Å bevege seg i vindturbinland er en fare for liv og helse

0
Ødelagt vindturbin. Illustrasjonsfoto / skjermdump fra video

Nå er det antakelig på tide, for de som ennå ikke har vært på tur i vindturbinland, å ta seg en tur – og kjenne litt på det. Mange steder er tida for iskast over, men det kan være lurt å være forsiktig likevel.

Av Romy Rohmann.

NRK innlandet la ut denne nyhetssaken 11.april. her var det et rotorblad som var 72 m langt og veide 22 tonn som brakk og for av sted.

https://www.nrk.no/innlandet/vindturbinen-var-i-drift-da-bladet-falt-ned-1.16840146

Motvind la ut en oversikt over ulykker ved norske vindkraftanlegg siden juni 2023, den 12. april kort etter den siste i Odal, Dette er oversikten:

09.02.2023 Smøla

Et rotorblad knakk, mest sannsynlig grunnet lynnedslag.

Knekt turbinblad på Smøla

Turbinblad har knekt. -Mest sannsynlig fra et lynnedslag

27.06.2023 Odal vindkraftverk

Oljelekkasje utvendig på tårn som ikke ble varslet i henhold til forskriften.

Oljelekkasje fra vindturbin i Odal Vindkraftverk – fortsatt forvirring rundt hvem som skal varsles

Oljelekkasje fra lokal vindturbin. -Brukte to dager på å varsle brannvesenet

27.01.2024 Øyfjellet

En rotor med tre rotorblader løsnet fra turbinhuset og deiset i bakken.

Melding om tekniske problemer

En rotor falt av en vindturbin- Vil gjøre en årsaksanalyse

Vindturbin i Øyfjellet mistet en rotor

30.01.2024 Havøygavlen

Det oppstod brann i en trafostasjon med 10.000 liter olje. Bygget ble helt nedbrent.

Ikke mulig å slukke brannen i vindpark i Måsøy, ifølge politiet

30.01.2024 Smøla

En turbinvinge knakk.

30.01.2024 Kvenndalsfjellet Fosen

To turbinvinger knakk.

28.02.2024 Sandøy vindkraftverk, Harøya

En turbin totalhavarerte etter brann.

Brann i vindturbin på Harøya i Ålesund: – Ikkje lenger teikn til flammar

10.04.2024 Odal Vindkraftverk

Et turbinblad knakk og falt i bakken.

Zephyr som er en av de pågående utbyggerne her på Østlandet, vi har skrevet om dem i flere artikler her på steigan.no skriver på sine hjemmesider om hva utbygging kan betyr for lokalsamfunnet:

I tillegg ønsker vi å legge til rette for friluftsaktiviteter i vindkraftområdene da dette ofte er områder med en del aktivitet fra før, eller hvor det blir økt aktivitet på grunn av bedre tilgjengelighet. Vi samarbeider med grunneierne, lokale organisasjoner og kommunen om å finne gode tiltak som kan komme lokalbefolkningen til gode. 

Et godt eksempel på dette er tiltak på Guleslettene vindkraftverk hvor Guleslettene Vindkraft AS har bidratt med følgende:

(Zephyr solgte Guleslettene vindpark til verdens  største kapitalforvalter og ledende investor i fornybar energi, BlackRock, min kommentar.)

3 km lysløype og tråkkemaskin

Varmestue i vestenden av Langevatnet

Fiskebrygge ved Kupevatnet tilrettelagt for funksjonshemmede

Parkeringsplass med ladeplasser for elbil 

Ny bro sør for Langevatnet

Sykkelmuligheter på 4 mil med grusveier

https://zephyr.no/lokalsamfunn

Så ikke bare lokker de privatpersoner og kommuner med penger for slike naturødeleggelser, de presenterer det som en gavepakke til lokalsamfunnet også. Det er helt utrolig at et firma som Zephyr kan få lov til å holde på slik når vi veit at Zephyr eies av Østfold Energi AS – 50% og Vardar AS – 50%, og Vardar er et energikonsern eid av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune.  https://zephyr.no/

Slike områder er industriområder og burde sperres av for alminnelig ferdsel.

Det burde vel også være ganske mange kilometer rundt som burde vært avsperret for all ferdsel og bebyggelse.

Som vi har skrevet om tidligere på steigan.no har Opinion på oppdrag fra Tysvær kommune kartlagt helseulemper blant beboere nær Tysvær Vindpark.

Kartleggingen har blitt gjennomført som en kvantitativ spørreundersøkelse og oppfølgende dybdeintervju. Innsikten fra dybdeintervjuene viser at støyen i stor grad påvirker livene til de berørte, både i form av generell irritasjon, men også en forverring i helsesituasjon. Totalt sier 31 prosent at vindturbinene påvirker deres helsetilstand. Ulempene er så store at mange ønsker å flytte fra området.

Rapporten kan du lese her: https://www.tysver.kommune.no/_f/p1/i9820ceda-3d74-4805-a06b-a76b09bd8b4a/rapport_helsekartlegging-blant-beboere-nar-tysvar-vindpark_20122023.pdf

Og for de som ikke har vært i nærheten av slike vindturbiner anbefaler jeg å ta seg en tur, det må oppleves, både naturinngrepene og støyen er helt forferdelig.

Men om du tar deg en slik «ekskursjon» vær forsiktig, her kan alt skje, slike områder er farlige industriområder.


Gjør et Google-søk på destroyed wind turbines.

Forrige artikkelNorske redaktører, voktere av enigheten
Neste artikkelBiden «vurderer» å droppe Assange-saken