Nynazistisk terrortrussel vokser etter hvert som Ukraina-krigere vender hjem

0
Av Kit Klarenberg.

9. mai 2023.

Arrestasjonen av to tungt bevæpnede franske nynazister som returnerer fra Ukraina, understreker et truende problem for NATO-landene som sponser stedfortrederkrigen, og deres sammensvergelse av taushet om trusselens natur.

Den 24. april, 2023 ble to franske nynazister fengslet i 15 måneder, hvorav ni ble betinget, for besittelse av automatgeværammunisjon. De to hadde returnert til Paris fra Ukraina to dager tidligere, og ble arrestert i tollen.

Begge var på radaren til det franske innenlandske spionbyrået DGSI, som holdt mapper på dem for å ha satt statens sikkerhet i fare. Ifølge den franske avisen Mediapart, var en av dem veteran fra Chasseurs Alpins (Alpejegerne), Frankrikes elitestyrke i fjellinfanteriet. Han ble kastet ut av militæret etter at hans nynazistiske sympatier ble avslørt på nettet. Den andre er en notorisk lokal høyreekstrem aktivist.

Som i mange andre vestlige land har hundrevis av franske borgere reist til Kiev for å gripe til våpen mot Russland siden landet invaderte Ukraina i februar 2022. Ifølge DGSI er minst 30 av de franske fremmedkrigerne kjente fascister.

Denne sjokkerende utstrømningen har imidlertid ikke klart å generere noen engelskspråklig medieinteresse, bortsett fra i mars 2022, da den høyreekstreme militante Loïk Le Priol, ble deportert hjem fra Ungarn på sin vei til Ukraina, han står overfor anklager om drapet på den argentinske rugbyspilleren, Federico Martín Aramburú i Paris.

Det var uunngåelig at noen av de franske nynazistene som klarte å reise til Kiev, hadde eksisterende forbindelser med Azov-bataljonen, Ukrainas beryktede nynazistiske paramilitære. I januar 2022 forbød Paris Zouaves, ei gruppe for hvitt overherredømme. Medlemmene hadde på voldsomt vis angrepet antirasistiske demonstranter og forstyrret en demonstrasjon for den høyreekstreme presidentkandidaten Eric Zemmour, måneden før. Bevegelsens leder, Marc de Cacqueray-Valmenier, reiste til Ukraina i desember 2019, for å møte representanter for Azov, og delta på treningsleirene.

Siden krigen i Ukraina startet, har Ouest Casual, en fortsatt eksisterende Telegram-kanal knyttet til Zouaves, publisert en jevn strøm av hyllester til ukrainske soldater, der de gjentatte ganger har fordømt «sovjetimperialismens asiatiske kontingenter som igjen feier over Europa» og «Putins islamistiske hunder», med henvisning til tsjetsjenske krigere. Bordeaux Nationaliste, en voldelig nynazistisk gruppe nært knyttet til Zouaves, har regelmessig organisert innsamlinger av utstyr til kampen.

Washington lager en kruttønne i Kiev

De to nylig fengslede nynazistene ble angivelig «avhørt hele dagen» av politiet etter arrestasjonen, om hvorfor de bar militært utstyr, en besittelse som er absolutt ulovlig i henhold til fransk lov, inn i landet. Et åpenbart svar er at paret planla å ta med seg terroren fra Ukrainas slagmarker hjem.

I november rapporterte Alex Rubinstein for The Grayzone om hvordan italiensk politi hadde arrestert fem medlemmer av den lokale nynazistiske gruppen, Hagal-ordenen, som opprettholder operasjonelle bånd til Azov-bataljonen. De lagret våpen, inkludert ammunisjon, taktisk utstyr og en granatkaster, og planla terrorangrep. Et sjette medlem, som da kjempet sammen med Azov i Ukraina, var fortsatt etterlyst.

Nynazistene hadde blitt intensivt overvåket av italienske myndigheter siden 2019. En av dem, rapportert å være «farlig nær høyreekstreme ukrainske nasjonalistgrupper», planla et angrep på en politistasjon i Napoli, mens den flyktende Azov-krigeren hadde et kjøpesenter i samme by i siktet.

I en avlyttet samtale i januar 2021, skrøt førstnevnte av at han «ville gjøre en massakre lik den på New Zealand», med henvisning til Christchurch-skytteren som myrdet 51 muslimer to år tidligere. Den personen hadde prydet flakjakken og omslaget til manifestet, som nevnte Ukraina, med Azovs allestedsnærværende «svart sol»-logo.

En etterforskning i 2020, utført av West Point Military Academy’s Combating Terrorism Center, fant at manifestet ble en populær nettvaluta blant ukrainske paramilitære grupper, og ble til og med oversatt til ukrainsk og solgt som bok av en 22-åring som bor i Kiev. Senteret bemerket at Ukraina «har en spesiell tiltrekningskraft for hvitt-overherredømme-fantaster, ideologer, aktivister og eventyrere», eksplisitt på grunn av fremveksten av Azov og andre statsstøttede fascistelementer.

Det var første gang siden nazistenes nederlag at «en åpenlyst ytre høyre, hvit nasjonalistisk milits», noe sted i verden, ble «offentlig feiret, åpent organisert og [hadde] venner i høye stillinger». Støtte fra Petro Porosjenkos regjering og ukrainske sikkerhetstjenester, «til tross for veldokumenterte rapporter om brudd på menneskerettighetene», var «elektrifiserende for ytrehøyreindivider og grupper i Europa, USA og lenger unna», bemerket granskningen. Fascister strømmet behørig i hopetall til Kiev for å slutte seg til Azov, og/eller få opplæring.

USA og dets internasjonale vasaller har vært opptatt av å oppmuntre og legge til rette for spredning av nynazisme i Ukraina. Gjennom den kalde krigen vedtok CIA og MI6 en skjult politikk med å oppmuntre ultranasjonalistiske elementer i Ukraina til å undergrave kommuniststyret. I årene etter det USA-støttede Maidan-kuppet i 2014, fikk mange militser på ytrehøyre militærtrening på høyt nivå fra Washington, London og Ottawa. Støtte fra Vesten har bare økt siden Russlands invasjon.

To grupper som har mottatt omfattende praktisk og materiell støtte fra NATO-landene de siste årene er Centuria og Høyre Sektor. De tiltalte medlemmene av Italias Hagal-orden skal ha opprettholdt «direkte og hyppige» kontakter med begge, sammen med Azov, som søker «mulig rekruttering til rekkene til disse kampgruppene», ifølge lokale medier.

Veletablert tilbakeslag fra amerikanske hemmelige operasjoner i Europa

Siden Vesten startet sitt hemmelige program for å støtte voldelige ekstremister for å svekke og destabilisere sine geopolitiske fiender, har tilbakeslag kommet i ulike former.

Gjennom Bosnia-krigen på 1990-tallet støttet USA mujahedin-krigere. De kom på CIAs «svarte fly» fra hele verden, spesielt Afghanistan, og mottok en tilsynelatende endeløs strøm av våpen, i strid med FNs embargo.

Med et raskt økende rykte for overdreven brutalitet mot fiendtlige soldater og sivile, falskt flagg-angrep på deres egne posisjoner og offentlige rom, for å utløse vestlig intervensjon, var deres tilstedeværelse avgjørende for de bosniske muslimenes krigsinnsats. USAs Balkan-forhandler Richard Holbrooke har uttalt de «ville ikke ha overlevd» uten Mujahedins hjelp.

Under vilkårene i Dayton-avtalen fra 1995, ble mujahedin-krigere pålagt å forlate Bosnia. Umiddelbart etter avtalen ble signert, begynte kroatiske styrker som kjempet sammen med britiske og amerikanske leiesoldater i landet, å myrde gruppens ledelse for å sende islamistene spredt bort. Noen flyktet til Albania sammen med sine USA-leverte våpen, hvor de sluttet seg til den begynnende Kosovos frigjøringshær, en annen vestlig-støttet enhet fylt med hardbarkede jihadister.

Andre ble avskåret med bistand fra CIA, og deportert til sine opprinnelsesland for å stilles for retten for alvorlige terrorforbrytelser. Dette ble oppfattet som et grovt svik av Mujahedins øverste utenlandske lederskap, som inkluderte Osama bin Laden.

I august 1998 ble to amerikanske ambassader i Øst-Afrika bombet samtidig i selvmordsangrep. Et døgn tidligere publiserte den bin Laden-tilknyttede Islamsk Jihad en trussel, som eksplisitt refererte til USAs involvering i utleveringen av gruppens «brødre» fra Albania. Den advarte om at en passende «respons» var nært forestående:

«Vi er interessert i kort å fortelle amerikanerne at deres budskap er mottatt, og at svaret, som vi håper de vil lese nøye, blir [forberedt], fordi vi, med Guds hjelp, vil skrive det på språket de forstår.»

Ambassadeangrepene markerte begynnelsen på bin Ladens jihad mot USA, som på den ene eller andre måten kulminerte i 9/11. To av de påståtte kaprerne, Nawaf al-Hazmi og Khalid al-Mihdhar, var veteraner fra Bosnia-krigen. Som The Grayzone nylig rapporterte, kan begge kan ha jobbet bevisst eller ubevisst for CIA på dagen for angrepene.

I dag er et enda mer skandaløst svik nesten uunngåelig nært forestående, nemlig at USA avslutter sin støtte til Kievs krigsinnsats. Over hele Vesten er våpenlagre nesten oppbrukt, politisk og offentlig press for å trekke seg ut øker daglig, og tjenestemenn uttrykker åpent alvorlig tvil om Ukrainas evne til å iscenesette en vellykket motoffensiv, for ikke å snakke om å gjenerobre tapt territorium i den prosessen.

