Hvilken læreplan følger Redd Barna i Syria?

0

Av Eva Thomassen.

Er Redd Barna det de utgir seg for å være? Er Redd Barna barnas beskytter? Driver Redd Barna med utdanning av barn i Syria på vegne av regjeringen? Slik Redd Barna sier selv de gjør? For som Solberg sier- at vi må ikke få en generasjon av syriske barn uten utdanning. UDs tilskudd til skole og utdanning til syriske barn er kanalisert gjennom Redd Barna. I min forrige artikkel om Redd Barnas virksomhet i Syria slår jeg følge med Redd Barna rundt i Syria. Sannelig følger ikke Redd Barna norsk utenrikspolitikk. Der terrorgruppene og de 13,5 milliarder kroner er er Redd Barna.

Vi har nå havnet i Idlib og i Hasaka. I Idlib støtter Redd Barna shariaskoler hvor pensum i henhold til offentlig syrisk skole er haram. Her skal barn forberedes til et islamistisk Kalifat. Koranen er eneste lærebok.

I den kurdisk- og amerikanskkontrollerte Hasaka-provinsen, støtter Redd Barna kun kurdiske skoler hvor pensum for syrisk skole er forbudt og erstattet av kurdisk propaganda og historieforfalskning om Syria. I tråd med PKKs ideologi. Som forberedelse til et liv for barn i en kurdisk stat, Kurdistan. Arabisk er forbudt.

Redd Barna og «fjernundervisning» i Syria

Redd Barna er ikke i Syria selv. De har satt bort penger og utdanning til lokale lojale støttespillere i regimeskiftekrigen. . Satt bort ansvaret for utdanning av syriske skolebarn til lokale stedfortredende skoleledere. Men litt kontakt har de vel?

Ikke nok med at de ikke er i Syria selv så bruker de også syriske partnere som heller ikke oppholder seg i Syria.

Redd Barnas partner i Syria, Hurras Network
En gutt tegner på tavla i et ødelagt klasserom i Idlib, Syria.

Hussein Alhamood deltok i de første «rettighetsdemonstrasjonene» i 2011. Stakk til Tyrkia og bor nå i en tyrkisk grenseprovins til Idlib. I Tyrkia jobbet han først for en lokal organisasjon og dro jevnlig tilbake til opposisjonskontrollerte områder. Nå jobber han fra Tyrkia gjennom lokale partnere, og koordinerer Redd Barnas innsats fra en tilværelse i eksil. Han forteller at det er umulig for ham å dra tilbake til Aleppo nå.

Alhamood jobber som Redd Barnas utdanningskoordinator for hele nordvestlige Syria. Nå sørger han for at norske bistandskroner når barn i hjemlandet.

Erna, hent barna hjem

Erna Solberg må ta noe av ansvaret hvis den syke fireåringen i Syria dør, mener Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.

– De norske barna er sterkt traumatiserte, lider av sult, og mangel på rent vann. Det begynner også å bli kaldere i området.

I Dagbladet og i andre medier er Redd Barna veldig bekymret for barna til de norske terroristene i Al-Hol- leiren. Redd Barna vil ha barna hjem fordi det er så grusomme oppvekstkår i denne interneringsleiren. Det er uverdig av Solberg-regimet å la norske barn måtte oppholde seg der. Taler Redd Barna regjeringen midt imot? Redd Barna fikk penger av Solberg-regimet til utdanning av IS barn i Syria. Til utdanning av norske barn i shariaskoler med pensum tilpasset et islamistisk Kalifat som skulle overta den sekulære staten Syria etter denne fremmedlegionen som de norske terroristene er del av, hadde lykkes med å styrte Syrias lovlig valgte regjering.

Hasaka

Hvorfor kommer Redd Barna med denne bønnen til Solberg nå og ikke tidligere i denne over åtte år lange krigen? Er det fordi disse barna ikke har levd under samme dårlige kår som nå? At de har hatt det godt i Kalifatet? Redd Barna kan ikke si at de ikke vet, de har finansiert utdanning og annen hjelp til disse barna.

Kan det være at Redd Barna vet at det kun er et tidsspørsmål før den syriske hæren frigjør områdene der Al-Hol- leiren ligger? I områdene den militante bevæpnede terrorgruppa SDF sammen med USA okkuperer? At de norske terroristene og barna deres må hjem før de blir arrestert av den syriske hæren?

Idlib

Redd Barna og den norske regjeringen vil bli stilt overfor samme problemet i Idlib. Frigjøringen av Idlib er innen rekkevidde. Solberg og Redd Barna vet det er flere nordmenn der. Det har PST fortalt. Blant disse mange barn. Kan det være at Redd Barna som er en «nongovermental» organisasjon, som riktignok får penger fra regjeringen, nå bistår regjeringen rett og slett ved å være talsperson for de norske terroristene?

