Rosa Koire: – Agenda 2030 – det globale statskuppet

0

Av: skribent

– Agenda 2030 selges inn som en “grønn plan”, men er i realiteten global plan for å toppstyre, kontrollere og standardisere alle grunnleggende ressurser, blant annet energi, vann, matproduksjon, informasjon/media og utdanning, sier amerikanske Rosa Koire. Hun har satt seg grundig inn i den globale planen, som har blitt et styringsdokument for alle lands regjeringer. Koire kaller det tidenes største PR-svindel.

 –  De fleste tror Agenda 21/2030 handler om en positiv grønn plan, som resirkulering, rent vann, fordeling av ressurser og så videre. Mens i realiteten handler Agenda 21/ 2030 om kontroll med alle ressurser på jorda, sier Rosa Koire, fra California, som i forbindelse med sin jobb med å taksere landområder for amerikanske myndigheter, stadig støtte på Agenda 21/ etter hvert kalt Agenda 2030. Koire ville forstå hva denne planen handlet om og satte seg til å finlese Agenda 2030. Hun ble snart en ettertraktet foredragsholder i ulike land og fora om den globale planen. Hun har også deltatt på på utallige konferanse. Se intervju med Rosa Koire fra Danmark her.

Kontroll med jordens ressurser

Koire lister opp 13 områder fra Agenda 2030, hvor målet er kontroll og standardisering av alle systemer, slik at de kan toppstyres. Det gjelder blant annet landarealer vann og mineraler. Det betyr i praksis at de største multinasjonale selskapene bruker de ulike lands myndigheter til å skaffe seg kontroll over følgende ressurser:  

Energi

Matproduksjon

Utdanning

Media/Informasjon

Mennesker/Helse

Lover/reguleringer

Mineraler

Landområder/areal

Vann

Dyr

Planter

Transport

Konstruksjon/bygg

Synkronisering og kontroll

Den våkne leser har sikkert lagt merke til at standardisering og kontroll innen flere av disse områdene er i full gang, både innen energi/strøm (smartmålere), media ( eid av noen få store korporasjoner) og transport (eks EUs jernbanepakke). Når alt er standardisert og synkronisert, er det lett å styre fra toppen. På samme måte som en Mac Donalds kjede. Samme konsept i alle land og byer. Synkronisering er nødvendig for å ta kontroll, sier Koire. Små selvstendige bedrifter blir rusk i maskineriet, og må fjernes. Svært mange av dem har gått dukken under pandemien. Mens de store multinasjonale selskapene består.

I honnørtalene om Agenda 2030 framstilles standardisering og synkronisering som utjevning, likhet (equity and harmony) og til alles beste. Det er å snu virkeligheten på hodet. Og selge inn konseptet med ordsminke, på samme måte, som at vindturbinturbiner som dreper fugler, fyller urørt natur med betong og mikroplast, skal være grønt og bærekraftig.

Fargerike bærekraftsmål

Ved hjelp av reklamebyråer, psykologer, politikere og media framstilles Agenda 2030, typisk kalt det grønne skiftet, som den eneste løsningen for planeten. Agenda 2030 pushes nå som et knippe fargerike positive bærekraftsmål, knyttet til de 13 områdene nevnt over, som rent vann, rett til utdanning og så videre, mens det i realiteten handler om  kontroll og toppstyring av disse ressursene over hele kloden, mener Koire. Når det gjelder bærekraftsmål som stadig knyttes til klima i den offentlige debatten,, kan det nevnes at flere lands medier, inkludert NRK har sin egen klimaredaksjon. Her er det ikke lov å stille kritiske spørsmål til det som kommer fra FNs klimapanel. Men hvem styrer FN? Det kommer vi til.

Bak den grønne masken

 Rosa Koire, skrev allerede i 2011 boken “Behind the green mask”. Den grønne masken, også kalt det “grønne skiftet”, hevder hun fungerer som et skalkeskjul, for å få gjennomført Agenda 2030, som hun kaller tidenes største PR-svindel, for å få kontrollen av verdens ressurser på få hender. Koire har siden hun satte seg inn i Agenda 21/2030, startet organisasjonen Democrats against Agenda 21 , På denne nettsiden ligger flere informative videoer.

30 år etter Rio de Janeiro

Kort oppsummert: Agenda 2030 er 30-års milepælen av Agenda 21, som blt signert i Rio de Janeiro i 1992, av de daværende 179 FN-landene. Gro Harlem Brundtland var sentral i arbeidet, for å utarbeide og fremme den globale bærekraftige utviklingsplanen for det 21. århundre. At denne planen skal “redde planeten” er den offisielle versjonen, mens Rosa Koire  har sett “bak den grønne masken, som handler om eierskap til planetens aktiva. –  I tillegg til å skaffe seg kontroll over jordens ressurser, er det også et mål i Agenda 2030 å svekke nasjonalstaten og kollapse I-land., sa Koire i intervjuet fra  Danmark allerede for mange år siden.

