Under lupen: Dagsrevyens Syriadekning

9
Lars Birkelund

Av Lars Birkelund.

I perioden 23. mars – 1. september 2011, perioden fra Dagsrevyens første omtale av det som skulle bli en langvarig og blodig krig, og, rundt regnet, til Norge/Vestens krigføring mot landet blir offisiell.

Offisiell på den måten at USA/EUs og dermed Norges sanksjoner mot landet har blitt innført (gradvis fra april) og at USA, Storbritania, Tyskland og Frankrike 18. august offentliggjorde et krav om at Syrias president bør gå av. Deretter ble krigen trappet opp med flere sanksjoner og støtte til (flere) væpnede opprørere.

Hva er typisk for Dagsrevyens dekning? Min granskning konkluderer slik (revyene for 2, 9, 16, 25, 30, og 31. juli var utilgjengelige. Så de fikk jeg ikke tatt i betraktning):

1. Mangel på kildehenvisning/kildekritikk og ukritisk bruk av videomateriale.

Påstander som dette formidles uten å oppgi kilder: «Syriske sikkerhetsstyrker åpnet ild mot demonstranter i dag, seks mennesker ble drept» (Dag Bredvei 23. mars). «I Syria ble minst 17 mennesker drepne da tryggingstyrker skaut mot flere tusen demonstranter i byen Deraa» (Eyvind Molde 8. april). «Syriske tryggingstyrker skjøt med skarpt mot demonstranter i Homs……Fire skal ha blitt drept» (Ingvild Bryn 19. april). «Tapstallene stiger etter at sikkerhetstyrker har skutt med skarpt mot fredelige demonstranter i hovedstaden Damascus og i flere andre byer i dag» (Bredvei 22. april). Men demonstrantene var slett ikke bare fredelige. For på dette tidspunktet hadde mange allerede meldt om vold, inkl drap på politifolk, hvilket Dagsrevyen tier om.

To eksempler:

“Continued protests in Syria claim lives of seven police and four protesters, and result in burning a courthouse and Baath Party HQ in Daraa” (Israel National News 21. mars):

«Violent protests spread in Syria» (Financial Times 27. mars)

«Syriske grupper infiltrert av utlendinger gikk løs på offentlige bygg etc», fra norske Elisabeth Rehoorsts innlegg i Klassekampen 5. januar 2017 om demonstrasjoner i Syria i denne perioden. Rehoorst er Syriakjenner, har første hånds-kilder i Syria, og har bl.a. skrevet boka «Syria en personlig fortelling». Men også Rehoorst forties av NRK, i likhet med Eva Thomassen, Vanessa Beeley og andre Syriakjennere som har vært i Syria under krigen.

22. april sier så Martin Fjørtoft at opplysningene ikke lar seg bekrefte av uavhengige kilder. Allikevel fortsetter Dagsrevyen samme praksis, altså uten kildehenvisninger, i ukene og månedene som følger: «Politiet skjøt med skarpt inn i folkemengden» (Bredvei 25. april). «Over 60 drept i Deraa i går» (Bryn 30. april). «Fire drept og mange såret…..for soldatene skjøt mot flyktningene» (Berit Rekaa 14. mai). «Over 1600 mennesker har tatt seg ut av Syria (til Tyrkia) de siste dagene. De flykter fra myndighetenes voldsbruk» (Henning Carr Ekroll 9. juni). «I Syria er 1400 demonstrater drept og omlag 10 000 arrestert» (Bredvei 4. juli). «Massakrene i…….Hama» (Arnt Stefansen 1. august). «Den blodige nedslaktingen av sivile fortsetter» (Nina Bull Jorgensen 4. august). «Få timer seinere fyrte Assad igjen løs på sitt eget folk og får stadig mer blod på hendene» (Bull Jørgensen 7. august). Her noen eksempler på ukritisk bruk av videoer: «tryggingstyrker skaut mot flere tusen demonstranter i byen Deraa». Dette sa Eivind Molde på Dagsrevyen 8. april 2011 til tross for bilder som tvert i mot viste sivilkledde som skyter. «Dette er bilder som er tatt i den syrisk byen Dera i natt fra» (Carr Ekroll 26. april om svært uklare og mørke bilder som kan ha blitt tatt hvor som helst).

