Studie: Folk som holdt seg til covid-reglene har verst mental helse

0

Traumer fra «pandemien» har varig innvirkning på menneskers mentale helse tre år senere, viser forskning. Dette skriver blant annet The Guardian.

Mennesker som har underkastet seg Covid-lockdown-reglene strengest har den verste mentale helsen i dag, viser ny forskning.

De som fulgte restriksjonene nærmest da pandemien rammet, har størst sannsynlighet for å lide av stress, angst og depresjon, har forskere ved Bangor University funnet.

De identifiserte i grove trekk to personlighetstyper: De som er mest sensitive og opptatt av andres behov fulgte reglene strengest og fulgte de lockdown-reglene som kom fra Boris Johnson og hans team.

På den andre sida finner man de som er mer uavhengige, mer konkurransedyktige og liker å ha kontroll over livene sine. De var minst villige til å underkaste seg covid-regimet.

«Jo mer personer fulgte helserådene under lockdown, desto dårligere er deres velvære etter lockdown,» konkluderte Dr Marley Willegers og hans kolleger.

«Selv om enkeltpersoners bekymring for infeksjon fungerer som en effektiv driver for å overholde reglene, har det også negative konsekvenser for folks velvære og restitusjon,» sa forskerne.

Forskerne baserte funnene sine på en studie av etterlevelse av reglene blant 1729 personer i Wales under den første britiske lockdownen i mars til september 2020 og målinger av stress, angst og depresjon som man fant blant dem i løpet av februar til mai i år.

De som underkastet seg viste de høyeste nivåene av vedvarende forstyrrelser av mentale velvære. Imidlertid hadde de mer uavhengig innstilte menneskene vært i stand til å «komme seg bedre tilbake» fra lockdown-modus.

Willegers, en forsker ved Bangor Universitys institutt for psykologi av eliteprestasjoner, sa at noen mennesker syntes det var vanskelig å gjøre overgangen fra å motta regelmessige formaninger om å følge folkehelseråd under pandemien til ingen råd når nedstengningen tok slutt.

«Under hele pandemien ble meldingskampanjer designet for å sikre at folk fortsatte å følge reglene. Men det var ingen meldingskampanje da vi kom ut av pandemien for å hjelpe alle med en trygg overgang tilbake til normaliteten.»

«Uten dette har visse personlighetstyper beholdt infeksjonsforebyggende atferd og angst som undergraver deres mentale velvære,» la han til.

«Det at vi finner at folk som overholdt pandemiske restriksjoner har større sannsynlighet for å ha dårligere mental helse tre år senere, er dypt urovekkende.»

«Frykten, tapet og traumene som ble skapt av pandemien har en varig innvirkning på mange menneskers mentale helse. For noen kan dette ha blitt forverret av tapet av sosial solidaritet ved å se andre ikke overholde de samme restriksjonene,» sa Andy Bell, administrerende direktør.

Eksperter sier at den omfattende skaden Covid gjorde på mental helse i Storbritannia er hovedårsaken til at etterspørselen etter NHS’ psykologiske og psykiatriske tjenester har økt de siste årene.

Mark Winstanley, administrerende direktør for veldedighetsorganisasjonen Rethink Mental Illness, sa: «De første dagene av pandemien var preget av betydelige forstyrrelser, usikkerhet og mangel på kontroll, faktorer som alle kan gi næring til angst og dårlig humør.»

«Det er viktig å erkjenne at de som tok de mest omfattende skrittene for å beskytte seg selv og andre har sett en varig negativ innvirkning på deres mentale helse.»

«Selv om mange ønsker å gå videre fra pandemien og livet under lockdown, lever arven hos mange mennesker den dag i dag, ettersom bekymringer eller bekymringer for våre kjære eller risikoen for vår egen helse ikke lett kan ristes av.»

Skadene på folks psykiske helse ble påført dem bevisst gjennom skremselspropaganda

Det er jo også interessant å notere seg at store deler av «den revolusjonære venstresida» i Norge var blant dem som var mest villige til å underkaste seg koronaregimet. Hva slags opprør vil de være i stand til å lede?

Forrige artikkelVi trenger en ekte grønn revolusjon, og bøndene må lede an!
Neste artikkelVokt deg for lab-kjøttet