Vi kan ta lakmustesten i 2023. Stemmer det Rosa Koire har hevdet i mange år?  Er nasjonalstaten i ferd med å svekkes, og er I-land i ferd med å kollapse?

Status Quo 2023

Vi står midt opp i krisetider, som startet opp med pandemien i 2020. Ekstreme prisøkninger på strøm, drivstoff og andre nødvendighetsvarer. Flere er fattige, flere fryser i tidligere velfungerende i-land. Sammen med lockdown de siste årene er økte priser på nødvendighetsgoder i ferd med å kollapse både bedrifter og hjem,i land, som Tyskland, England, USA og Norge. For å lage omlett må man knuse egg. Oppskriften er å skape kriser, og deretter presentere overnasjonale løsninger, etter “one size fits all modellen”. Det kommer mer av dette fra Davos i januar 2023. “Nye systemer” lanseres som svar på krisene. Surprise. Det er nettopp Davos-gjengen, World Economic Forum, som har kontroll på alt som skjer. Vi kommer til det.

Vekk med nasjonalstaten

Stemmer det også at nasjonalstaten svekkes? Som kjent har Norge implementert 13000 EU -direktiver. Slik styres vi via det overnasjonale, noe som helt tydelig svekker og handlingslammer nasjonalstaten og dets politikere. Når det gjelder strøm har Norge underlagt seg ACERs og EUs styring, og de folkevalgte virker totalt handlingslammet når det gjelder å innføre en makspris på strøm, på for eksempel 35 øre, som ville lede Norge ut av strømkrisen med tilnærmet umiddelbar virkning. Men det passer ikke planene fra Brussel og Geneve, henholdvis EU og World Economic Forum. Hvorfor? Egg-knusingen er i full gang. Målet er global styring. Da må nasjonalstaten svekkes. For ikke å si knuses. I krisetid kan Davos-gjengen  framstå som redningsmenn, og komme med nye overnasjonale løsninger på krisene de selv har skapt. Bare følg med på Davos 2023. Tittel på årets januarmøte er “Samarbeid i en fragmentert verden”. Alltid vakre grønnsminkede ord, som samarbeid, likhet, harmoni og så videre i språksminken. Men vær obs – løsningen de presenterer er stadig mer makt til overnasjonale institusjoner og multinasjonale selskaper de selv kontrollerer. Men dette er verdens mektigste businessmenn og de vet hvordan de skal selge inn et budskap, slik at folk flest tror det er et gode for planeten og menneskeheten. Partnere i World Economic Forum er ikke verdens rikeste for ingenting.

Ingen makt i denne sal

I tråd med Koires påstand om svekkelse og kollaps av nasjonalstaten, ser Sverdrups berømte ord: ”All makt i denne sal”(red.anm: Stortinget), ut til å ha blitt til “ingen eller svært liten makt i denne sal”.  Har nasjonale politikere blitt redusert til “avdelingsledere” for EU, World Economic Forum og FN?  På samme måte som avdelingsledere i en internasjonal kjede som Microsoft eller MacDonalds. Samme konsept over hele verden. Våre politikere mottar ordrer fra Brussel og Geneve enten det gjelder sprøyter inn i den enkeltes kropp/pandemi, drivstoffpriser eller strøm.

Pandemien også kalt plandemien har tydeliggjort dette. Covid- 19  har fra mars 2020 formelt  vært styrt av overnasjonale WHO, som har overstyrt det nasjonale, med lock downs og utrulling av vaksiner som eneneste løsning. Sammen med den såkalte TISK-strategien;   testing, isolasjon, sporing og karantene. Altså samme meny i alle land. Og hvem bestemmer denne menyen?

Har vi allerede verdensregjering?

Legg deg følgende dato på minnet; Den 13. juni 2019 gikk FN inn i et strategisk partnerskap med World Economic Forum (WEF.) Du kan lese om dette partnerskapet på WEFs egne sider .World Economic Forum har omlag  tusen av verdens største multinasjonale selskaper som partnere.  Se alfabetisk oversikt her. De største selskapene innen Big Tech, Bigh Pharma, de største bankene og så videre. Her finner vi Pfizer, Moderna, Google, Amazon, Microsoft med flere. WEF jobber selvfølgelig for mer makt til sine partnere, altså de tusen rikeste multinasjonale selskapene i verden. World Economic Forum skriver åpent at en av deres strategier er å opprette stadig flere offentlige-private selskaper – forkortet OPS.  Et offentlig-privat selskap bryter ned skillet mellom offentlig og privat sektor. I praksis tar offentlig-private selskaper makt fra det offentlige og overfører den til de multinasjonale selskapene. Mens det offentlige på papiret er den  utøvende myndighet, slik som for eksempel WHO i pandemihåndteringen. Rosa Koire omtaler offentlig-private selskaper, kort og godt som fascisme.

