Norsk nei til u-land om corona-bekjempelse

1

Visste du at Norge fredag avviste en bønn fra u-landene i Verdens handelsorganisasjon, WTO, om lettelser i patentbeskyttelsen for helseteknologi mot det fryktede coronaviruset? Slik spør Thomas Vermes i ABC Nyheter og skriver videre:

Nei, det som skjedde på et møte i det såkalte TRIPS-rådet i Verdens handelsorganisasjon, WTO, fredag før helga, er ikke noe Erna Solberg, Ine Eriksen Søreide eller Bent Høie flagger høyest.

Norge liker jo å framstille seg som en brobygger mellom u-land og gruppa av utviklede land vi tilhører.

Men fredag demonstrerte den norske regjeringen hvor den plasserer seg i balansen mellom behovene for global folkehelse i denne corona-epidemien, og sikring av farmasigigantenes fortjeneste.

Og mellom fattige og rike land.

Diskusjonen brøt ut da Sør-Afrika og India, støttet av Kenya og Eswatini (Swaziland), foreslo at Trips-rådet så fort som mulig skal anbefale en midlertidig oppmyking av WTOs patentregelverk for vaksiner, testmetoder og verneutstyr som utvikles for å stagge coronaepidemien.

Men det ser ut til å bli ettertrykkelig avvist av USA, EU og Norge. Argumentasjonen Norge stilte med, har jeg lest.

Norge: Reglene bra som de er

«Norge mener tilgangen til medisiner og åpne medisinske produkter i konteksten til Covid-19 er et veldig viktig og multifasettert tema, som trenger en balansert og sammenhengende tilnærming.», innledet den norske representanten velvillig på Trips-møtet 16. oktober.

Kommentar: Norge snakker i internasjonale fora om fred, samarbeid og støtte til fattige land, men opptrer i praksis stikk motsatt.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. Wallstreet sier nei til u-land om corona-bekjempelse

    Hilsen NBIM :dollar::dollar::dollar:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere