Den planlagte kumassakren i Irland

0
Cow with a view - kuer i Irland.

Den irske regjeringen arbeider etter sigende med planer om å slakte rundt 200.000 melkekyr for å nå sine klimamål. Det er galskap.

Dette skriver Jamie Blackett i The Telegraph.

Han fortsetter:

Den utilsiktede skaden av netto null begynner nå å komme ubehagelig nær oss. Først ble nederlandske bønder truet med tvangskjøp for å tilfredsstille EUs utslippsmål, noe som førte til et nytt opprør der. Nå er det Irlands tur, hvor regjeringen etter sigende ser på planer om å slakte rundt 200.000 kyr for å nå sine klimamål. Ordningen vil være litt som frivillig oppsigelse, med bønder som tilbys økonomiske kompensasjoner til å gi fra seg kyrne.

Britiske kjøtte- og melkebønder er nå veldig nervøse. Det virker stadig tydeligere at det er en øko-modernistisk agenda for å avskaffe konvensjonelt kjøtt. Det er ikke bare Extinction Rebellion-mobben heller, mange av verdens politikere er med.

Å bruke enorme summer av skattebetalernes penger på å ødelegge produktive dyr ville være en perfekt oppsummering av netto null-galskapen som infiserer Vesten. Det irske landbruksdepartementet har sagt at rapporten bare var et «modelldokument», men ingen fornuftig regjering ville engang finne på å inkludere en slik plan i «en diskusjonsprosess». Hvorfor? Fordi det er irrasjonelt.

Nederlandske og irske politikere har ikke klart å erkjenne at regenerative oppdrettsteknikker lar husdyrbønder bidra til å dempe klimaendringene ved å binde karbon i jorda. Teknologien som trengs for å måle jordkarbon nøyaktig, er nylig utviklet av et britisk selskap, Ecometric. Resultatene er oppsiktsvekkende. Noen britiske husdyrbønder får nå betalt for netto karbon som er bundet i jorda etter at metanet fra deres rapende kyr er blitt gjort rede for. Det ville bety å endre måten vi driver jordbruk for å anvende holistiske metoder, hovedsakelig erstatte kornbaserte storfedietter med gras, men det kan gjøres.


Kommentar:

Vi tar med dette som en advarsel. Denne politiske kugalskapen er ikke noe nederlandsk eller irsk fenomen. Det er en global politisk epidemi fra et ideologisk virus som er plantet av de kreftene som er interessert i å ødelegge tradisjonelt landbruk og erstatte det med industri de kan tjene grovt på. De vet utmerket godt at alt som kan merkes «for klimaet» selger i den urbane middelklassen i Vesten og slukes rått av mediene og av politikere som tenker mer på hvordan de skal bli gjenvalgt enn på hva som er bra for menneskeheten. Praktisk produksjon og arbeid med jord og husdyr har de så allikevel ingen peiling på.

Derfor må vi anta at dette er et virus som også vil smitte til Norge og at det knapt finnes folk i det politiske «toppsjiktet» som er i stand til å stå imot det.

På steigan.no vil du finne mange artikler som er basert på virkeligheten i landbruket og som avslører den moderne kugalskapen for det den er, er dårlig tilslørt kampanje fra en rovgrisk agrobusiness-lobby.

Les: Når skal vi slutte med denne galskapen presentert som «det grønne skiftet»?

Forrige artikkelRussland og Kina har et helhetlig syn på Pamir og Hindu Kush
Neste artikkel«Om å føre fred» – Scott Ritter om sin reise til Russland
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.