Av Kit Klarenberg.

The Grayzone, 19. september 2023.

Amerikanske tjenestemenn skjulte interne vurderinger om at al-Qaidas syriske fløy hadde en «avansert» celle som produserte sarin, selv om USA offentlig beskyldte Assad-regjeringen for et angrep med kjemiske våpen i 2013, avslører en rapport.

Lekkede dokumenter The Grayzone har fått tak i, viser at en tvilsom britisk etterretningskontraktør hjalp til med å selge historien om at Assad var ansvarlig – noe som nesten utløste vestlig intervensjon.

Den 13. september publiserte den Pulitzer-prisvinnende gravejournalisten Seymour Hersh en US Defence Intelligence Agency (DIA) vurdering som i detalj viser det kjemiske våpenarsenalet som besittes av den al-Qaida allierte syriske væpnede opposisjonsgruppen, kjent som Jabhat al-Nusra. Dokumentet hevder at terrorgruppen skaffet seg evnen til å produsere sarin gjennom Saudi-Arabia og Tyrkia, begge sponsorer av den syriske stedfortrederkrigen, og forsøkte å oppnå «storskala produksjon» av den svært farlige nervegiften. Notatet beklaget at al-Nusras «relative operasjonsfrihet» i landet betydde at deres «[kjemiske våpen] ambisjoner vil være vanskelige å forstyrre i fremtiden».

Avsløringene reiser alvorlige spørsmål om det beryktede angrepet med kjemiske våpen i Ghouta i 2013, inkludert om de estimerte 280 til 1700 drepte faktisk ble massakrert av al-Nusra, og ikke syriske lojalistiske styrker. Avsløringene sår også betydelig tvil om påstander om at regjeringen til Bashar Al-Assad var ansvarlig for andre påståtte kjemiske angrep under den syriske krisen.

Som Hersh bemerker utløste hendelsen i Ghouta nesten vestlig militærintervensjon i Syria, som sannsynligvis ville ha lignet NATO-operasjonen som førte til ødeleggelsen av Libya to år tidligere. Det ville ha vært en krig basert på svik som kan sammenlignes med de falske påstandene som utløste den ulovlige amerikanske invasjonen av Irak i 2003.

Den britiske etterretningens rolle i forsøket på å eskalere konflikten har blitt oversett til dette punktet. Nå illustrerer aldri tidligere viste offisielle dokumenter, innhentet av The Grayzone, den avgjørende rollen britisk etterretning spilte i det mislykkede presset for å lansere en NATO-invasjon av Syria.

Etterretningsvurdering med «høy tillit» mislykkes

Mens Obamas hvite hus hevdet å ha uomtvistelig bevis på at den syriske regjeringen var ansvarlig for angrepet i Ghouta, nektet den hardnakket å avsløre noen bevis. Derimot, avlyttet kommunikasjon gjort av tyske spioner, antydet at Assad verken beordret eller hadde kjennskap til angrepet. I mellomtiden har «flere» amerikanske embetsrepresentanter sagt til AP, at etterretning som impliserte syriske styrker «ikke var opp og avgjort».

Ordvalget ble allment forstått som en bevisst referanse til daværende CIA-direktør George Tenets insistering på at etterretningen visste at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen i 2002. Tilsynelatende ønsket ikke amerikanske spioner å bli klandret for å ha utløst en invasjon på falske forutsetninger denne gangen.

DIAs interne vurdering sier eksplisitt at Al-Nusra opprettholdt anlegg for produksjon av sarin, og beskriver «den assosierte sarinproduksjonscellen fra al-Nusrah-fronten» som «det mest avanserte sarinkomplottet siden al-Qaidas innsats før 9/11.»

Ifølge Hersh nådde den aktuelle rapporten aldri Det hvite hus. Det rapporteres at en høytstående anonym etterretningsrepresentant fortalte journalisten at for «politisk hensiktsmessighet» ble bevis som impliserte al-Nusra bevisst holdt tilbake fra president Obama, som gjentatte ganger insisterte på at ingen slike bevis eksisterte:

«Vi tror ikke, gitt leveringssystemene, ved hjelp av raketter, at opposisjonen kunne ha utført disse angrepene. Vi har konkludert med at den syriske regjeringen faktisk utførte disse.»

