Den lille gangetabellen og det umulige Net Zero

0

Folk flest har vanskelig for å skille mellom lineær og eksponentiell vekst. De ser på en 4% vekst som ei rett økende linje som stiger jamnt framover. Dette kommer av at de tenker i et kort perspektiv. Den lineære kurven og den prosentvise kurven skiller seg ikke så mye de første åra. Vi kaller det forskjellen mellom en aritmetrisk rekke og en geometrisk rekke. Den geometriske rekka ender i en kurve som går rett til himmels. Derfor kræsjer til slutt alle rentebaserte systemer. Og derfor er vekstmålene som forutsettes i Net Zero en matematisk og fysisk umulighet.

Hans Eirik Olav forklarte dette grundig i artikkelen Dråpen som får begeret til å flyte over.

Her vil jeg føye til et par momenter i samme gate og vise at dagens system må bryte sammen, og det vet også våre herskere, for det er akkurat det de styrer mot. Det de forteller til massene er en ganske annen historie.

Hvis vi har en vekst på 4% i året, vil en mengde på 100 ha økt til 122 etter fem år. Hvis vi hadde gjort om det til en lineær vekst (økning på 4 enheter hvert år) hadde vi hatt 120 etter fem år. Forskjellen er helt ubetydelig og får svært lite å si i så kort tidsspenn. Etter tjue år vil den lineære veksten ha brakt oss opp i 180, mens den prosentvise veksten har fått oss opp i 219. Forskjellen begynner å bli tydelig, men det er ikke noe dramatisk. Med vekst på 4% begynner det først å ta av etter 40–50 år. Etter 50 år har den lineære veksten nådd 300, mens den prosentvise har nådd 711. Og derfra blir det fart på sakene. Legg på femti år til, så vil den lineære ha nådd 500, mens den prosentvise har nådd 5050. En økonomi som vokser lineært, vil i vårt eksempel ha blitt fem ganger så stor på 100 år, vokser den derimot med 4% i året, vil den ha blitt femti ganger så stor. Jeg har en onkel som snart kan fylle hundre år, så det er et tall jeg kan forholde meg til. Jeg har et barnebarn som kan fylle 100 år i 2099, så hvis Norge skulle ha 4% vekst gjennom hele hans levetid, vil han kunne fylle hundre år med vissheten om at økonomien er over 50 ganger så stor som da jeg fylte femti.

Norge i to hundre år

Jeg har lyst på å gå enda ett århundre fram. I 2014 fylte Norges grunnlov 200 år, så det er et tall vi kan forholde oss til, sjøl om vi ikke kjenner noen som ble født i 1814. Nå hadde det unge Norge nesten ingen vekst i sine første tiår, men la oss likevel se på hva som hadde skjedd dersom landet hadde hatt en vekst på 4% siden da. Hadde vi snakket om lineær vekst, hadde økonomien blitt 9 ganger så stor på 200 år, og det er et tall det går an å forstå. Dersom vi snakker om en vekst på 4% i året, hadde økonomien vært 2550 ganger så stor – to tusen fem hundre og femti ganger! Det er et ubegripelig tall, og en umulighet.

Forskjellen på lineær og eksponentiell vekst (her 4% over 200 år.)

Den blå kurven viser lineær vekst, mens den oransje kurven viser eksponentiell vekst på 4% per år i 200 år.

Do the Math!

Det begynner å demre? Prosentvis vekst er helt greit å takle over noen få tiår, men over noen generasjoner blir den en umulighet. Astrofysikeren og matematikeren Tom Murphy har regnet ut at dersom vi på jorda skulle ha en vekst i energiforbruket på 2,3% i året i fjorten hundre år, ville vi måtte produsere mer energi enn sola, og jordoverflaten måtte ha en overflatetemperatur som er høyere enn overflatetemperaturen på sola.

Den største krisa i kapitalismens historie – kamuflert som ei helsekrise

I artikkelen Hvorfor pandemikrisen er kapitalens favorittkrise skriver Tollef Hovig:

I et intervju 15. oktober, New Bretton Woods Moment, sier IMF sin direktør, Kristalina Georgieva, at det er puttet inn 12 trillioner USD i finanskapital (kreditt eller støtte) hvorav 7,5 trillioner USD er skapt av sentralbankene. Disse 12 trillionene utgjør rundt 14% av verdens BNP. Det tilsvarer omtrent to til tre års kredittilførsel gjennom den tidligere ordinære kanalen, økning av låne/gjeldsberget. I tillegg har det blitt og kommer til å bli sanert bort en del produksjonskapital, slik at forholdet mellom kapital og vare- og tjenesteproduksjonen øker ytterligere.

