Norge importerer storfekjøtt på tross av fulle lagre

0

…og tiltak satt i verk for å begrense norsk kjøttproduksjon.

Av Romy Rohmann

Håper at alle nå ser den norske landbrukspolitikken i praksis. Norske bønder legger ned, sjølforsyninga går ned, tiltak settes i verk for å slakte kalver i norsk landbruk. Norsk matproduksjon er tydeligvis ikke noe vi satser på her i landet.

I november auksjonerte Landbruksdirektoratet bort 500 tonn storfekjøtt fra Namibia og Botswana. Blant selskapene som med var Noridane Foods (Norge), som eies av Nortura SA med 65 prosent og de resterende 35 prosentene eies av personer i selskapets ledelse, Norgesgruppens datterselskap Unil AS var også blant de største kvotekjøperne.

Det var hundre budgivere i årets auksjonsrunde. 

Dette skjer til tross for at det er et rekordstort overskudd av storfekjøtt på fryselager. Nedgang i salget av hele slakt av storfe har ført til rekordstort overskudd. På få uker i høst har mengden kjøtt på lager gått fra null til rundt 5800 tonn.

Når det gjelder den EU-kvoten på storfekjøtt for 2024 ble det solgt totalt kvoter på 2500 tonn. Fatland og Noridane kjøpte henholdsvis kvoter på 700 og 650 tonn. Kiloprisen er her redusert med 75 prosent, fra 10 kroner til 2,53 kroner per kilo.

Også WTO-kvoten på storfekjøtt gikk ned med 40 prosent, fra over 60 til nær 36 kroner per kilo.

Her kjøpte selskapet Wulff og Co den største kvoten på 420 tonn, mens Unil kjøpte kvoter på 128 tonn, og Noridane for 80 tonn.

https://auksjon.landbruksdirektoratet.no/history?year=2023

Dette har vi skrevet om tidligere her på steigan.no:

Er krigen mot bøndene kommet til Norge også, i stedet for å stoppe importen vil omsetningsrådet øke slakt av kalv – resultatet er at matproduksjonen i Norge vil gå ned.

Den siste prognosen fra Nortura viser at det blir redusert produksjon i Norge av kjøtt neste år. Etter det dårlige kornåret er sikkert sjølforsyninga under 40% regulert for fôr. Likevel setter Omsetningsrådet i gang tiltak som vil redusere sjølforsyninga i Norge ytterligere.

De nye tiltakene er at det de gir 2000 kroner i støtte per slakta kalv, dette gjør de for å dempe kjøttoverskuddet og for å bukt med det store reguleringslageret de har med kjøtt.

Tiltaket skal føre til en reduksjon i tilførselen av storfekjøtt på 1300 tonn, men tiltaket får først effekt mot slutten av 2024 og i 2025. Det er satt i verk flere tiltak for å redusere produksjonen.

Dette skjedde også i 2022, vi skreiv om denne importen i juli her på steigan.no: Norge importerer kjøtt, men har norsk kjøtt på lager.

Bønder fortviler over billig importert kjøtt, fryselagrene med norsk kjøtt fylles. Hvert år holder Landbruksdirektoratet en auksjon på importkvoter. Kvotene gir auksjonsvinnerne blant annet rett til å importere kjøtt med redusert eller ingen tollavgift. I 2022 ble det auksjonert rettigheter til å importere nesten 4100 tonn storfekjøtt, viser tall fra auksjonen.

Lavere kjøttproduksjon i 2024 skriver Landbruk24 og viser disse prognosene som de har fra Nortura.

Kilde: Nortura Totalmarked

Det stemmer at Unil importerer noe storfekjøtt. Dette er produkter som først og fremst går til det profesjonelle markedet, og det dreier seg om kvaliteter og stykningsdeler som er vanskelig å få tak i i Norge. Spesielt gjelder det behovet for halalslaktet kjøtt til serveringsmarkedet, og dette dekkes ikke av norsk oppstrøm, skriver Søyland i en e-post.

Det er også noe import av storfe med egenskaper som er vanskelig å få tak i i Norge, slik som tørrmodnet kjøtt, spesielle raser osv. Mange kunder trenger dette for å treffe på sitt serveringskonsept, skriver hun videre i eposten til Nationen.

Unil AS er Norgesgruppens leverandør av egne merkevarer (EMV). Selskapet omsetter merker som First Price, Eldorado, Fauna og Jacobs Utvalgte.

Unil selger hovedsakelig til Storcash og til storhusholdningskunder, men de samarbeider også med enkelte industrikunder som har behov for dette råstoffet i sin produksjon, skriver Søyland.

https://www.nationen.no/selskaper-kjopte-titalls-tonn-importkvoter-fra-namibia-og-botswana/s/5-148-454869


Forrige artikkelKrigsdagbok del 85 – 20. til 25. september 2023
Neste artikkelAlastair Crooke: Hva gjør krigen med Israel, Palestina og regionen?