Etterretningstjenestemenn i Storbritannia slo an en lignende tone. Den 27. august 2013, publiserte Londons Joint Intelligence Committee (JIC) en vurdering på Ghouta som hevdet at det er «ingen plausible alternative scenarier» til ideen om at syriske regjeringsstyrker var ansvarlige for hendelsen.

Vurderingen ga ingen bevis for å støtte anklagen, bare med henvisning til uspesifisert, «svært sensitiv» etterretning. Mens gruppen erkjente at en rekke opposisjonsgrupper søkte kjemiske våpen, insisterte den på at «ingen for øyeblikket har evnen til å utføre [et] angrep i denne skalaen», og at det var «ingen troverdig etterretning eller andre bevis for å underbygge» påstander om at opposisjonsgrupper hadde kjemiske våpen. Men de nylig utgitte DIA-dokumentene motsier fullstendig den påstanden.

Enda mindre imponerende var det at JIC innrømmet at deres «høye tillit» til deres vurdering ikke strakte seg til «regimets presise motivasjon for å utføre et angrep av denne skalaen på nåværende tidspunkt». Den erkjente at nøkkelspørsmålet om hvorfor den syriske regjeringen ville gjennomføre et kjemisk angrep «fortsatt er et puslespill». Det var «ingen åpenbar politisk eller militær utløser» for handlingen, og tilstedeværelsen av FNs våpeninspektører i Damaskus, da angrepet fant sted, var et klart avskrekkende middel, Obama gjorde også slike angrep til en «rød linje».

Et område med sikkerhet for JIC var de «omfattende videoopptakene tilskrevet angrepet i det østlige Damaskus», som viser et stort antall ofre som lider av de tilsynelatende effektene av «en nervegift, som sarin». Komiteen vurderte at dette «ville være svært vanskelig å forfalske», noe som gir troverdighet til uavhengige undersøkelser, som tilskriver likene sett i opptakene, til en massakre utført av al-Nusra.

Noe overraskende – gitt alt det krigerske pro-intervensjon språket som den ville engasjere seg i løpet av det neste tiåret – avisen The Guardian publiserte en svært skeptisk analyse på den tiden, som fordømte JIC-vurderingen for dens «slående mangel på noe vitenskapelig bevis». Publikasjonen siterte eksperten på kjemiske våpen Alastair Hay, som mottok Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen sin Haag-pris i 2015, som sa: «Det er ingen harde fakta, det er mer et tilfelle av ‘tro oss og våre eksperter.»

Britiske lovgivere var heller ikke overbevist. Under en avstemning om militærintervensjon den 29. august, siterte daværende statsminister David Cameron gjentatte ganger komiteens vurdering, mens han argumenterte for bombing av Syria. Men medlemmer av parlamentet stemte til slutt mot den foreslåtte krigen. Mange parlamentsmedlemmer var bekymret for å stole på ugjennomsiktige etterretningsvurderinger etter Irak-fiaskoen, og flere uttrykte frykt for at et første luftangrep til slutt ville føre til støvler på bakken og okkupasjon.

Londons beslutning om å bøye av for intervensjon tok også utsiktene av bordet for Washington. På det tidspunktet hadde MI6 en stund gjennomført operasjoner med å smugle jordprøver ut av Syria. En rapport fra hovedstrømsmediene om disse tiltakene, publisert seks dager etter Ghouta-hendelsen, siterte en anonym «høytstående vestlig kilde» som gjorde klart at målet var å skape press for en amerikansk intervensjon:

«MI6 spilte hovedrollen, men det amerikanske militæret vil ha mer bevis før de er enige om at Assad har gått over streken i bruken av kjemiske våpen. Spørsmålet er hva Vesten skal gjøre nå? Hvis ingen reagerer, var det ikke mye vits i å gjennomføre testene.»

Som The Grayzone har avslørt, var britiske etterretningsressurser nært involvert i enten iscenesettelse eller markedsføring av praktisk talt alle påståtte angrep med kjemiske våpen i Syria gjennom hele konflikten. Det britiske renkespillet ble bare intensivert etter Ghouta, og det samme gjorde CIAs beryktede Operation Timber Sycamore, som så Langley bruke omtrent $ 1 milliard per år for å bevæpne og trene anti-Assad-opprørere. Og mens CIA førte sin skitne krig mot Damaskus, spilte MI6 en kritisk støttende rolle.

