Freia har ingen eierinteresser i Russland, men det har Oljefondet

0

Godhetsposører på rekke og rad, inkludert folk man trodde var en smule mer sindige, slik som Den norske Turistforening, har stått i kø for å boikotte Freia. De har ikke hatt en tanke for at de setter et par hundre norske industriarbeidsplasser i fare, eller for den del tenke igjennom logikken, det vil si mangelen på den, i det de holder på med. Her gjelder det å få vist sin eksepsjonelle godhet.

Det har ikke spilt noen rolle at Freia ikke har noen interesser i Russland. Det er det eieren Mondelez som har.

Mondelez er ett av 1.362 selskaper som handelshøyskolen i Kyiv har på listen over selskap som fortsatt har virksomhet i Russland. Der finner vi også Pepsi, Cola, Spar-kjeden som eies av Norgesgruppen, Unilever, L’Oreal, Rockwool og flere norske selskaper.

Og ikke minst er Det norske oljefondet en storinvestor i Russland.

Ifølge Oljefondet har det store aksjeposter i Gazprom (731 millioner), LUKOIL (536 millioner) og Sperbank (523 millioner):

En del av boikottkameratene har fått kalde føtter:

Norgesgruppen, Rema 1000 og Oda vil ikke boikotte Freia nå

Norgesgruppen vil ikke «boikotte Freia NÅ». Betyr det at de kan gjøre det seinere? Og har de glemt at de eier Spar-kjeden med 530 utsalgssteder i Russland?

Trygve Hegnar i Finansavisen lar alt som heter nøktern forretningsdrift fare og sier:

Boikotten av Freia er nødvendig, all boikott hjelper. Alt russisk burde boikottes til president Putin gir seg, skriver Trygve Hegnar i dagens leder. Alt russisk burde boikottes til president Putin gir seg.

Følger vi Hegnars logikk bør vi boikotte Oljefondet inntil de trekker seg ut av Russland. Men hvordan boikotter et land sitt eget «pensjonsfond»? Etter samme Hegnar-logikk bør vi også boikotte ethvert selskap Oljefondet har aksjer i, siden fondet i likhet med Mondelez har eierinteresser i Russland.

Fri Fagbevegelse kaller hele kampanjen mot Freia for en «privatpraktiserende utenrikspolitikk på feil premisser», og deres kommentator Kjell Werner skriver: «Slik symbolpolitikk burde gi aktivistene vond smak i munnen.»

Det forutsetter naturligvis at disse aktivistene har smakssansen intakt etter å ha slukt hele karavaner av kameler hittil i denne krigen.


Les også: Kampanjen mot Freia – hykleri på høyt plan

Forrige artikkelNå legges ansvaret for Nord Stream-sabotasjen på Ukrainas øverstkommanderende
Neste artikkelStøtten til å bevæpne Ukraina er fortsatt sterk i Kongressen, men noe motstand dukker opp