Er krigen mot bøndene kommet til Norge også?

0
Foto: Nora May Engeseth / NBS

I stedet for å stoppe importen vil omsetningsrådet øke slakt av kalv – resultatet er at matproduksjonen i Norge vil gå ned.

Av Romy Rohmann.

Etter det dårlige kornåret er sikkert sjølforsyninga under 40% regulert for fôr. Likevel setter Omsetningsrådet i gang tiltak som vil redusere sjølforsyninga i Norge ytterligere.

De nye tiltakene er at det de gir 2000 kroner i støtte per slakta kalv, dette gjør de for å dempe kjøttoverskuddet og for å bukt med det store reguleringslageret de har med kjøtt.

Tiltaket skal føre til en reduksjon i tilførselen av storfekjøtt på 1300 tonn, men tiltaket får først effekt mot slutten av 2024 og i 2025.

I dag er det markedsregulering på de fleste kjøttslag, melk, egg og korn.

Bøndene betaler for reguleringa ved omsetningsavgift og det er Omsetningsrådet som fatter vedtak om tiltak. Det er landbrukssamvirkene Nortura, Tine og Felleskjøpet som er markedsregulatorer som har ansvar for balansen i markedet. De har også mottaksplikt for leveranser fra bøndene, forsyningsplikt for råvarer til andre industriaktører og ansvar for å ta ut prisene som blir vedtatt i jordbruksoppgjøret.

https://www.nationen.no/vil-betale-bonder-for-a-slakte-fleire-kalvar-ma-fa-balanse/s/5-148-433678

Allerede før dette tiltaket, som også bøndene må betale for da det er bøndene som må betale for reguleringene ved omsetningsavgifter, har bøndene måtte tåle nedgang i pris på kjøtt pga den elleville importen som har foregått.

https://www.nationen.no/priskutt-for-kjott-pa-lager-sa-mykje-kan-det-koste-bonder/s/5-148-381219

Vi har skrevet om dette kjøttoverskuddet her på steigan.no flere ganger seinest i juli, da skreiv vi bla:

Tyskland er det landet vi importerer mest fra, der må småbønder legge ned fordi Tyskland igjen importerer enda rimeligere kjøtt fra Sør-Amerika, blant annet Brasil. På starten av 2000-tallet importerte Tyskland under 300.000 tonn kjøtt per år. De siste årene har importen økt til tett oppunder 500.000 tonn, viser statistikk fra Statista. Samtidig har handelsavtalen mellom EU og de søramerikanske landene Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay våknet til live.

Vi skreiv også videre: 

Erling Gresseth, styreleder i Tyr er bekymret for den økte veksten av storfe i fryselagerene og vil at vi må bli enige om tiltak.

Kjøttlagrene er nå så store at Nortura måtte søke, og har fått, dispensasjon til å lagre mer enn de i utgangspunktet har lov til både for svin og storfe. De siste ukene har lagrene med storfekjøtt vokst hver uke, nå har vi passert 4200 tonn.

Interesseorganisasjonen for bønder med ammekyr og spesialisert produksjon av storfekjøtt, Tyr, liker situasjonen dårlig. Dette er ein heilt ny situasjon som vi ikkje har hatt før. Det er ikkje vanleg å fryse inn mykje kjøtt på denne tida av året sier Erlig Gresseth.

Nå har altså tiltakene kommet, vi i Norge skal slakte kalvene og produsere mindre kjøtt.

Jeg vil minne igjen på at NBS har lansert en sjølforsyningsrapport, den tar regjeringas mål de satt i Hurdalsplattformen på alvor; hvordan vi skal nå målet om 50 prosent sjølforsyning innen 2026. Vi skreiv om denne rapporten i dette innlegget her på steigan.no

I denne planen skriver NBS blant annet:

HVA ER SJØLFORSYNING?

Mennesker kan, enkelt fortalt, få mat fra planter og dyr på land, og fra planter og dyr i vann. Utgangspunktet for begge er fotosyntesen, som gjør at plantene kan vokse og legger grunnlaget for andre livsformer. Når vi videre snakker om sjølforsyning av jordbruksmat, er det sentralt å forstå at dette handler om planter på land. Enten planter som mat til folk, slik som korn, frukt og grønnsaker, eller planter som fôr til dyr, slik som gras og korn, som så blir mat til folk i form av kjøtt, melk, egg eller andre produkter. (s.2)

https://www.smabrukarlaget.no/media/hwtpn54w/50-prosent-sjoelforsyning-innen-2026-ferdig-versjon.pdf

Har krigen mot bøndene kommet for fullt i Norge også?

Hvis du har lest We’re All Dutch Farmers Now og We’re All Sri Lankan Farmers Now så vil du vite alt om den samordnede krigen mot jordbruk som foregår, ikke bare i Nederland eller Sri Lanka, men i Irland og Argentina og Canada og Spania og tilsynelatende alle andre land rundt om i verden. Og har du lest dette så vil du også kanskje også kjenne til The Great Food Reset-agendaen og Agenda 2030. Dette ligger bak den krigen vi har sett mot de sjølstendige bøndene som vi har skrevet mye om her på steigan.no.

Les: The Great Food Reset har begynt

FNs agenda 2030 er en krig mot bønder over hele verden

Er det slik at sjølstendige bønder, matprodusenter er en trussel mot planene de har? Bruker de også det «grønne skiftet» til å stemple dyrehold, kjøttspising mm som klimaskadelig for å hindre oss i å produsere mat, bli sjølstendige og uavhengige?

Kan det være slik at denne krigen mot landbruket og bøndene egentlig er en del av en plan om å kvitte seg med småbønder og overta deres land og ressurser?

Vi må ikke glemme at de som har kontroll over matproduksjonen kontrollerer folket.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelUSA legger ned veto mot FN-resolusjon som ba om «humanitære pauser» i Gaza
Neste artikkelColumbisme, hereroer og palestinere