USA prøver å bekjempe de gode forbindelsene mellom Emiratene og Russland

0
Emiratenes president Mohamed bin Zayed Al Nahyan møtte Vladimir Putin i Sankt Petersburg

Lekkasjen av hemmeligstemplede dokumenter fra Pentagon som antyder et samarbeid mellom etterretningstjenesten i Emiratene og russisk etterretning mot USA har skapt usikkerhet om framtida til forholdet mellom USA og Emiratene, skriver Stasa Salacanin i The Cradle. Dette skjer i en periode med betydelige endringer i geopolitikken i Persiabukta.

Ifølge amerikanske etterretningsrapporter lekket til Associated Press, heter det i et dokument som omtaler den russiske føderale sikkerhetstjenesten (FSB) med tittelen «Russia/UAE: Intelligence Relationship Deepening»:

«FSB-tjenestemenn hevdet at embetsmenn fra Emiratenes sikkerhetstjeneste og Russland hadde blitt enige om å samarbeide mot amerikanske og britiske etterretningsbyråer, ifølge signaletterretning som nylig er innhentet.»

Emiratene har erklært at denne påstanden er «kategorisk usann».

Selv om det er umulig å verifisere om den lekkede rapporten er ekte, har vestlige tjenestemenn og analytikere likevel fulgt nøye med på det økte samarbeidet mellom Abu Dhabi og Moskva, spesielt siden konflikten i Ukraina brøt ut.

Salacanin mener at rapportene er troverdige:

Påstandene er absolutt troverdige, ettersom det eksisterer nære personlige bånd mellom Kreml og den regjerende eliten i Emirati, og de to regjeringene deler lignende syn på flere regionale spørsmål. Krigen i Ukraina har ytterligere styrket de gjensidige kommersielle båndene og samarbeidet mellom Russland og De forente arabiske emirater, der handelen utenom olje har økt med 57 prosent i løpet av de første ni månedene av 2022.

I begynnelsen av desember 2022 anslo Russlands første visestatsminister Andrey Belousov at den gjensidige handelen mellom Russland og De forente arabiske emirater vil overstige 7,5 milliarder dollar innen utgangen av 2022 sammenlignet med 5,5 milliarder dollar i 2021, og dette er ny rekord i historien til deres handelsforbindelser. I tillegg har UAE-president Mohamed bin Zayed Al-Nahyans (MbZ) beslutning om å støtte OPEC+-bevegelsen for å kutte oljeproduksjonen med to millioner fat per dag (bpd) i oktober til tross for press fra USA og andre land, fått mye ros fra Kreml.

Det er verdt å merke seg at emiratet Dubai har vært vitne til en økning i investeringer fra velstående russere, ettersom eiendomskjøp av russiske statsborgere i Dubai økte med 67 prosent i 2022 fra året før. Videre fortsetter De forente arabiske emirater å rangere høyt på lista over foretrukne reisemål for russere, med over en million russere som besøkte eller flyttet til Emiratene i 2022 – en økning på 60 prosent fra året før. I lys av at De forente arabiske emirater har dukket opp som et betydelig reisemål for velstående russere som ønsker å omgå vestlig pålagte sanksjoner, har Andreas Krieg, førsteamanuensis ved King’s College i London, stemplet De forente arabiske emirater som «den mest avgjørende strategiske partneren for Russland i både Midtøsten [Vest-Asia] og Afrika.»

Et «fokusland» for USA

Dette blomstrende partnerskapet mellom Moskva og Abu Dhabi har ikke gått upåaktet hen i vest, og det er bekymringer for hvordan det å kose seg med Russland kan påvirke UAEs forhold til vesten, spesielt i lys av den nylige lekkasjen av å kompromittere Pentagon-informasjon.

Som bevis på dette har den offisielle assisterende sekretæren for USAs finansminister Elizabeth Rosenberg eksplisitt utpekt De forente arabiske emirater som et «fokusland», og bemerket at Russland har vært i stand til å unngå sanksjoner og «skaffe mer enn 5 millioner dollar i amerikanske halvledere og andre eksportkontrollerte deler, inkludert komponenter med slagmarksbruk.»

Mens De forente arabiske emirater historisk sett har vært på linje med USA, har de utviklet sin egen utenrikspolitikk de siste årene, ifølge Dr. Giuseppe Dentice, en ekspert på internasjonale relasjoner i Midtøsten fra Centro Studi Internazionali Ce.S.I og lærerassistent ved det katolske universitetet i det hellige hjerte i Milano. Som Dentine forklarer til The Cradle:

«De forente arabiske emirater har posisjonert seg som en frirytter på den internasjonale arenaen, i stand til å gå i dialog både med vesten og Russland og Kina. Dette har ført til at De forente arabiske emirater forfølger sin egen agenda stadig mer fjernt fra USAs og vestlige interesser, men fortsatt ekstremt knyttet til mange av Washingtons mål i den store kvadranten mellom Middelhavet, Afrika og Asia.»

Ifølge Joost Hiltermann, programdirektør for Midtøsten- og Nord-Afrika-seksjonen ved tenketanken International Crisis Group, vil Abu Dhabi sannsynligvis ikke vende seg mot USA på noen mer omfattende måte. Til tross for tettere bånd med Beijing og Moskva, har De forente arabiske emirater og andre stater i Persiabukta understreket at USA fortsatt er deres primære eksterne sikkerhetspartner.

På grunn av amerikansk press har UAE allerede kansellert en lisens de hadde utstedt til Russlands MTS Bank, og Russlands største bank Sberbank ble også tvunget til å stenge kontoret sitt i Dubai.

Salacanin mener at Emiratene vil fortsette sin balansekunst mellom stormaktene:

UAEs suksess og stabilitet i sin egen region vil til sjuende og sist avhenge av deres dyktighet til å håndtere forandringene i regionen. I mellomtida gir Kinas og Russlands inntreden i Vest-Asia Abu Dhabi ytterligere innflytelse når det gjelder å håndtere Washingtons krav. Med mindre og inntil USA bestemmer seg for å trekke ei hard rød linje, vil Emiratene sannsynligvis spille kortene sine på alle arenaer.

Forhandlinger mellom Emiratene og Eurasian Economic Union (EAEU)

Det skal innledes samtaler om å opprette en frihandelssone mellom Den eurasiske økonomiske union (EAEU) og De forente arabiske emirater (UAE). Samtalene vil starte om kort tid, sa Russlands viseminister for økonomisk utvikling, Dmitrij Volvach, til det russiske nyhetsbyrået TASS tirsdag.

«Vi planlegger å starte dialogen med kolleger fra UAE i nær framtid. Samtidig fortsetter en dialog med internasjonale organisasjoner,» sa han.

Den russiske ministeren for økonomisk utvikling, Maksim Reshetnikov, sa tidligere at De forente arabiske emirater var Russlands viktigste handelspartner i den arabiske regionen, og la til at handelen mellom de to landene er femdoblet i løpet av de siste tre årene. Den nådde rekordhøye 9 milliarder dollar i fjor, sa han. I så fall er dette 1,5 milliarder dollar mer enn sjøl de optimistiske prognosene tilsa.

Forrige artikkelLekkede dokumenter: Ukraina planla angrep på russiske styrker i Syria
Neste artikkel«Det grønne skiftet» angriper livsgrunnlaget til menneskeheten
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.