2. Mangel på kunnskap og interesse for hvem opprørerne/demonstrantene er og hva de vil.

«Demonstrantene krev demokratisk reformer i Syria». Molde 8. april uten å si noe om hva slags «demokratiske» reformer opprørerne krevde. I dag er det kjent at de krevde sharialovgivning og løslatelse av jihadistfanger, såkalt politiske fanger. Ja, det siste kom også fram av nevnte artikkel fra Israel National News. «Vi har ikke sett så mange i gatene som vi så i Egypt og Tunisia, kanksje bare titusener, kanskje bare hundre tusen av Syria 22 millioner innbyggere. Så enten betyr det at flertallet ikke ønsker et regimeskifte eller ikke våger å gå ut» (Odd Karsten Tveit 26. april). «Hvordan vet vi hva som egentlig skjer når bilder og informasjon derfra ofte har ukjent opphav» (Atle Bjurstrøm 10. mai)? «Dette er selvfølgelig et problem, men det er det vi har…………..og de scenene vi ser ser jo ikke helt bra ut» (Sidsel Wolds svar). «Har du inntrykk av at mange støtter demonstrantene» (Nina Owing 14. mai). «Det vet ikke syrerne selv………………om de ønsker islamisme eller demokrati» (Åsne Seierstads svar). «Vanskelig å vite hva som har skjedd,,,, situasjonen er uoversiktlig» (Eva Christine Hyge 12. juni).
«Vanskelig å vite», så hvorfor er Dagsrevyen ellers så skråsikre?

3. Påstander om at journalister ikke slipper inn i Syria blir motsagt av:

«Åsne Seirstad, du klarte å komme deg inn og kom nettopp ut igjen» (Owing 10. mai). «Syriske myndigheter har slått hardt ned på journalister som dekker motstanden mot regimet» (Bredvei 4. juli).

4. Positive/nøytrale karakteristikker om opprørerne, eller terroristene som vanlige syrere kaller dem:

fredelige, den folkelige oppstanden, demokratibevegelsen, opposisjonen og demonstrantene «som ønsker reformer, frihet og et bedre liv» (Wold 14. mai).

5. Negative/fordømmende karakteristikker som «regime» og «diktaturet» om motparten, Syrias myndigheter:

«Som andre diktatorer før ham hevder presidenten at uroen skyldes en utenlandsk konspirasjon» (Peter Svaar NRK 30. mars. I dag er det stadfestet at det var en slik konspirasjon). «Sikkerhetspolitiet gikk hardt til verks» (Bredvei 15. april). «Landets autoritære leder» (Fjørtoft 22. april). «Et veldig undertrykkende regime, en politistat…………også et veldig korrupt regime (Wold 10. mai) «Det syriske regimets brutale aksjoner» (Jarle Roheim Håkonsen 8. juni). «Syrias brutale regime» (Bull Jørgensen 18. august).

6. Større tiltro til hva opprørerne sier enn hva syriske myndigheter sier, der Peter Svaars tidligere nevnte uttalelse fra 30. mars er typisk.

Når NRK unntaksvis nevner tap på regjeringssiden er det med tvil/ironi som dette: «Videobildene viser tilsynelatende ubevæpnede demonstranter som blir skutt på åpen gate. Men statlig syrisk fjernsyn har en helt annen fremstilling av det som skjedde: I dag ble det begravet 15 personer fra hær og politi som i går ble drept av ekstremistgrupper i Syria…………Men mobilbildene på Internett forteller historien om et regime som er villig til å betale prisen for makt med med sitt eget folks blod» (Henning Carr Ekroll 26. april). Så hva kan man slutte av dette?

