Regjeringas håndtering av Høyesterettsdommen om vindturbinene på Fosen kan bli en svært «pinlig» sak for Norge

0
Foto Rasmus Madsen Berg fra Natur og Ungdom

Natt til mandag fjernet politiet demonstrantene, som hadde demonstrert i Olje- og energidepartementet siden torsdag, det var minst 15 politifolk som startet klokka 02.30 å bære ut demonstrantene.

Av Romy Rohmann.

Mandag morgen klokka 07.00 var de tilbake og mange flere hadde tilsluttet seg. Demonstrantene oppfordrer også folk til å delta i dag, tirsdag.

Vi skrev om denne demonstrasjonen på Steigan.no 25. februar;

Det er ganske spesielt at Norge som i alle andre sammenhenger er raskt ute og påpeker og kritiserer andre nasjoners menneskerettsbrudd, tillater at Fosen vind fortsatt har drift og får store inntekter basert på en ugyldig konsesjon som bryter med samenes menneskerettigheter.

Ella Marie Hætta Isaksen, artist og en av hovedrolleinnehaverne i «Ellos eatnu – La elva leve» en filmatisering av kampen mot Alta-utbygginga på 70 og begynnelsen av 80 tallet som hadde premiere i januar i år er også sentral i denne demonstrasjonen.     

Hun sa til NRK den 23. februar da demonstrasjonen startet:

Vindturbinene på Fosen skal rives, og landet skal tilbakeføres til Fosen-samene. De har kjempet kampen mot vindindustrien og staten i rundt 10 år. Vi er her i solidaritet med dem som ikke har så mye mer å gå på, og som er slitne etter alle statlige overgrep.

Vi som husker kampen mot Alta-utbygginga veit at denne utbygginga ikke bare handlet om bevaring av ei elv, men om kampen mot flere hundre år med fornorskingsprosess, undertrykking og stigmatisering av samene.

Vi hadde vel trodd at vi hadde kommet lenger i 2023 og lært noe av historie og ikke gjentatt en slik behandling.

Aksjonistene fra Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom protesterer mot utbyggingen av vindturbinene på Fosenhalvøya som Høyesterett har erklært at er lovstridig. Greta Thunberg kom til stedet ved 02-tiden mandag, og demonstrasjonen har fått internasjonal oppmerksomhet.

Reuters skriver 27.2:

Miljøforkjemper Greta Thunberg og hundrevis av andre aktivister blokkerte mandag innganger til Norges energidepartement, i protest mot vindturbiner bygget på land som tradisjonelt brukes av urfolkssamiske reindriftsutøvere.

De skriver videre:

«Urfolksrettigheter, menneskerettigheter, må gå hånd i hånd med klimabeskyttelse og klimatiltak. Det kan ikke skje på bekostning av noen mennesker; da er det ikke klimarettferdighet,» sa Thunberg til Reuters mens hun satt utenfor inngangen til departementets hovedkontor, hvor hun hadde lenket seg sammen med andre demonstranter.

Financial Times har også et oppslag om dette den 27.2 og skriver;

Grønnvasking: Greta Thunberg anklager Norge for «grønn kolonialisme», om vindkraftverk.

Klimaaktivist og medlemmer av samisk samfunn iscenesetter protester etter at Oslo ignorerer rettsavgjørelsen.

De refererer også hva hun sa i en appell på mandag;

Den norske regjeringen kan ikke lenger lukke øynene for menneskerettighetsbruddene som finner sted. Koloniseringen av samer må stoppe, sa Thunberg til en liten folkemengde.

Politico var også ute den 27.2 og dekket saken, de skrev bla;

Greta Thunberg og aktivister blokkerer Norges energidepartement.

De protesterer mot vindturbiner bygget på land som tradisjonelt ble brukt av den samiske urbefolkningen.

