Nettleie kan i sin helhet og for alle betales av staten0

Strømnettet er infrastruktur. Derfor kan staten betale nettleia for alle – også næringsliv – uten at EØS kan hindre det.

Av Trond Andresen.

Dette skiller seg fra den nåværende (og utilstrekkelige) strømstøtten, som EØS ikke tlllater for næringsvirksomhet.

EØS forbyr statlig eller kommunal støtte eller subsidiering til virksomheter som leverer tjenester eller varer til kunder – men bare der hvor det finnes private leverandører som konkurrerer på samme område.

Dette gjelder imidlertid ikke for infrastruktur.Vannforsyning, avløp, veier – og strømnett – er eksempler på infrastruktur. Og noe annet enn vare/tjeneste-leverandører hvor det finnes konkurrenter:
Det samme bør og kan gjelde for elnettet. Og det vil ha stor positiv betydning for husholdninger og ikke minst bedrifter som sliter. I lys av at elnettet er infrastruktur, blir nettleia en unødvendig og meget belastende ekstraskatt. Som kan fjernes av den sittende regjering.

Det står utelukkende på politisk vilje, ikke EØS.
EU har ikke protestert – og kan heller ikke protestere – på at vannforsyning, avløp, veier i Norge allerede og i all hovedsak er betalt av det offentlige. I EU-landet Frankrike er det slik for strøm:  man betaler bare det nasjonale selskapet Électricité de France for installering av måler og deretter forbruk. Elnettet er infrastruktur, som kunden ikke belastes for. Når de kan gjøre det i Frankrike, kan det gjøres i Norge!

Hvor mye av din strømregning er nettleie?

Forrige artikkelBløffen om Tangens store kunstgave
Neste artikkelTilrettelegging av En-Helse