Penger Inn Og Mer Penger Ut Av Svingdøren

0
Av Terje Sørensen

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Ifølge ABC NYHETER, 28.11.2023, pålegger Datatilsynet NAV å betale et gebyr på 20 millioner kroner for brudd på personvernet.

Og hvem mottar disse pengene, mon tro?

Detaljsvaret vet jeg ikke, men det ville ikke forundre meg mye om de havner i en eller annen bås i det som kalles «Statskassen».

Og det vil heller ikke forundre meg mye om NAV nå i sine regnskaper fører pengene som en debetpostering, og følgelig trenger det samme beløpet (antakelig pluss renter og administrative utgifter) og så ber Staten om å få dette refundert for blant annet å kunne yte lovpålagt bistand til trengende nordmenn – herunder de rundt 550.000 som for tiden lever under «fattigdomsgrensen». På et vis blir det hele nærmest å ta med den ene hånden og gi med den andre eller ta dem med inn svingdøren og – med et passende tillegg – å ta dem ut samme vei.

Og hvem betaler eventuelle renter og administrative utgifter? Du og jeg, sa du?

Etter min mening burde heller den eller de ansvarlige hos NAV betale det gjennom å bli trukket i lønn. Formelt er det NAV-sjefen som er ansvarlig. Han tjener 1,74 millioner kroner i året. La ham få som årslønn det samme som er «fattigdomsgrensen» i Norge på 251.600 kroner, og la resten – 1.448.400 kroner – beholdes av Statskassen. Det vil ta NAV-sjefen (20.000.000 / 1.448.400) 13,8 år å dekke det ilagte gebyret. Han er nå 58 år gammel og bør kunne jobbe frem til han blir 70 – det blir 12 år. Da rekker han nesten å dekke inn hele gebyret pålagt av Datatilsynet. Og han har sikkert forhandlet seg til en eller annen gunstig bonusordning ved fratreden eller årlig, og vips så er de 20 millionene inklusive renter og administrasjonsutgifter dekket inn!

Terje Sørensen, pensjonert advokat

Forrige artikkelÅrets dyreste strømtime
Neste artikkelDe styrer mot økonomisk sammenbrudd – er det noe vi kan gjøre?