«Det grønne skiftet» angriper livsgrunnlaget til menneskeheten

0
Morning Light of rice field on terrace in Vietnam Landscape.

Nå retter profetene av «det grønne skiftet» angrepene mot risproduksjonen i verden.

Verdens tredje mest produserte landbruksavling – ris – er det siste målet i globalistenes krig for å ødelegge matforsyningen og sulte befolkningene. For å «bekjempe global oppvarming» blir landene nå pålagt å kutte ned på risproduksjonen på grunn av metanutslippene fra rismarkene.

«Ris er skyld i rundt 10 prosent av de globale utslippene av metan, en gass som over to tiår fanger omtrent 80 ganger så mye varme som karbondioksid. Forskere sier at hvis verden ønsker å redusere utslippene av klimagasser, kan ikke ris utelates» skriver Associated Press. (Metanutslipp fra ris kommer av mikroorganismer som lever i røttene til planten. Disse lever av karbohydrater som lekker ut.)

Ris er basismat som har muliggjort en stor befolkningsvekst i hele Asia og India det siste århundret.

I USA dyrkes 80 prosent av all risen som konsumeres i Amerika. Rundt 18 millioner kilo ris distribueres over hele verden for å hindre matmangel. Disse nye reglene for klimaendringer for ris vil redusere produksjonen for 5563 risbønder over hele USA. Disse bøndene dyrker ris på til sammen 2,8 millioner dekar på familiegårder over hele Arkansas, California, Louisiana, Mississippi, Missouri og Texas. Men hvis disse familiegårdene blir pålagt å overholde et «globalt metanløfte», kan de bli utsatt for angrep av FN, og bli tvunget til å gi fra seg gårdsbrukene og avlingene sine slik vi også har sett at bøndene i Nederland blir truet med.

Nederlandske bønder kjemper mot teknokratiske krefter som vil fordrive dem

I Vietnam må risbønder kutte risproduksjonen for å innfri «globale metanutslipp». Associated Press melder: «Under det globale metanløftet har Vietnam og flere andre store risprodusenter i Asia lovet å kutte utslippene med 30 % innen 2020 og 2023, men de to største produsentene, Kina og India, skrev ikke under».

GMO for «klimavennlig ris»?

Når man kjenner propagandaen fra tidligere vil man fort tenke at det neste blir at de introduserer «ny klimavennlig ris» som tilfeldigvis vil vise seg å være genmanipulert og der agrobusiness vil eie patentene. Dette mer enn antydes i studien Adapting rice to rising atmospheric carbon dioxide: A preliminary GMO approach to maintain nutritional integrity.

Kamp mot kjøtt, landbruk, husdyrhold og risproduksjon må føre til hungersnød

Det entusiastene for «det grønne skiftet» ikke sier rett ut er at det ikke går an å redusere kjøtt, landbruk, husdyrhold og risproduksjon uten at det vil føre til massesult for milliarder av mennesker. Er det dette som er hensikten, eller er de bare uten evne til å forstå konsekvensene av det de gjør?

Og ikke helt uventet finner vi Bill & Melinda Gates Foundation helt sentralt i denne globale kampanjen:

Les: How the Gates Foundation is driving the food system, in the wrong direction

PAU launches Bill Gates Foundation supported initiative on direct seeded rice

Forrige artikkelUSA prøver å bekjempe de gode forbindelsene mellom Emiratene og Russland
Neste artikkelTidligere CIA-sjef fikk agenter til å spre falsk info om Hunter Bidens laptop