G7-diplomat: Vi har definitivt tapt kampen i det globale sør

0

«Vi har definitivt tapt kampen i det globale sør», innrømmet en vestlig diplomat til Financial Times. «Glem regler, glem verdensorden. De vil aldri høre på oss igjen.»

Dette er jo sant nok, sjøl om Det globale sør aldri støttet G7-kolonimaktene. Det som er annerledes nå er at globale sør-nasjoner har mer rom til å manøvrere og forsvare sin suverenitet i denne stadig mer multipolare verden. Vestens økonomiske hegemoni har raskt avtatt med framveksten av Kina og andre nasjoner, og derfor har G7s politiske kvelertak blitt svekket. Vestmaktene har lenge støttet folkemord mot palestinerne og israelsk kolonialisme, mens det globale sør lenge har støttet den palestinske nasjonale frigjøringskampen. Det er ikke nytt. Det som har endret seg er at i dag er Det globale sør mer i stand til å forsvare seg og hevde sitt eget perspektiv.

Den sterke sida i Det globale sør

De som leder an i Det globale sør er Kina, Iran og Russland i koordinering med de arabiske og muslimske statene.

USA står overfor et geopolitisk nederlag i Gaza.

I forrige uke kontaktet Kinas spesialutsending i Midtøsten Zhai Jun viseministeren for politiske anliggender i det saudiske utenriksdepartementet for å koordinere standpunktene om Gaza og Palestina.

M. K. Bhadrakumar skriver:

Samme dag fant en ekstraordinær begivenhet sted i det kinesiske utenriksdepartementet da de arabiske utsendingene i Beijing fikk et gruppemøte med spesialutsending Zhai for å understreke deres kollektive holdning om at en «veldig alvorlig» humanitær krise har oppstått etter Israels angrep på Gaza og «det internasjonale samfunnet har ansvaret for å iverksette umiddelbare tiltak for å lette spenningen, fremme gjenopptakelse av samtaler for fred, og ivareta det palestinske folkets lovlige nasjonale rettigheter.» 

De arabiske ambassadørene takket Kina «for å opprettholde en rettferdig posisjon i det palestinske spørsmålet … og uttrykte håp om at Kina vil fortsette å spille en positiv og konstruktiv rolle». Zhai uttrykte full forståelse for at «topprioriteten er å beholde roen og utøve tilbakeholdenhet, beskytte sivile og sørge for nødvendige forhold for å lindre den humanitære krisen.» 

Dermed har det oppstått en akse araberstatene–Iran–Kina i Palestinaspørsmålet. Til denne aksen knytter også Indosnesia, verdens største muslimske land, seg til. Og Russland koordinerer både med Kina og India og araberstatene. Hele BRICS 11 med et unntak av India er med, det samme er i store trekk Latin-Amerika og Afrika. Så G7-diplomaten har sine ord i behold; Vesten har tapt Det globale sør.

Svakhetene i Det globale sør

Det betyr ikke at alt er like enkelt. Det er historiske og aktuelle splittelser i Det globale sør også. India er nevnt, men det er også splittelser i Afrika. Den afrikanske union opptrer ikke med én stmme. Det kommer av at Israel har satset tungt på Afrika det siste tiåret og har opprettet en serie fordelaktige handels- og teknologiavtaler.

Israel vil selge «Iron Dome»-systemet til Marokko til bruk mot Algerie

Normalisering av forholdet mellom Israel og Sudan?

Israels lite kjente støtte til Haftar-hæren i Libya

Al-Jazeera spør seg hva splittelsene i Afrika kommer av og svarer sjøl:

Det korte svaret: Splittelsene i Afrika framhever hver enkelt regjerings forsøk på å ta vare på sine egne interesser, sier eksperter, og understreker noen lands styrkede bånd med Israel. På den ene sida er det djupe bånd til den palestinske bevegelsen. På den andre sida har vi tilbudet om banebrytende teknologi, militær og økonomisk bistand fra Israel.

Israels hensynsløse angrep på Gaza etter terrorangrepet fra Hamas har svekket Vesten mer på 10 dager enn noe annet de siste 10 årene.

Og det går den veien G7-diplomaten sa til Financial Times:

«Glem regler, glem verdensorden. De vil aldri høre på oss igjen:»

Forrige artikkelColumbisme, hereroer og palestinere
Neste artikkelMotstand mot WHO-traktaten blir tema i USAs valgkamp