Hvorfor er dieseldrivstoffet i Sverige dyrere enn i Norge, men motsatt for bensindrivstoffet?

0
Illustrasjon: Terje Sørensen

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Jeg bor i Sverige og har hytte i Norge. Det er rundt 11 mil fra mitt bosted til norskegrensen og derfra omtrent 21 mils avstand til hytta. Langs alle kjørerutene på begge sider av grensen finnes det påfyllingssteder for bensin- og dieseldrivstoff. Jeg har ikke talt antallet, men det er i alle fall tjue på hver side

I Sverige koster dieseldrivstoff 3-4 kroner mer enn bensindrivstoff. I Norge er det motsatt. De siste dokumenterte prisene jeg har, er fra 22.5.2023. (For ordens skyld: Da kostet det SEK 0,97 for NOK 1,00, https://www.oanda.com/currency-converter/en/?from=SEK&to=NOK&amount=1) og forskjellen har ingen praktisk betydning i denne saken). Ifølge nettsiden «Global PetrolPrices.com», https://no.globalpetrolprices.com/, var drivstoffliterprisen denne dagen omregnet til og/eller angitt i SEK:

NORGESVERIGE
Bensin21,99Bensin19,65
Diesel18,52Diesel21,26

Man skulle tro at de aller fleste og avgjørende bakenforliggende forhold for prisfastsettelsen er de samme hos de to broderfolkene.

Jeg har forsøkt å finne svar og har erfart følgende og satt inn egne merknader:

Forskjeller i prisene på diesel og bensin mellom Sverige og Norge kan skyldes ulike faktorer, inkludert nasjonal skattepolitikk, avgifter og markedsforhold. Her er noen mulige årsaker til forskjellene:

  1. Skattepolitikk: Begge landene har ulik tilnærming til beskatning av drivstoff. Sverige har historisk sett hatt høyere skatter og avgifter på dieselbrensel sammenlignet med bensin. Dette kan delvis være en del av en politikk for å redusere dieselbilbruk på grunn av bekymringer knyttet til luftforurensning og helseskader.

Min merknad: Jeg synes det er underlig hvis de som bestemmer og har kunnskaper i de to nabolandene, ikke er enige om hvilket av de to drivstoffene som er mest skadelig hva gjelder luftforurensning og helseskader. Og tradisjonell, tidligere tilnærming til beskatning av drivstoff burde kanskje broderfolket skrinlegge og heller vektlegge skaderisikoelementene. Eller kan det være at svenskene har rett og nordmennene tar feil her?

  • Markedsforhold: Prisene på drivstoff kan også påvirkes av markedskrefter og konkurransesituasjonen i hvert land. Det kan være ulikheter i forsyningskjeden, raffineringskapasitet og kostnader som kan påvirke prisene. I tillegg kan lokale reguleringer og logistikk spille en rolle i prisfastsettelsen.

Min merknad: Norge har mer spredd bosetting og mindre befolkning enn Sverige, men de kostnadene som nevnes, er vel omtrent de samme i begge land?

  • Etterspørsel og tilbud: Etterspørselen etter diesel og bensin kan variere mellom landene basert på faktorer som bilparken, kjørevaner, avgifter for kjøretøy og tilgjengeligheten av alternative drivstoff. Forskjeller i etterspørsel og tilbud kan påvirke prisene i hvert land.

Min merknad: Jeg tror ikke noen av de her nevnte faktorene spiller noen rolle for diesel- og bensinprisene i de to landene

Legg merke til at overskriften i dette innlegget er utformet som et spørsmål. Jeg er ingenlunde ekspert på emnet og er takknemlig for mulige kommentarer og oppklaringer.

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelSaudi-Arabia i samtaler om å slutte seg til BRICS-banken
Neste artikkelThailands provestlige regjering vil gi USA en plattform for innblanding i Myanmar