Kan den nye finanskrisa utløse en dollarkollaps?

0

Økonomen Michael Hudson skriver om at det amerikanske banksystemet går i oppløsning. Dette utsagnet bør antakelig oppfattes bokstavelig. For noe er annerledes denne gangen i forhold til de tidligere finanskrisene i USA. Tidligere fantes det ikke noe alternativ til dollaren, men det gjør det nå. Og dollaren er en såkalt Fiat-valuta, mens alternativene ser ut til å bli knyttet til edle metaller og faktisk vareproduksjon. Det utgjør hele forskjellen.

Hva er penger og hva er Fiat-systemet?

Noen av de første pengene man kjenner til var kauriskjell, som ble brukt som «mynt» i Afrika i flere århundrer. Min gamle sjef i J. W. Cappelens Forlag, Sigmund Strømme, var i Tysklandsbrigaden i 1945, og han fortalte at i det okkuperte Tyskland ble sigaretter brukt som penger. Vi har også nevnt eksempler på at bokser med makrellhermetikk ble brukt som «valuta» i amerikanske fengsler.

Men gjennom århundrene har edle metaller, særlig sølv og gull, vært brukt som valuta. Det norske ordet øre kommer antakelig fra det latinske aureus, som betyr gull. Pund og lire (libra) viser til det samme, nemlig edle metaller som ble veid for å bestemme verdien.

Den amerikanske dollaren var også basert på gullstandarden.

Store norske leksikon skriver:

Gullstandard er et pengesystem der det i lov er fastsatt at pengeenheten skal ha et visst gullinnhold.

Gullstandard var det dominerende pengesystem i verden fra midten av 1870-årene til utbruddet av første verdenskrig. Gullstandarden avløste i Norge og mange andre land en sølvstandard som virket etter samme prinsipper.

Under full gullstandard suppleres denne bestemmelse med to andre: sentralbankens plikt til å løse inn sedler i gull, og dens plikt til å kjøpe gull mot betaling i sedler.

I den norske pengelov av 1873 ble det bestemt at gullinnholdet i den norske krone skulle være 0,40323 g fint gull. Lov om Norges Bank av 1892 bestemte at seddelmengden ikke måtte overstige gullbeholdningen pluss 425 millioner kroner.

Etter andre verdenskrig gikk landene i Det internasjonale valutafond (IMF) inn for å holde faste valutakurser i forhold til gull eller dollar. Det var imidlertid ikke tale om gullstandard i egentlig forstand. Der var valutaene knyttet til dollar, og dollaren var knyttet til gull. Verdien av en dollar var satt til $35 per ounce.

Ikke minst på grunn av nederlaget i Vietnamkrigen avskaffet Richard Nixon 15. august 1971 enhver forbindelse mellom dollar og gull. Fra da av var USAs valutasystem fullt og helt et Fiat-system. Fiat er latin og betyr «la det bli slik», som i Bibelen: Fiat lux, «la det bli lys».

Det betyr at verdien er slik fordi staten eller sentralbanken har sagt at det er slik. Det er ingen forbindelse mellom valutaen og edle metaller eller fysisk produksjon. Systemet hviler på tynn luft. Og det kan gå greit så lenge den som bestemmer verdien har makt til å få andre til å godta den. USA har hatt militærmakt nok til å få andre til å godta at fiat-dollaren er pålitelig betalingsmiddel.

Men i tillegg til dette kommer at i det moderne banksystemet blir penger skapt gjennom utlån, gjennom gjeld. USAs gjeld er nå på 123% av BNP (2022). I tillegg kommer de såkalte derivatene, eller «økonomiens masseødeleggelsesvåpen», som investoren Warren Buffett kaller dem. Verdens derivatmarked er 20 – 25 ganger større enn verdens brutto nasjonalprodukt.

Dette minner mistenkelig om det som skjedde med Romerrikets pengeverdier da keiserne blandet mer og mer uedle metaller inn i pengene for å betale for stadig nye tapte kriger og eget luksusforbruk.

Dette er å «sparke boksen nedover gata». Man klarer ikke å løse problemene, så man bare utsetter dem og øker samtidig det gjeldsberget som en dag kommer til å kollapse.

Allerede babylonerne visste godt at et rentesrente system var dødsdømt i det lange løp. Til slutt går gjeldskurven til himmels, og da fant de ut at det var bedre å slette gjelda på en organisert måte, slik de gjorde hvert Jubelår da leirtavlene som gjeld var notert på ble knust.

Inn kommer BRICS, gullyuan og gullrubel

Det globale sør: Gullstøttede valutaer for å erstatte den amerikanske dollaren

Pepe Escobar skriver:

Innføringen av råvarestøttede valutaer i det globale sør kan oppheve den amerikanske dollarens dominans og utjevne konkurransevilkårene i internasjonal handel.

Kina og Russland har manøvrert seg oi posisjon til å dumpe dollaren fullstendig i all samhandel over grensene. De inngår også avtaler om køp og salg som baserer seg på egne valutaer, også med giganter som Saudi-Arabia, Iran og India. Det kan være at det derfor er dollaren klokkene ringer for neste gang.

Og Norge, Oljefondet, samt norske politikere fra FRP til Rødt, har som kjent surret seg til masta i det amerikanske skipet, og vil dermed følge det til bunns når den tida kommer.

Les: Det globale sør: Gullstøttede valutaer for å erstatte den amerikanske dollaren

Si hei til russisk gull og Kinas petroyuan

Forrige artikkelWall Street satser 30 milliarder dollar for å redde First Republic Bank
Neste artikkelUkrainas død ved stedfortreder
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).