Solar klimateknikk kan gi uønskede klimaendringer

0
En illustrasjon av noen av de tiltakene som er foreslått for såkalt geoengineering. Kilde: Shutterstock

– ifølge nye analysemodeller.

Vi har tidligere vist at såkalt geoengineering ikke er noen skrullete idé om en hemmelig konspirasjon. Det er aktuell politikk og industri og det drives i minst 50 land over hele verden. De som driver med det hevder at de vil løse eventuelle klimaproblemer gjennom å «dimme sola» eller manipulere været på andre måter. Dette er igjen å «leke Gud» uten noen forståelse av hva dette vil kunne føre til. Dette drives fram av kapitalsterke grupper som bak sin «klima»retorikk først og fremst er ute etter enda et område der de kan høste profitt.

I 2020 publiserte PhysicsWorld en artikkel om forskning på mulige konsekvenser av slik klimamanipulasjon og advarer om at dette få alle mulige slags uforutsette virkninger, som blant annet uvanlige hetebølger. Vi har bearbeidet artikkelen Solar geoengineering could cause unwanted changes in climate, new modelling suggests og gitt den en enklere språkdrakt.

Solar klimateknikk

Bruk av aerosol – ørsmå dråper eller partikler av enten fast stoff eller væske som svever i en gass, spesielt i atmosfæren (SNL) – til å reflektere sollys og avkjøle kloden, vil kunne svekke stormsporene i de tempererte sonene på begge halvkulene. Dette advarer et internasjonalt forskerteam om, på bakgrunn av nye modeller.

Deres modeller antyder at selv om ingeniørskapt, solar klimateknikk kan redusere vinterstormenes alvorsgrad, kan den også bidra til å stagnere sommerens værsystemer. I sin tur kan dette medføre mer intense hetebølger, økt luftforurensning og endringer i havstrømmene.

Solar klimateknikk innebærer å avkjøle kloden ved å reflektere innkommende sollys. Flere forskere betrakter dette som en måte å dempe virkningene av den globale oppvarmingen på. En populær strategi innebærer å anbringe reflekterende aerosoler ute i stratosfæren. Dette skjer ved hjelp av fly, luftskip eller luftballonger, for å blokkere sollys. Aerosoler er for ordens skyld bittesmå partikler av fast eller flytende stoff som svever i en gass, særlig i atmosfæren. Stormspor er de ganske smale sonene over hav og vann hvor stormer beveger seg, drevet av de rådende vindforholdene.

Virkningene av solar klimateknikk er ennå ukjente. Det fungerer ikke nødvendigvis så enkelt som bare å kjøle ned kloden og på den måten tilbakestille klimaet til førindustrielle nivåer. Klimaet vil under påvirkning av solar klimateknikk vil være annerledes, ettersom det uansett vil preges av en kraftig økning i atmosfærisk karbondioksid.

Tempererte stormspor

Sammen med kolleger fattet doktorgradsstudenten Charles Gertler ved Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences ved Massachusetts Institute of Technology i USA interesse for hvordan injisering av aerosoler i atmosfæren ville påvirke temperaturgradienten mellom polene og ekvator på begge halvkulene – og hvordan virkningen ville bli på stormsporene utenfor tropene.

Dette er områdene som ligger i midlere og høyere breddegrader og som opplever en økning i antallet stormer av den typen som kalles ekstratropiske sykloner. De spiller en avgjørende rolle i å bestemme værforholdene i mange områder i verden.

«Omtrent halvparten av jordas befolkning bor i de ekstratropiske områdene hvor stormsporene bestemmer været», forklarer Gertler. «Stormsporene henter næring fra temperaturvariasjonene langs meridianene, og nettopp stormsporene er interessante for vår forståelse av ekstremvær.»

Gertlers forskerteam benyttet flere klimamodeller for å utforske den solare klimateknikkens virkning på stormsporene. Først undersøkte de simuleringer fra eksperiment G1 fra Geoengineering Model Intercomparison Project som gir forskere skjemaer for håndtering av solstråler til bruk i klimamodeller.

Oppvarmingens balansegang

I scenariet fra G1 reduseres solstrålingen for å balansere ut en oppvarming forårsaket av en firedobling av konsentrasjonen av karbondioksid sammenlignet med førindustrielle nivåer. G1 ble kjørt i femti år og sammenlignet med en modell som holdt karbondioksidnivåene på førindustrielt nivå og en annen modell som simulerte en firedobling av CO2-nivåene. Dette skulle gi henholdsvis en grunnlinje og et scenario med global oppvarming.

Forskerteamet kjørte dessuten to andre klimasimuleringer. Den første av en er kjent som «en halv G1». Den tar sikte på å skissere et scenario halvveis mellom G1-simulasjonen med bearbeiding av klimaet og en fremtid der CO2-nivåene er fire ganger så høye. I den andre modellen injiseres aerosoler i stratosfæren over fire ulike breddegrader, styrt av en feedback-algoritme.

Resultatene er beskrevet i tidsskriftet Geophysical Research Letters, og de viser at å reflektere solstrålingen for å motvirke den globale oppvarmingen vil svekke stormsporene på både den nordlige og sørlige halvkulen. Disse virkningen drives frem av endringer i gjennomsnittstemperaturen og fuktigheten på begge halvkuler. Det betyr at å redusere mengden solstråling som når jorda kjøler ned ekvator samtidig som polene fortsetter å varmes opp.

Klimaendringer på en ny måte

«Resultatene våre viser at solar klimateknikk ikke simpelthen vil reversere klimaendringene», forklarer Gertler. «I stedet kan det potensielt iverksette helt nye klimaendringer.»

På den nordlige halvkule spås det at stormsporene også vil svekkes gjennom klimaendringene. De nyeste studiene antyder at dette vil inntreffe med samme styrke som med solar klimateknikk. På den sørlige halvkule vil derimot den globale oppvarmingen øke intensiteten til stormsporene og vende dem sørover. Med solar klimateknikk vil disse stormsporene svekkes. Enkelte modeller antyder endog at det også vil skje en dreining i retning av polene i disse systemene.

«På begge halvkuler vil svekkede stormspor medføre mindre intense vinterstormer, men det kan også gi mer stillestående vær – noe som igjen kan gi hetebølger», sier Gertler. «Uansett årstid kan dette påvirke utluftingen av luftforurensning. Det kan også bidra til å svekke vannets kretsløp, ettersom lokal nedbør reduseres. Disse endringene er ikke av det gode, sammenlignet med den klimatiske basislinjen vi er vant til.»

På den sørlige halvkule vil endringene i stormsporenes intensitet kunne påvirke vinddrevene havstrømmer og påvirke stabiliteten i de antarktiske isbremmene, advarer forskerne.

«Dette arbeidet legger vekt på at solar klimateknikk ikke reverserer den globale oppvarmingen, men erstatter en enestående klimatilstand med en annen», sier Gertler.


Les mer på steigan.no om geoengineering.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDe mange lærdommene av Ukrainakrigen (2)
Neste artikkelBritisk etterretning spant historien om kjemisk angrep i Syria i 2013, viser lekkede dokumenter