Bare i 2020 økte den samlede gjelda i verden med 32.000 milliarder dollar på grunn av lockdownpolitikken. Den globale gjelda nådde 226.000 milliarder dollar i 2020 og er nå altså oppe i 306.000 milliarder dollar. Det globale forholdstallet mellom gjeld og BNP er nå 336%. Det siste tiåret har gjelda økt med 100.000 milliarder dollar.

Krigen i Ukraina har ført til at vestlige land har økt sin gjeld enda noen hakk for å pøse tusenvis av milliarder dollar inn i våpenindustrien. De har satt seg ytterligere i gjeld. Bankene tryller så penger ut av tynn luft og der er vi i dag.

Det er ingen fysisk produksjon i hele verden som kan holde dette systemet oppe. Det må kræsje.

Den fysiske umuligheten

World Economic Forum, EU og den norske regjeringa vil at vi skal elektrifisere verden og nå det de kaller Net Zero i 2050. Vi har tidligere påvist at Net Zero vil bety at flertallet av menneskeheten vil sulte i hjel. i skal her se på et annet aspekt.

Elektrifisering krever en masse råstoffer, slik som litium, sjeldne jordarter og andre mineraler som det allerede er knapphet på. Her skal vi bare se på et metall som menneskeheten har brukt i mange tusen år og som er helt nødvendig for enhver elektrifisering, nemlig kopper. Det er gjort beregninger på hvor mye kopper som vil trenges for å få til alt dette, og det ser slik ut:

Altså: Net Zero forutsetter at menneskeheten på 25 år utvinner dobbelt så mye mye kopper som det er gjort i hele vår historie opp til nå. Her går vi ikke inn på hvor mye diesel det vil gå med på den gruvedriften. Vi bare slår fast at dette er en absurd umulighet.

I 2014 ble det lagd en prognose for kopperutvinning fram til 2100, og den så sånn ut:

Kopperproduksjonen vil kunne øke fram mot 2030, men fra da av vil den avta og i 2050 vil den ikke være i nærheten av de målene som kreves for Net Zero.

Dette vet våre herskere. Men hvorfor setter de umulige mål?

Jo, det er dels for å lure massene til å godta deres dagsorden gjennom å love oss gull og grønne skoger og dels ved hjelp av formler som «det grønne skiftet» å få frie hender til den råeste plyndringa av jorda noensinne. For dem handler dette om makt, profitt og kontroll.

Babylonerne oppfant både matematikken og gjeldsbrevet. Skrivekunsten ble utviklet i Babylon for å holde regnskap med gjeldsforpliktelser. De eldste skrifttegnene vi har er kileskrift på brent leire. Regnskapet ble skrevet inn på fuktige leirtavler som så ble brent.

Men gode som de var i matematikk visste babylonerne at stadig gjeldsvekst måtte kræsje. Derfor innførte de jubileum, det vil si sletting av all gjeld inkludert knusing av leirtavlene hvert femtiende år. History of debt relief.

Det første kjente gjeldsjubileum ble gjennomført av Enmetena av Lagash c. 2400 før vår tidsregning.

Dagens herskere vil også knuse, ikke gjeldsforpliktelsene, men oss

Les: I 2019 la BlackRock fram planen for den kommende krisa: – En finansiell operasjon uten sidestykke

Planen ble presentert i dokumentet Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination.

I dokumentet ble det pekt på at ti år med «kvantitative lettelser» ikke hadde lykkes med å skape forutsetninger for en ny vekst. Sentralbankene hadde pumpet enorme mengder digitale penger inn i økonomien, men fortsatt var det ikke tegn til at den ville lette. Rentenivået fortsatte å være null eller under null. I den finanskrisa som da var under oppseiling, ville det derfor ikke være tilstrekkelig pengepolitisk rom for å takle den neste nedgangenskrev toppene i BlackRock.

Planen ble presentert i dokumentet Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to
unprecedented policy coordination
.

Et sammendrag av BlackRocks plan finnes her.

For å få aksept for å pøse så mye offentlige penger over i finansmarkedene var det altså nødvendig å «definere de uvanlige omstendighetene som krever en slik uvanlig koordinering«, og så sannelig kom det ikke ei krise som passet ypperlig til det formålet, nemlig den såkalte «pandemien».

Dette var et finansielt kupp mot menneskeheten.

Dette kuppet fortsetter nå gjennom krigsøkonomien og «det grønne skiftet» og det vil føre til sammenbrudd, sult og en ny form for slaveri.

Hvis da ikke menneskeheten våkner og gjør opprør mot den knøttlille herskerklassen som står bak dette.

Forrige artikkelZelensky tverrvender – «ikke nødvendig» å mobilisere en halv million likevel
Neste artikkelKrigsdagbok del 93 – 15. til 18. november 2023
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).