Londons ordfører undertegner plan som betyr forbud mot biler, melk og kjøtt innen 2030

0
Sadiq Khan er leder for alliansen C40-byer som har et heller ekstremt program.

Et initiativ om klimaendringer, ledet av London-borgermester Sadiq Khan, anbefaler å ikke kjøpe mer enn tre plagg i året, forby å eie privatbil eller fly mer enn en gang hvert tredje år. C40 Climate Leadership-gruppa består, med deres egne ord, av «et nettverk av nesten 100 ordførere i verdens ledende byer som er forent i aksjon for å konfrontere klimakrisen», og har bestilt en rapport med forslag til hvordan byer kan halvere sine utslipp av drivhusgasser innen 2030. 

Dette skriver Panda La TerriereUnHerd.

Khan, som leder C40-gruppa, har fått motbør fra londonere etter denne månedens utstasjonering av overvåkingsbiler, ULEZ-vans. ULEZ står for Ultra Low Emission Zone.

Selv om C40 Cities-initiativet, under dekke av Clean Air Wins-kampanjen, har delt videoer til fordel for Ulez, fremhevet Wall Street Journal denne uka de mindre publiserte forslagene i deres rapport, skrevet i samarbeid med University of Leeds, slik som «ikke noe kjøtt, ingen meierivarer og ingen private kjøretøyer». Det foreslås også å reise med fly bare en gang hvert tredje år, noe WSJ sammenligner med retningslinjene for «klimalockdowns».

Rapporten foreskriver ulike «forbruksinngrep» uten å skissere hvordan disse tiltakene skal gjennomføres. Å redusere kjøttforbruket til null innen 2030 er ført opp som mål, men det er få detaljer om hvordan dette inngrepet skal oppnås.

Google, Clinton Foundation og Soros

C40s økonomiske støttespillere inkluderer ekstremt innflytelsesrike organisasjoner og selskaper, inkludert Google, Clinton Foundation og Verdensbanken, samt forretningsmannen og filantropen George Soros. Dette støttenettverket av ideologisk samordnede ledere gir C40-gruppa alvorlig tyngde, selv om dens aktiviteter ikke er allment kjent blant den bredere offentligheten.

Oslo deltar i C40-alliansen

Det er lenge varslet at vi snart vil bli stilt overfor «individuelle klimakvoter» som vil regulere hva vi som forbrukere vil få lov til å forbruke og at dette regimet vil bli kontrollert digitalt. Nå er dette noe langt mer enn rykter. Prosjektet er grundig forberedt og klart til lansering. Rapporten THE FUTURE OF URBAN CONSUMPTION IN A 1.5°C WORLD er utarbeidet av universitetet i Leeds og konsulentselskapet Arup på vegne av C40. C40 er en allianse av 100 byer fra hele verden «som samarbeider for å sørge for de påtrengende tiltakene som er nødvendige for å bekjempe klimakrisa», som det heter i deres egenpresentasjon. Blant alliansens partnere er Ikea, Open Societies Foundation (Soros), Verdensbanken, Google, American Express etc. Oslo er en av byene i denne alliansen. Mon Oslos innbyggere er klar over hva byens politikere og byråkrater holder på med? En av talerne ved møtet deres i Buenos Aires i oktober 2022 var byrådsleder Raymond Johansen. Vet velgerne hans at han vil tre disse systemene ned over hodene deres?

Individuelle karbonkvoter vil bestemme hva du får kjøpe og hvor du for lov til å reise

15-minuttersbyen – en besnærende visjon for å skape urbane fengsler

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKritisk journalistikk for bedre folkestyre!
Neste artikkelStort nederlag for NATO og EU ved valget i Slovakia
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.