Britiske etterretningsagenters marionettspill av Syrias opposisjon

En betydelig internasjonal koalisjon satset på britiske parlamentarikere som ga grønt lys for intervensjon, i den tro at det ville åpne slusene for regimeendring, og at Syria ville bli overkjørt av utenlandske styrker.

John Jenkins, en veterandiplomat som fungerte som Londons spesial-representant til Libya etter NATOs voldelige avsettelse av Muammar Gaddafi i 2011 og senere ble Storbritannias ambassadør til Saudi-Arabia, sa at det var alvorlig harme i Riyadh etter vestlige regjeringers manglende evne til å ta agnet.

«Jeg husker levende den siste uken i august 2013, da Assad skulle bli straffet for å tråkke over den spesielle ‘røde linjen’,» skrev Jenkins, som var «i Riyadh på den tiden og involvert i å søke, på vegne av den britiske regjeringen, krigsdeltakelse fra saudierne i en internasjonal respons, som de var villige til å gi.»

«Følelsen av frustrasjon da Storbritannia og USA trakk seg tilbake var til å ta og føle på,» bemerket han.

Lekkede dokumenter The Grayzone har gjennomgått, viser at vestlig-støttede ekstremister i Syria også var fortvilet. En oversendelse til det britiske utenriksdepartementet sent i 2013, av et firma kalt ARK International, registrerte hvordan «den syriske opposisjonsledelsen var ‘sjokkert’ over Storbritannias ‘nei’-stemme på prinsippet om intervensjon.»

ARK var en regjeringskontraktør grunnlagt av den mangeårige MI6-operatøren Alistair Harris og bemannet av militær- og etterretningsveteraner. Gjennom den skitne krigen mot Syria var ARK en allesteds-nærværende aktør.

Et overfladisk blikk på ARKs nettsted avslører at gruppen samarbeider med CIA-bindeleddet, USAID, det amerikanske utenriksdepartementet og det britiske militæret. Gruppen fremstiller seg selv som en «sosial bedrift som styrker lokalsamfunn» gjennom «levering av smidige og bærekraftige inngrep for å skape større stabilitet, muligheter og håp for fremtiden.»

I de lekkede dokumentene uttrykte ARK angst for at antiregjeringsmilitser nå ville være uvillige til «å samarbeide med vestlige rådgivere», gitt «passiviteten over både den stabile statskonflikten og inaktiviteten etter angrepet med kjemiske våpen i august 2013». Siden de hadde operert i Syria siden de aller første dagene av krisen, skrøt ARK av at de kunne stole på at en gruppe arabere på nytt ville «vinne tillit og respekt» fra Den frie syriske hæren, og motvirke oppfatninger blant opposisjonen om at lederne «ble fortalt hva de skulle gjøre av utlendinger».

ARKs hemmelige innblanding i Syria var massiv. Gruppen håvet inn millioner av pund for å gjennomføre psykologiske krigføringsoperasjoner finansiert av London, som hadde som mål å destabilisere regjeringen til Bashar Assad ved å oversvømme medier over hele verden med pro-opposisjonspropaganda i et forsøk på å overbevise syrere, internasjonale organer og vestlige borgere om at militante grupper som herjet over hele landet var et «moderat» alternativ.

Lekkede dokumenter viser at ARK var ansvarlig for å koordinere den syriske nasjonalkoalisjonens mediekontor. En slik fil bemerker at ARK leverte eksplisitte «råd for mediehåndtering rundt angrepene med kjemiske våpen i Ghouta» til den vestligstøttede parallell-marionettregjeringen.

En annen rapport beskriver gruppens arbeid med å «[tilrettelegge] for kontakt mellom den syriske opposisjonen og internasjonale medier … å adressere oppfatningen av en ukoordinert opposisjon ved å fremme bildet av en enhetsfront.» Den «forente fordømmelsen» av Ghouta ble spesielt sitert som et eksempel på deres innsats.

