Sløseri: Stortinget enige om 35 milliarder til havvind

0

Havvindlobbyen fikk det som de ville. Regjeringa og SV er enige om et revidert nasjonalbudsjett. Under forhandlingene har de blitt enige om en politisk milepæl for å få fortgang i havvindutbygginga. De vil bla opp 35 milliarder kroner i statsstøtte til utbyggerne av havvind.

Vi skrev 19. mars i år at Havvindspekulantene får minst 23 milliarder av dine penger å sløse bort, og vi skrev også at dette tallet ville sprekke. Nå vet vi at det blir minst 50% mer. Og enhver som har fulgt med i norsk politikk vet at slike tall vil bli multiplisert flere ganger:

Lobbyistene har innbilt folk at det er viktig å elektrifisere sokkelen, noe vi har påvist som totalt unyttig.

I statsrådssalen på Stortinget forteller Kirsti Bergstø (SV), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hva avtalen betyr og hvorfor de mener den er viktig.

– Det er et krafttak for utlysning av havvind, som skal gjøre det mulig å få mer kraft inn til Norge, men også gjøre det mulig å elektrifisere installasjonene våre ut på sokkelen, oljeplattformene, så utslippene går ned, uten at det går ut over kraftbalansen på land, sier Støre til NRK.

Vindkraftlobbyen er organisert i det såkalte Fornybar Norge, som ikke er noe annet enn en interesseorganisasjon for kraftspekulantene for å sikre dem mest mulig og raskest mulig adgang til skattemilliarder for å iverksette tvilsomme kraftprosjekter, og deriblant havvind.

De har all grunn til å sprette sjampanjen nå.

Jubel også fra Rødts Boye Ullmann

Boye Ullmann fra Rødt skriver på Facebook:

Her har SV med Lars Haltbrekken og Kaski og Kirsti Bergstø gjort en kjempeviktig innsats for industrien med flytende havvind på 35 milliarder som endelig er en start. Energipolitikk og industripolitikk må henge sammen. Nå kan Aker Verdal få oppdrag som passer med at olje og gass oppdrag opphører i 2026 ny omstilling fra olje og gass. Derfor har verkstedsklubber i Fellesforbundet fra sør til nord i hele leverandørindustrien krevd fortgang på flere flytende havvindprosjekter på olje og gass installasjoner. (Nordsjøen II med belgisk investeringsfond inkl IKEA gir 0 oppdrag til leverandørindustrien. Katastrofe der de stikker avgårde med 23 milliarder). Alle miljøorganisasjoner er for flytende havvind og støtte til industriarbeidsplasser for et grønt skifte.

Når Ullmann hevder at «alle miljøorganisasjoner er for flytende havvind» er det ganske enkelt usant.

Motvind Norge, som er den fremste miljøorgansasjonen når det gjelder dette, skriver tvert imot: SV svikter sin rolle som miljøparti: -Havvindprosjekter truer natur og samfunnsøkonomi.

-Internasjonalt skaleres havvindsatsinger ned i takt med at problemene tårner seg opp, men norske politikere vet tydeligvis bedre. Våre fellesmidler skal brukes til å tvinge frem mer av dette. Det burde være unødvendig å nevne at 35 milliarder kroner er svært mye penger, sier John Fiskvik, leder i Motvind Norge.

-Løsningen for produksjon av havvind kombinerer alle ulempene med svært variabel produksjon og høye produksjonskostnader. I et røft miljø til havs er det store utfordringer med vedlikehold, og turbinene får kort levetid. Dette kommer i tillegg til at konsekvensene for sjøfugl og marine økosystemer er svært dårlig utredet. Føre-var-prinsippet er ikke fulgt.

Forrige artikkelKansas saksøker Pfizer for å «villede innbyggerne om Covid-vaksinen»
Neste artikkelLa humla suse