Paralleller til de multinasjonale selskapenes “maktkupp” er kort til Moussolinis korporative stat. Hvor blir det av demokratiet når de multinasjonale selskapene kan sette dagsorden i det offentlige? Og hva skjer med demokratiet når de rikeste “kupper” en organisasjon som FN? Den svenske professoren Jacob Nordangård har skrevet boken “Det globale stastskuppet”.

Hvem setter dagsorden?

Norges tidligere utenriksminister Børge Brende, president i WEF, reiste med sin sjef Klaus Schwab fra Geneve til New York den 13. juni 2019 for å signere det strategiske partnerskapet mellom World Economic Forum og FN. Agenda 2030 er et viktig dokument for samarbeidet. Når man forstår at WEF kommer med pengesekken til et konkursrammet FN, skjønner man kanskje også at World Eonomic Forum og deres billiardærmedlemmer, som Bill Gates, Jeff Bezos, Larry Fink og co kan sette agenda og prioriteringer. Alt  under paraplyen Agenda 2030, som altså er strategidokumentet for kontroll med alle ressurser, forkledd med en “grønn maske”. Et tydelig eksempel på maktovertakelse av billiardærer som står bak multinajsonale selskaper er Bill Gates, som styrer Bill and Melinda Gates Foundation, og har stor makt i de offentlig-private organisasjonene Gavi og Cepi, via disse tre institusjonene styrer Gates WHO temmelig eneveldig. Alltid forkledd som “filantropi” og gode intensjoner. Slik åpnes statlige lommebøker. Ikke minst hos statsledere som Støre, Solberg og Stoltenberg. Viktig for billiardærene å holde seg inne med de som sitter på lommeboka i det rike oljelandet i nord. Dokumentaren; How Bill Gates monopolized Global Health, av James Corbett) anbefales. Tidligere omtalt på steigan.no med link til dokumentaren.

Genialt fra rikmannsklubben i Davos

World Economic Forum med sine økonomisk ressurssterke medlemmer, har med partnerskap med FN sikret seg stor grad av kontroll over FN. FN er det ideelle styringsverktøyet for å diktere de 194 nåværende FN-landene. Slik implentereres Agenda 2030 i alle land. Det er en overordnet strategiplan, som flytter makt og ressurser fra medlemslandene og over til de største multinasjonale selskapene. Vi ser det innen helse, hvor billiardær Gates har fått enorm innflytelse, men også  innen strøm/energimarkedet med økte strømpriser. Pengene støvsuges fra vanlige folks lommer og over til de store selskapene. Også via staten, via regjeringen, som tjener  grovt, mens folk flest blir fattige og konkursrammet. Fra regjeringen, enten dette er Solberg eller Støre, deles deretter våre skattekroner ut igjen til såkalte offentlige-private-institusjoner, som styres av finansfyrster som Bill Gates, og Larry Fink , CEO i Blackrock. Selvfølgelig under dekke av gode formål, enten det kalles Agenda 2030, “grønt skifte” eller utjevning av verdens ressurser og helse for alle. De har alltid et “godt formål”. Slik vil massene ikke protestere. Og tror de med disse overføringene er med på å redde klimaet, kloden, og verdens fattige.

Marionetter for verdens rikeste

Som premie eller gulrot for å overbringe våre skattepenger til de offentlig-private selskapene (OPS) styrt av billiardærene, får nasjonale politikere som  Støre, Solberg og Stoltenberg internasjonale toppjobber. For hva er vel mer attartivt for en  politiker fra et lite land. Støre ble i høst utnevnt til å lede et globalt råd under FN-paraplyen, som ironisk nok skal sørge for strøm. Strøm til fattige land og i samarbeid med næringslivet må vite. Til tross for kaos på strømfronten på hjemmebane. Eller kanskje nettopp fordi han er lydig overfor Agenda 2030 og nevner klima så ofte han kan. Dermet ble han invitert til CEO i Blackrock Larry Fink sist januar. Her var det grønne skiftet og klima og overføringer til fattige land selvfølgelig  tema. Les: Norge skal overføre penger knyttet til klima og det grønne skifte. Men i hvem sine lommer havner pengene? Får vi noengang se regnskapet? Erna Solberg, er også et lydig redskap for storkapitalen, og har forlengst flagget sin lojalitet ut av Norge. Hun ble tildelt FN-jobb som pådriver for Agenda 2030 allerede i 2015.

Bort med demokratiet

Som kjent driver Klaus Schwab aktiv påvirkning av regjeringer, også Young Global Leader skolen, hvor kronprins Haakon, president Macron, statsministre og en rekke andre statsledere og næringslivsstopper skoleres i Schwabs visjoner om mer “global governance”.