Den 24. april meldte Politico at dersom den etterlengtede motoffensiven mislyktes, ville Biden-administrasjonen avslutte sin støtte direkte og tvinge Kiev til å innlede forhandlinger med Moskva, og sukret denne bitre pillen ved å «framstille den for ukrainerne som en ‘våpenhvile’ og ikke som permanente fredssamtaler». Selvfølgelig, ettersom det ukrainske militærets operasjoner er helt avhengig av den støtten, vil selv en midlertidig stans resultere i total kollaps, og overlate russiske styrker til å rulle effektivt gjennom ukrainsk territorium uten motstand.

Taushetens sammensvergelse om fremmedkrigere i Ukraina

Det totale antallet hjemmeavlede og utenlandske fascistkrigere i Ukraina er ikke kjent, men vil trolig være enormt. Når USA trekker seg ut av stedfortrederkrigen, vil de ha all grunn til å flykte. De vil ta med seg erfaring fra slagmarken, og i mange tilfeller vestlig militær elitetrening. Avanserte våpen og ammunisjon vil være tilgjengelig i overflod på det svarte markedet, på grunn av den massive kilden av våpenforsendelser til Kiev i løpet av konflikten.

I juli 2022, advarte Europol om at «spredningen av skytevåpen og eksplosiver i Ukraina kan føre til en økning i skytevåpen og ammunisjon som smugles inn i EU via etablerte smuglerruter eller online-plattformer,» og «denne trusselen kan til og med være høyere når konflikten er avsluttet».

Samme måned, i en rapport fra det britiske parlamentets etterretnings- og sikkerhetskomité, inneholdt et kort avsnitt om risikoen for at briter som hadde reist utenlands for «ekstreme høyreorienterte terrorismeformål» hadde blitt «ytterligere radikalisert» av opplevelsen, og «utviklet forbindelser med andre» som deler deres voldelige ideologi.

Mens landet de besøkte, og med hvem eller hva de «kan ha kjempet», var skjult med sensur, er det hevet over tvil at denne delen refererte til krigere som returnerte fra Ukraina. Komiteen advarte illevarslende om at det var «ingen prosess på plass» for å overvåke disse personene ved deres ankomst.

Det er vanskelig å forestille seg at vestlige etterretningstjenestemenn ikke er klar over at kruttønna de skapte i Kiev kan eksplodere på deres egen jord. Det synes imidlertid også klart at de har avlagt et løfte om omertà, taushet om saken, og til og med sensurert avsnitt i sine egne offentlige rapporter om pesten med hjemvendte fremmedkrigere. Samtidig driver de nidkjær kampanje mot trusselen fra hjemmeavlet høyreekstremisme.

Siden Biden-administrasjonen tiltrådte har den gjentatte ganger advart om forestående «rasemessig eller etnisk motiverte» terrorangrep utført av amerikanske statsborgere. Den har til og med publisert en dedikert nasjonal sikkerhetsstrategi for å løse «utfordringen».

Likevel, tiltalen mot to amerikanske nynazister i februar i år, gav praktisk talt ingen medieinteresse, og gikk stort sett ubemerket hen hos amerikanske embetsrepresentanter. Paret, ledere av Atomwaffen, også kjent som National Socialist Resistance Front, planla å ødelegge elektriske transformatorstasjoner som betjener den svarte majoritetsbyen Baltimore, Maryland, i et forsøk på å frata innbyggerne varme og lys om vinteren.

Denne uhyggelige stillheten kan i det minste delvis forklares med Atomwaffens forhold til Azov-bataljonen, som har vært vertskap i Kiev for medlemmer av gruppen. En Atomwaffen-figur, Caleb Kole, ble dømt i januar 2022, av det amerikanske justisdepartementet, for å ha konspirert med medskyldige for å skremme jøder og journalister. Det viste seg at Cole tidligere hadde besøkt Ukraina for å delta på landets årlige nynazistiske black metal-festival, kjent som Asgardsrei, som holdes i et statseid lokale og har innflytelsesrike Azov-aktivister på scenen.

Når vestlige forståsegpåere sminker Azovs åpent fascistiske agenda for å rettferdiggjøre militærhjelp til Ukraina, tilslører de også trusselen fra fremmedkrigere som vender hjem i hopetall etter måneder i skyttergravene med gruppen.


Denne artikkelen ble først publisert av The Grayzone:

Neo-Nazi terror threat grows as Ukraine fighters jailed in France

Oversatt for Steigan.no av Espen B. Øyulvstad


Forrige artikkelRussiske flagg forbudt i Berlin 8. og 9. mai
Neste artikkelUkrainsk media spør «hvem burde bli den neste» etter bilbombing av russisk forfatter
Kit Klarenberg
Kit Klarenberg er en undersøkende journalist som gransker etterretningstjenestenes rolle i utformingen av politikk og oppfatninger.