Bjørnar Moxnes om «disse parasittiske Putin-apologetene»

0
Sitat fra Facebook-innlegget til Bjørnar Moxnes

I et innlegg på Facebook har Rødts partileder satt en standard for hvordan han mener den offentlige samtalen om krigen i Ukraina skal føres og hvordan hans partifeller skal omtales. Vi skal sitere innlegget i sin helhet, men først vil vi sitere hva Rødts egne vedtekter sier om diskusjonen i partiet og partiledelsens ansvar:

§ 4 Organisasjonsprinsipp

  1. Raudt skal vere ein open organisasjon prega av gjensidig respekt, der usemje vert verdsett og politikk vert utvikla i ein arbeidsfellesskap. Lag og medlemer skal gjere usemje kjent i partiet for slik å bidra til politisk utvikling og eit reelt partidemokrati.
  2. Leiinga på alle nivå har eit særskilt ansvar for at mindretalssyn vert kjent og reelt handsama i partiet.

«Gjensidig respekt», «reelt partidemokrati» og «særskilt ansvar for at mindretalssyn vert kjent og reelt handsama i partiet», ja det høres fint ut.

Nå skal vi se hvordan partileder Moxnes mener disse prinsippene skal praktiseres. Dette er full tekst av innlegget hans på Facebook:

Så sant som det er sagt – solid av Sofie Marhaug:

«I dag holdt Putin tale om «rikets tilstand». Den var full av løgner, slik ledere må ty til når de skal forsvare en uforsvarlig og folkerettsstridig krig.

Putins retorikk minner meg om Gatas Parlaments «Bombefly», nærmere bestemt setningen «etter dette heter det ikke krig lenger / det heter militære operasjoner som stopper nasjoner fra det de trenger». Sangen handlet ikke om Putins Russland, men om amerikansk imperialisme. Putin har derimot lært av Vesten; han bruker nøyaktig den samme nytalen som USA brukte i sin tid.

Det gjorde han også da han invaderte Ukraina. Putin snakket om at nabolandet liksom hadde masseødeleggelsesvåpen – som et ekko av begrunnelsen for å invadere Irak.

Dette er ikke bare en avansert form for trolling. Det er også en gjentakelse av den samme uretten. Putins folkerettsstridige og blodige krig kan ikke unnskyldes ved å spille på Vestens dobbeltmoral.

Jeg synes det er tragisk å se hvordan særlig Steigan og miljøet rundt ham har mistet all kritisk sans i møte med Putins imperialisme.

Både Steigan selv, borgerlige kommentatorer og politiske meningsmotstandere har all interesse av å trekke Rødt ned i denne sølen. Det skader Rødt på alle måter. Men viktigere: Det strider med alt Rødt står for, og hva vi har vedtatt av politikk. Dette er ikke en krig som kan unnskyldes eller karakteriseres som noe annet enn illegitim og folkerettsstridig. Det er rett og slett galt.

Tenk om disse parasittiske Putin-apologetene klarte å ha i nærheten av samme kritiske sans i møte med krigen som foregår her og nå som de grusomme krigene Vesten startet i sin tid!»

«Parasittiske Putin-apologeter» – intet mindre

Vi går ikke i polemikk mot innlegg på dette nivået. Vi ønsker bare å gjøre innlegget kjent for våre lesere.

Vi vil også be leserne reflektere over om en slik behandling av partifeller og interndemokrati gjør det troverdig når Rødt i prinsipprogrammet skriver om «Sosialisme for det 21. århundre»:

Den må videreutvikle de demokratiske rettighetene som arbeiderklassen har kjempa fram gjennom over hundre år, som
organisasjonsfrihet, stemmerett, ytringsfrihet og rettssikkerhet.
(s. 17)

Pål Steigan, som fortsatt er medlem av Rødt, har aldri fått seg forelagt hva kritikken fra ledelsen består i, enn si hatt muligheten til å legge fram sitt svar på en slik kritikk.

Vi kjenner ikke til at Rødt som parti har gjort noe som kan kalles en analyse av krigen i Ukraina.

Men vi viser til at vi her på steigan.no har fulgt opptakten til og utviklinga av denne krigen i ni år og har publisert over 1200 artikler der Ukraina har vært emne. Artiklene er skrevet av norske og utenlandske forfattere. De utenlandske er fra Europa, Nord-Amerika, Asia, Australia og Afrika. Inngår de i det Moxnes/Marhaug kaller «Steigan og miljøet rundt ham»?

Les steigan.no om Ukraina.

Og for at det skal være helt klart: Vi prøver ikke «å trekke Rødt ned i denne sølen».

Det klarer partiets ledelse helt utmerket uten vår hjelp.

Forrige artikkelMax Blumenthal på Rage Against the War Machine
Neste artikkelJimmy Dore raser mot The War Machine