Klaus Schwab & co vil sperre deg inne ved hjelp av «personlig karbonkreditt»

0
Digital registrering av karbonfotavtrykk og karbonkreditter skal sperre deg inne.

Milliardærklubben med Klaus Schwab og Børge Brende i spissen vil sperre deg inne i «smarte byer» og styre bevegelsene dine ned til minste detalj ved hjelp av «personlig karbonkreditt» som naturligvis knyttes til en digital ID.

Du behøver ikke ta våre ord for det. Les sjøl hva World Economic Forum skriver om dette.

‘My Carbon’: An approach for inclusive and sustainable cities

Det har vært store fremskritt innen smarthusteknologier, transportvalg med karbonimplikasjoner, utrulling av smarte målere for å gi individuelle valg for å redusere deres energirelaterte utslipp, utvikling av nye personaliserte apper for å ta hensyn til personlige utslipp, og bedre personlige utslipp. valg for mat og forbruksrelaterte utslipp. AI kan også bidra til å styrke forretningsmodeller for sirkulær økonomi som produkt-som-en-tjeneste-modeller, etterspørselsprediksjoner og smart ressursforvaltning ved å kombinere sanntidsdata og historiske data fra produkter og brukere.

Det er et betydelig antall programmer og applikasjoner som gjør det mulig for innbyggerne å bidra til karbonutslipp ved å gi dem en grundig bevissthet om valg av personlig karbon for mat, transport, hjemmeenergi og livsstilsvalg.

En ny Pew Research Center-undersøkelse i 17 avanserte økonomier fant utbredt bekymring for den personlige virkningen av globale klimaendringer: 80% av innbyggerne sier at de er villige til å endre hvordan de lever og jobber for å bekjempe virkningene av klimaendringer. Unge voksne, som har stått i spissen for noen av de mest fremtredende protestene mot klimaendringene de siste årene, er mer bekymret enn sine eldre kolleger om den personlige innvirkningen av en oppvarmende planet i mange offentlige undersøkelser.

Kommentar: Samme teknikk som koronadiktaturet

Her ser vi samme bruken av skremselspropaganda som under koronadiktaturet da frykt og angst ble brukt til å få folk til å underkaste seg de mest diktatoriske og vanvittige regler – med de mange følgene det fikk: Studie: Folk som holdt seg til covid-reglene har verst mental helse.

Og nå skal «klima» ikke bare få folk til å spise insekter og kunstig «kjøtt», men også underkaste seg et digitalt diktatur som følger deres minste bevegelser og gir dem sosial kreditt etter adferd.

Og tilbake til WEF:

Hva nå? Bærekraftige byer muliggjort gjennom smarte samfunn

De tre trendene gir sterke bevis for å muliggjøre en sosial bevegelse for «My Carbon»-initiativer ved å aktivere offentlig-private partnerskap for å hjelpe til med å styre dette programmet. Det foreslås å drive en treveis tilnærming for å forme denne bevegelsen.

Og til slutt fra WEF:

Til slutt er det viktig at alle interessenter på tvers av verdikjeden kommer sammen og bidrar til å oppnå en Net Zero fremtid ved å ikke etterlate noen.

Se også:

Ecological Footprint Calculator

Carbon Footprint Calculator

What is your carbon footprint? | Carbon Footprint Calculator

Londons ordfører undertegner plan som betyr forbud mot biler, melk og kjøtt innen 2030

Og de fattige kan selge sin karbonkreditt til de rike:

Carbon Credits and How They Can Offset Your Carbon Footprint

Vil folk underkaste seg?

Flere norske byer er i ferd med å forberede overgangen til å bli «smarte byer», deriblant Oslo, som er medlem av ekstremistalliansen C40.

Men vil folk underkaste seg et så ekstremt regime?

Skal vi bygge på erfaringene fra koronavanviddet, er svaret entydig Ja. Minst 80% vil adlyde umiddelbart, og ikke minst de «revolusjonære sosialistene».

Forrige artikkelVokt deg for lab-kjøttet
Neste artikkelSosialismen er en historisk prosess