Bondeopprøret og demonstrasjonene fortsetter i Tyskland

0
Fra demonstrasjonen i Berlin 21. januar 2023 / Fra Twitter

Bønder, klimaorganisasjoner, dyrevernsorganisasjoner og forbrukere i felles kamp mot agrarindustrien.

I Berlin deltok rundt 10 000 i demonstrasjon mot den industrielle matproduksjonen, og de økonomiske systemene bak.

Det var til sammen 123 organisasjoner som sto bak og støttet demonstrasjonene, vi kan lese i Nationen flere artikler på søndag 22. januar om disse.

Av Romy Rohmann.

En som var til stede, var Margit Fausko som sitter i internasjonalt utvalg i Norsk Bonde og Småbrukarlag. 

Hun sier til Nationen at kampen mot dagligvaremakta er veldig gjenkjennelig og fortsetter:

Bakteppet for demonstrasjonen er at agrarindustrien og dagligvarekjedene har for mye makt i verdikjeden for mat. At så mye penger og makt konsentreres på så få hender, har ført til krevende vilkår for både bønder og husdyr her i Tyskland.

Hovedparolene for demonstrasjonen er «Sosial rettferdig jordbruksomstilling» og «God mat for alle».

De 123 organisasjonene som deltar i demonstrasjonen her er opptatt av at bønder ikke skal settes opp mot forbrukerne. Det er ingen motsetning mellom god dyrevelferd, rettferdige vilkår for dem som produserer maten og at alle forbrukere skal ha råd til sunn mat av god kvalitet. Organisasjonen som står bak demonstrasjonen nekter å godta premisset om at maten må produseres billigst mulig for at alle skal ha råd til mat, forklarer Fausko.

Hun sier kampen mot kjedemakta i dagligvarehandelen er veldig gjenkjennelig, men at frustrasjonen mot selskaper som selger kunstgjødsel, plantevernmidler, såfrø, landbruksmaskiner og andre innsatsfaktorer er mye større i Tyskland enn i Norge.

En viktig ting Margit Fausko trekker fram er den alliansebygginga som landbruksorganisasjonene har fått til med både fagforeninger og dyrevernsorganisasjoner.

Dessuten synes jeg tyskerne har kommet mye lenger når det gjelder alliansebygging enn vi har gjort i Norge. Det er flere, både fagforeninger og dyrevernsorganisasjoner, som virkelig bryr seg om landbruk. Jeg opplever at dialogen mellom dyrevernerne og landbruksorganisasjonene er mer konstruktiv og mindre polarisert her enn den er i Norge. Det er organisasjoner som vil forby alt husdyrhold, men de er ikke med på denne demonstrasjonen. De hundrevis som deltar fra dyrevernsorganisasjoner i denne demonstrasjonen ønsker kjøttproduksjon basert på bedre dyrevelferd, sier Fausko.

https://www.nationen.no/landbruk/smabrukar-margit-tok-buss-til-berlin-for-a-demonstrere-mot-agrarindustrien/

Demonstrantene bar plakater og flagg med tekster som  «agroindustriens død» og «slutt med sprøytemidler».

Denne grønnsaksbonden er klar i sine uttalelser;

Vi ønsker å vise at det er annen måte å konsumere på, og være bevisst på hva vi spiser og hvor det kommer fra, sier Michelle Thuss hun er grønnsakbonde utenfor Berlin og driver Wilde Gärtnerei. Hun ønsker bedre vilkår for små produsenter.

Jeg synes det er viktig at de små gårdene har en sjanse til å overleve, sier hun til Nationen.

På gården driver de regenerativt og bruker deler av jorda til fangvekster for å ta opp CO2.

En annen demonstrant Nationen treffer på er Marcus Otto fra Die Linke som er tydelig på at kapitalismen er ødeleggende for landbruket og matpolitikken.

Nationen skriver;

Marcus Otto har ledet arbeidet i den økologiske plattform i venstrepartiet Die Linke. Han mener dagens produksjon er ødeleggende for både mennesker og miljø.

Mitt parti har i mange år kjempet for et annet type landbruk. Vi ønsker å nedkjempe den industrielle produksjonen, vi ønsker en helt annen logikk på nasjonalt og europeisk nivå.

Denne kapitalistiske måten å produsere mat på dreper planeten, og det er dårlig for menneskene. Partiet ønsker også mer oppmerksomhet rettet mot fôr som brukes.

Det kommer tydelig fram at nasjonalt beredskap og sjølforsyning også er et fokusområde for partiet Die Linke. Han forteller videre til Nationen:

I vårt program sier vi at fôret som dyrene spiser må produseres i Tyskland. Ikke av nasjonalistiske grunner, men for å unngå transport og den sirkelen for ernæring vi ser i dag. Hvor det produseres soya i Sør-Amerika, gir det til kyrne her i Tyskland og så eksporterer husdyrgjødsel til Russland.

Otto kritiserer også regjeringspartiet De Grønne i Tyskland, som han mener har for stor tro på kapitalismen.

– Troen på grønn økonomisk vekst er kun et eventyr. Du kan ikke bare komme med grønne investeringer og fortsette på det samme nivået.

https://www.nationen.no/verden/denne-kapitalistiske-maten-a-produsere-mat-pa-dreper-planeten/

Mer fra demonstrasjonen i Berlin på Twitter: Wir Haben Es Satt!

Forrige artikkelUSA forbereder seg allerede på sin neste krig: mot Kina
Neste artikkelVåpenkappløperne i Rødt