I hvilken grad endrer temperaturnivået seg på grunn av klimagassutslipp?

0

I en fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) hevdes det at det er altfor tidlig å konkludere om CO2s påvirkning på Jordas klima. FNs klimapanels modeller settes også under kritikk. Forfatterne mener at det må bli slutt på at klimadiskusjonen er nærmest religiøs og der to dogmatiske parter står mot hverandre.

– Det har undret meg at en sjelden hører nyanser fra ledende klimaforskere, som typisk hevder at klimamodellene og klimaforskingen har etablert utover enhver rimelig tvil at temperaturøkningen i seinere tid skyldes menneskeskapt utslipp av klimagasser, sier seniorforsker John Kristoffer Dagsvik i SSB til Dagbladet.

– Slik er ikke vitenskapen, og det er ikke slik at resultatene fra klimaforskingen ikke er beheftet med usikkerhet og ikke kan diskuteres. Men dette er nok upopulært å hevde, så jeg regner med at vi får en del motbør, legger han til med et smil.

Mandag publiserte Dagsvik sammen med medforfatter Sigmund Hov Moen artikkelen «I hvilken grad endrer temperaturnivået seg på grunn av klimagassutslipp?» på SSB.

I innledninga til artikkelen heter det:

Et typisk trekk ved observerte temperaturserier over de siste 200 årene er at de gjennomgående viser lange sykler og en økende trend.

Et sentralt spørsmål er om denne utviklingen er en del av en syklus som er analog til tidligere temperaturvariasjoner, eller om en systematisk endring av temperaturnivået har funnet sted i løpet av denne perioden, som et resultat av menneskeskapte utslipp av CO2. Selv om temperaturene i de senere årene skulle vise seg å avvike systematisk fra variasjonene i tidligere tider, er det likevel en komplisert utfordring å tallfeste hvor mye av denne endringen som skyldes utslipp av CO2.

En vitenskapelig diskusjon av denne typen burde være en helt enkel sak. Vitenskapen skal alltid stille spørsmål ved vedtatte dogmer og prøve dem ut mot virkeligheten. Men i det politiserte klimaet (!) omkring klimadiskusjonen er det nærmest blitt et spørsmål om tro. Enten er du for en «konsensus» som knapt noen har satt seg inn i eller også er du «klimafornekter». Dette ordet er lånt fra det religiøse vokabularet der det heter gudsfornekter.

For vår del er vi tilhenger av kontinuerlig og kritisk vitenskapelig diskusjon. Det som er farlig er ikke motstridende synspunkter. Det som er farlig er å forby kritikk av det rådende paradigmet.

COP26 – de multinasjonale selskapenes allianser tar over

«Klima» er blitt de multinasjonale selskapenes varemerke. Det har lenge vært klart at finanskapitalen og de multinasjonale selskapene vil bruke klimafrykten for å tappe offentlige budsjetter for tusenvis av milliarder og til å gjennomføre det World Economic Forum kaller «stakeholder»-økonomi. Klimakonferansen COP26 i Glasgow ble gjennombruddet for denne politikken. Fra da av er det de multinasjonale selskapene som setter takten og bestemmer retninga, og det gjør de gjennom sine såkalte «allianser».

En av dem ble annonsert 4. november 2021 på initiativ fra Biden-administrasjonen og World Economic Forum. Det er den såkalte First Movers Coalition. De første selskapene som går inn i alliansen er Apple, Boston Consulting Group, AP Møller–Mærsk, Vattenfall, Dalmia Cement, Volvo Group, Fortescue Metals Group og Yara International.

En annen allianse er Alliance for Clean Air. Den ble annonsert av Børge Brende, president i World Economic Forum. Denne alliansen er etablert i samarbeid med den filantropiske Clean Air Fund. Det er grunnlagt av Bernard van Leer Foundation, Bloomberg Philanthropies, The Children’s Investment Fund Foundation, IKEA Foundation og fire andre. De viser til initiativer medlemmene alt er med på, som IKEAs Better Air Now og Googles Project Air View.

Medlemmene i Alliance for Clean Air er Accenture, A.P. Møller-Maersk, Biogen, Bloomberg, Google, GoTo Group, Inter IKEA Group, Mahindra Group, Siemens og Wipro.

Går man djupere ned i eierskap og krysseierskap, ser man at dette stort sett er internasjonal finanskapital som er i allianse med seg sjøl. Det er også noen store statseide selskaper, som Vattenfall, og noen privateide giganter, som Bloomberg og Ikea. Blant de børsnoterte er «de vanlige mistenkte», BlackRock, Vanguard og State Street sterkt representert.

World Economic Forum tok kontrollen over FN

I juni 2019 undertegnet FN og milliardærklubben World Economic Forum det som kalles Strategic Partnership Framework, som er en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av FNs generalsekratær António Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF, Klaus Schwab under den alltid glisende tilstedeværelsen til WEF-president Børge Brende.

Partnerskapsavtalen kan leses her. Vi skrev etter undertegnelsen at dette betyr at milliardærenes våte drømmer går i oppfyllelse. Det ligger i formålsparagrafen til WEF at de skal fremme såkalt private-public partnership, som i realiteten betyr privatisering og korporasjonenes overtakelse av de viktigste samfunnsfunksjonene.

Gjennom partnerskapsavtalen oppnår WEF å omdefinere det internasjonale samarbeidet. Det som var multilateralisme mellom medlemsland erstattes av det milliardærklubben kaller «multistakeholderisme», der multinasjonale korporasjoner defineres som likeverdige parter og som deler av styringssystemet.

WEF har også helt tatt kontroll over FNs såkalte «bærekraftsmål» eller Agenda 2030.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelPolens statsminister ber Zelensky aldri fornærme polakker igjen
Neste artikkelObskur britisk NGO forsøker å påvirke valget i Slovakia
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.