Noe som ligner på en tilsvarende granskning jeg gjorde av Dagsrevyens Libyadekning i en kritisk periode: «I beste fall var NRK naiv/ukritisk ift til hvilke krefter som var i sving, nærmere bestemt…..viste (de) liten interesse for å finne ut av hvem opprørerne var, hvem som var deres støttespillere osv. Dagsrevyen overså også en rekke faresignaler. Så på meg virker det som om de på forhånd hadde bestemt seg for hva slags historie de ville ha». I dag vil jeg si det så sterkt som at Dagsrevyens dekning gikk hånd i hanske med USA/NATO/EUs behov for A. å bygge et påskudd for krig mot Syria og B. å få politikerne og opinionen til å godta/ønske denne krigen. Du kan sjekke alt jeg sier ved hjelp av denne linken.

NRKs Syriadekning utenom Dagsrevyen er av samme slag. Mer om det her.

Men NRK er desverre ikke unik, da så og si alle de største norske/vestlige mediene fulgte og følger samme linje. Politikerne i Norge fatter sine beslutninger bl.a. på basis av hva norske medier sier (og ikke sier) og da særlig NRK/Dagsrevyen. Og ensrettingen i de største norske/vestlige mediene var så og si totalt til fordel for opprørerne og NATO/Norges kommende intervensjon. I blant kan mediene styrte statsråder. Så hvis NRK/mediene hadde brukt sin makt på riktig måte i 2011 kunne Norges deltagelse i krigen ha vært unngått.

Noen kommentarer til slutt:

Det var nesten sjokkerende nå i ettertid å se hvor partisk FNs daværende generalsekretær, Ban Ki-moon, var i denne perioden, der han stadig stiller krav til myndighetene, men ikke til opprørerne.

«Det norske utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold i Syrla. De som er i Syria bes om å registrere seg ved ambassaden i Damaskus» (Ingrid Stenvold). I og med at vi nå vet at krigen mot Syria ble planlagt i år før den brøt ut kan man mistenke at norske myndigheters krigføring mot landet ble innledet allerede med denne meldingen 26. april. Ubekreftede meldinger går dessuten ut på at Norge hadde soldater i Syria allerede flere år før dette.

Norges politikere har så langt brukt ca ti milliarder kroner på det de hevder er hjelp til Syria/syrere. Men det er i virkeligheten bare hjelp til det lille mindretall av syrere, jihadister, som fører krig mot Syria fra Syrias naboland, i Norge, og i okkuperte deler av Syria. Dette mens det store flertallet av syrere, som befinner seg i regjeringskontrollerte områder, rammes av sanksjoner med dødelige virkninger. Ja, sanskjoner er ofte mer dødelige enn bomber.

NRK Ytring, Aftenposten, VG, Dagbladet, fagbladet Journalisten, Nordlys og Klassekampen refuserte denne artikkelen. Det visste jeg på forhånd, bortsett fra at jeg hadde et lite håp om at KK ville ta den. Men det understreker det inntrykket man ellers har om at mediene beskytter hverandre mot kritikk utenifra.

 


Redaktørens kommentar:

Heldigvis finnes det uavhengige medier som steigan.no som kan sørge for at kritikken av NRK kommer fram når alle andre medier svikter.

PS

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Europeisk presse og media, inkludert stats-kanalene, er ikke annet enn et underbruk av amerikansk presse og media. De skriver hva det militær-industrielle komplekset med Det Hvite hus, Pentagon og CIA vil de skal skrive. Statseid tv og radio, som den globale finanskapitalen ikke kan kjøpe, infiltreres av deres agenter, de er mange på NRK som når flest seere, de fleste nordmenn ser på NRK.

  Beste eksemplet for NRK sin del må være dekningen av krigen mot Libya, hvor NRK som de andre mediene beskrev Gaddafi som en tyrann som gikk til krig mot sitt eget folk. I realiteten var Libya under Gaddafi en velferdsstat med høyere velstand for borgerne enn en del vestlige land. Syria dekningen fra NRK er som det er diktert av Pentagon, Norge er underlagt USA, det er tydelig.

  NRK er ingen nøytral nyhetsformidler som en statskanal skal være, for listen blir lang hvis en skal nevne saker som NRK skulle ha tatt opp men fortier. Når NRKs øvrige programmer har høy kvalitet, får nyhetssendingene med tilhørende aktualitetsprogrammer som Urix etc høy troverdighet, spesielt blant eldre som har sett på NRK hver dag siden NRK startet sendingene på begynnelsen av 60-tallet.

