Det tyske bondeopprøret

0
Det tyske bondeopprøret fortsetter

Bøndene protester fortsatt i Tyskland, det er et opprør mot regjeringas «grønne» politikk. Bøndenes aksjonsuke er over, men protestene og demonstrasjonene fortsetter. Og det er blitt et europeisk opprør.

Av Romy Rohmann.

(Se: https://twitter.com/i/status/1749340414992064617 )

Det har vært store bondedemonstrasjoner i Tyskland, dette er bare starten skreiv vi her på steigan.no den 9. januar.

Bøndene i Tyskland varslet rett før jul at de ville sette i gang med massive demonstrasjoner fra 8. januar, dette kunne vi se i tyske medier og på sosiale medier.

Tyskland: Bondeopprør og klassekamp i jernbanene lammer landet skreiv vi den 13. januar.

De fortsatte under Grüne Woche i Berlin, som startet 19. januar, dette skreiv vi om den 20. januar.

Grüne Woche, en av de store landbruks- og matmessene i vesten arrangeres i Berlin, samtidig demonstrerer bøndene utafor, godt passa på av store politistyrker.

Fredag 19. januar åpnet messa og det er ventet rundt 1400 utstillere fra 60 land, det er den 88. gang Grüne Woche arrangeres. Arrangørene antar at det lett vil komme over 300.000 besøkende, dersom det ikke er streik på jernbanen eller andre hindringer i gatene. Det kan det fort bli for sjøl om den varslede aksjonsuka til tyske bønder offisielt er over er det absolutt ikke over med demonstrasjonene.

Som ved tidligere demonstrasjoner blant bøndene i Tyskland deltar mange i deres protester, bøndene har mange støttespillere. Samme uke som bøndenes protesterte stengte lokførere i tre dager ned landets jernbanenett (Deutsche Bahn), og mange håndverkere ble med i bøndenes demonstrasjoner. Rundt 70 prosent av befolkningen har uttrykt støtte til demonstrantene, ifølge meningsmålinger.

Disse protestene ble utløst av den tyske regjeringens beslutning om å kansellere skattelettelser for landbruksdiesel og avgiftsfritak for landbrukskjøretøy. Regjeringa mente at ved å sette i verk disse tiltakene kunne de spare henholdsvis €450 millioner og €485 millioner i året, det vil si i underkant av en milliard euro til sammen. Fordelt på de rundt 250.000 gårdsbrukene som fortsatt finnes i Tyskland, utgjør dette gjennomsnittlig €4000 per gårdsbruk, noe som er en direkte reduksjon av bøndenes inntekter.

Det har over flere tiår vært en brutal konkurranse i landbruket, som hvert år har resultert i at tusenvis av gårder har lagt ned produksjonen. Det var 900.000 gårdsbruk i Tyskland for 50 år siden og i dag er det bare 250.000 igjen.

Denne politikken kjenner vi igjen fra mange andre europeiske land, også Norge.

Vi minner også om bondeprotestene i januar i fjor, som også samlet svært mange organisasjoner, det var til sammen 123 organisasjoner som sto bak og støttet demonstrasjonene den gang.

Bønder, klimaorganisasjoner, dyrevernsorganisasjoner og forbrukere i felles kamp mot agrarindustrien.

I Berlin deltok rundt 10.000 i demonstrasjon mot den industrielle matproduksjonen, og de økonomiske systemene bak.

Bøndene i Tyskland har over år blitt pressa til å utvide og effektivisere ved å leie jord, investere i nye maskiner, tilpasse seg nye krav og øke spesialiseringen. Leieprisene på jord har økt – fra 2010 til 2020 steg den per hektar jordbruksareal fra € 230 til € 375.

Protestene har ikke stoppet sjøl om regjeringen sist torsdag gjorde noe om på budsjettforslaget og opphevet avskaffelsen av kjøretøyavgiftsfritaket og spredte avskaffelsen av avgiftslettene for landbruksdiesel over tre år.

Bøndene har også opplevd at media har sammenlignet bøndenes protest med Trump- tilhengernes storming av US Capitol, og advarte om «ytre høyre-kuppfantasier». (Der Spiegel). De grønnes avis TAZ kaller bondeprotestene for: Bondeteater

Den typen landbruk som bøndene for tiden trakasserer det offentlige liv for med traktorene sine, har ikke lenger en fremtid.

https://taz.de/Cem-Oezdemirs-historische-Chance/!vn5986994/

TAZ  har også skrevet: «Protestene er upassende og oppmuntrer høyreorienterte ekstremister.»  Frankfurter Allgemeine kommenterte under overskriften «Bortskjemte bønder»: «Tyske bønder kan knapt redde seg fra subsidier. Men når de må gi fra seg et av deres privilegier, ruller traktorene ut på motorveiene. Dette er ikke en rimelig protest, men snarere en frekkhet.»

Tyskland har tradisjon for hat mot bønder:
Martin Luther: Mot bøndenes opprør (1525)
«De gjør djevelens arbeid.»

Som vi ofte har sett når folkelige opprør brer seg kommer slike hentydninger, mindre isolerte forsøk fra høyreekstreme på å knytte seg til protestene, som eksempelvis en egen «bonde»-demonstrasjon fra De frie sakserne i Dresden, førte ikke til noe.

Et forsøk på å delta i protestene fra det høyreekstreme partiet Alternative für Deutschland (AfD), som i sitt 2016-program hadde oppfordret til «mer konkurranse» og «færre subsidier» til landbruket, hadde også liten effekt.

Bøndene er rasende over å bli demonisert som ekstremister bare for å stå opp for sitt levebrød. Spiked dro til Berlin for å møte menneskene bak Europas siste populistiske opprør. Du kan høre reporteren fra Spiked i samtale med demonstrantene her:

Her er også et klipp fra bondeprotester i Frankrike som pågår nå:

og Italia:

Forrige artikkelRegional opinion oppfordrer Iran-Pakistan til vennskap
Neste artikkelMetan og beitedyr – introduksjon til serien på fire artikler