Ingen av hjelpeorganisasjonene kan redegjøre for hvor Syria-pengene er gått

0
Er dette de norske hjelpeorganisasjonenes sivile partner?

Av Eva Thomassen.

Ingen av hjelpeorganisasjonene vil redegjøre for hvem som er mottakere av de norske skattepengene, eller hva de blir brukt til. Spørsmålet blir: Hvorfor vil de ikke det? Vet de det kanskje ikke selv?” 

Faktisk.no har derfor gjennomgått norske bistandsorganisasjoners (NGO) tilskudd fra UD og deres rapporter tilbake til UD. Faktisk.no ´beviser´ at påstandene mine er feil ved å linke dem til en rekke rapporter fra NGO til UD og samtaler dem i mellom.

Er dette de norske hjelpeorganisasjonenes sivile partner?

Disse vedleggene viser at verken Norsk Folkehjelp (NF), Flyktninghjelpen, Redd Barna, NORWAC, Leger uten Grenser eller Kirkens nødhjelp har egne ansatte i Syria. Det er for farlig å oppholde seg i de områdene den norske bistanden gis. Videre opererer overnevnte bistandsorganisasjoner i de samme områdene av Syria: Idlib, Hasaka, Aleppo- regionen og i områdene rundt Damaskus by. Alle disse områdene er kontrollert av terrorgrupper, alle under Al- Qaida/Al-Nusra. I intern rapport mellom UD og Norsk Folkehjelp opplyser NF at  Idlib er kontrollert av Al-Nusra/Al-Qaida. Dette bekreftes av UD. I rapport fra NORWAC skriver de at de er i områder i Idlib som er kontrollert av en rekke terrorgrupper som de navngir. Overnevnte NGO´er driver sin virksomhet fra Tyrkia og Libanon. NF sier de skal flytte til Erbil i Irak og ta seg inn i Syria derfra. Til det ber de UD om ekstra midler. Blant annet til folk som skal ta seg av pengene som kommer fra Norge.

Hjelpepakke «Made in Norway» etterlatt i al-Nusras hovedkvarter i Øst-Aleppo. Foto: Eva Thomassen

Min påstand er at NGOene ikke KAN redegjøre for hvem som får pengene og derfor ikke vil det fordi: Det er opprettet et såkalt Hawala-pengesystem – Informal Value Transfer Systems (IVTS)  i opprørskontrollerte områder og omkringliggende land som NGOene bruker for å få kontanter inn i Syria. Kort fortalt bruker NGOene kurerer som frakter penger over grenser til et nettverk av uformelle ´pengetransportører´. Når NGOene sier de gir kontanter til ulike lokale samarbeidspartnere har de ikke kontroll med om disse pengene når den endelige mottakeren. Dette systemet er det skrevet om i en rekke internasjonale rapporter og det er vist til en rekke saker hvor penger overført via et slikt Hawalasystem ender i hendene på terrorister i Syria. Dette pengesystemet har vist seg å bli brukt av terrorgrupper til å få inn penger i Syria forkledd som bistandspenger.

Flyktninghjelpen skrev om Hawala-systemet i 2015 ”Remittances to Syria. What Works, Where and How” (IVTS). Intercept, Beechwood, The Voice of Syria har skrevet om Hawala. The Telegrafh skrev så tidlig som i 2013 om dette pengesystemet: ”Charity cash going to Syrian terrorist groups”. Et problem er mangel på kvitteringer eller ´bankutskrift´fra dette nettverket. En annen tvilsom side ved dette er at kurerene skal ha provisjon for jobben. Jo farligere områder de opererer i jo mer provisjon. Milliarder av dollar i bistandsmidler er overført til Syria på denne måten. NGO ene har INGEN garanti for at pengene ikke går til terrorgrupper. Faktisk.no har ikke sjekket om alle millionene NGOene overfører til Syria har en mottaker og kvitteringer for pengetransaksjonen. Det holder ikke at NGOene skriver at de bruker penger i Syria og legger fram et regnskap uten kvitteringer!

Har Faktisk.no sjekket Jan Egelands innrømmelse av at norske skattemillioner har gått til ISIL?

Faktisk.no må be om kvitteringer for bruken av pengene.

Videre: Ved å gå igjennom regnskapet og intern korrespondanse mellom Norsk Folkehjelp og UD nevnes IKKE en eneste partner ved navn. De omtales som: finanspartner, monitorpartner, logistikkpartner, grensevakter, prosjektkoordinator, politisk rådgiver, ”country team” eller rett og slett ”partner”. Vet UD hvem de er? Da må det foreligge papirer faktisk.no ikke har vist til. Vi får ikke vite hvem som er mottakeren av pengene. Alle skal ha lønn.

Et selvavslørende svar fra Norsk Folkehjelp til UD. Her går det fram at terroristene i HTS kontrollerer det området de sender penger til. De dekker seg bak at deres forsendelser går til lokale råd (LC). Men hvor naive er NF og UD? Hvem tror de kontrollerer de lokale rådene der HTS har total militær kontroll?

Det vi får vite  er hvem som har kontroll i områdene disse NGOéne opererer i. Norsk Folkehjelp redegjør overfor UD at hele Idlib er kontrollert av Al-Qaida/Al-Nusra- både på landsbygda og i byen. Det er opprettet et Local Council som får ta seg av de sivile sakene i Idlib i en ”gentlemans agreement” med Al-Nusra som NF kaller det. NF´”partner”forholder seg til LC. Blir det trøbbel er det LC som tar det opp med terrorgruppene. Hvem sitter i dette byrådet faktisk.no? I Øst Aleppo som NF var før Idlib satt Al-Nusra i rådet. Faktisk bør faktisk.no spørre NF hvem denne ”partneren” er som har så gode kontakter innen Al-Nusra at han er Norsk Folkehjelps mann i Idlib. Videre redegjør NF overfor UD at Al-Nusra er mer opptatt av de store prosjektene som elektrisitetforsyning og landbruk- enn i små sy-og strikkekurs Mitt spørsmål blir da: Hva gjør NF med det kravet fra Al-Nusra?

Har faktisk.no spurt NF om hvilke midler som gikk til Al-Nusras ønsker for bruken av bistandspengene? Spørsmålet bør stilles fordi NF har fått 30 millioner kroner fra UD for 2016 til ”mat og livsopphold” i Idlib.

Norge har finansiert sjukehus for IS i Syria. Klikk på bildet for å gå til artikkelen.

NORWAC redegjør i brev til UD at de har opprettet en rekke sykefasiliteter i Idlib og føler de er trygge i områdene styrt av en rekke terrorgrupper. De fortsetter samarbeidet med de samme som i Øst Aleppo. SAM og UOSSM som igjen samarbeidet med Al-Nusra.

Min påstand står seg og min påstand er at dette samarbeidet mellom NGOene og UD også er en «gentlemans agreement». Norsk utenrikspolitikk kamuflert som bistand.

Forrige artikkelTillbaka från Orcus för att hamna i fängelse. Eller för att bli president?
Neste artikkelFaktisk: Helt usant