  Mange stoler på NRK, og eldre er pliktoppfyllende velgere. Når NRK fremstiller USAs imperialistiske kriger, som Norge har deltatt i som frigjøringskriger, vil mange eldre fremdeles gi sin stemme til partier med ledere som egentlig skulle vært fremstilt for en internasjonal domstol for krigsforbrytelser.

 2. SHO says:

  Alle innser vel nå i ettertid at forsøket på å gjennomføre regimeendring i Syria har vært helt katastrofalt for den syriske befolkning. Kan vi nå oppleve å få en selvkritisk vurdering fra norske myndigheter og fra NRK om at det var galt å støtte et slikt forsøk på regimeskifte (og bare fordi USA ønsket det)?

  Og hva så med Tyrkia? Kan vi nå risikere at vestlige land vil støtte en regimeendring også i dette landet? Da må EU trolig forberede seg på bla en flyktningestrøm som kan bli 4 ganger større enn den som kom fra Syria til EU.

 3. Ludvig says:

  Jeg vil tro Märkels støtte til Erdogan bunner i en frykt for at han skal slippe flyktningene løs og at tusenvis av syriske flyktninger skal sette kursen mot Europa og Tyskland. Samtidig kan det tenkes at Trump har forståelse for dette slik han har snakket om Märkels åpen dør-politikk.

 4. Norge har støttet organisasjoner økonomisk, politisk og militært som har bedrevet ulovlig krigføring mot en demokratisk styrt Nasjonal Stat, medlem av FN.
  Krigen er nå tapt, og tiden er inne for et oppgjør etter prinsippene lagt i Nuremberg etter WW II.
  Norge skal dømmes til å betale krigserstatning, og dersom noen politikere, i pressen, media eller akademia blir funnet skyldige i kriminelle handlinger, skal disse dømmes i henhold til norske og internasjonale lover og straffes.

  At dette ikke er helt opplagt for alle Nordmenn, er for meg helt ubegripelig.

  SINT!

 5. baluba says:

  Det er så mye rare NTB-troll nyheter nrk ukritisk bringer. Senatet i USA har vedtatt at pressen ikke er en folkefiende… NVE har regnet ut at hvis ikke norge hadde utenlandskablene ville strømmen vært dyrere. Kan du finne det regnestykket, Steigan?

  • Med mindre ‘Ola & Kari’ kommer seg ut av de [påførte] illusjonene og reiser seg mot det gjennomkorrupte norske maktapparatet, og faktisk stiller ufravikelige krav om - at samtlige involverte blir holdt rettslig ansvarlige for konsekvensene av sin politikk, med de resultater det logisk vil måtte medføre, er jeg dessverre stygt redd for at vi som vanlig vil se disse ‘respekterte’ individene uten moralsk ryggrad - i “fredsnasjonen Noreg” kommer til å gå fri noen form for ansvarliggjørelse i f.m. sin virksomhet, det være seg i forbindelse med Syria, Libya, Afghanistan eller wherever - i ‘lydig haleheng’ til den zioniststyrte koalisjonen de samme individene - på vegne av nettopp ‘Ola & Kari’ - servilt siklende har rotet vår nasjon inn i.

  88a04a6d13c19ca9e4e06a401b531281

  • M.a.o.; ‘wishfull thinking’ . . . . . . . .
 6. baluba says:

  Vil gjerne se mer, under lupen. Dette er utrolig viktig stoff for å vekke det norske folk. Hva med en fast “under lupen” ukentlig i en eller annen form?

 7. AnneBrit says:

  NRK er ikke i stand til å spille den rollen de påberoper seg. Da ville de ikke ha vinklet Teslas omdanning til Enron, ved å bekymre seg over Elon Musk helse . Da hadde de gått selskapet etter i sømmene i stedet, som reprentanter for investorenes interesser.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere

Historisk kommentararkiv

9 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.