Så ja, våre egne folkevalgte står i bresjen for å svekke nasjonalstaten, og går inn for global styring, slik Rosa Koire sier, som er en del av målet for Agenda 2030. I praksis ser våre folkevalgte ut til å være lydige redskaper for overnasjonale herrer. Mens deres engasjement for folket de er valgt av har forduftet fullstendig. Det er intet mindre enn en kollaps av demokratiet. Slik er vi på vei tibake til føydalstaten. Men denne gangen med en sentralstyring av hele kloden og menneskeheten. Norske politikere får selvfølgelig internasjonale verv fordi Oljefondet, naturressurser, god økonomi og høy grad av naivitet gjør det enkelt og attraktivt å tappe penger fra det lille landet i nord.

Shutterstock

Bort med bønder – folket inn i Smart Cities

– Media er eid av de samme største multinasjonale selskapene så du vil ikke få denne informasjonen fra dem, sier Koire, som mener vi må kjempe for friheten mens vi enda har den. Hun påpeker at den overnasjonale planen er å diktere og regulere alt og alle, både mennesker og ressurser.

– Et mål i Agenda 2030 er også å få folk til å flytte fra grisgrendte strøk, inn til urbane strøk ( smart cities) hvor vi kan kontrolleres og overvåkes 24/7, sier Koire. Det stemmer med de såkalte 15 minutters byene som World Economic Forum nylig har lansert. Målet er å holde deg innen 15 minutters radius. Det selges inn igjen som grønt og bærekraftig, men det innebærer mangel på frihet. Og karantene og overvåkning er et skritt nærmere. Samtidig  har vi et landbruket, som aktivt avvikles i disse dager. Det skyldes på krigen i Ukraina og klimamål. Men hvis man forstår at billiardærene vil selv ha full kontroll med matproduksjonen, er det logisk at de vil bli kvitt bønder og selvstendige små bedrifter. Slik pandemien beleilig nok har fjernet utallige småbedrifter over hele verden. Slik står bare de store selskapene tilbake, som planlagt. Bill Gates er som kjent den størsste landeieren i USA, og produserer såkalt “fake meat“ i stor skala. Han har  ikke bare tatt kontroll med vaksiner,  men også mat, transport og forslag til restriksjoner knyttet til klima. Hans siste bok heter How to avoid a clima disaster,  Fra “vaksine-ekspert” til “klima-ekspert”. Med doblet prisnivå på innsatsfaktorer sist år blir selvstendige bønder i Norge og andre land kjørt konkurs. Da blir det enklere å ta kontroll over matproduksjon, landområder og bosetting for den som allerede har posisjonert seg. Alltid under dekke av å redde kloden og med selvskapt image som filantrop.

Nederlands regjering vil legge ned store deler av landbruket. Bøndene protesterer.

Sentralisering på alle områder

 – Et mål i Agenda 2030 er å punktere demokratiet, og flytte makt over til ikke-valgte styringsorganer, som EU og FN, sier Koire. En slik skrittvis forflytning av makt, gjør veien kortere til en verdensregjering, som er det endelige målet, sier hun. I Norge og andre land ser vi fylker, sykehus/helseforetak, læresteder og andre institusjoner stadig bli slått sammen til større enheter. Desto større enheter og desto lengre til maktens sentrum, gjør muligheter til påvirkning vanskeligere for den enkelte borger. Folk føler seg bokstavelig talt mer og mer maktesløse. Agenda 21 handler om sentralisering av makt, skritt for skritt. Dette advarte Rosa Koire om allerede fra 2011. Nå tolv år senere, ser vi hvordan planen Agenda 2030 manifesterer seg innen de ulike områdene. Hvordan frihetene innskrenkes, overvåkning økes. Hvordan privat økonomi og mindre bedrifter går konkurs.Mens de store multinasjonale selskapene og deres eiere blir rikere. Det er naivt å tro at dette skjer tilfeldig. Eller at krigen i Ukraina fører til økte strømpriser i Sør-Norge, men ikke i Nord-Norge. Klaus Schwab sier det best selv til sitt Davos-publikum.: “Framtiden er ikke noe som bare skjer, den skapes av OSS.»  Med oss mener han da selvfølgelig sin egne utvalgte, det vil si verdens tusen rikeste multinasjonale selskaper i World Economic Forum.  

Les: World Economic Forums «Young Global Leaders» avslørt

Rosa Koire døde dessverre bare litt over 50 år gammel, i mai 2021.

Men arbeidet hun har nedlagt i å informere om Agenda 2030 finnes i utallige videoer. Flere av dem samlet på siden: Democrats Against Agenda 21.

Forrige artikkelWHO fortsetter sitt hemmelige arbeid for å få global makt
Neste artikkelFHI: «Vi må bruke penger på koronasertifikat i 2023»
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.