Individuelle karbonkvoter vil bestemme hva du får kjøpe og hvor du for lov til å reise

0
Shutterstock

Det er lenge varslet at vi snart vil bli stilt overfor «individuelle klimakvoter» som vil regulere hva vi som forbrukere vil få lov til å forbruke og at dette regimet vil bli kontrollert digitalt. Nå er dette noe langt mer enn rykter. Prosjektet er grundig forberedt og klart til lansering. Denne artikkelen bygger på rapporten THE FUTURE OF URBAN CONSUMPTION IN A 1.5°C WORLD som er utarbeidet av universitetet i Leeds og konsulentselskapet Arup på vegne av C40. C40 er en allianse av 100 byer fra hele verden «som samarbeider for å sørge for de påtrengende tiltakene som er nødvendige for å bekjempe klimakrisa», som det heter i deres egenpresentasjon. Blant alliansens partnere er Ikea, Open Societies Foundation (Soros), Verdensbanken, Google, American Express etc. Oslo er en av byene i denne alliansen. Mon Oslos innbyggere er klar over hva byens politikere og byråkrater holder på med? En av talerne ved møtet deres i Buenos Aires i oktober 2022 var byrådsleder Raymond Johansen. Vet velgerne hans at han vil tre disse systemene ned over hodene deres? – Red.


Av The Conservative Treehouse
Oversatt av Northern Light

Karbonhandel blir en økonomisk plattform for inntekter til staten. Den inntekten finansierer deretter de økonomiske mekanismene for karbonkontroll av befolkningen.

Snart er vi i en verden med Central Bank Digital Currency (CBDC). Digitale penger gir kontroll over hva du kjøper og ditt karbonforbruk. I mange år var karbonkvotene for enkeltpersoner esoteriske mål som presentert av på globale møter i Davos og i World Economic Forum.

Men med raske fremskritt i energikontrollprosessen, resultatene av pandemien og «Build Back Better», bestemmer de som administrerer kontrollsystemene nå detaljene for den enkelte innbygger. Ditt samlede karbonforbruk, mengden karbonutslipp forbruket ditt fører til, er det som vil bestemme målet for din fremtidige kvote.

Fra University of Leeds, C40 Cities Report:

«Det er en økende konsensus, basert på overbevisende bevis, om at verden står overfor en klimakrise og rask handling for å redusere klimagassutslipp er en nødvendighet. Historisk sett har beslutningstakere og akademikere diskutert en rekke alternativer som kan redusere karbon-fotavtrykket vårt på lang sikt.

Nye bevis viser imidlertid at å velge mellom et alternativ og et annet, ikke lenger er forenlig med raske og betydelige utslippsreduksjoner. I økende grad kreves alle alternativer, og dette innebærer at vi utforsker hvordan en kan svare på den klimakrisen; inkludert nasjonale myndigheter, byer, næringsliv og sivilsamfunn».

Som du kan se i oversikten, er målet å fjerne kjøtt og meieriprodukter helt. I neste diagram kan du se kvoten din for «klær og tekstiler»; du vil få lov til å kjøpe 3 nye klesplagg hvert år. I transportsektoren er det ambisiøse målet å fjerne alle private kjøretøyer, og kjøretøyenes levetid er 50 år. For flyreiser vil innbyggerne få tillatelse til én flytur mindre enn 1500 km hvert tredje år.«Det brede spekteret av handlinger som kreves for å oppnå et 1,5°C-scenario, gir lite rom for forsinkelser eller feil i løpet av det kommende tiåret; andre retningslinjer kan gi et sikkerhetsnett for utslippsreduksjoner».

«Eksempler på slike retningslinjer er en karbonfangst som favner bredt og – lagring (CCS), spesielt i bransjer med direkte utslipp, og mekanismer med prising av karbon som kan underbygge handling på tvers av hele økonomier og markeder. Men enda sterkere paradigmatiske tiltak kan være aktuelle, som å ta i bruk mer nyttige mål for samfunnsutvikling enn bare økonomisk vekst. I praksis vil ingen by eller nasjon følge nøyaktig samme metoder for utslippsreduksjon, men denne rapporten gir veiledning om typen, omfanget og tidsskalaen til politikken som må implementeres».

Som nevnt innledningsvis er dette kvotene vi kan forvente å se i fremtiden. Hvordan de vil gjennomføre det vil sannsynligvis variere, avhengig av regjeringsmakten blant de forskjellige vestlige nasjonene. Basert på de vellykkede resultatene fra COVID-passets betatester, vil en digital valuta sannsynligvis være en del av prosessen med karbonkvotene som beskrevet.


Fra Principa Scientific, publisert 9 desember 2022.
Oversatt fra engelsk, linker, link til pdf rapport og oversikter i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Climate Professionals’ Now Provide Allowances For Transportation, Food, Clothing.


Les også: Youth climate leaders and mayors unite to launch first-ever global network of city-youth climate councils

World Economic Forum: ‘My Carbon’: An approach for inclusive and sustainable cities

«Smarte byer», dystopisk kontroll og globalt kupp mot demokratiet

Et usynlig fengsel er bygget for deg

Forrige artikkelKryssord 6 på steigan.no
Neste artikkelHva skjer med Vestens pristak på russisk olje?
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.