

 7. Avatar for SHO SHO says:

  Er det ikke slik at det for tiden foregår en region reform i hele EU, feks at Sverige skal deles opp i 3-4 regioner? Innbyggerne skal føle at de tilhører en region og ikke et land. Det er greit med nasjonalisme, men det skal i så fall være i form av euro-nasjonalisme. Sakene i EU betraktes nå som å være rene innenrikssaker hvor det er innenriksministrene fra de ulike EU-land som skal delta og hvor utenriksministrene ikke lenger skal få delta når EU-vedtak fattes (altså når det gjelder rene EU interne saker). Det var nok derfor regjeringen i sin tid opprettet en egen ministerpost som EU-minister som skulle overta div EU-saker fra utenriksministeren. Hareide i Krf er EU-tilhenger og støtter det som blir vedtatt i EU ang prinsipper om innføring av slike regioner.

  I framtiden må vi belage oss på å endre våre sanger, vi kan feks ikke lenger synge “Norge mitt Norge …” men må isteden begynne å synge slikt som “Viken mitt Viken …” eller tilsvarende regionnavn avhengig av hvor man bor i Europa.

 8. Avatar for SHO SHO says:

  Jeg tror det blir slik at en sammenslåing av fylkene i Norge vil forsterke det fenomen som kalles for flertallsdiktatur (altså at mindretallet i større grad overkjøres). Og ønsker vi en slik utvikling i et demokrati?

  I Finnmark bor det ca 75.000 mennesker, mens det i Troms bor litt over det dobbelte av dette. Det betyr at flertallet av innbyggerne (2/3) i det nye fylket vil befinne seg i den sydlige delen av det nye fylket (og i enda større grad hvis man her også tar med Alta området). Er det ikke da naturlig innenfor et demokrati at politikerne vil ta mest hensyn til flertallet av befolkningen i sitt valgområde? Det høres ut som Finnmark-delen av det nye fylket kan komme til å miste veldig mye både av makt og funksjoner som flyttes sørover der flertallet i fylket bor. Også representasjon på Stortinget.

  Hvis det nye Viken-fylket skulle bli utvidet med Oslo, så kan hele dette mega-fylket risikere å bli veldig dominert av Oslo og av Oslos politikere og befolkning (og kanskje mest av de som bor innenfor Ring2 i Oslo?). Slike sammenslåinger som dette kan komme til å øke konfliktnivået i Norge ved at den politiske makt i praksis sentraliseres/konsentreres til bare visse områder i de nye fylkene istedenfor å bli spredd.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

2 flere kommentarer

Deltakere