Den globale krigen mot menneskehjernen

0
Av Nina Cappelen.

Over hele verden synker den mentale kapasiteten, spesielt blant unge mennesker, mens depresjon øker dramatisk. Samtidig lider én av førti menn og kvinner av Alzheimer, og debutalderen er fallende. Men årsakene blir ikke eliminert, snarere tvert imot. Kan dette bare være tilfeldigheter?

I boken Den indoktrinerte hjernen forklarer den tyske legen og forskeren Michael Nehls en ukjent kraftig nevrobiologisk mekanisme som ligger til grunn for den katastrofale utviklingen. Forfatteren dokumenterer en kjede av omstendigheter som indikerer at bak de mange negative påvirkningene ligger et målrettet og mesterlig utført angrep på vår individualitet.

I et intervju med Tucker Carlson hevder Nehls at elitens mål er å erobre menneskehjernen som endrer hele vårt vesen, vår psykologiske motstandskraft, og evnen til å tenke selv. Forfatteren forklarer at spikeproteinet er et biovåpen som på kort sikt skaper depresjon, og på lang sikt gir Alzheimer. Denne sykdommen var en helt ukjent sykdom for hundre år siden. Alzheimer er en livsstilssykdom, hevder han og viser til at depresjon var den mest utbredte sykdommen i 2017. I 2019 var Alzheimer den tredje mest dødelige sykdommen, og fra 2020 har både depresjon og Alzheimer akselerert i Europa og USA som følge av covid-injeksjonene.

På spørsmål om hvorfor regjeringer fortsetter å pushe covid-injeksjonene svarer han slik:

– Det handler ikke om helse, det handler om å erobre menneskehjernen. Men det er verre enn det. Det handler om å få folk til å slutte å tenke. Det handler også om å ødelegge minnet, sier han.

Han hevder videre at nanopartiklene i mRNA-teknologien er designet for å erobre hjernen. Det jeg frykter mest er et zombie-samfunn, sier han.

Går det an å snu denne utviklingen, spør Carlson.

– Ja, men vi må tilbake til den naturlige utviklingen med næringsrik mat, fysisk aktivitet som stimulerer hjernen, og alt som var naturlig før den moderne verden. Hvis du har vitaminmangler som kreves for stimulering av nervecellene i kroppen så vil hele systemet stenge ned. Han nevner vitamin D og Omega 3 som avgjørende for en sunn utvikling av nerveceller. Lave nivåer av vitamin D akselererer svekking av hjernen, som igjen akselerer utvikling av depresjon og Alzheimer, sier han.

Hvis folk hadde hatt høye verdier av vitamin D ville de ikke dødd av covid.

– Michael Nehls

Ved å avsløre hjerneskadelige prosesser og beskrive mottiltak som alle kan ta, bringer Nehls lys og håp til dette skjebnesvangre kapittelet i menneskehetens historie. Det avgjørende spørsmålet er om vår art kan beholde sin menneskelighet og sin skapende kraft. Forfatteren mener det viktigste vi alle nå kan gjøre er å informere våre omgivelser.

Nina Cappelen

Forfatter, blogger, PR-rådgiver


Denne artikkelen ble publisert på Nina Cappelens Substack.

Forrige artikkelHva er uavhengighet innen vitenskap? Del 3 – Wellcome Trust
Neste artikkelInvestering i framtida – en ny familiepolitikk