ARK sprer strategi for spenning om kjemiske angrep

Et spesielt slående dokument forklarer at ARK ble ansatt i 2013, av den britiske og amerikanske regjeringen, for å levere «en meldingskampanje for offentlig sikkerhet», som advarte innbyggere i opposisjonsokkupert territorium om farene ved udetonerte eksplosiver «og andre rester av krig». Graffitisjablonger og et pedagogisk aldersrelevant aktivitetshefte» rettet mot barn i alderen 6 – 10 år ble brukt for å produsere en «kognitiv effekt» i utvalgte målgrupper, bemerker dokumentet.

Kampanjens implementering ble «akselerert etter angrepet med kjemiske våpen i Ghouta … for å sikre at budskapet hadde blitt spredt før noen internasjonal intervensjon», avslører filen. Dette indikerte at innsatsen ble utført i forventning om et vestlig militært angrep som syntes uunngåelig senere samme år.

Selv etter at intervensjonen ikke materialiserte seg, ble pro-opposisjonsinnhold fortsatt sirkulert over hele Syria av ARKs «omfattende nettverk i landet, som inkluderte freelancere, medieaktivister» og medlemmer av Hvite hjelmer, eller det syriske sivilforsvaret – som selskapet også hevdet æren for å ha skapt.

ARK visste tydelig at propagandaen hadde betydelige konsekvenser i den virkelige verden, viser dokumenter. I innsendinger til utenriks-departementet skrøt gruppa av hvordan en dokumentar «om den utrettelige ånden til en kjempende kvinnelig demonstrant» den produserte for kringkasting i de Gulf-monarki-eide mediene Al Arabiya, Al Jazeera og Orient TV, førte til «utbrudd av antiregimeprotester» i Idlib, der «demonstranter ropte hennes navn».

Den britiske etterretningskontraktøren produserte også dokumentarfilmer som promoterte Hvite hjelmer, som «Digging for Life», som fikk hundre-tusenvis av YouTube-visninger. Hvite hjelmer ble også markedsført som helter for syrisk ungdom.

I en fire minutters tegneserie med tittelen «Mål for Syria», kan gruppen sees redde et barn fanget i ruinene. På et tidspunkt bjeffer en voksen karakter: «først bombet de oss med kjemikalier, og nå tønnebomber!» ARK var påfallende opptatt av å fremme risikoen for disse angrepene i okkupert område, både på og utenfor nettet. I en fil skrøt gruppa av at en «informasjonsplakat om kjemiske våpen» som den sirkulerte på Twitter «nådde et primærpublikum på 700 000».

Denne innsatsen var angivelig ment å «utdanne folk om de beste måtene å svare på angrep med kjemiske våpen». Denne angivelige utdannings-kampanjen demoniserte selvfølgelig Assad-regjeringen blant lydhøre befolkninger i Syria, og skapte en evig følelse av trussel, som kunne utnyttes til å skape hysteri for propagandaformål, som responsen på Douma-hendelsen i april 2018 rikelig understreket.

En undertrykt OPCW-gransking om det påståtte klorangrepet i Douma, avslører at da beboere som led av støvinnånding på grunn av regjeringens beskytning av byen ble ført til et lokalt medisinsk anlegg, brøt en navnløs person, «ikke fra sykehuset» ut og ropte «Kjemisk! Kjemisk!» Umiddelbart oppsto det «panikk», der pasienter ble avkledd, vasket og gitt «upassende behandling» basert på personens falske advarsler.

Påfallende nok avslørte rapporten at «noen medisinske ansatte som ble intervjuet bare hørte om det påståtte kjemiske angrepet fra videoer som sirkulerte på internett eller fra andre mennesker, et par dager etter det påståtte angrepet.»

«Det meste av det medisinske personalet … understreket at symptomene på de omkomne ikke var forenlige med de som forventes av et kjemisk angrep,» avslørte den sensurerte rapporten. «De rapporterte også at de ikke hadde [behandlet] drepte eller sårede på grunn av kjemiske våpen, og noen vitner nevnte at de ikke var klar over noen kjemiske angrep i Douma eller Syria.»