Lokal domstol

Så hva venter egentlig Solberg og de andre statslederne på når de ikke vil hente barna og egne borgere hjem? Vanskelig å si.

Vi hører rykter om at de vil etablere en internasjonal domstol i de kurdiske områdene. Domstoler som skal føre saker mot norske og andre utenlandske terrorister.  

Disse kurdiske områdene er styrt av terrorgrupper og av USA – på syrisk jord. Når disse områdene frigjøres av den syriske hæren er områdene underlagt syrisk jurisdiksjon og  territorielle grenser. Det er de også nå, men syriske myndigheter har de facto ingen myndighet i disse områdene så lenge områdene er okkupert av USA. Syriske myndigheter har ingen tilgang til områdene. Og, det foreligger ingen diplomatiske kontakter mellom Damaskus og Norge.

Mye jus og lite ull

Ingen fremmede makter kan ta seg ulovlig inn i Syria for å etablere en domstol. Hvilket lovverk skal brukes? Hvem skal dømme dem? Hva skal de dømmes til? Hvor skal de sone? Planen om egen rettergang inne i Syria uten i samarbeid med syriske myndigheter kan skrinlegges. En av grunnene til at Solberg ikke tramper ulovlig inn i Syria og plukker ut barn uten i samarbeid med landets myndigheter er fordi det er i strid med internasjonale lover. Det er også i strid med internasjonale og nasjonale lover å ta barn fra foreldre når disse oppholder seg i utlandet. Det kan bli rettssaker av slikt og det ville jo være ille for Solberg å bli dømt til å betale erstatning til IS terrorister for brudd på norsk lov..

Plan X?

Når den syriske hæren gjenvinner områdene der Al-Hol-leiren ligger vil ikke den være kontrollert av de såkalte kurdiske selvstyremyndighetene lenger. Hvem skal kontrollere disse terroristene som er internt i leirene da?

Det er først da problemet oppstår for norske og andre vestlige myndigheter.  Vil amerikanerne bruke disse terroristene andre steder i verden? Som de gjør med deres mannlige kollegaer? Har det vært planen hele tiden? Er det derfor de ikke er hentet hjem? Vil de forsøke med «familiegjenforening»? Skal man ødelegge land ved bruk av proxyhærer trenger man også kvinner- akkurat som man har trengt kvinnelige terrorister i Syria.  Venter Norge og de andre landene på at de nærmere 50 000 utenlandske terroristene i Idlib blir nedkjempet? At Erdogan er nødt til å åpne grensene for disse terroristene? At han da samtidig vil åpne grensene for de kvinnelige terroristene i interneringsleirene i de kurdiske områdene. Og, at det blir en slags reunion i Tyrkia? Og, husk- disse damene er ikke så nøye med hvem de velger som fedre til barna sine. Eneste målet med å føde barn er å avle neste generasjon jihadister. Siden drømmen om kalifatet er levende hos de fleste av de kvinnelige IS terroristene og drømmen er et internasjonalt kalifat så er det tross alt bedre å bo i et kalifat i Niger enn i Bredtveit kvinnefengsel? Bedre å være sammen med barna i Niger enn å treffe dem når barnevernet bestemmer?

Følger Redd Barna med i timen?

Mens Redd Barna venter på svar fra «Erna» kan de jo gjøre det de får penger fra den samme Erna til i Hasaka

De eneste skolene som har vært tillat i Hasaka er kurdiske skoler med et pensum som overhodet ikke fører til vitnemål som kan anvendes i Syria. Det er ren indoktrinering om kurdernes fortreffelighet og drømmen om et Kurdistan i området. Arabisk skulle ikke undervises i eller læres.

Foreldre har i årevis holdt barna sine hjemme fra skole fordi kurdiske militante grupper har hindret barn i å gå på offentlig skoler med offentlig syrisk pensum.

Etter den syriske hæren har befridd områder i Hasaka er tusenvis av offentlig skoler etablert og sto klare ved skoleårets begynnelse i september i år. Foreldre som tidligere holdt barna hjemme sender nå barna sine på de nyopprettede skolene.

For noen dager siden stengte den USA-støttede Syrian Democratic Forces (SDF) militsen med makt 2154 av de 2423 skolene som åpnet i september og hindrer derved  opp mot 104.000 barn utdanning.

SDF okkuperer nå disse skolene og har gjort over 2000 skoler om til militære hovedkvarter for den kurdiske militsen og til de amerikanske militære styrkene i områdene.

Og, hvor er Redd Barna? Vi som trodde Redd Barna fikk tilskudd fra UD for å sikre syriske barn utdanning? Så er de mer opptatt av barna til norske terrorister og læreplan i regimeskifteskoler. Så feil kan vi ta.

Forrige artikkelTyrkia: Nekter å følge USA-diktat. Kjøper olje og gass fra Iran.
Neste artikkelPolitisk streik på jernbanen: Slik er de nye EU-reglene som setter sinnene i kok