Aktivistene protesterer mot byggingen av seks «landvindfarmer» på Fosen-halvøya i Midt-Norge – det største slike prosjektet i Europa. Statkraft, et elektrisitetsselskap eid av den norske stat, er prosjektets majoritetseier.

I oktober 2021 avgjorde Norges Høyesterett at byggingen av turbinene krenket rettighetene til samene, som har brukt landet til å drifte rein i århundrer – men over et år senere er «vindfarmene» fortsatt i drift.

Her er også saken omtalt i andre utenlandske medier, og det vil nok komme flere, slik som her.

Robert Mood pensjonert generalløytnant, var også ute med denne Tweeten den 27.2

Som han skriver; hadde dette skjedd i et annet land, langt borte fra oss hadde vi vært raskt ute og fordømt dette overgrepet på det groveste. Så nå må vi nok forvente oss ganske massiv kritikk framover.

Flere norske medier var også ute og kritiserte regjeringa i denne saken. Leder i Dagsavisen hadde følgende overskrift:

Å bruke makt mot sovende ungdom, er dumt av regjeringen. Å gi blaffen i Høyesterett, enda dummere.

Litt lenger ned i lederen sto det også blant annet:

Det ser ikke bra ut når myndighetene bruker makt for å fjerne meningsmotstandere. Særlig ikke når det er ungdom med en svært god sak, og det sentrale spørsmålet i saken er statens egen manglende evne til å følge loven.

Politisk redaktør i Vårt land, Berit Aalborg skriver

Representanter for en ung og stolt generasjon samer har lenket seg sammen utenfor Olje- og energidepartementet sammen med Natur og Ungdom. Saken handler om vindmølle-utbyggingen på Fosen. Fra Sverige har Greta Thunberg kommet for å gi dem støtte. Saken er i ferd med å få internasjonal oppmerksomhet.

Hun ber Støre om å snakke med Gro, og trekke lærdommer av Alta saken og skriver videre;

Men saken er blitt stående igjen som et mørkt kapittel i nyere norsk historie. Utbyggingen ble et symbol på hvordan storsamfunnet er villig til å krenke samenes rettigheter. I ettertid ble det dessuten klart at Norge hadde nok kraft til å greie seg uten kraften fra Alta-Kautokeino-vassdraget.

Du kan følge med på Norske Samers Riksforbund, nsr -ungdom her https://nsr.no/nsr-ungdom/  og på FB:  https://www.facebook.com/nsrnuorat  og på Natur og Ungdom sine nettsider https://www.nu.no/  og FB: https://www.facebook.com/naturogungdom

Vi blir også oppfordret til å delta i aksjoner og støtte Fosen aksjonistene, også med penger, for her vil det nok komme bøter framover kjenner vi det norske rettsvesenet rett.  

Dette presset på vindkraft utbygging hadde sjølsagt ikke vært der dersom regjeringa ikke hadde som mål av seg å være Europas batteri, det er jo mulig at vi har litt dårlig samvittighet etter at vi «frigjorde Tyskland» fra gass fra Russland, som det ble sagt på NRK.

Vi har nok energi til å elektrifisere Norge og etablere veldig mye grønn industri uten å bygge en eneste ny vindturbin hevder ENERGI&NATUR som også har gitt ut en alternativ energimelding; Energipolitikk på naturens premisser.

Dette kan du lese mer om her:  https://energiognatur.no/


Og for dem som er opptatt av Norges omdømme i utlandet: I store deler av verden anser man det for gitt at Seymour Hersh har rett når han skriver at Norge deltok sammen med USA i en av de verste forbrytelsene i nyere internasjonal historie:

Hvordan USA og Norge sprengte Nord Stream rørledningene

Med regjeringas forakt for urbefolkning og Høyesterett på toppen begynner vi å framstå som en rik og hyklersk bandittstat.

Forrige artikkelVil de folkevalgte avvikle rettsstaten?
Neste artikkelKrigsdagbok del 46 – 25. til 30. januar 2023