En New York Times artikkel fra 2018 indikerer at slik skremselspropaganda ikke var begrenset til sykehuset i Douma. Ifølge utgivelsen, når regjerings-styrkene angrep, «begynte folk å rope i gatene: ‘Kjemikalier! Kjemikalier!'»

Den påfølgende panikken ville uten tvil være til hjelp for opposisjons-elementer som søker å iscenesette et angrep med kjemiske våpen i byen, som OPCWs undertrykte etterforskning av hendelsen antyder er nettopp det som skjedde.

Syrisk stedfortrederkrig blør inn i Ukraina

En spesielt bemerkelsesverdig passasje i et lekket dokument fra utenriks-departementet fra 2015, etablerer eksplisitte vilkår for en hemmelig operasjon for å finansiere antiAssad «grasrot-medieaktivisme» av opposisjonsfigurer «som deler Storbritannias visjon for et fremtidig Syria».

«Bli kvitt Assads kjemiske våpen» var opprinnelig en av Londons viktigste «prioriteringer» etter konfliktens utbrudd, avslører filen, selv om saken hadde blitt «i stor grad løst siden prioriteringene ble satt».

Under streng overvåkning av OPCW og FN ble alle Syrias erklærte kjemiske våpen overgitt og ødelagt i 2014. Utdraget er ytterst slående fordi det demonstrerer at London privat visste på høyeste nivå at dette målet hadde blitt legitimt fullført, og det var ingen trussel om statlig bruk av kjemiske våpen. Men i offentligheten fortsatte britiske tjenestemenn og gi uttrykk for alvorlig tvil om at Assad faktisk hadde overlevert hele landets arsenal.

Motsetningen kan forklares med at angrepene med kjemiske våpen i Syria fortsatte i høyt tempo etter august 2014, da OPCW fastslo at alle Syrias lagre av kjemiske våpen enten var deaktivert og ikke lenger kunne brukes, eller fjernet fra landet av internasjonale overvåkere. Som sådan var det nødvendig å lage en dekkhistorie for hvordan disse angrepene fortsatte å skje – og hvorfor opposisjonen ikke var ansvarlig.

Skepsisen fra maktens haller i vest til den syriske opposisjonens narrativ om Ghouta var et fenomen som aldri ville bli gjentatt igjen under den syriske krisen. Etter hvert påståtte angrep med kjemiske våpen i landet etterpå, fikk Assads styrker refleksivt skylden, og de som sådde tvil om Damaskus skyld ble ondskapsfullt svertet som konspirasjonsteoretikere, krigsforbryterfornektere eller verre.

Etter Douma-hendelsen i april 2018, avsluttet Sky New et intervju med den høytstående veteranen fra den britiske hæren Jonathan Shaw, for tidlig, så snart han spurte om den syriske arabiske hæren var ansvarlig. Etter å ha gjort den åpenbare observasjonen at det ikke var noen som helst motivasjon for regjeringsstyrkene til å starte et kjemisk angrep i byen, gitt at de «vant» med konvensjonelle våpen, ble Shaws mikrofon kuttet og verten gikk klønete videre til neste segment.

Troverdigheten til mainstream-journalister under stedfortrederkrigen i Ukraina har på en eller annen måte overskredet deres sørgelige historikk fra den syriske krisen. Meningsløse påstander om russisk ansvar for hendelser som sabotasjen av Nord Stream II-rørledningen og ødeleggelsen av Kakhovka-demningen har fått ukritisk forsterkning. Og når den offisielle historien kollapser, ramler angrepene beleilig ned i minnehullet.

Det er vanskelig å gjette hva vestlige regjeringer og spioner undertrykker denne gangen. Men som de lekkede britiske filene om Syria viser, er det alltid mer i historien enn de er villige til å avsløre.


Denne artikkelen ble først publiser av The Grayzone:

UK intelligence spun 2013 Syria chemical attack, leaked docs show

Oversatt for steigan.no av Espen B. Øyulvstad


Les mer på steigan.no om OPCW og Douma

Forrige artikkelSolar klimateknikk kan gi uønskede klimaendringer
Neste artikkelJeg har også blitt lurt av NATO-propaganda
Kit Klarenberg
Kit Klarenberg er en undersøkende journalist som gransker etterretningstjenestenes rolle i utformingen av politikk og oppfatninger.