Av Jennifer Bilek  Jennifer Bilek  Propagandaen om at det finnes en undergruppe av menneskeheten som hverken er mann eller kvinne, eller som tror at de er noe annet enn mann eller kvinne og at det må tilrettelegges for dem...
Høringssvar - forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronaepidemien. Av Hege Solbakken.Mitt svar er et rungende nei! Dette forslaget må forkastes, det er ikke forenlig med vårt ønske om å være frie mennesker i et fritt, demokratisk...
Idag er tema de lange linjene bak det som skjer fordi mange snakker om denne krigen som om den begynte 24. februar i 2022 og i beste fall så kan noen snakke om at den begynte i 2014, hvilket den jo gjorde, men skal vi være helt...
Av Fabio Vighi. Hypervirkelighet Fabio Vighi. Som en lærebokillustrasjon av Hollywoodsk kontinuitetsredigering, har deeskaleringen av krigen mot Covid gått sømløst over i eskaleringen av den ukrainske krigen, med Vladimir Putin som erstatning for Viruset som offentlig...
Av Svein Lund. Svein Lund. Russlands invasjon i Ukraina har skremt opp heile verda, og frykta er stor både for eit blodbad i Ukraina og for spreiing av krigen til andre land. Ein slik situasjon krev at vi har statsleiarar som...
Av Svein Gustav Wilhelmsen. «Dugnaden» har vært et eneste stort overgrep mot Norges befolkning. Et gigantisk eksperiment, hvor befolkningen har blitt tvunget til å være lab-rotter og forsøkskaniner. «Dugnad» er et begrep nedarvet fra en tid da Norge var noe...
La det være klinkende klart: Det er ingenting av det som pågår nå som er i nærheten av normalt. Av Svein Gustav Wilhelmsen. Vi våkner til en verden der alle spiller det samme narrespillet, og ved første øyekast er alt...
Studier sår betydelig tvil om myndighetenes muligheter til å kontrollere smitten. Av professor og overlege Halvor Næss. Frem til mars 2020 var folkehelseeksperter, inkludert WHO, negative til tiltak som munnbind, meteren og nedstengninger ved influensapandemier. Grunnen...
Av Gro Finne. Fredrik Solvang introduserte Debatten torsdag 27 januar, («biologi eller identitet hva har forrang?») med å si at over 30% transpersoner har forsøkt å ta sitt eget liv. Stemmer det? Ingen offisiell statistikk kan bekrefte...
Eva Fjeldstad. Av Eva Fjeldstad. Først publisert på hennes blogg. 13.1.22 trykket Steigan.no mitt åpne brev til Kjerkol med spørsmål om hvorfor hun ikke forteller oss om de alvorlige bivirkningene av vaksinene. Faktisk.no tar utgangspunkt i dette og skriver i sin artikkel publisert 25.1.22: