Redd Barna og «fjernundervisning» i Syria

0
Solberg og Brende 2016: «De er så ivrige etter å lære, barna fra Syria»

«Norge går i front»

Av Eva Thomassen.

Hva er realitetene på bakken der Redd Barna har satt bort «utdanningen» av syriske barn til «lokale partnere». 

Hurras Network er den lokale partneren Redd Barna har satt til å drive skole og utdanning i områder kontrollert av terrorgrupper

Hurras Network i Idlib . Her ser det ut til at det foregår voksenopplæring:

Redd Barnas lokale partner Hurras Network driver skole (?) i samarbeid med White Helmets i Idlib. Vanskelig å vite hvilket fag den hvite hjelmen inngår i som undervisningsmateriell.

2 september startet det nye skoleåret i Syria.

Kunnskapsdepartementet I Syria presenterer tallene for skoleåret 2019/2020.

3.6 millioner elever starter skoleåret 2019/20 ved 12,791 skoler i alle 14 provinsene. Over 250.000 lærere er ansatt til å undervise barna.  

Syria Ministry of Education uttaler at det er  enklere å starte skoler i områder den syriske hæren har befridd fra ulike terrorgrupper enn der terrorgrupper fortsatt kontrollerer- som i Idlib og i de nordøstlige områdene i Hasaka der  den kurdiske bevæpnede militsen Syrian Democratic  Forces og USA okkuperer.

Det er i Idlib og Hasaka de norske bistandsorganisasjonene opererer. Ikke i de frigjorte områdene der over 90% av syriske barn bor. Der millioner flyktet til fra de områdene de norske bistandsorganisasjonene yter bistand. Det er i Idlib og Hasaka Redd Barnas driver skoler. Som alle de andre NGOene er også Redd Barna støttehjulene til terrorgruppene. Et reisende fantefølge.

Onkel Skrue og de 13,5 milliarder skattekronene

Norgesreklame

Norge er en av de største giverne til utdanning i Syria og nabolandene. Støtte til utdanning gir både umiddelbare og langsiktige resultater. Norge går i front og setter av 15 prosent av bistanden til utdanning. Se norske bidrag.

giverlandskonferanse i London i 2016 la Norge 10 milliarder kroner på bordet i bistand til Syria for perioden 2016-2019. I tillegg til de 3.5. milliardene Norge har gitt i bistand fra 2011-2015. Totalt i perioden 2011-2019: 13,5 milliarder kroner.

Syria var ikke invitert til denne konferansen…

giverlandskonferansen i Brüssel i 2018 om Syrias «framtid» var også Norge i front- På begge konferansene ble utdanning vektlagt. 70 statsledere, deriblant fra Norge og hundrevis av organisasjoner deltok, blant disse Redd Barna og deres  lokale partner Hurras Network og White Helmets

Syria var ikke invitert til denne konferansen…

Redd Barna hadde dette budskapet å komme med på konferansen i London i 2016:

Donorer og myndigheter i de aktuelle landene må jobbe sammen for å øke tilgang til kvalitetsutdanning for barn. Utdanningen, både den formelle og den uformelle, må sikre beskyttelse, være inkluderende og sikre virkelige læringsresultater. Det må også investeres i å tilby videreutdanning for unge.

Ikke et ord fra Redd Barna om at donorer og myndighetene i de aktuelle landene oppfordres  å samarbeide med syriske myndigheter…  Ikke et ord om at bistand til utdanning bør kanaliseres gjennom Kunnskapsdepartementet i Syria.

Erna Solberg:  I Syria støtter vi blant andre Redd Barnas

Solberg og Brende i flyktningeleir   i 2016:

«De er så ivrige etter å lære, barna fra Syria», som vi begge har møtt i flyktningleirer i Libanon og Jordan.

Hva med barna i Syria, Solberg? Hvorfor besøker du ikke dem?  Der 90% av de syriske barna bor? Det er ikke farlig. Jeg har vært i Syria fem ganger under krigen. Jeg har møtt barna som ikke får tilskudd fra Solberg. Jeg har møtt barna som har flyktet fra områdene Solbergs soft power på 13,5 milliarder skattekroner havner.

Men, man kan jo undre seg over  hvorfor Solberg ikke i det minste besøker de områdene i Syria hvor «skolepengene» hennes går?

Solberg vet det er farlig der derfor drar hun ikke dit. Ikke Redd Barna heller. Ikke noen bistandsorganisasjoner drar til disse områdene. Solberg vet nok også at det ikke er utdanning milliardene går til i disse områdene. Og, det har heller ikke vært meningen.

Redd Barna om seg selv og «mandatet»

Redd Barna har vært i Syria siden 2012.

Vårt mandat er rent humanitært, og vi har hjulpet sivile familier og barn der vi har kunnet, sier Espen Gran, ansvarlig for Redd Barnas programmer i Syria,

 Arbeidet er komplisert på grunn av de mange politiske og ideologiske interessekonfliktene i landet. Det at vi jobber i et område innebærer ikke at vi støtter de eller den gruppen som for tiden kontrollerer området militært, sier Gran. Redd Barna jobber ut fra de humanitære prinsippene og ut fra hvor vi har tilgang, vi tar ikke side i konflikten. Redd Barnas nye rapport: «Utdanning under angrep» viser hvordan skoler i Syria systematisk bombes, ødelegges, blir overtatt av væpna styrker og brukt til våpenlagre og tortursentre».

Altså, Redd Barna vet hva de gjør i Syria. Redd Barna vet med andre ord hvem de samarbeider med og de vet hva skoler brukes til.. Det er områder de må samarbeide med terrorgrupper for å få tilgang. Så når Redd Barna får tilgang til områder så er det på terrorgruppenes premisser. Hadde Redd Barna samarbeidet med syriske myndigheter hadde det ikke vært nødvendig å presisere «ut fra hvor vi har tilgang».

«Fjernundervisning» og de  «lokalansatte partnerne»

Redd Barna  er ikke i Syria med egne ansatte. Ikke de heller.  Redd Barna har ingen kontroll på bakken, verken med pengene de gir eller med hvem som styrer «utdanningen» i områdene. Redd Barna opererer i. Eller har de det? De påstår selv de har det. Men, Redd Barna har ingen mulighet til å kvalitetssikre at utdanningen de finansierer har noe som helst med utdanning å gjøre.

Hvordan og hvor i Syria bruker Redd Barna de millionene de får i tilskudd fra UD øremerket utdanning? Hvor driver Redd Barna med «fjernundervisning»?

Hvorfor har ikke Redd Barna egne ansatte i Syria? Vi vet at verken Norsk Folkehjelp, Leger Uten Grenser, NORWAC, CARE, Flyktninghjelpen eller Kirkens Nødhjelp  har egne ansatte i Syria. Vi vet også hvorfor.

De gir bistand kun i områder kontrollert av terrorgrupper. Der er det  farlig. Hvorfor er det farlig å være der? Fordi terrorister er farlige.

Så hvilke barn får finansiert utdanningen sin av Redd Barna med våre skattepenger?

Siste bussen hjem

I Øst-Aleppo,  Øst-Ghouta, Hasaka og idlib

De fleste av oss er nå såpass kjent med geografien i Syria at vi vet hvilke områder som har vært eller er kontrollert av terrorgrupper og hvilke områder som er befridd fra disse terrorgrupper. Vi vet også hvilke terrorgrupper som har kontrollert områdene. De mest kjente områdene som har vært kontrollert av terrorgrupper er Øst-Aleppo, Øst-Ghouta og Idlib og Hasaka som er kontrollert av den kurdiske militsen SDF og USA (27% av Syria).

I de overnevnte områdene har Al-Qaida-affilierte terrorgrupper hatt kontroll eller som i Idlib har kontroll.. I Øst-Aleppo Al-Nusra, Al-Zinki og White Helmets. I Øst-Ghouta Jaish Al-islam og White Helmets. I Idlib HTS og FSA og Tyrkia. Der finner vi også White Helmets.

Vi vet at Norsk Folkehjelp, Leger Uten Grenser, Norwac, Norsk Folkehjelp, CARE for å nevne noen, har operert i alle disse områdene. Strødd milliarder av norske bistandskroner over terrorgruppene som har kontroll over alle deler av samfunnet, grenser, sykehus , infrastruktur og skole.  

Det vi kanskje ikke visste er at Redd Barna bruker all bistanden fra UD til «fjernundervisning» i de samme områdene som de andre norske NGOene gir bistand. Det forklarer hvorfor  Redd Barna har overlatt «undervisningen» til lokalansatte partnere.  Lokalansatte som det viser seg er del av terrornettverket som til enhver tid kontrollerer områdene ? Man kan jo argumentere med at også barna i områder kontrollert av terrorgrupper  trenger utdanning? Det er helt sant, men de trenger ikke den utdanningen Redd Barna støtter.

Det mest avslørende og avskyelige  er at når den syriske hæren  befrir disse områdene fra terrorgrupper så stikker NGOene sammen med dem. Også Redd Barna. De blir ikke igjen for å hjelpe sivilbefolkningen og barna. Jeg spurte Redd Barna etter Øst-Aleppo ble befridd hvorfor de ikke ble igjen for å gi bistand til barna som ble evakuert til Vest- Aleppo. Redd Barna  begrunner hvorfor de stakk sammen med Al-Nusra og de andre terrorgruppene til Idlib med at de ikke hadde tillatelse fra syriske myndigheter å jobbe i Aleppo. Samt at Aleppo var kontrollert av syriske myndigheter. Like idiotisk som å si at Oslo er kontrollert  av norske myndigheter.

Skjermdump  fra samtale mellom meg og Redd Barna på facebook

Norsk skole

I Norge følger pensum kompetansemålene i henhold til læreplan for de ulike klassetrinn. Læreplanen har en nasjonal standard. Avvik fra læreplanen er i teorien ikke mulig. Kompetansemålene i de ulike fagene følger det vi i Norge kaller kunnskapsløftet.  Norske barn skal blant annet kunne norsk historie, samfunnsfag og andre fag relatert til Norge og som norske myndigheter mener norske barn bør lære. Som staten bestemmer. Norske barn skal lære hvordan det norske flagget ser ut og historien bak det. Det stilles spesifikke krav til utdanning for å bli lærer.

For å få vitnemål fra videregående opplæring må man ha fulgt kompetansemålene og fått karakter i alle fag. Dette er inngangsbilletten til høyere utdanning.

Syrisk skole

Syrisk skole er bygd opp på akkurat samme måte som den norske skolen er. Forskjellen er at de lærer om syrisk historie og samfunnsfag. De lærer blant annet at det syriske flagget er rødt, svart, hvitt med 2 grønne stjerner. De lærer også hva de ulike fargene og stjernene på flagget betyr.  Flagget gjenspeiler Syrias historie. Det stilles de faglige kravene til utdanningen  lærerere. Akkurat som i Norge.

For at syriske barn skal oppnå vitnemål fra videregående opplæring må de ha fulgt kompetansemålene og  pensum i henhold til den nasjonale læreplanen.  Akkurat som i Norge.

All utdanning også høyere utdanning , er gratis i Syria, akkurat som i Norge.

Redd Barna og syrisk skole

Kjenner Redd Barna pensum for alle klassetrinn i henhold til læreplanen for syrisk skole som leder elevene til vitnemål? Hvilke lærebøker som brukes i syrisk skole? Har Redd Barna kontroll med om læreplanen og pensum for syrisk skole blir fulgt i skolene Redd Barnas finansierer? I områder som er styrt etter sharialover? Er Redd Barna  i kontakt med offentlige skolemyndigheter i Damaskus for å forsikre seg om at all undervisning følger standardmålene for syrisk skole? At Redd Barna sikrer at syriske barn når kompetansemålene i henhold til de ulike fagene og klassetrinnene? At syriske barn får vitnemål fra videregående skole slik at de kan begynne på høyere utdanning? Jeg har gjentatte ganger spurt Redd Barna om de skolene Redd Barna finansierer følger pensum i henhold til læreplanen for syrisk skole. De sier de skal undersøke, men jeg får aldri svar

Gjør ikke Redd Barna det er det umoralsk og politisk forkastelig fordi den samme Redd Barna og UD hevder utdanning er det viktigste «satsningsområde» for norsk bistand til Syria. Altså av de 13,5 milliarder kroner Norge gir i bistand til Syria prioriterer regjeringen utdanning. Penger som er kanalisert gjennom blant annet Redd Barna som kun gir bistand i områder kontrollert av terrorgrupper…Hvor skolene er styrt av jihadister og hvor pensum er

Shariaskole

Da syriske myndigheter i 2012 mistet kontroll over områder terrorgrupper invaderte mistet de også kontroll over utdanningen og skolegangen til barna som måtte bli igjen i disse livsfarlige områdene. Den syriske  «opposisjonen» som befant seg i Tyrkia var misfornøyd med innholdet i de syriske lærebøkene – disse ble endret og nye lærebøker ble skrevet.

Fledgling opposition bodies based in Turkey sought to establish organisations in order to develop a new curriculum and textbooks free of perceived slants, even factual inaccuracies, located in state-distributed textbooks.

Redd Barna hadde egne lokaleansatte i disse områdene og man skulle tro at Redd Barna ivaretok på vegne av Syria, den offentlige syriske skolens utdanningssystem. At de fulgte læreplanen og pensum i henhold til kompetansemålene i offentlig. skole.

Det har ikke Redd Barna gjort. I disse områdene er det sharialover som styrer undervisningen og pensum. Redd Barna gir bistand til en totalt ubrukelig utdanning. Samtidig som de støtter skoler som driver med ren indoktrinering og hjernevasking av barn. Barn født som neste generasjon jihadister.  Koranlesing, Jihad,  Islamske skoler. Hvor man finner skilt langs veiene hvor det står at «demokrati er Haram». Hvor damer skal gå kledd helsvart fra topp til tå. Hvor sang er haram. Hvor det rundt i Idlib er det satt opp skilter hvor en rekke påbud etter sharialover skal følges. Hvis ikke kan det gå med deg som det gikk med en 14 år gammel jente i Al-Hol-leiren som ytret seg om kleskoden blant damene. Hun ble drept av en de kvinnelige terrorister inne i leiren. Den sosiale kontrollen er helt ekstrem.

I motsetning til det syriske flagget som er rødt, hvit, svart med 2 grønne  stjerner blir barna i skolene Redd Barna støtter fortalt at det syriske flagget er grønt, hvitt, svart med 3 røde stjerner. Flagget til terrorgruppa Free Syrian Army.

Barna til de norske ansiktsløse kvinnelige terroristene i interneringsleiren Al-Hol har gått på shariaskoler. I Al-Hol leiren oppholder det seg 85 000 kvinner og barn fra 60 land. Alle disse barna har gått på shariaskoler rundt i områdene IS har okkupert. Finansiert av vestlige NGOer.

Shariaskoler i Idlib

Undervisningen ved skolene i idlib drives av Redd Barnas lokale partner Hurras Network.

 På  skolen i denne videon som er lagt ut på facebooksiden til Hurras Network går voksne rundt med logoen til Hurras Network på klærne. De er kledd i niqab. Man må anta at disse er lærere.

Her vaier det grønne flagget til terrorgruppa FSA sammen med det tyrkiske flagget. Barna vifter med det grønne flagget og det tyrkiske flagget. Vi vet at FSA er Tyrkias terrorgruppe i Idlib og bedriver de grusomste overgrep mot sivilbefolkningen i de områdene de kontrollerer. Blant annet i Afrin. Hvor White Helmets nylig igjen har inntatt byen og områdene og har full kontroll på alle deler av sivilsamfunnet, derunder skoler og utdanning.

 Ikke sjelden ser vi det tyrkiske flagget sammen med det grønne flagget og Al-Qaida- flagget sammen.

 I enkelte av disse områdene er barn pålagt å snakke tyrkisk.

Her fra en av skolene i områdene Tyrkia og Free Syria Army kontrollerer i Idlib. Skole sponset av Redd Barna.

Den norske forskeren Mathilde Becker Aarseth har studert hvordan IS styrte sivilsamfunnet de kontrollerte i Mosul:

Skolene og universitetene var en stor og viktig del av IS sitt ideologiske prosjekt.

Neste generasjon IS-tilhengere skulle utdannes. Lærerne ble satt til, frivillig eller under tvang, å utvikle et IS-korrekt pensum på alle nivåer.

Noen fag – som kunst og gym – ble fjernet fordi de var «uislamske». Mange foreldre ønsket ikke at barna skulle gå på disse skolene. De holdt dem hjemme, hvilket betyr at barna ikke hadde fått skolegang på mange år.

Nøyaktig de samme funnene  er gjort i Syria. I alle områder ulike terrorgrupper har kontrollert er også pensum endret i tråd med den ideologien som barna – «kadrene» skal indoktrineres i.

Kurdiske skoler støttet av Redd Barna

Støtter Redd Barna de kurdiske militsene hvis ambisjon er å skape et Kurdistan mens krigen raser i Syria?

Støtter Redd Barna at elever i Hasaka skal bli presentert for historieforfalskning og nektet å lære pensum for syrisk skole?

Siden Redd Barna  finansierer skoler i Hasaka og siden Redd Barna ikke samarbeider med sentrale syriske skolemyndighetene, ja så støtter Redd Barna kun kurdiske skoler som har et eget pensum, egne lærebøker hvor alt som har med syrisk historie, språk, politikk etc. blir omskrevet, som ledd i og forberedelsene til å skape et Kurdistan. Indoktrinering i ideologien til  PYD/PPK/SDF preger all undervisning og skolegangen. Kampen om  «sannheten» blant kurdiske militser i disse områdene har resultert i at bevæpnede militser har stormet skoler og jaget lærere som var ansatt i offentlige syriske skolen. Så alvorlig har det vært at UNICEF har tilbudt seg å kontrollere skolene slik at problemet mellom PYD og Kunnskapsdepartementet ble løst slik at barn kunne få velge hvilken skole de ville gå på. PYD avslo dette. Følgelig beholdt PYD kontroll over skolene i de områdene som PYD okkuperte. SDF har skiftet de arabiske navnene på skolene, byene, stedene til kurdisk.

Dette resulterte i at mange foreldre holdt barna hjemme fra skolen og det betyr at barna ikke har fått skolegang på flere år.

I de områdene som nå er befridde har Kunnskapsdepartementet i samarbeid med The Hasaka Department of Education for skoleåret 2019/2020 åpnet 320 skoler for 86,179 elever med en lærestab på 6695.

Hurras Network og Redd Barna

Hvem er Hurras Network?

Kilde, fikenblad og politisk påvirkningsagent

Hvordan kan man stole på den informasjonen Redd Barna presenterer for verden når de er uredelige? Når de kun er i områder kontrollert av terrorgrupper hvis mål er å styrte den syriske staten og følgelig bruker skolen som arena for nettopp det?

Selv i forskningsrapporter Redd Barna publiserer om syriske barn kan det synes som det gjelder hele populasjonen av barn, mens det i realiteten   kun omhandler  barn i de områdene Redd Barna har tilgang til. I områder kontrollert av terrorgrupper. Hvilken interesse har Redd Barna av å segregere barn etter geografi? Etter hvor barna oppholder seg i Syria? Hvorfor er det viktigere for Redd Barna å velge bort 90% av syriske barn og kun gi støtte til skoler som underviser barn på shariaskoler og på kurdiske separatistskoler?

The locations and participants were selected based on where Save the Children and our Syrian partner organisations are currently able to work, mainly in opposition-held areas and including several besieged and hard-to-reach locations. Our conclusions are largely based on the experiences of children and families in these areas, although we know that children in government-held and ISIS-controlled areas – where we are currently unable to operate – are also likely to be experiencing traumatic events.

Vi kan ikke stole på Redd Barna. Ikke på dem heller. Hvorfor kan vi ikke det? La oss ta en titt på de lokale hjelperne for å finne svaret.

Hurras Network er en lokal partner i Idlib Redd Barna støtter økonomisk og bruker som politisk påvirkningsagent. De ble  også brukt av Redd Barna i Øst-Ghouta i 2018 om det påståtte gassangrepet.  Hurras Network har tett samarbeid med  White Helmets.

Mannen bak og direktøren for Hurras Network, Riyad Al Najem, dukker stadig opp i salongene, konferansene i avisene i Vest som «representant for det syriske folket». Brukt på nøyaktig samme måte som lederen for White Helmets. Det er Al Najem som står bak kampanjer om at flyktninger ikke må returnere.

Han får betalt av våre skattepenger for å fortelle oss på vegne av våre myndigheter at de må hindre syriske flyktninger å reise hjem igjen. Videreformidlet i rapporter produsert av blant annet Redd Barna .

 Brukt som buktaler med ferdigskrevet manus.  Det er han som på vegne av våre regjeringer står bak nyhetskampanjer om at «Assad og Putin» dreper flere i Idlib på to uker enn i hele 2018. Og, det er Redd Barna som videreformidler løgnene laget av Hurras Network i samarbeid med regjeringene som bedriver regimeskiftekrig i Syria.  

«The number of children killed in Idlib in the last four weeks has exceeded the total for 2018, Save the Children and its partner organization Hurras Network have found».

For dette er vel bortimot det mest usmakelige ved de såkalte bistandsorganisasjoner som får milliarder i tilskudd fra UD, at de gir disse pengene videre til partnere i Syria som blir presentert som noe helt annet enn det de i realiteten er.  Som denne lederen for Hurras Network som blir presentert som en faglig kapasitet og som arkitekten for et «fremtidig» Syria. Som fagmann på syriske barnas psykososiale traumer. En person som støtter terrorgruppene skal gi bistand til barna som er traumatisert av de samme som denne fyren støtter. Gitt kredibilitet gjennom Redd Barna.

Under Giverlandskonferansen i Brüssel i 2018 om Syrias «framtid» hadde Al Najem en viktig stemme, sitter i samme salongene som Amnesty og Redd Barna, White Helmets og 70 statsledere mens Syria ikke var invitert til denne konferansen.

Amnesty og Hurras Network på konferansen i Brûssel i 2018. Riyad Al Najem sitter i midten med grønne briller.

White Helmets er samme konseptet som Hurras Network. Forskjellen er at White Helmets befinner seg under ruiner mens Hurras Network befinner seg under skolepultene.

Raed Al Saleh, lederen av The White Helmets

Raed Al Saleh, Head of the White Helmets, addresses the humanitarian pledging session under giverlandskonferansen  I London I 2016. Konferansen Solberg initierte og la 10 milliarder kroner på bordet…rett foran nesa på White Helmets. Statsledere og organisasjoner fra hele verden deltok på denne konferansen. Bare ikke Syria. De var ikke invitert.

NGOene lyver og de vet det

Bevisene på at norske bistandsorganisjoner ikke gir bistand til det syriske folket er hva det syriske folket selv sier. Og, hva som avdekkes etterhvert over hele Syria. Hadde Redd Barna vært opptatt av syriske barns skolegang så hadde de vel ikke gitt penger til lokale shariaskoler. Hadde ikke overlatt driften av skolene til lokale islamister. Hadde ikke latt dette pågå i over åtte år.

Ikke et ord om hvilke grupper som kontrollerer Idlib. Ikke et ord om at det befinner seg 100 000 terrorister i Idlib. Terrorgrupper  som alle står på FNs terrorliste. Ikke et ord om at HTS kontrollerer grensene mot Tyrkia, all nødhjelp, alle pengene, alle deler av sivilsamfunnet, også skolene. Ikke et ord om at syriske lærere i offentlige skoler er blitt drept, flyktet eller blitt tvunget til å underkaste seg pensum og undervisningen i disse shariaskolene. Bare det faktum at Redd Barna  i anstendighetens navn ikke samarbeider med skolemyndighetene i Syria er nok til å avskilte dem.

Musestille om sanksjonene

Dersom bistandsorganisasjonene hadde snakket sant – at de bruker pengene i tråd med det som står på vaskeseddelen, hadde de ikke kunnet holde stille om de drepende sanksjonene det syriske folket er utsatt for. Bare det faktum at NGOene som sitter bokstavelig talt på oljerørledningene i Hasaka og ikke reagerer på den vanvittige oljeembargoen Syria er utsatt for og at det er NGOenes lokale partnere i SDF i Hasaka som forårsaker at Syria må importere olje. Olje fra land som i sin tur blir påført ekstreme sanksjoner for å bistå Syria med olje.

Ikke noe land i verden er usatt for så dødbringende og ødeleggende sanksjoner som Syria – allikevel hører vi ikke et ord fra norske bistandsorganisasjoner. Det er tross alt NGOenes tappekran som støtter sanksjonene. Men, NGOene vet at tappekrana hadde blitt stengt om de lot være å følge bruksanvisningen for milliardene. Man biter ikke hånda som forer en…

Forrige artikkelHong Kong-børsen vil kjøpe London-børsen
Neste artikkelDen nye strømtariffen nærmer seg