Tilrettelegging av En-Helse

0
Illustrasjon: CDC

Av Kristina – Foreningen exitWHO!!

WHO’s En-Helse eller One Health sin politikk handler om en universell og samordnet plan av alle jordens helsesystemer. WHO tar med traktaten for seg hvordan WHO skal ha som ansvarsområde all helse. Dette inkluderer menneskers helse, dyrs helse, naturens helse og klimaets helse. Det WHO, med Tedros i spissen, måtte anse til enhver tid som det beste for vårt økosystem og all helse på vår planet, vil WHOs ledelse ha fullmakt til å kunne diktere hvilke tiltak de anser som til det beste og hvordan medlemslandene skal reagere og utøve «anbefalingene» WHO måtte komme med.

Her opererer Norge med føre var, det tilrettelegges for en universal, global helseplan lenge før WHOs traktat er underskrevet og uten at medlemslandene i WHO er kommet til enighet.

Vi kan se det på blant annet FHIs nettsider[1], veterinærinstituttet[2] og, landbruks- og matproduksjon Nibio[3] sine nettsider.

FHI forklarer En-Helse slik:

“Det er en tilnærming for å lage og gjennomføre programmer, politikk, lovgivning og forskning der flere sektorer kommuniserer og jobber sammen for å oppnå bedre folkehelse”.

Det skal være i fokus å spore og forhindre zoonoser, det vil si sykdommer som hopper fra dyr til mennesker og forhindre sykdommer fra å smitte gjennom mat og annet.

På veterinærinstituttets nettsider står det at:

“Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Verdens dyrehelseorganisasjon (WHOA, tidl. OIE) og FNs miljøprogram (UNEP) har enes om en felles definisjon av én helse”.

og de referer til WHOs nettsider hvor det står:

“Én Helse er en integrert, forenende tilnærming som tar sikte på å balansere og optimalisere helsen til mennesker, dyr og økosystemer på en bærekraftig måte. Den anerkjenner at helsen til mennesker, husdyr og ville dyr, planter og det utvidede miljøet (inkludert økosystemer) er nært knyttet og avhengig av hverandre. Tilnærmingen mobiliserer ulike sektorer, disipliner og samfunn på ulike nivåer til å jobbe sammen for å fremme velvære og takle trusler mot helse og økosystemer, samtidig som den adresserer det kollektive behovet for rent vann, energi og luft, trygg og næringsrik mat, og griper inn mot klimaendringer, og bidrar til bærekraftig utvikling”.

Mens verden og vi i Norge var opptatt av smittetall, arrangerte veterinærinstituttet en EN-Helsekonferanse[4] i Norge. Vi ble aldri opplyst om dette, men det er en eldre tanke fra 2005 og ideen ble utformet til å forme tanken om “En medisin”. Det vi ser er at alle skal ha de samme vaksiner, medisiner og såkalte godkjente behandlinger, uansett allergier eller andre hensyn.

Nibio forklarer det slik:

“Konseptet One Health, eller En-helse, setter fokus på viktige trusler mot human helse samt koblingene mellom alle deler av økosystemet. For NIBIO betyr dette en helhetlig og tverrfaglig tilnærming som inkluderer både human-, dyre-, plante-, jord- og vannhelse”. og “Et annet aspekt er hvordan planteskadegjørere som insekter, virus og bakterier kan overføre helseskadelige smittestoffer via mat- og fôrplanter til mennesker og dyr”.

På Animalia sine nettsider[5] forklares One-Health/En-Helse slik og tar for seg en rapport om dyrehelse:

“Den nylig framlagte Dyrehelserapporten 2022 advarer om økt risiko for alvorlige dyresykdommer pga. klimaendringer, reisevirksomhet, import av dyr, fôr og utstyr og at ville dyr flytter seg over våre grenser. I 2022 opplevde vi utbrudd av Newcastle disease og fugleinfluensa på fjørfe. I november ble det påvist tuberkulose hos storfe. Det satte «én helse»-tilnærmingen på prøve”.

Vi ser med fugleinfluensa, som er aktiv i disse dager, at dette også setter En-Helse tilnærmingen på prøve, da det påstås å ha smittet diverse dyr og det har resultert i døde katter som har drukket melk med såkalt smitte[6]. Dette har ikke blitt endelig bekreftet, men det antas fremfor andre teorier.

Dermed står vi i en utfordrende situasjon hvor vi har WHO, FN, FHI osv som sammen går inn under en overbevisning at dette er til det beste. På FHI sine sider står det at “En helsetrussel hvor som helst er en helsetrussel over alt.” Denne tankegang og denne politikken vil føre til et globalt smitteverns sirkus, hvor alle blir oppfordret til å være hypokondere og konstant tenke det verst tenkelige scenariet. Dette er en veldig usunn tilnærming og representerer ikke et samfunn eller verden det er godt å bo i.

Det er et stort alvor som henger over verden i disse dager, til tross for at de fleste er i en katatonisk tilstand. WHO avtalene vil sette vår frihet i fare, da fremtiden under WHO`s smittevern regime vil kunne normalisere de årene og tiltakene vi opplevde under korona-pandemien. Er dette et samfunn du ønsker for deg og dine?

[1] https://www.fhi.no/sm/smitte-fra-mat-vann-dyr/artikler/en-helse/

[2] https://www.vetinst.no/en-helse

[3] https://www.nibio.no/tema/mat/en-helse-i-landbruks-og-matproduksjonen

[4] https://www.med.uio.no/helsam/english/research/centres/global-health/news-and-events/events/2021/national-one-health-conference-2021-.html?fbclid=IwAR21rcKUT3Vl_rHJ654BAQiLDmNiBsfjM7Db56pWUDdlwNJ6KKI7oS9_bPQ

[5] https://www.animalia.no/no/gomorning/meningen/klarer-vi-a-samhandle-om-one-health/

[6] https://www.theepochtimes.com/health/cats-died-after-drinking-raw-milk-from-cows-with-bird-flu-5640335

Forrige artikkelNettleie kan i sin helhet og for alle betales av staten


Neste artikkelUkrainas parlament vedtar lov mot vernepliktige som unndrar seg militæret
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.